Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Litoměřice       Pracoviště
ředitelka kontaktního pracoviště ÚP ČR Ing. Bc. Alena Křtěnová Profesní životopis 950 133 300 alena.krtenova@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení vnitřní správy, sekretariát       Litoměřice
vedoucí oddělení  Michaela Tintěrová 950 133 301 michaela.tinterova@uradprace.cz Litoměřice
referent majetkové správy Jiří Skalický, DiS. 950 133 458 jiri.skalicky@uradprace.cz Litoměřice
spisový pracovník Dagmar Círusová 950 133 440 dagmar.cirusova@uradprace.cz Litoměřice
spisový pracovník Pavla Nováková 950 133 430 pavla.novakova1@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti        Litoměřice
vedoucí oddělení Bc. Petra Mrvová 950 133 483 petra.mrvova@uradprace.cz Litoměřice
EFES - poradce INFOcentra Jaroslava Šimková 950 133 319 jaroslava.simkova@uradprace.cz Litoměřice
specialista prevence NLZ Irena Adamcová 950 133 401 irena.adamcova@uradprace.cz Litoměřice
poradce specialista Alena Ransdorfová 950 133 410 alena.ransdorfova@uradprace.cz Litoměřice
poradce specialista Jana Řeháková 950 133 412 jana.rehakova@uradprace.cz Litoměřice
poradce specialista Simona Suchá 950 133 413 simona.sucha@uradprace.cz Litoměřice
poradce specialista Jana Syrová 950 133 409 jana.syrova@uradprace.cz Litoměřice
poradce specialista Martina Šimůnková 950 133 414 martina.simunkova@uradprace.cz Litoměřice
poradce specialista - OZP Zuzana Hervertová 950 133 427 zuzana.hervertova@uradprace.cz Litoměřice
poradce specialista - OZP Lenka Zemanová 950 133 420 lenka.zemanova1@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek PvN Lada Ledvinová 950 133 417 lada.ledvinova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek PvN Petra Malá 950 133 111 petra.mala1@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek PvN Dana Pazderová 950 133 315 dana.pazderova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek PvN  Iveta Průšová 950 133 418 iveta.prusova@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání        
vedoucí oddělení Mgr. Miroslava Holemá 950 133 494 miroslava.holema@uradprace.cz Litoměřice
poradce Outplacement Marcela Bartošová 950 133 433 marcela.bartosova@uradprace.cz Litoměřice
poradce pro volbu povolání Irena Levková, DiS. 950 133 322 irena.levkova@uradprace.cz Litoměřice
poradce pro volbu povolání Věra Vraná 950 133 323  vera.vrana@uradprace.cz Litoměřice
poradce pro změnu povolání Renata Černá 950 133 486 renata.cerna@uradprace.cz Litoměřice
poradce pro změnu povolání Radka Valná 950 133 487

radka.valna@uradprace.cz

Litoměřice
PIPS - poradce IPS Dana Pešková 950 133 422 dana.peskova@uradprace.cz Litoměřice
PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Bc. Martina Rulfová 950 133 656 martina.rulfova@uradprace.cz Litoměřice
poradce OZP Jana Waldhauserová 950 133 317 jana.waldhauserova@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení trhu práce        
vedoucí oddělení Ing. Václav Huja 950 133 325 vaclav.huja@uradprace.cz Litoměřice
POVEZ II - odborný pracovník Pavel Drbal 950 133 480 pavel.drbal@uradprace.cz Litoměřice
pracovník trhu práce, VPP, VS Lenka Hladíková 950 133 426 lenka.hladikova@uradprace.cz Litoměřice
odborný pracovník trhu práce - CHPM, §78 Stanislav Hylán 950 133 318 stanislav.hylan@uradprace.cz Litoměřice
pracovník trhu práce, cizinci Irena Korfová 950 133 328 irena.korfova@uradprace.cz Litoměřice
pracovník trhu práce - SÚPM Bc. Irena Liscová, DiS. 950 133 657 irena.liscova@uradprace.cz Litoměřice
PDU - odborný pracovník trhu práce Lenka Mudrová 950 133 324 lenka.mudrova@uradprace.cz Litoměřice
odborný pracovník APZ - SÚPM, SVČ i VPM Eva Pešková 950 133 321 eva.peskova@uradprace.cz Litoměřice
odborný pracovník APZ, VPM a Regionální mobilita Andrea Rývová 950 133 326 andrea.ryvova@uradprace.cz Litoměřice
POVEZ II - odborný pracovník Pavlína Straková 950 133 429 pavlina.strakova@uradprace.cz Litoměřice
EFES - specialista monitoringu Bc. Simona Vobořilová 950 133 400 simona.voborilova@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení SSP a dávek pěstounské péče        Litoměřice
vedoucí oddělení Bc. Lenka Cucová 950 133 508 lenka.cucova@uradprace.cz Litoměřice
specialista náhradního výživného Kateřina Fenglová 950 133 522 katerina.fenglova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek SSP a dávek PP Radka Bigošová 950 133 501 radka.bigosova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek SSP a dávek PP Andrea Krumbholcová 950 133 502 andrea.krumbholcova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek SSP a dávek PP Iva Smetanová 950 133 504 iva.smetanova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek SSP a dávek PP Libuše Vaverková 950 133 503 libuse.vaverkova@uradprace.cz Litoměřice
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Jiřina Hucovičová 950 133 512 jirina.hucovicova@uradprace.cz Litoměřice
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Lenka Jelenová 950 133 509 lenka.jelenova@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdrav. postižením       Litoměřice
vedoucí oddělení Ing. Jaroslav Legner 950 133 331 jaroslav.legner@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek HN Bc. Markéta Cvalingová 950 133 528 marketa.cvalingova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek HN Andrea Mašková 950 133 506 andrea.maskova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek HN Lenka Millerová 950 133 507 lenka.millerova1@uradprace.cz Litoměřice
sociální pracovník HN Naděžda Velecká, DiS. 950 133 457
778 451 949
nadezda.velecka@uradprace.cz Litoměřice
ověřovatel dávek HN Michaela Drobná 950 133 527 michaela.drobna@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek PnP a DOZP Marie Korfová 950 133 511 marie.korfova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek PnP a DOZP Gabriela Krupičková 950 133 320 gabriela.krupickova@uradprace.cz Litoměřice
specialista dávek PnP a DOZP Martina Šplíchalová 950 133 526 martina.splichalova@uradprace.cz Litoměřice
ověřovatel dávek PnP a DOZP Hedvika Navarová, DiS. 950 133 514 hedvika.navarova@uradprace.cz Litoměřice
ověřovatel dávek PnP a DOZP Iveta Tondrová 950 133 510 iveta.tondrova@uradprace.cz Litoměřice
sociální pracovník  Mgr. Andrea Hromasová 950 133 517 andrea.hromasova@uradprace.cz Litoměřice
sociální pracovník  Mgr. Stanislava Hřebřinová, DiS. 950 133 506 stanislava.hrebrinova@uradprace.cz Litoměřice
sociální pracovník  Bc. Šárka Jurmanová 950 133 518 sarka.jurmanova@uradprace.cz Litoměřice
sociální pracovník  Bc. Hana Kubíčková 950 133 513 hana.kubickova@uradprace.cz Litoměřice
sociální pracovník  Hana Lamošová, DiS. 950 133 516 hana.lamosova@uradprace.cz Litoměřice
sociální pracovník  Bc. Monika Procházková 950 133 525 monika.prochazkova@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení Detašované pracoviště Libochovice       Libochovice
vedoucí detašovaného pracoviště Jiří Henych 950 133 661 jiri.henych@uradprace.cz Libochovice
specialista dávek PvN Bc. Naděžda Lukešová, DiS. 950 133 664 nadezda.lukesova@uradprace.cz Libochovice
poradce specialista Karolína Rysková 950 133 663 karolina.ryskova@uradprace.cz Libochovice
poradce specialista Petra Spurná 950 133 662 petra.spurna@uradprace.cz Libochovice
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Kristýna Hanzalová 950 133 665 kristyna.hanzalova@uradprace.cz Libochovice
specialista dávek SSP a dávek PP Šárka Poláková 950 133 666 sarka.polakova@uradprace.cz Libochovice
specialista dávek HN Věra Wagnerová, DiS. 950 133 687 vera.wagnerova@uradprace.cz Libochovice
Krajská pobočka Ústí nad Labem - pracoviště Litoměřice        
Oddělení ekonomické       Litoměřice
finanční pracovník Marcela Paulová 950 133 316 marcela.paulova@uradprace.cz Litoměřice
finanční pracovník Renata Syrovátková 950 133 319 renata.syrovatkova@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení informatika       Litoměřice
referent ICT Jan Fechtner 950 133 434 jan.fechtner@uradprace.cz Litoměřice
referent ICT Martin Pekař 950 133 444 martin.pekar@uradprace.cz Litoměřice
referent ICT Roman Průša 950 133 312 roman.prusa@uradprace.cz Litoměřice
referent ICT Josef Škorpil 950 133 313 josef.skorpil@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení právní       Litoměřice
odborný pracovník insolvence Dana Birnerová 950 133 436 dana.birnerova@uradprace.cz Litoměřice
odborný pracovník pohledávek a exekucí Jindřiška Hercíková 950 133 460 jindriska.hercikova@uradprace.cz Litoměřice
odborný pracovník pohledávek a exekucí Ing. Radka Hrušková 950 133 439 radka.hruskova1@uradprace.cz Litoměřice
ověřovatel APZ Martina Kloučková 950 133 455 martina.klouckova@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení specializovaných kontrol       Litoměřice
kontrolor dávek NSD Jiří Andrle 950 133 461 jiri.andrle@uradprace.cz Litoměřice
kontrolor dávek NSD Bc. Iveta Filipová 950 133 465 iveta.filipova@uradprace.cz Litoměřice
finanční kontrolor Jiřina Vaňková 950 133 432 jirina.vankova2@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení exekuce       Litoměřice
odborný pracovník pohledávek a exekucí Šárka Minářová 950 133 416 sarka.minarova@uradprace.cz Litoměřice
odborný pracovník pohledávek a exekucí Marie Vonostránská 950 133 515 marie.vonostranska@uradprace.cz Litoměřice
Oddělení projektů EU       Litoměřice
EFES - specialista ESF Mgr. Veronika Vocásková 950 133 428 veronika.vocaskova@uradprace.cz Litoměřice
FLEXI - odborný pracovník Bc. Lenka Komárková 950 133 330 lenka.komarkova@uradprace.cz Litoměřice
SPOLEČNĚ - odborný pracovník Mgr. Jan Marek 950 133 454 jan.marek4@uradprace.cz Litoměřice
SPOLEČNĚ - terénní pracovník Mgr. Tomáš Mühlbach 777 357 477 tomas.muhlbach@uradprace.cz Litoměřice
ZÁRUKY - odborný pracovník Ing. Zuzana Köhlerová 950 133 329 zuzana.kohlerova@uradprace.cz Litoměřice

Poslední aktualizace: 12. 8. 2021