Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Praha 4       Pracoviště
ředitel kontaktního pracoviště ÚP ČR Mgr. Jan Tvrdek  950 178 405 jan.tvrdek@uradprace.cz Praha 4
Oddělení SSP a dávek PP (S04)        
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP Bc. Jana Vyleťalová 950 178 734 jana.vyletalova@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek SSP a dávek PP Pavla Straková 950 178 739 pavla.strakova@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek SSP a dávek PP Dana Girgelová 950 178 962 dana.girgelova@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek SSP a dávek  PP Lenka Urbánková 950 178 554 lenka.urbankova@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek SSP a dávek PP Hana Soukupová 950 178 562 hana.soukupova@uradprace.cz Praha 4
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Radmila Mlezivová 950 178 564 radmila.mlezivova@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek SSP a Dávek PP Jitka Lukavská 950 178 930 jitka.lukavska@uradprace.cz Praha 4
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Jana Součková 950 178 736 jana.souckova@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek SSP a dávek PP Hana Holadová 950 178 560 hana.holadova@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek SSP a dávek PP Jitka Mrkvičková 950 178 741 jitka.mrkvickova@uradprace.cz Praha 4
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Petra Pařízková 950 178 742 petra.parizkova@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek SSP a dávek PP Petra Vyskočilová 950 178 551 petra.vyskocilova@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek SSP a dávek PP Karolína Zavoralová 950 178 563 karolina.canova@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek SSP a dávek PP Marie Červenková 950 178 761 marie.cervenkova@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek SSP a dávek PP Eva Šimončičová 950 178 758 eva.simoncicova@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek SSP a dávek PP Marie Hrabcová 950 178 737 marie.hrabcova@uradprace.cz Praha 4
Oddělení hmotné nouze (S04)        
vedoucí oddělení hmotné nouze Bc. Marie Pecharová 950 178 561 marie.pecharova@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek HN Nikola Kadlecová 950 178 570 nikola.kadlecova@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek HN Simona Rožďalovská 950 178 569 simona.rozdalovska@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek HN Kateřina Adamová  950 178 953 katerina.adamova@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek HN Kateřina Dlouhá  950 178 546 katerina.dlouha1@uradprace.cz Praha 4
Oddělení hmotné nouze (S11+S12)        
vedoucí oddělení hmotné nouze       Praha 11

specialista dávek HN

Renata Rajtrová 950 178 757 renata.rajtrova@uradprace.cz

Praha 12

 

ověřovatel dávek HN Stanislav Faldyna  950 178 846 stanislav.faldyna@uradprace.cz Praha 12
ověřovatel dávek HN Michaela Hochmalová  950 178 547 michaela.hochmalova@uradprace.cz Praha 12
specialista dávek HN Světluše Kubašková  950 178 763 svetluse.kubaskova@uradprace.cz Praha 12
specialista dávek HN Eva Čížová 950 178 762 eva.cizova@uradprace.cz Praha 11
specialista dávek hmotné nouze Jana Veselá 950 178 479 jana.vesela3@uradprace.cz Praha 11
specialista dávek HN Jana Nováková 950 178 431 jana.novakova9@uradprace.cz Praha 11
sociální pracovník Mgr. Martina Fantyšová 950 178 735 martina.fantysova@uradprace.cz Praha 11
specialista dávek HN Vlasta Sikorová 950 178 743 vlasta.sikorova@uradprace.cz Praha 11
specialista dávek HN Radka Štádlerová 950 178 744 radka.stadlerova@uradprace.cz Praha 11
sociální pracovník Veronika Kouklová DiS. 950 178 738 veronika.kouklova@uradprace.cz Praha 11
specialista dávek HN Alena Romaňaková 950 178 729 alena.romanakova@uradprace.cz Praha 11

ověřovatel dávek HN

Dana Wolajnyková 950 178 750 dana.wolajnykova@uradprace.cz Praha 11
Oddělení PnP a dávek OZP (S04+S12)        
vedoucí oddělení PnP a dávek OZP Mgr. Jarmila Andresová 950 178 556 jarmila.andresova@uradprace.cz Praha 4
sociální pracovník Mgr. Jindřiška Mandíková 950 178 573 jindriska.mandikova@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek PnP a dávek OZP Sylvie Mozolová 950 178 752 sylvie.mozolova@uradprace.cz Praha 4
sociální pracovník Marcela Puškárová, DiS. 950 178 550 marcela.puskarova@uradprace.cz Praha 4
sociální pracovník Kristýna Chladová 950 178 571 kristyna.chladova@uradprace.cz Praha 4
sociální pracovník Mgr. Jitka Hrubá 950 178 574 jitka.hruba@uradprace.cz Praha 4
sociální pracovník Jitka Trojanová, DiS. 950 178 572 jitka.trojanova@uradprace.cz Praha 4
sociální pracovník Marie Lhotková 950 178 566 marie.lhotkova@uradprace.cz Praha 4
sociální pracovník Jan Mareš 950 178 941 jan.mares@uradprace.cz Praha 4
sociální pracovník Mgr. Jitka Žilková 950 178 765 jitka.zilkova@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek PnP a dávek OZP Jitka Hurdová 950 178 751 jitka.hurdova@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek PnP a dávek DOZP Olga Ušiaková 950 178 756 olga.usiakova@uradprace.cz Praha 4
sociální pracovník Bc. Irena Bušková 950 178 558 irena.buskova@uradprace.cz Praha 4
Odborný/vrchní referent Bc. Markéta Zíková 950 178 687 marketa.zikova@uradprace.cz Praha 4
sociální pracovník Aneta Pešatová 950 178 989 aneta.pesatova@uradprace.cz Praha 4
Oddělení PnP a dávky OZP (S11)        
Vedoucí oddělení PnP a dávek OZP Jana Odehnalová, DiS. 950 178 746 jana.odehnalova@uradprace.cz Praha 11
sociální pracovník Daniela Šišková, DiS.   daniela.siskova@uradprace.cz Praha 11
ověřovatel dávek PnP a DOZP Mgr. Anna Šejdlová 950 178 726 anna.sejdlova@uradprace.cz Praha 11
sociální pracovník Irena Kořená 950 178 740 irena.korena@uradprace.cz Praha 11
sociální pracovník Bc. Dobromila Veselá 950 178 728 dobromila.vesela1@uradprace.cz Praha 11
specialista dávek PnP a dávek OZP Blanka Štveráková 950 178 931 blanka.stverakova@uradprace.cz Praha 11
specialista dávek PnP a dávek OZP Milena Pražáková 950 178 745 milena.prazakova@uradprace.cz Praha 11
Oddělení zprostředkování (Z04)        
vedoucí oddělení zprostředkování Mgr. Renáta Sendulská 950 178 433 renata.sendulska@uradprace.cz Praha 4
poradce specialista Martina Matuščáková 950 178 439 martina.matuscakova@uradprace.cz Praha 4
odborný pracovník trhu práce Tomáš Parkan 950 178 406 tomas.parkan@uradprace.cz Praha 4
odborný pracovník trhu práce Lenka Tvrdková 950 178 477 lenka.tvrdkova@uradprace.cz Praha 4
poradce specialista Petra Švarcová 950 178 430 petra.svarcova@uradprace.cz Praha 4
poradce specialista Monika Vostrá 950 178 435 monika.vostra@uradprace.cz Praha 4
poradce specialista Martina Šilhavá 950 178 423 martina.silhava@uradprace.cz Praha 4
poradce specialista Irena Grofová 950 178 401 irena.grofova@uradprace.cz Praha 4
poradce specialista Markéta Drešlová, ing et Ing. 950 178 429 marketa.dreslova@uradprace.cz Praha 4
poradce specialista Olga Kassapdančevová 950 178 436 olga.kassapdancevova@uradprace.cz Praha 4
poradce specialista Lucie Sovová 950 178 848 lucie.sovova@uradprace.cz Praha 4
poradce specialista Šárka Tichá 950 178 432 sarka.ticha@uradprace.cz Praha 4
poradce specialista Eva Šmejkalová 950 178 401 eva.smejkalova@uradprace.cz Praha 4
poradce specialista Jana Pokorná 950 178 837 jana.pokorna@uradprace.cz Praha 4
poradce specialista Hana Mouchová 950 178 402 hana.mouchova@uradprace.cz Praha 4
Oddělení evidence a PvN (Z04)        
vedoucí oddělení evidence a PvN Ing. Ivana Malá 950 178 421 ivana.mala@aa.mpsv.cz Praha 4
poradce specialista Andrea Kamarýtová 950 178 417 andrea.kamarytova@uradprace.cz Praha 4
odborný pracovník trhu práce – poradenství pro zaměstnavatele Bc. Andrea Vosáhlová 950 178 404 andrea.vosahlova@uradprace.cz Praha 4
poradce specialista Hana Jehlíková 950 178 408 hana.jehlikova@uradprace.cz Praha 4
poradce specialista Vladimíra Popková 950 178 407 vladimira.popkova@uradprace.cz Praha 4
poradce specialista Miloslava Krátká 950 178 420 miloslava.kratka@aa.mpsv.cz Praha 4
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Renata Hanzalová 950 178 419 renata.hanzalova@uradprace.cz Praha 4
specialista dávek PvN Martina Voltrová 950 178 422 martina.voltrova@uradprace.cz Praha 4
poradce specialista Libuše Živná 950 178 413 libuse.zivna@uradprace.cz Praha 4
pracovník evidence a PVN Renata Kamenská 950 178 427 renata.kamenska@uradprace.cz Praha 4
poradce pro zprostředkování Ivana Bellová 950 178 425 ivana.bellova@uradprace.cz Praha 4
analytik trhu práce Jitka Stuchlíková 950 178 437 jitka.stuchlikova@uradprace.cz Praha 4
poradce specialista Martina Syrová 950 178 424 martina.syrova@uradprace.cz Praha 4
pracovník evidence a PVN Vlastislav Doležal 950 178 411 vlastislav.dolezal@uradprace.cz Praha 4
pracovník evidence a PVN Mgr. Igor Valašík 950 178 428 igor.valasik@uradprace.cz Praha 4
poradce pro zprostředkování Dana Marková 950 178 689 dana.markova@uradprace.cz Praha 4

Poslední aktualizace: 16. 9. 2020