Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Litvínov       Pracoviště
ředitel kontaktního pracoviště ÚP ČR Hana Blažková Profesní životopis 950 137 200 hana.blazkova@uradprace.cz Litvínov

Oddělení zprostředkování, evidence a podpory v nezaměstnanosti 

      Litvínov
vedoucí oddělení Bc. Linda Vobořilová 950 137 230 linda.voborilova@uradprace.cz Litvínov
poradce specialista Markéta Bačáková 950 137 213 marketa.bacakova@uradprace.cz Litvínov
poradce specialista Ing. Roman Jelínek 950 137 217 roman.jelinek@uradprace.cz Litvínov
poradce specialista Monika Jíšová 950 137 215 monika.jisova@uradprace.cz Litvínov
poradce specialista Ing. Jana Máslová 950 137 219 jana.maslova@uradprace.cz Litvínov
poradce specialista Ilona Pipotová 950 137 212 ilona.pipotova@uradprace.cz Litvínov
poradce specialista Romana Štecová 950 137 214 romana.stecova@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek PvN Milan Kožešník 950 137 201 milan.kozesnik@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek PvN Petra Pavlová 950 137 231 petra.pavlova@uradprace.cz Litvínov
rekvalifikace, projekty ESF, APZ  Jindra Nováková 950 137 232 jindra.novakova@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek PvN Ivana Dlouhá 950 137 233 ivana.dlouha@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek PvN Bc. Miroslav Salus 950 137 234 miroslav.salus@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek PvN Eliška Vránová, DiS. 950 137 235 eliska.vranova@uradprace.cz Litvínov
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Bc. Nela Chladná 950 137 239 nela.chladna@uradprace.cz Litvínov
poradce v obl. NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti  Ondřej Žejdl 950 137 218 ondrej.zejdl@uradprace.cz Litvínov
Oddělení SSP a dávek pěstounské péče       Litvínov
vedoucí oddělění Bc. Jitka Černohorská 950 137 250 jitka.cernohorska@uradprace.cz Litvínov
specialista náhradního výživného Kristýna Miškolci, DiS. 950 137 260 kristyna.miskolci@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek SSP a dávek PP Nikola Břicháčková 950 137 267 nikola.brichackova@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek SSP a dávek PP Ing. Leona Gondeková 950 137 262 leona.gondekova@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek SSP a dávek PP Kamila Hošnová 950 137 261 kamila.hosnova@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek SSP a dávek PP Veronika Kokešová 950 137 264 veronika.kokesova@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek SSP a dávek PP Jiřina Kvasničková 950 137 265 jirina.kvasnickova@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek SSP a dávek PP Jitka Schüllerová 950 137 263 jitka.schullerova@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek SSP a dávek PP Martina Zelenková 950 137 266 martina.zelenkova@uradprace.cz Litvínov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Jana Kotíková 950 137 257 jana.kotikova@uradprace.cz Litvínov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Josef Novotný 950 137 268 josef.novotny1@uradprace.cz Litvínov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Lenka Poštová, DiS. 950 137 269 lenka.postova@uradprace.cz Litvínov
Oddělení hmotné nouze        
vedoucí oddělení Ing. Karolina Králová 950 137 270 karolina.kralova@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek HN Lenka Fojtíková, DiS. 950 137 287 lenka.fojtikova@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek HN Helena Hanselová, DiS. 950 137 290 helena.hanselova@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek HN Veronika Jarošová 950 137 282 veronika.jarosova@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek HN Lenka Jurková 950 137 289 lenka.jurkova@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek HN Veronika Klimešová 950 137 283 veronika.klimesova@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek HN Radka Marková 950 137 281 radka.markova2@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek HN Martina Němcová 950 137 286 martina.nemcova1@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek HN Gabriela Sorková 950 137 279 gabriela.sorkova@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek HN Michaela Šuberová 950 137 288 michaela.suberova@uradprace.cz Litvínov
specialista dávek HN Pavlína Vondrová 950 137 251 pavlina.vondrova@uradprace.cz Litvínov
ověřovatel dávek HN Bc. Petra Gajarská, DiS. 950 137 293 petra.gajarska@uradprace.cz Litvínov
ověřovatel dávek HN Jana Mašková, DiS. 950 137 294 jana.maskova1@uradprace.cz Litvínov
ověřovatel dávek HN Monika Tacinová, DiS. 950 137 295 monika.tacinova@uradprace.cz Litvínov
pokladna Věra Fišerová 950 137 296 vera.fiserova@uradprace.cz Litvínov
sociální pracovník Pavlína Císařovská, DiS. 950 137 291 pavlina.cisarovska@uradprace.cz Litvínov
sociální pracovník Magdalena Horáková, DiS. et DiS.  950 137 297 magdalena.horakova@uradprace.cz Litvínov
sociální pracovník Bc. Michaela Krátká 950 137 285 michaela.kratka1@uradprace.cz Litvínov
sociální pracovník Kamila Fisenko Wandurová, DiS. 950 137 273 kamila.wandurovavuradprace.cz Litvínov
Oddělení PnP a DOZP        
vedoucí oddělení Helena Mrkosová, DiS. 950 137 600 helena.mrkosova@uradprace.cz Litvínov
sociální pracovník Michaela Boušová, DiS. 950 137 603 michaela.bousova1@uradprace.cz Litvínov
sociální pracovník Bc. Andrea Jedličková, DiS. 950 137 605 andrea.jedlickova@uradprace.cz Litvínov
sociální pracovník Pavlína Lukschová, DiS. 950 137 601 pavlina.lukschova1@uradprace.cz Litvínov
sociální pracovník Lucie Šindelková, DiS. 950 137 602 lucie.sindelkova@uradprace.cz Litvínov
sociální pracovník Kristýna Uchnárová, DiS. 950 137 604 kristyna.uchnarova@uradprace.cz Litvínov

Poslední aktualizace: 13. 8. 2021