Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Praha 8       Pracoviště
Ředitel odboru KoP 8 PhDr. Ladislav Hazuka Profesní životopis 950 178 879 ladislav.hazuka@uradprace.cz Praha 8
Oddělení SSP a dávek PP (K8 S07)        
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP PhDr. Eva Jordanová 950 178 623 eva.jordanova@uradprace.cz Praha 7
pracovník dávek SSP a dávek PP Michaela Babejová 950 178 631 michaela.babejova@uradprace.cz Praha 7
pracovník dávek SSP a dávek PP Martina Lokajová 950 178 629 martina.lokajova@uradprace.cz Praha 7
pracovník dávek SSP a dávek PP Ing. Petra Petrová 950 178 627 petra.petrova@uradprace.cz Praha 7
pracovník dávek SSP a dávek PP Marcela Vyvadilová 950 178 630 marcela.vyvadilova@uradprace.cz Praha 7
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Dagmar Koželuhová 950 178 625 dagmar.kozeluhova@uradprace.cz Praha 7
Oddělení HN (S07)        
Vedoucí oddělení HN   950 178 148   Praha 7
specialista dávek HN Ilona Kočinová 950 178 636 ilona.kocinova@uradprace.cz Praha 7
ověřovatel dávek HN Lucie Stehlíková 950 178 622 lucie.stehlikova@uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Vladimíra Weberová, DiS. 950 178 635 vladimira.weberova@uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Petra Závacká, DiS. 950 178 637 petra.zavacka@uradprace.cz Praha 7
specialista dávek NSD Kateřina Hacurová 950 178 147 katerina.hacurova@uradprace.cz Praha 7
Oddělení PnP a dávek OZP (S07)        
Vedoucí oddělení PnP a dávek OZP Marcela Pecháčová   marcela.pechacova@uradprace.cz Praha 7
specialista dávek PnP a dávek OZP Brůžová Lenka 950 178 064 lenka.bruzova@uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Tereza Ducháčková, DiS. 950 178 634 tereza.duchackova@uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Bc. Pavla Mráčková 950 178 632 pavla.mrackova@uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Milena Neradová 950 178 626 milena.neradova@uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Mgr. Lucie Havlicová 950 178 149 lucie.havlicova@uradprace.cz Praha 7
Oddělení SSP a dávek PP (S08)        
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP Markéta Amlerová 950 178 653 marketa.amlerova@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Romana Krafferová 950 178 650 romana.krafferova@uradprace.cz Praha 8
pracovník dávek SSP a dávek PP Zuzana Pešanová 950 178 651 zuzana.pesanova@uradprace.cz Praha 8
pracovník dávek SSP a dávek PP Darja Machová 950 178 660 darja.machova@uradprace.cz Praha 8
pracovník dávek SSP a dávek PP Petra Appeltová 950 178 646 petra.appeltova@uradprace.cz Praha 8
pracovník dávek SSP a dávek PP Monika Vostřáková 950 178 644 monika.vostrakova@uradprace.cz Praha 8
pracovník dávek SSP a dávek PP Jitka Sedlecká 950 178 656 jitka.sedlecka@uradprace.cz Praha 8
specialista dávek NSD Radmila Dvořáková 950 178 661 radmila.dvorakova@uradprace.cz Praha 8
Oddělení HN (S08)        
Vedoucí oddělení HN Kateřina Urbanová 950 178 643 katerina.urbanova@uradprace.cz Praha 8
specialista dávek NSD Petr Klíma 950 178 199 petr.klima2@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek HN Lenka Žibřidová 950 178 657 lenka.zibridova@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek HN Michaela Dušánková 950 178 647 michaela.dusankova@uradprace.cz Praha 8
specialista dávek HN Simona Těthalová 950 178 197 simona.tethalova@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek HN Valérie Kamel Abdalbaky Alshmoty   valerie.kamel@uradprace.cz Praha 8
pracovník dávek HN Kateřina Rojková 950 178 649 katerina.rojkova@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek HN Monika Janková 950 178 890 monika.jankova@uradprace.cz Praha 8
specialista dávek HN Mgr. Oldřiška Zychová 950 178 658 oldriska.zychova@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek HN Zuzana Novotná 950 178 881 zuzana.novotna@uradprace.cz Praha 8
sociální pracovník Jitka Melicharová, DiS. 950 178 871 jitka.melicharova@uradprace.cz Praha 8
Oddělení PnP a dávek OZP (S08)        
Vedoucí oddělení PnP a dávek OZP Jitka Zemanová, DiS. 950 178 662 jitka.zemanova@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek PnP a DOZP Bc. Linda Čáhová 950 178 668 linda.cahova@uradprace.cz Praha 8
sociální pracovník   950 178 652   Praha 8
ověřovatel dávek PnP a DOZP Veronika Beňová   veronika.benova@uradprace.cz Praha 8
sociální pracovník Mgr. Tereza Petreková 950 178 664 tereza.petrekova@uradprace.cz Praha 8
sociální pracovník Bc. Irena Kožárová 950 178 667 irena.kozarova@uradprace.cz Praha 8
specialista dávek NSD Luděk Formánek 950 178 889 ludek.formanek@uradprace.cz Praha 8
specialista dávek PnP a dávek OZP Bc. Karla Skipalová 950 178 641 karla.skipalova@uradprace.cz Praha 8
Oddělení zprostředkování (Z8)        
Vedoucí oddělení zprostředkování Bc. Ivana Hořánková 950 178 866 ivana.horankova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Eva Miltová 950 178 867 eva.miltova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Ganna Muzikarova 950 178 868 ganna.muzikarova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Zuzana Niederlová 950 178 864 zuzana.niederlova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Jana Dudáková 950 178 860 jana.dudakova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Dana Lněničková 950 178 852 dana.lnenickova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Kristýna Bubáková 950 178 868 kristyna.bubakova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Jakub Chlum 950 178 851 jakub.chlum1@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista       Praha 8
odborný poradce pro oblast prevence NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti Mgr. Monika Padrtová 950 178 887 monika.padrtova@uradprace.cz Praha 8
poradce infocentra Ilona Rajchertová 950 178 880 ilona.rajchertova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Marie Tichá 950 178 880 marie.ticha1@uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník trhu práce – poradenství pro zaměstnavatele Radek Vrkoč 950 178 868 radek.vrkoc@uradprace.cz Praha 8
odborný pracovník trhu práce – poradenství pro zaměstnavatele Ing. Anna Mančevová 950 178 857 anna.mancevova@uradprace.cz Praha 8
Oddělení zaměstnanosti pro Prahu 7 a 8        
vedoucí oddělení evidence a PvN Bc. Boguslava Marasová 950 178 869 boguslava.marasova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Hana Petrová 950 178 863 hana.petrova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Jan Seidl 950 178 874 jan.seidl@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Taťána Bartošová 950 178 859 tatana.bartosova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Bc. Anna Slavíčková 950 178 865 anna.slavickova@uradprace.cz Praha 8
specialista dávek PvN Lenka Procházková 950 178 853 lenka.prochazkova@uradprace.cz Praha 8
poradce specialista Ilona Vrtišková 950 178 852 ilona.vrtiskova1@uradprace.cz Praha 8
specialista dávek PvN Ilona Haková 950 178 872 ilona.hakova@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Hana Hollmannová 950 178 858 hana.hollmannova@uradprace.cz Praha 8
ověřovatel dávek PvN Gabriela Čelovská 950 178 873 gabriela.celovska@uradprace.cz Praha 8
         

Poslední aktualizace: 11. 9. 2020