Nová šance na Vysočině

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000016

Aktuality

V rámci projektu průběžně probíhají v Jihlavě, Třebíči, a ve Žďáře nad Sázavou, v Pelhřimově a v Havlíčkově Brodě aktivity Úvodní setkání, kurz „Trh práce“, a Bilanční diagnostika a kurz „soft skills“. Rekvalifikační kurzy „Základy obsluhy osobního počítače“ probíhají při naplnění kapacity kurzu potřebným počtem zájemců. Průběžně probíhají aktivity skupinové poradenství a individuální poradenství. Byly přijaty a schváleny další žádosti o SÚPM a SÚPM práce na zkoušku.

Informace pro uchazeče o zaměstnání:

Průběžně probíhá individuální výběr klientů na okresních pracovištích Kraje Vysočina.
V případě zájmu o vstup do projektu je nutné se informovat u svého poradce pro zprostředkování.

Informace pro zaměstnavatele:

1. Zaměstnavatel se může seznámit s Příručkou pro zaměstnavatele a stáhnout formulář Nabídka pracovního místa v rámci projektu. Po vyplnění je nutné formulář odeslat projektovému manažerovi nebo odbornému pracovníkovi ESF.

2. V případě, že bude v rámci projektu vhodný účastník a bude možné začít jednat o obsazení pracovního místa, bude o tom zaměstnavatel včas informován a zároveň od odborného pracovníka ESF obdrží příslušné formuláře žádostí o příspěvek.

Popis projektu

Projekt řeší problematiku dlouhodobě nezaměstnaných v Kraji Vysočina. Do projektu je plánováno zařadit minimálně 650 osob. Úkolem projektu je intenzivní práce s touto cílovou skupinou, spočívající především ve zvýšení motivace, obnovení základních sociálních a osobnostních kompetencí, lepší orientací na trhu práce, ověření základních pracovních dovedností a tím zvýšení možnosti k získání nového zaměstnání klientů projektu. Do projektu je plánováno zařadit 181 osob na vyhrazená SÚPM. Projekt zároveň nabízí i inovativní nástroj formou vyhrazení SÚPM - práce na zkoušku, a to v počtu minimálně 43 osob, který lze využít zároveň s nástrojem vyhrazeného SÚPM.

Hlavním cílem projektu je snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných v kraji Vysočina. Jde o systematickou práci s touto cílovou skupinou. V rámci tohoto projektu získají zařazení klienti ucelený balíček služeb, ve kterém jsou zahrnuty motivační a poradenské aktivity.

Doba realizace: 1. 4. 2016 – 30. 4. 2023

Rozpočet projektu: 49 306 000,00 Kč

Pro koho je projekt určen:
Projekt je určen pro dlouhodobě a opakovaně evidované uchazeče o zaměstnání evidované na kontaktních pracovištích ÚP ČR v Kraji Vysočina, a to za současného splnění těchto podmínek:

 • dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání - délka evidence 12 měsíců a více (na tyto osoby je projekt primárně zaměřen)
 • opakovaně nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání – délka evidence za poslední 3 roky činí v součtu 12 a více měsíců

Aktivity projektu:

 • Přípravná fáze realizace aktivit projektu
 • Výběr klientů pro vstup do projektu
 • Úvodní setkání účastníků projektu

Motivační aktivity:

 • Bilanční diagnostika
 • Soft Skills
 • Kurz Trh práce
 • Individuální plán rozvoje

Poradenské aktivity:

 • Individuální poradenství
 • Skupinové poradenství
 • PRÁCE NA ZKOUŠKU - krátkodobá pracovní příležitost
 • Tvorba společensky účelných pracovních míst
 • Přímá podpora účastníků projektu
 • Rekvalifikace
 • Koordinace, monitoring a kontrola projektu

Monitorovací indikátory:

 • 650 účastníků
 • 43 vyhrazených SÚPM – práce na zkoušku
 • 181 společensky účelných pracovních míst (SÚPM)

Informace pro zaměstnavatele:

Blíže jsou příspěvky specifikovány v Příručce pro zaměstnavatele (159 kB). V případě zájmu si zaměstnavatel stáhne formulář Nabídka pracovního místa (99 kB) a s vyplněným formulářem se obrací na odborného pracovníka ESF pro příslušný okres nebo projektového manažera:

Odborní pracovníci ESF

Jihlava
Petra Zemanová,  tel.: 950 123 478 mobil: 775 439 788, e-mail: petra.zemanova@uradprace.cz 

Havlíčkův Brod a Pelhřimov
Ing. Jaroslav Miksa, tel.: 950 145 230, mobil: 777 443 542, e-mail: jaroslav.miksa@uradprace.cz

Třebíč
Bc. Veronika Sejkorová, tel.: 950 169 687, mobil: 773 784 555, e-mail: veronika.sejkorova@uradprace.cz

Žďár nad Sázavou
Alexandra Štěrbová, tel.: 950 177 442, mobil: 777 367 689, e-mail: alexandra.sterbova@uradprace.cz

Projektový manažer
Petra Zemanová, Brtnická 21, Jihlava
Tel. č.: 950 123 478 nebo 775 439 788
E-mail: petra.zemanova@uradprace.cz

V rámci projektu lze využívat tyto typy příspěvků:

Poslední aktualizace: 21. 11. 2022