Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Písek       Pracoviště
ředitel Odboru kontaktní pracoviště ÚP ČR JUDr. Jiří Brožák Profesní životopis 950 146 300 jiri.brozak@uradprace.cz Písek
referent majetkové správy Regina Hanusová 950 146 310 regina.hanusova@uradprace.cz Písek
spisový pracovník Věra Obermayerová 950 146 399 vera.obermayerova@uradprace.cz Písek
hospodářský pracovník Ing. Petr Rutta 950 146 422 petr.rutta@uradprace.cz Písek
Oddělení zprostředkování, evidence, PvN a poradenství        
vedoucí Bc. Emílie Zajíčková v zastoupení 950 146 320   Písek
poradce specialista Jana Bošková 950 146 407 jana.boskova@uradprace.cz Písek
poradce specialista Iveta Staňková 950 146 405 iveta.stankova@uradprace.cz Písek
poradce specialista Jaroslava Keclíková 950 146 481 jaroslava.keclikova@uradprace.cz Písek
poradce specialista Bc. Emílie Zajíčková 950 146 401 emilie.zajickova@uradprace.cz Písek
poradce specialista Ladislava Škvorová, DiS. 950 146 403

ladislava.skvorova@uradprace.cz

Písek
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Marcela Kocová 950 146 413 marcela.kocova@uradprace.cz Písek
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Eva Javůrková 950 146 412 eva.javurkova@uradprace.cz Písek
specialista evidence a dávek PvN Edita Fišerová, DiS. 950 146 404 edita.fiserova@uradprace.cz Písek
specialista evidence a dávek PvN Vladimíra Kubicová 950 146 402 vladimira.kubicova@uradprace.cz Písek
specialista evidence a dávek PvN Bc. Alena Procházková 950 146 400 alena.prochazkova1@uradprace.cz Písek
specialista prevence NLZ Marcela Hrnečková 950 146 322 marcela.hrneckova@uradprace.cz Písek
poradce pro dlouhodobě nezaměstnané projekt PDU Mgr. Petra Kochanová 950 146 521 petra.kochanova@uradprace.cz Písek
poradce specialista Mirka Faladová 950 146 323 mirka.faladova@uradprace.cz Písek
poradce IPS Ing. Růžena Kubátová 950 146 481 ruzena.kubatova@uradprace.cz Písek
EFES - odborný referent - poradce INFOcentra Martina Rusínová 950 146 414 martina.rusinova@uradprace.cz Písek
poradce OZP Radka Matošková 950 146 451 radka.matoskova@uradprace.cz Písek
Poradce pro cílovou skupinu projektu "Outplacement" Eva Tomešová 950 146 333 eva.tomesova@uradprace.cz  Písek
Oddělení PnP a DOZP a SSP a dávek pěstounské péče        
vedoucí Oddělení PnP a DOZP a SSP a dávek pěstounské péče Ing. Světlana Hlásková 950 146 331 svetlana.hlaskova@uradprace.cz Písek
specialista dávek PnP a DOZP Ivana Houdková 950 146 506 ivana.houdkova@uradprace.cz Písek
ověřovatel dávek PnP a DOZP Jana Hrabáková 950 146 501 jana.hrabakova@uradprace.cz Písek
ověřovatel dávek PnP a DOZP Ing. Sylva Steierová 950 146 444 sylva.steierova@uradprace.cz Písek
sociální pracovník Mgr. Zbyněk Burian 950 146 315 zbynek.burian@uradprace.cz Písek
sociální pracovník Bc. Marcela Efenberková 950 146 442 marcela.efenberkova@uradprace.cz Písek
sociální pracovník Mgr. Ema Grabmüllerová 950 146 321 ema.grabmullerova@uradprace.cz Písek
sociální pracovník Bc. Jiří Jenšovský 950 146 311 jiri.jensovsky@uradprace.cz Písek
sociální pracovník Bc. Nikola Doubková 950 146 390 nikola.doubkova@uradprace.cz Písek
ověřovatel dávek NSD Hana Vokatá 950 146 502 hana.vokata@uradprace.cz Písek
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Petra Doubková, DiS. 950 146 503 petra.doubkova@uradprace.cz Písek
specialista náhradního výživného Ing. Petra Matejová 950 146 514 petra.matejova@uradprace Písek
specialista dávek SSP a dávek PP Kateřina Valentová 950 146 515 katerina.valentova@uradprace.cz Písek
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Bc. Kateřina Mejsnarová 950 146 510 katerina.mejsnarova@uradprace.cz Písek
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Jitka Najmanová 950 146 504 jitka.najmanova@uradprace.cz Písek
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Hedvika Pecínová 950 146 508 hedvika.pecinova@uradprace.cz Písek
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Lucie Slabochová 950 146 507 lucie.slabochova@uradprace.cz Písek
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Martina Strnadová 950 146 509 martina.strnadova@uradprace.cz Písek
Detašované pracoviště Mirotice        
ověřovatel dávek NSD Hana Vokatá 950 146 211 hana.vokata@uradprace.cz Mirotice
Oddělení hmotné nouze       Písek
vedoucí Oddělení hmotné nouze Jana Braunová 950 146 408 jana.braunova@uradprace.cz Písek
specialista dávek HN Michaela Horová Kolářová 950 146 418 michaela.horova@uradprace.cz Písek
sociální pracovník Mgr. Eva Němečková, DiS. 950 146 409 eva.nemeckova1@uradprace.cz Písek
sociální pracovník Bc. Veronika Švecová 950 146 417 veronika.svecova@uradprace.cz Písek
ověřovatel dávek hmotné nouze Růžena Blížilová 950 146 314 ruzena.blizilova@uradprace.cz Písek
ověřovatel dávek hmotné nouze Bc. Daniela Hlavatá 950 146 505 daniela.hlavata@uradprace.cz Písek
ověřovatel dávek hmotné nouze Milena Košatková 950 146 326 milena.kosatkova@uradprace.cz Písek
ověřovatel dávek hmotné nouze Monika Střízková 950 146 443 monika.strizkova@uradprace.cz Písek
Detašované pracoviště Protivín        
ověřovatel dávek NSD Jana Macháčková 950 146 221 jana.machackova@uradprace.cz Protivín
Oddělení trhu práce       Písek
vedoucí Oddělení trhu práce Ing. Jiří Dráb 950 146 312 jiri.drab@uradprace.cz Písek
odborný pracovník trhu práce Zuzana Svobodová 950 146 483 zuzana.svobodova@uradprace.cz Písek
odborný pracovník trhu práce Jana Vrbová 950 146 406 jana.vrbova@uradprace.cz Písek
odborný pracovník APZ Ing. Jana Křišťanová 950 146 325 jana.kristanova@uradprace.cz Písek
odborný pracovník POVEZ II Dita Pintová 950 146 461 dita.pintova@uradprace.cz Písek
odborný pracovník POVEZ II Klára Káplová 950 146 460 klara.kaplova@uradprace.cz Písek
EFES - specialista monitoringu Bc. Dita Skružná Nekysová 950 146 410 dita.skruzna.nekysov@uradprace.cz Písek
pracovník trhu práce Bc. Ivana Smolová 950 146 329 volna.mista.pi@uradprace.cz Písek
Poradce pro zaměstnavatele projektu Podpora forem flexibilního zaměstnávání Zdeňěk Bárta 950 146 520 zdenek.barta@uradprace.cz Písek
Outplacement - poradce pro zaměstnavatele Lenka Zlochová 950 146 441 lenka.zlochova@uradprace.cz Písek
Krajská pobočka v Českých Budějovicích - pracoviště Písek        
Oddělení informatiky Jiří Prášek 950 146 313 jiri.prasek@uradprace.cz Písek
Oddělení ekonomické a účetnictví        
finanční pracovník Eva Bláhová 950 146 421 eva.blahova1@uradprace.cz Písek
finanční pracovník Hana Kolářová 950 146 512 hana.kolarova3@uradprace.cz Písek
Oddělení právní        
právník Mgr. Libuše Šafránková 950 146 327 libuse.safrankova@uradprace.cz Písek
Oddělení projektů EU        
Záruky pro mladé - specialista projektu Veronika Samková 950 146 397 veronika.samkova@uradprace.cz Písek
Se sousedy II – specialista projektu Mgr. Lenka Chrenščová 950 146 397 lenka.chrenscova@uradprace.cz Písek
Práce a život – specialista projektu Bc. Jiří Blanický 950 146 332 jiri.blanicky@uradprace.cz Písek
Projekt EFES - specialista projektu   950 146 332   Písek
Oddělení exekucí        
odborný pracovník pohledávek a exekucí Lada Karasová 950 146 411 lada.karasova@uradprace.cz Písek

Poslední aktualizace: 2. 11. 2021