Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Karlovy Vary
 

 

 
Agenda Pracoviště
odbor zaměstnanosti
 

 

 
 

 
ředitelka odboru Mgr. Dagmar Benešová Profesní životopis 950 125 316 dagmar.benesova@uradprace.cz 
Karlovy Vary
oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti
 

 

 

 

 
vedoucí oddělení Bc Markéta Maurerová 950 125 523 marketa.maurerova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista dávek PvN Kamila Střesková 950 125 461 kamila.streskova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Martina Dvořáková 950 125 448 martina.dvorakova1@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista dávek PvN Jana Stezková, DiS. 950 125 534 jana.stezkova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Markéta Ibrahim 950 125 475 marketa.ibrahim@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista dávek PvN Marie Bělohlávková 950 125 463 marie.belohlavkova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista dávek PvN Renata Zmeškalová 950 125 443 renata.zmeskalova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista dávek PvN Jitka Chalupná 950 125 467 jitka.chalupna@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista dávek PvN Soňa Křenková  950 125 548 sona.krenkova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista dávek PvN Jana Rendešová 950 125 462 jana.rendesova@uradprace.cz   Karlovy Vary
oddělení zprostředkování
 

 

 

 

 
vedoucí oddělení zprostředkování Bc. Jitka Sadílková 950 125 319 jitka.sadilkova@uradprace.cz   Karlovy Vary
poradce pro zprostředkování Lada Wendlerová 950 125 466 lada.wendlerova@uradprace.cz   Karlovy Vary
poradce pro zprostředkování Petra Hůzlová 950 125 468 petra.huzlova@uradprace.cz   Karlovy Vary
poradce pro zprostředkování Alexandra Kubešová 950 125 438 alexandra.kubesova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
poradce pro zprostředkování Martina Jančová 950 125 465 martina.jancova@uradprace.cz   Karlovy Vary
poradce pro zprostředkování Lucie Walterová 950 125 464 lucie.walterova@uradprace.cz   Karlovy Vary
poradce pro zprostředkování Jana Ládková  950 125 212 jana.ladkova@uradprace.cz
 
Nejdek
poradce pro zprostředkování Petra Široká 950 125 232 petra.siroka@uradprace.cz   Toužim
poradce pro zprostředkování Lenka Tauberová 950 125 231 lenka.tauberova@uradprace.cz   Toužim
poradce pro zprostředkování Petra Sandtnerová 950 125 431 petra.sandtnerova@uradprace.cz   Karlovy Vary
poradce pro zprostředkování Miroslava Maťaťová 950 125 441 miroslava.matatova@uradprace.cz   Karlovy Vary
poradce pro zprostředkování Zázvorková Helena  950 125 469 helena.zazvorkova@uradprace.cz   Karlovy Vary
poradce INFOcentra projektu EFES Anna Mračková 950 125 457 anna.mrackova@uradprace.cz   Karlovy Vary
poradce specialista call centra Jana Nemčičová 950 125 458 jana.nemcicova@uradprace.cz   Karlovy Vary
oddělení poradenství a dalšího vzdělávání
 

 

 

 

 
vedoucí oddělení Ing. Gita Dietlová 950 125 325  gita.dietlova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista pro změnu povolání Simona Ženíšková 950 125 323 simona.zeniskova@uradprace.cz rekvalifikace Karlovy Vary
specialista pro volbu povolání (IPS) Romana Nečasová 950 125 436 romana.necasova@uradprace.cz sociálně-právní a kariérové poradenství, informační a vzdělávací činnost Karlovy Vary
poradce projektu Outplacement  Ladislava Pahrová 950 125 496  ladislava.pahrova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
PIPS - poradce IPS Šárka Kubešová 950 125 296 sarka.kubesova@uradprace.cz skupinové a individuální poradenství, informační a vzdělávací činnost Ostrov
OZP - poradce OZP Zuzana Fabišovská 950 125 543 zuzana.fabisovska@uradprace.cz zaměstnávání OZP, pracovní rehabilitace Karlovy Vary
PIPS - poradce IPS Martina Husáková 950 125 451 martina.husakova@uradprace.cz poradenství, informační a vzdělávací činnost Karlovy Vary
poradce projektu PDU   950 125 626 l   Karlovy Vary
oddělení trhu práce
 


 

 

 

 
vedoucí oddělení trhu práce Bc. Veronika Dankanicsová 950 125 484 veronika.dankanics@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
zaměstnávání cizinců, informační karty Pavla Malá 950 125 321 pavla.mala@uradprace.cz

 
Karlovy Vary
volná pracovní místa Bc. Petra Pospíšilová 950 125 482 petra.pospisilova@uradprace.cz

 
Karlovy Vary
§ 78 ZoZ, CHPM, povinný podíl Yvetta Havlová 950 125 429 yvetta.havlova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
SÚPM, projekt Outplacement Lucie Korcová 950 125 433 lucie.korcova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
VPP, veřejná služba, SVČ Lucie Brejchová 950 125 520 lucie.brejchova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
POVEZ II - odborný pracovník projektu Jana Svěrkošová 950 125 599 jana.sverkosova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
EFES specialista monitoringu, hromadné propouštění Bc. Hana Kejvalová 950 125 544 hana.kejvalova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
POVEZ II - odborný pracovník projektu Eva Rauscherová 950 125 456 eva.rauscherova@uradprace.cz

 
Karlovy Vary
poradce projektu FLEXI Zdeňka Králová 950 125 481

zdenka.kralova@uradprace.cz

  Karlovy Vary
odbor nepojistných sociálních dávek
 

 


 

 

 
ředitel odboru Mgr. Alena Levová Profesní životopis 950 125 502 alena.levova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
oddělení SSP a dávek pěstounské péče
 

 

 

 
Karlovy Vary
vedoucí oddělení Bc. Šárka Retamalová 950 125 505 sarka.retamalova@uradprace.cz

 
Karlovy Vary
ověřovatel dávek SSP a pěst. péče Gabriela Fenclová 950 125 509 gabriela.fenclova@uradprace.cz

 
Karlovy Vary
ověřovatel dávek SSP a pěst. péče Miloslava Krejsová 950 125 508 miloslava.krejsova@uradprace.cz

 
Karlovy Vary
ověřovatel dávek SSP a pěst. péče Eva Brabcová 950 125 521 eva.brabcova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista náhradního výživného Karina Vrbová 950 125 489 karina.vrbova@uradprace.cz   Karlovy Vary
specialista dávek SSP a pěst. péče Kristýna Daniová 950 125 514 kristyna.daniova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista dávek SSP a pěst. péče Hana Kůsová 950 125 513 hana.kusova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista dávek SSP a pěst. péče Zuzana Pokorná 950 125 512 zuzana.pokorna@uradprace.cz

 
Karlovy Vary
specialista dávek SSP a pěst. péče Alena Šimandlová 950 125 518 alena.simandlova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista dávek SSP a pěst. péče Bc. Kateřina Kučerová 950 125 515 katerina.kucerova1@uradprace.cz

 
Karlovy Vary
specialista dávek SSP a pěst. péče
Šárka Kaňoková
950125 652
sarka.kanokova@uradprace.cz


 
Karlovy Vary
specialista dávek SSP a pěst. péče Helena Klasnová 950 125 525 helena.klasnova@uradprace.cz

 
Karlovy Vary
specialista dávek SSP a pěst. péče Alena Hlízová 950 125 202 alena.hlizova@uradprace.cz

 
Nejdek
specialista dávek SSP a pěst. péče Martina Bláhová 950 125 241 martina.blahova@uradprace.cz

 
Toužim
specialista dávek SSP a pěst. péče Marta Soukupová 950 125 272 marta.soukupova@uradprace.cz

 
Toužim
oddělení hmotné nouze
 

 

 

 

 
vedoucí oddělení Bc. Zdeňka Polepilová 950 125 506
zdenka.polepilova@uradprace.cz


 
Karlovy Vary
ověřovatel dávek HN Taťjana Neubergová 950 125 453 tatjana.neubergova@uradprace.cz

 
Karlovy Vary
ověřovatel dávek HN Lucie Rezková 950 125 541 lucie.rezkova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista dávek HN Michaela Frkalová 950 125 624 michaela.frkalova@uradprace.cz

 
Karlovy Vary
specialista dávek HN Hana Bartošová 950 125 304 hana.bartosova2@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista dávek HN   950 125 334  

 
Karlovy Vary
specialista dávek HN Barbora Mejzrová 950 125 527 barbora.mejzrova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista dávek HN Eva Vránová 950 125 621 eva.vranova1@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista dávek HN Alena Hamouzová 950 125 510 alena.hamouzova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista dávek HN   950 125 449  
 
Karlovy Vary
specialista dávek HN Michaela Matoušková 950 125 631 michaela.matouskova@uradprace.cz   Karlovy Vary
specialista dávek HN Lucie Rolencová 950 125 519 lucie.rolencova@uradprace.cz   Karlovy Vary
sociální pracovník Bc. Tomáš Holík 950 125 529 tomas.holik@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
sociální pracovník Bc. Radka Kadlecová 950 125 449 radka.kadlecova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
sociální pracovník
 
950 125 630
 

 
Karlovy Vary
specialista dávek HN Sára Zahálková 950 125 203 sara.zahálkova@uradprace.cz

 
Nejdek
specialista dávek HN Blanka Rutrlová 950 125 651 blanka.rutrlova@uradprace.cz
 
Nejdek
specialista dávek HN Aneta Cerhová, DiS. 950 125 242 aneta.cerhova@uradprace.cz
 
Toužim
specialista dávek HN   950 125 671  
 
Toužim

 

 

 

 


 

 
oddělení PnP a DOZP

 

 


 

 

 
vedoucí oddělení Bc. Jana Steiningerová 950 125 503 jana.steiningerova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
ověřovatel dávek PnP a DOZP Bc. Jana Marchevková 950 125 622 jana.marchevkova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
ověřovatel dávek PnP a DOZP Lenka Kuzmová 950 125 629 lenka.kuzmova@uradprace.cz

 
Karlovy Vary
ověřovatel dávek PnP a DOZP Libuše Křížová 950 125 629 libuse.krizova@uradprace.cz    
ověřovatel dávek PnP a DOZP Blanka Garajová 950 125 627 blanka.garajova@uradprace.cz

 
Karlovy Vary
sociální pracovník Gabriela Cicková, DiS. 950 125 628 gabriela.cickova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
sociální pracovník   950 125 454     Karlovy Vary
sociální pracovník Bc. Jana Šináglová 950 125 530 jana.sinaglova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
sociální pracovník Soňa Králová, DiS. 950 125 471 sona.kralova2@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
sociální pracovník Bc. Klára Macková 950 125 630 klara.mackova@uradprace.cz

 
Karlovy Vary
specialista dávek PnP a DOZP Kristína Buriánová 950 125 517 kristina.burianova@uradprace.cz

 
Karlovy Vary
specialista dávek PnP a DOZP Milada Novotná 950 125 487 milada.novotna@uradprace.cz

 
Karlovy Vary
specialista dávek PnP a DOZP Jana Matějková 950 125 528 jana.matejkova@uradprace.cz

 
Karlovy Vary
specialista dávek PnP a DOZP Marie Urbichová 950 125 625 marie.urbichova@uradprace.cz

 
Karlovy Vary

 

 

 

 

 

 
Krajská pobočka v Karlových Varech - pracoviště Karlovy Vary
 

 

 

 

 
oddělení zaměstnanosti
 

 


 

 

 
analytik trhu práce Bc. Veronika Jágrová 950 125 442 veronika.jagrova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista APZ Ing. Veronika Považanová 950 125 439 veronika.povazanova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
Koordinátor zaměstnávání OZP Bc. Eva Řezáčová 950 125 507 eva.rezacova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista poradenství a rekvalifikací
 

950 125 297

 

 
Karlovy Vary
specialista evidence, PvN, zprostředkování a NLZ  Jana Stezková Dis. 950 125 554 jana.stezkova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
EURES poradce ČR II Ing. Daria Lagutěnko 950 125 546 daria.lagutenko@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
POVEZ II - koordinátor kontrol projektu Mgr. Martina Vlčková 950 125 545 matina.vlckova2@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
VDTP II - koordinátor aktivit
Mgr. Darja Dlouhá   

950 125 452
darja.dlouha@uradprace.cz
 

 
Karlovy Vary
EFES - metodik (ZaP)
Ing. Gabriela Rohlová  

950 125 542

gabriela.rohlova@uradprace.cz

 
Karlovy Vary
oddělení projektů EU
 

 

 

 

 
RODINA NENÍ PŘEKÁŽKOU - finanční manažer Ing. Jana Brabencová 950 125 538 jana.brabencova1@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
ZÁRUKY PRO MLADÉ - odborný pracovník projektu Miroslav Dankanics 950 125 533 miroslav.dankanics@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista fondů Evropské unie Ing. Lucie Hanišáková 950 125 434 lucie.hanisakova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista fondů Evropské unie Bc. Michaela Langerová 950 125 472 michaela.langerova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
RODINA NENÍ PŘEKÁŽKOU - odborný pracovník projektu Romana Janečková 950 125 536 romana.janeckova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ - odborný pracovník projektu Simona Klesová 950 125 459 simona.klesova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
specialista fondů Evropské unie Ing. Yveta Linhartová 950 125 446 yveta.linhartova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ - projektový manažer Mgr. Lenka Mundilová 950 125 535 lenka.mundilova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
ZÁRUKY PRO MLADÉ - finanční manažer Mgr. Anežka Pospíšilová 950 125 526 anezka.pospisilova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
VYUŽIJ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST - odborný pracovník projektu Hana Štěpánková 950 125 537 hana.stepankova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ - finanční manažer Bc. Petra Zelenková 950 125 592 petra.zelenkova1@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
EFES - specialista ESF Bc. Jana Laipertová 950 125 479 jana.laipertova@uradprace.cz
 
Karlovy Vary
 

 

Poslední aktualizace: 15. 11. 2021