Kontakty na zaměstnance

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Liberci       Pracoviště
pověřená zastupováním ředitele Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci Mgr. Jarmila Knéblová 950 132 510 jarmila.kneblova@uradprace.cz Liberec
Kancelář krajské pobočky        
pověřen řízením Odboru kanceláře krajské pobočky Bc. Pavel Polívka 950 132 499 pavel.polivka@uradprace.cz Liberec
Oddělení personální a mzdové        
vedoucí Oddělení personálního a mzdového Bc. Pavel Polívka 950 132 499 pavel.polivka@uradprace.cz Liberec
odborný personalista Petra Lacková 950 132 492 petra.lackova@uradprace.cz Liberec
mzdová účetní Jitka Rapčanová 950 132 495 jitka.rapcanova@uradprace.cz Liberec
mzdová účetní Marcela Smolíková 950 132 498 marcela.smolikova@uradprace.cz Liberec
odborný personalista Petra Svačinková 950 132 637 petra.svacinkova@uradprace.cz Liberec
Oddělení vnitřní správy, sekretariát        
administrativní pracovník Lenka Grosmanová 950 132 399 lenka.grosmanova@uradprace.cz Liberec
administrativní pracovník

Michaela Rozsypalová

950 132 511 michaela.rozsypalova@uradprace.cz Liberec
administrativní pracovník Bc. Ladislava Sochorová, DiS. 950 132 449 ladislava.sochorova@uradprace.cz Liberec
spisový pracovník - podatelna Stanislava Stránská 950 132 497 stanislava.stranska@uradprace.cz Liberec
spisový pracovník - podatelna Jitka Várošová 950 132 494 jitka.varosova@uradprace.cz Liberec
Oddělení majetku a investic        
vedoucí Oddělení majetku a investic Ing. Josef Ježek 950 132 435 josef.jezek@uradprace.cz Liberec
referent majetkové správy Martin Hazdra 950 120 402 martin.hazdra@uradprace.cz Jablonec nad Nisou
investiční referent Ing. Jana Horáčková 950 132 508 jana.horackova@uradprace.cz Liberec
technický specialista Ing. Vladimír Mikšík 950 108 411 vladimir.miksik@uradprace.cz Česká Lípa
technický pracovník Karel Raiminius   karel.raiminius@uradprace.cz Liberec
referent majetkové správy Roman Sýs 950 160 314 roman.sys@uradprace.cz Semily
technický specialista Bc. Martin Válek 950 132 550 martin.valek@uradprace.cz Liberec
Oddělení informatiky        
vedoucí Oddělení informatiky Ing. Marek Pavlík 950 132 474 marek.pavlik@uradprace.cz Liberec
referent ICT Jaroslav Balatka 950 120 410 jaroslav.balatka@uradprace.cz Jablonec nad Nisou
referent ICT Zdeněk Grežďo 950 108 503 zdenek.grezdo@uradprace.cz Česká Lípa
referent ICT Libor Chmelař 950 132 476 libor.chmelar@uradprace.cz Liberec
referent ICT Lukáš Kohout 950 120 555     lukas.kohout@uradprace.cz Jablonec nad Nisou
referent ICT Martin Kriššák 950 108 503 martin.krissak@uradprace.cz Česká Lípa
referent ICT Martin Krpata 950 160 313 martin.krpata@uradprace.cz Semily
referent ICT Jan Nagy 950 132 477 jan.nagy@uradprace.cz Liberec
referent ICT Jiří Zahradník 950 160 312 jiri.zahradnik@uradprace.cz Semily
Oddělení ekonomické        
odborný pracovník rozpočtů Bc. Markéta Fejtková 950 132 432 marketa.fejtkova@uradprace.cz Liberec
hlavní účetní Ing. Diana Skořepová 950 132 431 diana.skorepova@uradprace.cz Liberec
odborný účetní Jitka Musilová 950 132 433 jitka.musilova1@uradprace.cz Liberec
odborný účetní Lucie Jandurová 950 132 436 lucie.jandurova@uradprace.cz Liberec
odborný účetní Věra Libnarová 950 132 437 vera.libnarova@uradprace.cz Liberec
odborný účetní Alena Vanerová 950 132 438 alena.vanerova@uradprace.cz Liberec
odborný účetní Dana Klátiková 950 132 434 dana.klatikova@uradprace.cz Liberec
finanční pracovník Stanislava Pánková 950 108 454 stanislava.pankova@uradprace.cz Česká Lípa
finanční pracovník Lucie Drncová, DiS. 950 120 462 lucie.drncova@uradprace.cz Jablonec nad Nisou
finanční pracovník Ing. Lenka Hudská 950 160 451 lenka.hudska@uradprace.cz Semily
Odbor kontrolně právní        
ředitel Odboru kontrolně právního Mgr. Pavel Dymokurský Profesní životopis 950 132 500         pavel.dymokursky@uradprace.cz Liberec
specialista veřejných zakázek Ing. Kateřina Boháčková 950 132 631 katerina.bohackova@uradprace.cz Liberec
Oddělení právní        
vedoucí Oddělení právního Mgr. Jan Zeman 950 132 496 jan.zeman@uradprace.cz Liberec
odborný pracovník pohledávek a exekucí Matěj Balatka 950 120 544 matej.balatka@uradprace.cz Jablonec nad Nisou
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ludmila Bryknerová 950 108 412 ludmila.bryknerova@uradprace.cz Česká Lípa
odborný pracovník pohledávek a exekucí Iva Bucharová 950 160 443 iva.bucharova@uradprace.cz Semily
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ing. Ivana Cejnarová 950 132 482 ivana.cejnarova@uradprace.cz Liberec
odborný pracovník pohledávek a exekucí, insolvence Ing. Alena Cermanová 950 160 511 alena.cermanova@uradprace.cz Semily
odborný pracovník pohledávek a exekucí Marie Lukášová 950 108 425 marie.lukasova@uradprace.cz Česká Lípa
odborný pracovník pohledávek Jana Makovičková 950 120 524 jana.makovickova@uradprace.cz Jablonec nad Nisou
odborný pracovník pohledávek a exekucí, výkon činnosti dítěte Marie Patočková 950 132 480 marie.patockova@uradprace.cz Liberec
odborný pracovník pohledávek     Hana Petržilková 950 132 502 hana.petrzilkova@uradprace.cz Liberec
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ing. Alena Pichová 950 132 516 alena.pichova@uradprace.cz Liberec
právník Mgr. Martina Strnádková 950 160 446 martina.strnadkova@uradprace.cz Semily
odborný pracovník insolvence, výživné Marcela Tichá 950 132 483 marcela.ticha@uradprace.cz Liberec
právník JUDr. Veronika Turková 950 108 420 veronika.turkova@uradprace.cz Česká Lípa
odborný pracovník insolvence, výkon činnosti dítěte Bc. Jitka Vavřichová 950 120 523 jitka.vavrichova@uradprace.cz Jablonec nad Nisou
odborný pracovník pohledávek Jitka Volfová 950 132 542 jitka.volfova@uradprace.cz Liberec
Oddělení specializovaných kontrol        
vedoucí Oddělení specializovaných kontrol Mgr. Milan Hataš 950 132 479 milan.hatas@uradprace.cz Liberec
kontrolor Bc. Zdeněk Bartoň 950 132 481 zdenek.barton@uradprace.cz Liberec
kontrolor Bc. Tereza Legerová 950 108 428 tereza.legerova@uradprace.cz Česká Lípa
kontrolor Markéta Krejčíková, DiS. 950 108 426 marketa.krejcikova@uradprace.cz Česká Lípa
kontrolor Ing. Věra Pěničková 950 120 464 vera.penickova@uradprace.cz Jablonec nad Nisou
kontrolor Mgr. Jan Sadílek, MBA 950 132 442 jan.sadilek1@uradprace.cz Liberec
kontrolor Ing. Jana Vaníčková 950 160 441 jana.vanickova@uradprace.cz Semily
Odbor zaměstnanosti a EU        
ředitelka Odboru zaměstnanosti a EU Bc. Marcela Ottová Profesní životopis 950 132 630 marcela.ottova@uradprace.cz Liberec
Oddělení projektů EU        
Záruky pro mladé v Libereckém kraji - projektový manažer projektu Ing. Karel Dvonč 950 132 450 karel.dvonc@uradprace.cz Liberec
Záruky pro mladé v Libereckém kraji - koordinátor aktivit projektu Bc. Hana Bobková 950 132 554 hana.bobkova@uradprace.cz Liberec
Záruky pro mladé v Libereckém kraji - finanční manažer projektu Ing. Jan Burkoň 950 132 551 jan.burkon@uradprace.cz Liberec
Zpět do práce v Libereckém kraji - odborný pracovník projektu Mgr. Monika Bystroňová 950 132 457 monika.bystronova@uradprace.cz Liberec
Záruky pro mladé v Libereckém kraji - odborný pracovník projektu Bc. Lucie Vašková 950 132 458 lucie.vaskova@uradprace.cz Liberec
Záruky pro mladé v Libereckém kraji - odborný pracovník projektu Ing. Helena Ratislavová 950 108 448 helana.ratislavova@uradprace.cz Česká Lípa
EFES - specialista ESF     Bc. Jitka Bouchalová 950 108 437 jitka.bouchalova@uradprace.cz Česká Lípa
Zpět do práce v Libereckém kraji - pracovník projektu Mgr. Michaela Fridrichová 950 108 429 michaela.fridrichova@uradprace.cz Česká Lípa
Rodiče na trhu práce v Libereckém kraji - odborný pracovník Lenka Havlíčková, DiS. 950 108 413 lenka.havlickova2@uradprace.cz Česká Lípa
Záruky pro mladé v Libereckém kraji – odborný pracovník projektu Ing. Petr Zdrojewski 950 120 473 petr.zdrojewski@uradprace.cz Jablonec nad Nisou
Rodiče na trhu práce v Libereckém kraji – pracovník projektu Ing. Radka Barborová 950 120 435 radka.barborova@uradprace.cz Jablonec nad Nisou
Záruky pro mladé v Libereckém kraji – odborný pracovník projektu Ing. Helena Čermáková 950 160 475 helena.cermakova@uradprace.cz Semily
EFES – specialista ESF Ing. Marcela Jiroušová 950 160 440 marcela.jirousova@uradprace.cz Semily
specialista fondů EU Ing. Pavel Smutný 950 132 475 pavel.smutny@uradprace.cz Liberec
OUTPLACEMENT - koordinátor Bc. Martina Wiesnerová   martina.wiesnerova@uradprace.cz Liberec
Zpět do práce v Libereckém kraji - odborný pracovník projektu Bc. Markéta Zechovská 950 160 417 marketa.zechovska@uradprace.cz Semily
Oddělení zaměstnanosti        
vedoucí Oddělení zaměstnanosti Mgr. Petra Šulcová 950 132 548 petra.sulcova@uradprace.cz Liberec
EURES poradce Ing. Veronika Dobiášová 950 132 594 veronika.dobiasova@uradprace.cz Liberec
EURES poradce Ing. Hana Heidlerová 950 132 443 hana.heidlerova@uradprace.cz Liberec
specialista monitoringu, volných pracovních míst, zahraniční zaměstnanosti a povinného podílu Bc. Richard Kosina 950 132 446 richard.kosina@uradprace.cz Liberec
specialista evidence, PvN a zprostředkování Bc. Marta Kracíková 950 132 404 marta.kracikova@uradprace.cz Liberec
VDTP II - koordinátor aktivit Mgr. Jana Lamačová 950 132 488 jana.lamacova@uradprace.cz Liberec
EURES poradce Bc. Lenka Plašková Kvapilová 950 132 486 lenka.plaskova@uradprace.cz Liberec
POVEZ II - koordinátor kontrol projektu Mgr. Monika Novotná, MPA 950 132 470 monika.novotna1@uradprace.cz Liberec
koordinátor zaměstnávání OZP Bc. Magdaléna Polovková 950 132 586 magdalena.polovkova@uradprace.cz Liberec
POVEZ II - koordinátor kontrol projektu Bc. Zdeňka Slavíčková 950 132 455 zdenka.slavickova@uradprace.cz Liberec
specialista APZ Bc. Karel Štrobl, DiS. 950 132 467 karel.strobl@uradprace.cz Liberec
Oddělení nepojistných sociálních dávek        
vedoucí Oddělení nepojistných sociálních dávek Mgr. Jarmila Knéblová 950 132 510 jarmila.kneblova@uradprace.cz Liberec
specialista SSP a PP Bc. Hana Marešová 950 132 533 hana.maresova1@uradprace.cz Liberec
specialista PnP a DOZP Mgr. Oľga Nováková 950 132 540 olga.novakova1@uradprace.cz Liberec
finanční specialista Bc. Tereza Nováková 950 132 541 tereza.novakova1@uradprace.cz Liberec
specialista HN Bc. Ivana Vítková 950 132 529 ivana.vitkova@uradprace.cz Liberec

Poslední aktualizace: 20. 2. 2023