Nečekejte ve frontách, zvažte osobní návštěvu Úřadu práce ČR

Vážení klienti zvažte, i s ohledem na mimořádnou situaci kolem onemocnění COVID-19, jestli je opravdu nutné navštívit kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR osobně. Většinu záležitostí můžete vyřešit i jinou cestou.

Přinášíme několik tipů, jak se vyhnout (nejen) dlouhému čekání na odbavení:

Osobní návštěva kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) není vždy nutná. Žádosti a jiné podklady ve věci evidence, zprostředkování zaměstnání, pro hodnocení nároku na podporu v nezaměstnanosti, nároku na nepojistné sociální dávky můžete podávat i jinou cestou než osobně. Využijte podatelnu ÚP ČR, zašlete dokumenty poštou, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu uchazeče o zaměstnání, žadatele nebo příjemce nepojistných sociálních dávek sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či e-mailem. V rámci přívětivého přístupu nabízí ÚP ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online. Další variantou je sjednat si termín návštěvy telefonicky. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých pracovišť ÚP ČR (www.uradprace.cz). Stejný postup platí v případě nepojistných sociálních dávek, uchazečů o zaměstnání nebo při podání žádosti o dlužné mzdové nároky dle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů.

Praktický rádce postupu podávání žádostí

 1. Na portále Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz/web/cz/formulare vyplňte elektronickou žádost o konkrétní nepojistnou sociální dávku, zprostředkování zaměstnání či podporu v nezaměstnanosti, včetně povinných příloh
 2. Vyplněnou žádost a povinné přílohy vytiskněte, nebo uložte na disk.
  • Vytištěnou žádost a povinné přílohy je nutné opatřit vlastním podpisem. Následně podepsané žádosti a přílohy odešlete s dalšími potřebnými doklady prostřednictvím pošty na místně příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, dle Vašeho trvalého pobytu.
  • Elektronickou verzi stačí s dalšími potřebnými doklady poslat buď datovou zprávou na místně příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR dle trvalého pobytu, nebo elektronicky na jeho emailovou adresu.

   V souladu s Usnesením Vlády ČR č. 1026, není v době nouzového stavu, v případě nepojistných sociálních dávek, nutné elektronické podání bez zaručeného elektronického podpisu do 5 dnů potvrzovat.

 3. V případě jakýchkoli problémů se můžete obrátit na Call centrum ÚP ČR. Operátoři Vám pomohou s vyplněním žádostí i povinných příloh.

Pracovníci Call centra ÚP ČR jsou Vám k dispozici

na telefonním čísle 800 77 99 00, a to denně:

 • v pondělí a ve středu 8 - 17 hodin
 • v úterý a ve čtvrtek 8 - 15 hodin
 • v pátek 8 - 13 hodin

Dotazy je možné posílat též elektronicky na e-mail: kontaktni.centrum@mpsv.cz nebo callcentrum@mpsv.cz.

Dotazy týkající se rodičovského příspěvku zasílejte na rodicak@uradprace.cz

Důležité upozornění:

Call centrum ÚP ČR poskytuje, s ohledem na ochranu osobních údajů a GDPR, jen obecné informace.