Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Praha 10       Pracoviště
Ředitel odboru KoP 10 Ilona Mňuková Profesní životopis 950 178 170 ilona.mnukova@uradprace.cz Praha 10
Oddělení SSP a dávek PP (S10)        
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP Alena Kubičková 950 178 703 alena.kubickova@uradprace.cz Praha 10
pracovník dávek SSP a dávek PP Bc Ludmila Navrátilová 950 178 707 ludmila.navratilova@uradprace.cz Praha 10
pracovník SSP a dávek PP Alexandra Švarcová 950 178 709 alexandra.svarcova@uradprace.cz Praha 10
pracovník dávek SSP a dávek PP Jitka Müllerová 950 178 711 jitka.mullerova@uradprace.cz Praha 10
pracovník dávek SSP a dávek PP Barbora Žáková 950 178 717 barbora.zakova@uradprace.cz Praha 10
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Jiřina Sadílková 950 178 716 jirina.sadilkova@uradprace.cz Praha 10
pracovník dávek SSP a dávek PP Zdenka Popovičová 950 178 713 zdenka.popovicova@uradprace.cz Praha 10
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Alena Fejfarová 950 178 708 alena.fejfarova@uradprace.cz Praha 10
pracovník SSP a dávek pěstounské péče Ludmila Šindelářová 950 178 717 lucie.sindelarova@uradprace.cz Praha 10
pracovník dávek SSP a dávek PP Ivana Pipková 950 178 706 ivana.pipkova@uradprace.cz Praha 10
pracovník dávek SSP a dávek PP Petra Sabóová 950 178 715 petra.saboova@uradprace.cz Praha 10
Oddělení HN (S10)        
ověřovatel dávek HN Gabriela Ledvinková 950 178 154 gabriela.ledvinkova@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Lucie Krejčová 950 178 173 lucie.krejcova@uradprace.cz Praha 10
ověřovatel dávek HN Zuzana Kmentová 950 178 178 zuzana.kmentova@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Monika Čejková, DiS. 950 178 177 monika.cejkova@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Jaroslava Kyptová, DiS. 950 178 179 jaroslava.kyptova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek HN Petra Ficková 950 178 169 petra.fickova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek hmotné nouze Marcela Piňosová 950 178 176 marcela.pinosova@urapdprace.cz Praha 10
specialista dávek hmotné nouze Michaela Hrušková 950 178 175 michaela.hruskova@uradprace.cz Praha 10
Oddělení PnP a dávek OZP (S10)        
sociální pracovník Lucie Mrkvová, DiS. 950 178 718 lucie.mrkvova@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Bc. Kristýna Vrňáková 950 178 714 kristyna.vrnakova@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Bc. Kateřina Kuželová   katerina.kuzelova@uradprace.cz Praha 10
zástupce vedoucího Mgr. Martin Liška 950 178 710 martin.liska@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Bc. Petra Hoffmannová, DiS 950 178 702 petra.hoffmannova@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Pavel Beránek, Mgr. 950 178 122 pavel.beranek@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Mgr. Hana Škardová, DiS. 950 178 705 hana.skardova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek PnP a DOZP Ivana Chotěborská  950 178 700 ivana.choteborska@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek PnP a DOZP Kristýna Pišová 950 178 720 kristyna.pisova@uradprace.cz Praha 10
specialista dávek PnP a DOZP Kovářová Monika Ing. 950 178 798 monika.kovarova1@uradprace.cz Praha 10
sociální pracovník Alena Tobiašová Mgr. 950 178 122 alena.tobiasova@uradprace.cz Praha 10
         
Oddělení zprostředkování (K10 Z10)        
Vedoucí oddělení zprostředkování Olga Sáblíková 950 178 160 olga.sablikova@uradprace.cz Praha 10
odborný poradce pro zprostředkování       Praha 10
odborný poradce pro zprostředkování Vít Danda 950 178 833 vit.danda@uradprace.cz Praha 10
odborný poradce pro zprostředkování Miroslava Bínová 950 178 163 miroslava.binova@uradprace.cz Praha 10
odborný poradce pro zprostředkování Dana Hájková 950 178 161 dana.hajkova@uradprace.cz Praha 10
odborný pracovník rekvalifikací, odborný pracovník poradenství Julie Nováková 950 178 155 julie.novakova@uradprace.cz Praha 10
odborný poradce pro zprostředkování Mgr Rudolf Kubásek 950 178 156 rudolf.kubasek@uradprace.cz Praha 10
odborný poradce pro zprostředkování Ludvík Horalík 950 178 165 ludvik.horalik@uradprace.cz Praha 10
poradce pro oblast prevence NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti       Praha 10
poradce OZP David Mareš 950 178 171 david.mares@uradprace.cz Praha 10
         
specialista trhu práce Anna Švamberková   anna.svamberkova@uradprace.cz Praha 10
odborný pracovník trhu práce Alena Koblásová 950 178 829 alena.koblasova@uradprace.cz Praha 10
Oddělení evidence a PvN (Z10)        
Vedoucí oddělení evidence a PvN Alena Tejmlová 950 178 159 alena.tejmlova@uradprace.cz Praha 10
pracovník evidence a PvN Kamila Svatošová 950 178 158 kamila.svatosova1@uradprace.cz Praha 10
pracovník evidence a PvN       Praha 10
pracovník evidence a PvN Monika Bednářová 950 178 832 monika.bednarova@uradprace.cz Praha 10
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Soňa Žejdlíková 950 178 166 sona.zejdlikova@uradprace.cz Praha 10
poradce specialista Jana Simonová 950 178 151 jana.simonova@uradprace.cz Praha 10
pracovník evidence a PvN Veronika Jílková 950 178 151 veronika.jilkova1@uradprace.cz Praha 10
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Marcela Zákostelná 950 178 166 marcela.zakostelna@uradprace.cz Praha 10
specialista evidence a dávek PvN Kristýna Šustrová 950 178 158 kristyna.sustrova@uradprace.cz Praha 10

Poslední aktualizace: 22. 9. 2020