Montér suchých staveb (36-021-H)

základní kvalifikační předpoklady:

 • základní vzdělání a vyšší

rozsah kurzu:

 • max. 44 dnů - 310 hod. (včetně závěrečné zkoušky)

zdravotní předpoklady:

 • potvrzení o zdravotní způsobilosti

obsahová náplň:

 • poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb, používání technické dokumentace konstrukcí suchých staveb, čtení prováděcích výkresů a konstrukcí suchých staveb
 • návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek provádění suchých staveb
 • orientace v technologických postupech montáže konstrukcí suchých staveb stanovených výrobci a technickými předpisy, vyměřování polohy nosných konstrukcí stěn suchých staveb
 • výpočet spotřeby materiálů, doprava a skladování materiálů
 • upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů
 • dokončování úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením
 • zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn suchých staveb včetně jejich napojování a navazování na navazující stavební konstrukce, provádění opláštění stěn stavebních konstrukcí a stěn suchých staveb deskami
 • instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb
 • příprava pro elektrické instalace ve stěnách a stropních podhledech
 • zhotovování instalačních příček, předsazených stěn a instalačních stěn
 • upevňování předmětů na stěny a stropní podhledy, napojování stěn, osazování zárubní a rámů, opláštění nosníků a sloupů, zhotovování nosných konstrukcí stropních podhledů, opláštění stropních podhledů
 • zhotovování podhledových systémů kazetových podhledů, zhotovování obloukových konstrukcí stěn a podhledů
 • zhotovování půdních vestaveb systémem suchých staveb s dřevěnými a kovovými nosnými konstrukcemi
 • provádění suchých plovoucích podlah
 • závěrečná zkouška

výstupní doklad:

 • Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace (po úspěšném složení závěrečné zkoušky profesní kvalifikace)

místo konání:

 • Brno

termín:

 • dle zájmu klientů a situace na trhu práce

Informace, kontakty

 • Další výše neuvedené rekvalifikace se řeší průběžně s přihlédnutím na aktuální požadavky trhu práce, nabídky volných míst, příslib zaměstnavatele, zahájení podnikání a konkrétní požadavky zaměstnavatelů.
 • Zařazení klienta do rekvalifikace se řeší individuálně.
pracoviště kancelář - úřední hodiny
Kontaktní pracoviště Vyškov
Palánek 375/3a, 682 01 Vyškov
I. patro (dveře č. 131, 132 a 142)
běžné úřední hodiny
Kontaktní pracoviště Bučovice
Sovětská 758, 685 01 Bučovice
každou středu od 9:30 do 11:00 hodin
Kontaktní pracoviště Slavkov u Brna
Koláčkovo náměstí 727, 684 01 Slavkov u Brna
každou středu od 13:30 do 15:00 hodin
jméno telefon e-mail
Bc. Jarmila Jelínková 950 174 322 jarmila.jelinkova@uradprace.cz
Bc. Lucie Veselá, BA 950 174 452 lucie.vesela@uradprace.cz
Alena Chaloupková 950 174 320 alena.chaloupkova@uradprace.cz
Mgr. Eva Svobodová 950 174 323 eva.svobodova@uradprace.cz