Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Praha 5       Pracoviště
Ředitel odboru KoP 5 Miloslava Vopálková Profesní životopis 950 178 469 miloslava.vopalkova@uradprace.cz Praha 5
Oddělení SSP a DPP (K5 S05)        
Vedoucí oddělení SSP a DPP Bc. Irena Svobodová 950 178 575 irena.svobodova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek SSP a dávek PP Michaela Nečesalová 950 178 588 michaela.necesalova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek SSP a dávek PP Renáta Houdková  950 178 181 renata.houdkova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek SSP a dávek PP Liběna Železníková 950 178 753 libena.zeleznikova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek SSP a dávek PP Ekaterini Konstantinu Moisidu 950 178 583 ekaterini.moisidu@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek SSP a dávek PP Alena Brožová 950 178 584 alena.brozova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek SSP a dávek PP Lucie Škotová 950 178 577 lucie.skotova@uradprace.cz Praha 5
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Jitka Ondrová 950 178 587 jitka.ondrova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek SSP a dávek PP Michal Jedlička 950 178 193 michal.jedlicka@uradprace.cz Praha 5
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Marta Kuberová 950 178 578 marta.benesova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek SSP a dávek PP Marie Nová 950 178 576 marie.nova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek SSP a dávek PP Renata Kadeřávková 950 178 460 renata.kaderavkova@uradprace.cz Praha 5
Oddělení PnP a dávek OZP (S05)        
Vedoucí oddělení PnP a dávek OZP Bc. Marie Netušilová 950 178 138 marie.netusilova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek PnP a DOZP Eliška Secká 950 178 126 eliska.secka@uradprace.cz Praha 5
sociální pracovník Linda Vinařová 950 178 580 linda.vinarova@uradprace.cz Praha 5
sociální pracovník Monika Bibrová 950 178 581 monika.bibrova@uradprace.cz Praha 5
sociální pracovník Martin Čihák, DiS. 950 178 784 martin.cihak@uradprace.cz Praha 5
Oddělení HN (S05)        
Vedoucí oddělení HN Kateřina Drahotová 950 178 586 katerina.drahotova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek HN Věra Krejčová 950 178 129 vera.krejcova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek HN Lenka Prausová 950 178 008 lenka.prausova@uradprace.cz Praha 5
sociální pracovník Irena Dolejšová, DiS. 950 178 585 irena.dolejsova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek HN Irena Somolová 950 178 194 irena.somolova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek HN Martin Kopsa 950 178 690 martin.kopsa@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek HN Lucie Kononěnková 950 178 146 lucie.kononenkova@uradprace.cz Praha 5
specialista dávek HN Martina Kašová 950 178 598 martina.kasova@uradprace.cz Praha 5
Oddělení NSD (S16)        
Vedoucí oddělení NSD Mgr. Radka Havlinová 950 178 691 radka.havlinova@uradprace.cz Praha 16
specialista dávek SSP a dávek PP Martina Brodilová 950 178 692 martina.brodilova@uradprace.cz Praha 16
sociální pracovník Pavlína Kalbáčová 950 178 695 pavlina.kalbacova@uradprace.cz Praha 16
sociální pracovník Karolína Sommerová, DiS. 950 178 683 karolina.sommerova@uradprace.cz Praha 16
specialista dávek NSD Pospíšilová Michaela 950 178 693

michaela.pospisilov1@uradprace.cz

Praha 16
sociální pracovník Bc. Dana Molnárová 950 178 048 dana.molnarova@uradprace.cz Praha 16
Oddělení SSP a dávek PP (S13)        
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP Marcela Moravcová 950 178 773 marcela.moravcova1@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek SSP a dávek PP Marie Nováková 950 178 785 marie.novakova@aa.mpsv.cz Praha 13
specialista dávek SSP a dávek PP Ludmila Březíková 950 178 772 ludmila.brezikova@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek SSP a dávek PP Alena Mudrochová 950 178 788 alena.mudrochova@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek SSP a dávek PP Jana Roubíčková 950 178 777 jana.roubickova@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek SSP a dávek PP Irena Hájková 950 178 768 irena.hajkova@uradprace.cz Praha 13
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Gabriela Samuelová 950 178 771 gabriela.samuelova@uradprace.cz Praha 13
Oddělení hmotné nouze, PnP a dávek OZP pro Prahu 13 (K5 S13)        
vedoucí oddělení hmotné nouze, příspěvků na péči a dávek osobám z. postiženým Marcela Moravcová 950 178 773 marcela.moravcova1@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek NSD Edita Duková  950 178 787 edita.dukova@uradprace.cz Praha 13
sociální pracovník Věra Matoušková 950 178 775 vera.matouskova@uradprace.cz Praha 13
sociální pracovník Bc. Monika Hrubešová 950 178 770 monika.hrubesova@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek PnP a dávek OZP Olga Hartmannová 950 178 774 olga.hartmannova@uradprace.cz Praha 13
sociální pracovník Bc. Denisa Žáčková, DiS. 950 178 779 denisa.zackova1@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek HN Dana Císařová 950 178 776 dana.cisarova@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek HN Věra Kačenová 950 178 782 vera.kacenova@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek HN Denisa Vargová 950 178 778 denisa.vargova@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek HN Kamila Marešová 950 178 780 kamila.maresova@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek NSD Tereza Šlechtová 950 178 749 tereza.slechtova@uradprace.cz Praha 13
specialista dávek HN Iva Záveská 950 178 789 iva.zaveska@uradprace.cz Praha 13
sociální pracovník Bc. Iveta levá 950 178 781 iveta.leva@uradprace.cz Praha 13
Oddělení zprostředkování pro Prahu 5, 13, 16, 17 (Z05)        
Vedoucí oddělení zprostředkování       Praha 5
poradce specialista Martina Valtošová 950 178 827 martina.valtosova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Ing. Žingorová Viera 950 178 447 viera.zingorova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Eliška Urbanová 950 178 446 eliska.urbanova1@uradprace.cz Praha 5
poradce pro zprostředkování Dana Ortová 950 178 450 dana.ortova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Lenka Maršíková 950 178 470 lenka.marsikova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Dagmar Nekvapilová 950 178 442 dagmar.nekvapilova@uradprace.cz Praha 5
odborný poradce pro oblast prevence NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti Marta Mokrišová 950 178 293 marta.mokrisova@uradprace.cz Praha 5
odborný poradce pro oblast prevence NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti Mgr. Olga Podaná 950 178 451 olga.podana@uradprace.cz Praha 5
odborný poradce pro oblast prevence NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti Michael Rozhon 950 178 621 michael.rozhon@uradprace.cz Praha 5
odborný pracovník trhu práce

Bc. Dominik Muszela

950 178 137 dominik.muszela@uradprace.cz Praha 5
odborný pracovník trhu práce Monika Vlková 950 178 443 monika.vlkova@uradprace.cz Praha 5
odborný pracovník trhu práce Renata Mesárošová 950 178 295 renata.mesarosova@uradprace.cz Praha 5
Oddělení evidence a PvN (Z05)        
vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti Kamila Salemová 950 178 463 kamila.salemova@uradprace.cz Praha 5
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Jitka Stolínová 950 178 465 jitka.stolinova@uradprace.cz Praha 5
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Kamila Dragounová 950 178 466 kamila.dragounova@uradprace.cz Praha 5
odborný pracovník rekvalifikací, odborný pracovník poradenství Ladislava Bendová 950 178 468 ladislava.bendova@uradprace.cz Praha 5
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Markéta Jandáková 950 178 296 marketa.jandakova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Markéta Vacátková 950 178 471 marketa.vacatkova@uradprace.cz Praha 5
poradce pro zprostředkování Veronika Heráková 950 178 452 veronika.herakova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista Alena Bouchalová 950 178 294 alena.bouchalova@uradprace.cz Praha 5
poradce specialista   950 178 456   Praha 5
poradce pro OZP Magdaléna Pátková 950 178 459 magdalena.patkova@uradprace.cz Praha 5
pracovník evidence a PvN Irena Chytráčková 950 178 449 irena.chytrackova@uradprace.cz Praha 5
pracovník evidence a PvN Lucie Dudychová 950 178 444 lucie.dudychova@uradprace.cz Praha 5
pracovník evidence a PvN Pavla Plšková 950 178 454 pavla.plskova@uradprace.cz Praha 5
pracovník evidence a PvN Oleksandra Myhovych 950 178 458 oleksandra.myhovych@uradprace.cz Praha 5
pracovník evidence a PvN Alexandra Sedláčková 950 178 457 alexandra.sedlackova@uradprace.cz Praha 5
poradce zprostředkování OZP   950 178 461   Praha 5

Poslední aktualizace: 5. 3. 2021