Kontakty na zaměstnance

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Liberci       Pracoviště
ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci PhDr. Kateřina Sadílková, MBA 950 132 490 katerina.sadilkova@uradprace.cz Liberec
Kancelář krajské pobočky        
ředitel Odboru kanceláře krajské pobočky Mgr. Pavel Dymokurský 950 132 500 pavel.dymokursky@uradprace.cz Liberec
specialista veřejných zakázek Ing. Bc. Kateřina Boháčková 950 132 449 katerina.bohackova@uradprace.cz Liberec
Oddělení personální a mzdové        
vedoucí Oddělení personálního a mzdového Bc. Pavel Polívka 950 132 499 pavel.polivka@uradprace.cz Liberec
odborný personalista Petra Lacková 950 132 492 petra.lackova@uradprace.cz Liberec
mzdová účetní Jitka Rapčanová 950 132 432 jitka.rapcanova@uradprace.cz Liberec
mzdová účetní Marcela Smolíková 950 132 498 marcela.smolikova@uradprace.cz Liberec
odborný personalista Petra Svačinková 950 132 637 petra.svacinkova@uradprace.cz Liberec

administrátor KrP

Šárka Zábranská

950 132 549 sarka.zabranska@uradprace.cz Liberec
Oddělení vnitřní správy, sekretariát        
vedoucí Sekretariátu Bc. Michaela Stehlíková 950 132 491 michaela.stehlikova1@uradprace.cz Liberec
administrativní pracovník Lenka Grosmanová 950 132 399 lenka.grosmanova@uradprace.cz Liberec
administrativní pracovník Jarmila Klikarová 950 132 543 jarmila.klikarova@uradprace.cz Liberec
administrativní pracovník Michaela Rozsypalová 950 132 511 michaela.rozsypalova@uradprace.cz Liberec
spisový pracovník - podatelna Stanislava Stránská 950 132 497 stanislava.stranska@uradprace.cz Liberec
spisový pracovník - podatelna Jitka Várošová 950 132 494 jitka.varosova@uradprace.cz Liberec
Oddělení majetku a investic        
vedoucí Oddělení majetku a investic Ing. Josef Ježek 950 132 435 josef.jezek@uradprace.cz Liberec
referent majetkové správy Jan Buchberger 950 120 402 jan.buchberger@uradprace.cz Jablonec nad Nisou
investiční referent Ing. Jana Horáčková 950 132 508 jana.horackova@uradprace.cz Liberec
referent ekonomický a finanční Ing. Vladimír Mikšík 950 108 411 vladimir.miksik@uradprace.cz Česká Lípa
referent majetkové správy Roman Sýs 950 160 314 roman.sys@uradprace.cz Semily
Oddělení informatiky        
vedoucí Oddělení informatiky Ing. Marek Pavlík 950 132 474 marek.pavlik@uradprace.cz Liberec
referent ICT Jaroslav Balatka 950 120 410 jaroslav.balatka@uradprace.cz Jablonec nad Nisou
referent ICT Zdeněk Grežďo 950 108 503 zdenek.grezdo@uradprace.cz Česká Lípa
referent ICT Libor Chmelař 950 132 476 libor.chmelar@uradprace.cz Liberec
referent ICT Ing. Jiří Kniš 950 108 418 jiri.knis@uradprace.cz Česká Lípa
referent ICT Lukáš Kohout 950 120 555 lukas.kohout@uradprace.cz Jablonec nad Nisou
referent ICT Martin Krpata 950 160 313 martin.krpata@uradprace.cz Semily
referent ICT Petr Matějka 950 160 404 petr.matejka@uradprace.cz Semily
referent ICT Jan Nagy 950 132 477 jan.nagy@uradprace.cz Liberec
referent ICT Jiří Zahradník 950 160 312 jiri.zahradnik@uradprace.cz Semily
Oddělení ekonomické        
pověřená vedením Ekonomického oddělení Gabriela Churá 950 132 430 gabriela.chura@uradprace.cz Liberec
referent ekonomický a finanční Lenka Vohnoutová 950 160 451 lenka.vohnoutova@uradprace.cz Semily
účetní Bc. Markéta Fejtková 950 132 495 marketa.fejtkova@uradprace.cz Liberec
referent ekonomický a finanční Lenka Horáková 950 120 462 lenka.horakova@uradprace.cz Jablonec nad Nisou
účetní Gabriela Churá 950 132 436 gabriela.chura@uradprace.cz Liberec
referent ekonomický a finanční Radoslava Kocourková 950 160 447 radoslava.kocourkova@uradprace.cz Semily
účetní Věra Libnarová 950 132 437 vera.libnarova@uradprace.cz Liberec
účetní Jitka Musilová 950 132 433 jitka.musilova1@uradprace.cz Liberec
hlavní účetní Ing. Diana Skořepová 950 132 431 diana.skorepova@uradprace.cz Liberec
účetní Alena Vanerová 950 132 438 alena.vanerova@uradprace.cz Liberec
Oddělení právní        
pověřený vedením Oddělení právního Mgr. Jan Zeman 950 132 478 jan.zeman@uradprace.cz Liberec
odborný pracovník pohledávek a exekucí Matěj Balatka 950 120 544 matej.balatka@uradprace.cz Jablonec nad Nisou
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ludmila Bryknerová 950 108 412 ludmila.bryknerova@uradprace.cz Česká Lípa
odborný pracovník pohledávek a exekucí Iva Bucharová 950 160 443 iva.bucharova@uradprace.cz Semily
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ing. Ivana Cejnarová 950 132 482 ivana.cejnarova@uradprace.cz Liberec
odborný pracovník pohledávek a exekucí, insolvence Ing. Alena Cermanová 950 160 511 alena.cermanova@uradprace.cz Semily
odborný pracovník pohledávek a exekucí Klára Cruzová 950 120 524 klara.cruzova@uradprace.cz Jablonec nad Nisou
odborný pracovník pohledávek a exekucí Marie Lukášová 950 108 425 marie.lukasova@uradprace.cz Česká Lípa
odborný pracovník pohledávek a exekucí, výkon činnosti dítěte Marie Patočková 950 132 480 marie.patockova@uradprace.cz Liberec
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ing. Alena Pichová 950 132 516 alena.pichova@uradprace.cz Liberec
právník Mgr. Martina Strnádková 950 160 446 martina.strnadkova@uradprace.cz Semily
odborný pracovník insolvence, výživné Marcela Tichá 950 132 483 marcela.ticha@uradprace.cz Liberec
právník JUDr. Veronika Turková 950 108 420 veronika.turkova@uradprace.cz Česká Lípa
odborný pracovník insolvence, výkon činnosti dítěte Bc. Jitka Vavřichová 950 120 523 jitka.vavrichova@uradprace.cz Jablonec nad Nisou
právník Mgr. Jan Zeman 950 132 496 jan.zeman@uradprace.cz Liberec
Oddělení specializovaných kontrol        
kontrolor Bc. Zdeněk Bartoň 950 132 481 zdenek.barton@uradprace.cz Liberec
kontrolor Bc. Tereza Legerová 950 108 428 tereza.legerova@uradprace.cz Česká Lípa
kontrolor Markéta Krejčíková, DiS. 950 108 426 marketa.krejcikova@uradprace.cz Česká Lípa
kontrolor Mgr. Monika Novotná, MPA 950 132 479 monika.novotna1@uradprace.cz Liberec
kontrolor Ing. Věra Pěničková 950 120 464 vera.penickova@uradprace.cz Jablonec nad Nisou
kontrolor Ing. Jana Vaníčková 950 160 441 jana.vanickova@uradprace.cz Semily
Odbor zaměstnanosti a EU        
ředitelka Odboru zaměstnanosti a EU Mgr. Helena Adamcová Profesní životopis 950 132 400 helena.adamcova@uradprace.cz Liberec
Oddělení projektů EU        
vedoucí Oddělení projektů EU Ing. Karel Dvonč 950 132 450 karel.dvonc@uradprace.cz Liberec
Záruky pro mladé v Libereckém kraji - koordinátor aktivit projektu Bc. Hana Bobková 950 132 554 hana.bobkova@uradprace.cz Liberec
Záruky pro mladé v Libereckém kraji - finanční manažer projektu Ing. Jan Burkoň 950 132 551 jan.burkon@uradprace.cz Liberec
Rodiče na trhu práce v Libereckém kraji - odborný pracovník projektu Mgr. Veronika Háková 950 132 453 veronika.hakova@uradprace.cz Liberec
Zpet do práce v Libereckém kraji - projektový manažer projektu Mgr. Renáta Havelková 950 132 475 renata.havelkova@uradprace.cz Liberec
Zpět do práce v Libereckém kraji, odborný pracovník projektu Ing. Lucie Hlubučková 950 132 457 lucie.hlubuckova@uradprace.cz Liberec
Zpět do práce v Libereckém kraji - finanční manažer projektu Mgr. Radek Ostrčil 950 132 485 radek.ostrcil@uradprace.cz Liberec
Rodiče na trhu práce v Libereckém kraji - projektový manažer projektu Bc. Kateřina Poslušná 950 132 552 katerina.poslusna@uradprace.cz Liberec
Záruky pro mladé v Libereckém kraji - odborný pracovník projektu Bc. Lucie Vašková 950 132 458 lucie.vaskova@uradprace.cz Liberec
Oddělení zaměstnanosti        
POVEZ II - specialista kontrol projektu Bc. Iva Bukvářová 950 132 470 iva.bukvarova@uradprace.cz Liberec
EURES II - odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Ing. Hana Heidlerová 950 132 443 hana.heidlerova@uradprace.cz Liberec
odborný pracovník zprostředkování a PvN Bc. Marta Kracíková 950 132 404 marta.kracikova@uradprace.cz Liberec
EFES - metodik KrP za oblast trhu práce Bc. Jiří Krása 950 132 446 jiri.krasa@uradprace.cz Liberec
VDTP II - koordinátor aktivit Mgr. Jana Lamačová 950 132 488 jana.lamacova@uradprace.cz Liberec
analýza trhu práce Ing. Petr Malkovský 950 132 451 petr.malkovsky@uradprace.cz Liberec
EURES II - odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Bc. Lenka Plašková Kvapilová 950 132 486 lenka.plaskova@uradprace.cz Liberec
KOMPAS - expert ÚP ČR Ing. Jaroslav Pražák 950 132 493 jaroslav.prazak@uradprace.cz Liberec
POVEZ II - koordinátor kontrol projektu Bc. Zdeňka Slavíčková 950 132 455 zdenka.slavickova@uradprace.cz Liberec
EFES - metodik KrP za oblast zprostředkování a poradenství Mgr. Petra Šulcová 950 132 548 petra.sulcova@uradprace.cz Liberec
OZP - koordinátor zaměstnávání Ing. Marie Vejvodová 950 132 487 marie.vejvodova@uradprace.cz Liberec
PIPS - metodik IPS Bc. Andrea Zuzánková 950 132 442 andrea.zuzankova@uradprace.cz Liberec
Oddělení nepojistných sociálních dávek        
VO nepojistných sociálních dávek Mgr. Jarmila Knéblová 950 132 510 jarmila.kneblova@uradprace.cz Liberec
specialista SSP a dávek PP Bc. Barbora Čechová 950 132 529 barbora.cechova1@uradprace.cz Liberec
finanční specialista Bc. Hana Marešová 950 132 533 hana.maresova1@uradprace.cz Liberec
specialista HN Bc. Tereza Nováková 950 132 541 tereza.novakova1@uradprace.cz Liberec
specialista PnP a DOZP Mgr. Marcela Štáfová 950 132 540 marcela.stafova@uradprace.cz Liberec

Poslední aktualizace: 4. 9. 2020