Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Praha 9       Pracoviště
Ředitel odboru KoP 9 Ing. Eva Lukešová Profesní životopis 950 178 278 eva.lukesova@uradprace.cz Praha 9
Oddělení SSP a dávek PP (K9 S09+S21)        
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP Bc. Andrea Pavlisová 950 178 670 andrea.pavlisova@uradprace.cz Praha 9
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Ivana Vaverková 950 178 671 ivana.vaverkova@uradprace.cz Praha 9
pracovník dávek SSP a dávek PP Lenka Navrátilová 950 178 678 lenka.navratilova5@uradprace.cz Praha 9
pracovník dávek SSP a dávek PP Iveta Vlková 950 178 674 iveta.vlkova@uradprace.cz Praha 9
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Monika Remeňová 950 178 297 monika.remenova@uradprace.cz Praha 9
pracovník dávek SSP a dávek PP Barbora Šindelářová 950 178 396 barbora.sindelarova@uradprace.cz Praha 9
pracovník dávek SSP a dávek PP Nicola Medunová 950 178 986 nicola.medunova@uradprace.cz Praha 9
pracovník dávek HN Marie Šímová 950 178 676 marie.simova@aa.mpsv.cz Praha 9
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Dominika Tichá 950 178 673 dominika.ticha@uradprace.cz Praha 9
Oddělení HN (P 9,14,21)        
Vedoucí oddělení HN Věra Kazdová 950 178 677 vera.kazdova@uradprace.cz Praha 9
ověřovatel dávek HN Lukáš Holý 950 178 682 lukas.holy@uradprace.cz Praha 9
ověřovatel dávek HN Jana Perková 950 178 681 jana.perkova@uradprace.cz Praha 9
Oddělení PnP a dávek OZP (P9+14+21)        
Vedoucí oddělení PnP a dávek OZP Vladimíra Baldrychová 950 178 675 vladimira.baldrychov@uradprace.cz Praha 9
sociální pracovník Markéta Jedličková, DiS. 950 178 680 marketa.jedlickova@uradprace.cz Praha 9
sociální pracovník Bc. Petra Vomáčková, DiS. 950 178 680 petra.vomackova@uradprace.cz Praha 9
sociální pracovník Jaroslava Havryljuková 950 178 879 jaroslava.havryljuko@uradprace.cz Praha 9
specialista dávek PnP a DOZP Libuše Minaříková 950 178 826 libuse.minarikova@uradprace.cz Praha 9
Oddělení SSP a dávek PP (S14)        
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP Bc. Andrea Pavlisová 950 178 670 andrea.pavlisova@uradprace.cz Praha 9
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Veronika Boháčová 950 178 907 veronika.bohacova@uradprace.cz Praha 14
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Andrea Havránková 950 178 905 andrea.havrankova@uradprace.cz Praha 14
pracovník dávek SSP a dávek PP Táňa Cyroňová 950 178 918 tana.cyronova@uradprace.cz Praha 14
pracovník dávek SSP a dávek PP Marcela Laupyová 950 178 912 marcela.laupyova@uradprace.cz Praha 14
pracovník dávek SSP a dávek PP Zuzana Fraňková  950 178 912 zuzana.frankova@uradprace.cz Praha 14
pracovník dávek SSP a dávek PP Jan Pivoda 950 178 915 jan.pivoda@uradprace.cz Praha 14
Oddělení HN (S14)        
ověřovatel dávek HN Ilona Pastorková 950 178 911 ilona.pastorkova@uradprace.cz Praha 14
pracovník dávek HN Jana Perková 950 178 987 jana.perkova@uradprace.cz Praha 14
sociální pracovník Bc. Jan Slavík 950 178 914 jan.slavik@uradprace.cz Praha 14
ověřovatel dávek HN Jitka Rybářová 950 178 904 jitka.rybarova@uradprace.cz Praha 14
sociální pracovník Andrea Mašková 950 178 825 andrea.maskova@uradprace.cz Praha 14
sociální pracovník Jitka Strnadová 950 178 916 jitka.strnadova@uradprace.cz Praha 14
     

 

Praha 14
Oddělení PnP a dávek OZP (S14)        
Vedoucí oddělení PnP a dávek OZP Vladimíra Baldrychová 950 178 675 vladimira.baldrychov@uradprace.cz Praha 9
sociální pracovník DiS Jitka Pilařová 950 178 917 jitka.pilarova@uradprace.cz Praha 9
sociální pracovník Lucie Kněžourová, DiS. 950 178 901 lucie.knezourova@uradprace.cz Praha 9
sociální pracovník Bc Dis Jana Tvrdková 950 178 906 jana.tvrdkova@uradprace.cz Praha 9
sociální pracovník Bc. Nikola Dařbujanová, DiS 950 178 414 nikola.darbujanova@uradprace.cz Praha 9
ověřovatel dávek  Bc. Petra Zimandlová 950 178 985
 

petra.zimandlova@uradprace.cz

Praha 9
Oddělení SSP a dávek PP (S18+S19+S20)        
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP Romana Wagnerová 950 178 975 romana.wagnerova@aa.mpsv.cz Praha 20
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Tereza Vesecká 950 178 959 tereza.vesecka@uradprace.cz Praha 20
pracovník dávek SSP a dávek PP Sofie Šírová 950 178 967 sofie.sirova@uradprace.cz Praha 20
pracovník dávek SSP a dávek PP Jana Voříšková 950 178 960 jana.voriskova@uradprace.cz Praha 20
pracovník dávek SSP a dávek PP Kateřina Wagnerová   katerina.wagnerova@uradprace.cz Praha 20
specialista dávek SSP a dávek PP Dana Eichlerová 950 178 976 dana.eichlerova@uradprace.cz Praha 20
Oddělení HN (S18+S19+S20)        
Vedoucí oddělení HN Lucie Janošová, DiS. 950 178 977 lucie.janosova@uradprace.cz Praha 20
ověřovatel dávek HN Mgr. Jan Hloušek 950 178 966 jan.hlousek@uradprace.cz Praha 9
pracovník dávek HN Adéla Šmejkalová, DiS 950 178 968 adela.smejkalova@uradprace.cz Praha 20
pracovník dávek HN Šarlota Švecová 950 178 969 sarlota.svecova@uradprace.cz Praha 20
Oddělení PnP a dávek OZP (S18+S19+S20)        
Vedoucí oddělení PnP a dávek OZP Zdenka Hledíková 950 178 955 zdenka.hledikova@uradprace.cz Praha 20
pracovník dávek PnP a dávek OZP Kristýna Puchmertlová Knolová 950 178 979 kristina.puchmertlov@uradprace.cz Praha 20
sociální pracovník Bc. Veronika Marhounová 950 178 978 veronika.marhounova@uradprace.cz Praha 20
sociální pracovník Mgr. Adéla Kostrounová 950 178 824 adela.kostrounova@uradprace.cz Praha 20
sociální pracovník Mgr. Daniela Čerňanská, DiS. 950 178 956 daniela.cernanska@uradprace.cz Praha 20
Oddělení zprostředkování (Z09)        
Vedoucí oddělení zprostředkování Věra Nachlingerová 950 178 254 vera.nachlingerova@uradprace.cz Praha 9
odborný pracovník rekvalifikací, odborný pracovník poradenství Miluše Mandáková 950 178 255 miluse.mandakova@uradprace.cz Praha 9
odborný pracovník rekvalifikací, odborný pracovník poradenství Jana Králová 950 178 261 jana.kralova5@uradprace.cz Praha 9
odborný pracovník rekvalifikací, odborný pracovník poradenství Helena Noskyová 950 178 263 helena.noskyova@uradprace.cz Praha 9
odborný pracovník rekvalifikací, odborný pracovník poradenství Bc. Zuzana Šádková  950 178 854 zuzana.sadkova@uradprace.cz Praha 9
odborný pracovník rekvalifikací, odborný pracovník poradenství Irena Veselá 950 178 264 irena.vesela2@uradprace.cz Praha 9
odborný pracovník rekvalifikací, odborný pracovník poradenství Iveta Vrtišková 950 178 260 iveta.vrtiskova@uradprace.cz Praha 9
odborný poradce pro oblast prevence NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti Zuzana Štěpánková 950 178 083 zuzana.stepankova@uradprace.cz Praha 9
odborný poradce pro oblast prevence NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti

Petra Šťastná

950 178 083 petra.stastna1@uradprace.cz Praha 9
poradce OZP Dušan Svědínek 950 178 280 dusan.svedinek@uradprace.cz Praha 9
pracovník evidence a PvN Alena Vlasáková 950 178 253 alena.vlasakova@uradprace.cz Praha 9
pracovník evidence a PvN Martina Svobodová 950 178 276 martina.svobodova2@uradprace.cz Praha 9
odborný pracovník trhu práce – poradenství pro zaměstnavatele Martina Maurerová

950 178 262

martina.maurerova@uradprace.cz Praha 9
Oddělení evidence a PvN (Z09)        
Vedoucí oddělení evidence a PvN Irena Housková 950 178 271 irena.houskova@uradprace.cz Praha 9
poradce OZP Andrea Hübschová 950 178 257 andrea.hubschova@uradprace.cz Praha 9
pracovník evidence a PvN Jaroslava Kaligová 950 178 265 jaroslava.kaligova@uradprace.cz Praha 9
pracovník evidence a PvN Olga Galiová 950 178 259 olga.galiova@uradprace.cz Praha 9
pracovník evidence a PvN Hana Mieglová 950 178 252 hana.mieglova@uradprace.cz Praha 9
odborný pracovník trhu práce – poradenství pro zaměstnavatele Tomáš Mezera 950 178 275 tomas.mezera@uradprace.cz Praha 9
pracovník evidence a PvN Monika Sosnová 950 178 277 monika.sosnova@uradprace.cz Praha 9
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Václava Moťková 950 178 266 vaclava.motkova@uradprace.cz Praha 9
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Johana Šettnerová 950 178 258 johana.settnerova@uradprace.cz Praha 9
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Marta Rabinská 950 178 298 marta.rabinska@uradprace.cz Praha 9

Poslední aktualizace: 26. 2. 2020