Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště pro Prahu-západ       Pracoviště
ředitel odboru kontaktního pracoviště pro Prahu - západ JUDr. Miloslav Plaňanský Profesní životopis 950 152 300 miloslav.planansky@uradprace.cz Praha-západ
Oddělení vnitřní správy, sekretariát        
vedoucí oddělení vnitřní správy, sekretariát Ing. Eva Krajinová 950 152 399 eva.krajinova@uradprace.cz Praha-západ
Referent majetkové správy Jan Zelenka 950 152 299 jan.zelenka@uradprace.cz Praha-západ
Spisový pracovník Bc. Daniel Ráž 950 152 111 daniel.raz@uradprace.cz Praha-západ
Spisový pracovník Zdeněk Holub 950 152 366 zdenek.holub1@uradprace.cz Praha-západ
Pracovník vztahů k veřejnosti Martina Douchová 950 152 281 martina.douchova@uradprace.cz Praha-západ
Oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče        
vedoucí oddělení SSP a dávek pěstounské péče Hana Endlová 950 152 343 hana.endlova@uradprace.cz Praha-západ
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Věra Košlerová 950 152 349 vera.koslerova@uradprace.cz Praha-západ
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Ivana Hánělová 950 152 410 ivana.hanelova@uradprace.cz Praha-západ
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Alena Jiranová 950 152 344 alena.jiranova@uradprace.cz Praha-západ
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Barbora Roučková 950 152 352 barbora.rouckova@uradprace.cz Praha-západ
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Veronika Tihlářová 950 152 347 veronika.tihlarova@uradprace.cz Praha-západ
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Denisa Hárovníková 950 152 346 denisa.harovnikova@uradprace.cz Praha-západ
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Lucie Hladíková 950 152 326 lucie.hladikova@uradprace.cz Praha-západ
specilaista náhradního výživného Zdenka Popovičová 950 152 336 zdenka.popovicova@uradprace.cz Praha-západ
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Helena Pečená, DiS. 950 152 297 helena.pecena@uradprace.cz Praha-západ
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Dana Tačnerová 950 152 350 dana.tacnerova@uradprace.cz Praha-západ
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Lenka Jirsová 950 152 348 lenka.jirsova@uradprace.cz Praha-západ
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Petra Lančová 950 152 287 petra.lancova@uradprace.cz Praha-západ
Oddělení hmotné nouze        
vedoucí oddělení hmotné nouze Ing. Barbora Panáčková 950 152 328 barbora.panackova@uradprace.cz Praha-západ
ověřovatel dávek HN Mgr. Marta Pivoňková 950 152 272 marta.pivonkova@uradprace.cz Praha-západ
specialista dávek HN Lucie Čermáková 950 152 278 lucie.cermakova@uradprace.cz Praha-západ
specialista dávek HN Soňa Petržílková 950 152 274 sona.petrzilkova@uradprace.cz Praha-západ
specialista dávek HN Milada Němcová Vokřálová 950 152 324 milada.nemcova@uradprace.cz Praha-západ
specialista dávek HN Lucie Hrůnková 950 152 368 lucie.hrunkova@uradprace.cz Praha-západ
Oddělení PnP a DOZP        
vedoucí oddělení PnP a DOZP Romana Malknechtová 950 152 372 romana.malknechtova@uradprace.cz Praha-západ
sociální pracovník Monika Suchanová, DiS. 950 152 294 monika.suchanova@uradprace.cz Praha-západ
sociální pracovník Mgr. Marcel Maštalíř 950 152 370 marcel.mastalir@uradprace.cz Praha-západ
sociální pracovník Hana Burianová, DiS. 950 152 358 hana.burianova@uradprace.cz Praha-západ
sociální pracovník Mgr. Jana Březová Čermáková 950 152 337 jana.brezova@uradprace.cz Praha-západ
sociální pracovník Mgr. Anežka Šedová 950 152 374 anezka.sedova@uradprace.cz Praha-západ
sociální pracovník Bc. Hana Vlčková, DiS. 950 152 304 hana.vlckova@uradprace.cz Praha-západ
specialista dávek PnP a DOZP Renata Semová 950 152 373 renata.semova@uradprace.cz Praha-západ
specialista dávek PnP a DOZP Mgr. Antonín Fiala 950 152 373 antonin.fiala@uradprace.cz Praha-západ
ověřovatel dávek PnP a DOZP Marie Pechová 950 152 288 marie.pechova@uradprace.cz Praha-západ
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN, poradenství a dalšího vzdělávání        
vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a PvN, poradenství a dalšího vzdělávání Bc. Marie Čížková 950 152 338 marie.cizkova@uradprace.cz Praha-západ
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Marcela Štěbrová 950 152 317 marcela.stebrova@uradprace.cz Praha-západ
specialista evidence a dávek PvN Ing. Kateřina Volfová 950 152 276 katerina.volfova@uradprace.cz Praha-západ
specialista evidence a dávek PvN Petra Došková 950 152 360 petra.doskova@uradprace.cz Praha-západ
specialista evidence a dávek PvN Jaroslava Poláčková 950 152 356 jaroslava.polackova@uradprace.cz Praha-západ
specialista evidence a dávek PvN Světlana Hrvačićová 950 152 293 svetlana.hrvacicova@uradprace.cz Praha-západ
specialista evidence a dávek PvN Kristýna Dražanová 950 152 277 kristyna.drazanova@uradprace.cz Praha-západ
specialista evidence a dávek PvN Blanka Michálková 950 152 359 blanka.michalkova@uradprace.cz Praha-západ
poradce specialista Dana Rožníčková 950 152 318 dana.roznickova@uradprace.cz Praha-západ
poradce specialista Marcela Hametová 950 152 332 marcela.hametova@uradprace.cz Praha-západ
poradce specialista Adéla Nesládková 950 152 339 adela.nesladkova@uradprace.cz Praha-západ
poradce specialista Monika Hrabáková 950 152 273 monika.hrabakova@uradprace.cz Praha-západ
poradce specialista Pavlína Oralová 950 152 362 pavlina.oralova@uradprace.cz Praha-západ
poradce specialista Pavlína Krejčová 950 152 279 pavlina.krejcova@uradprace.cz Praha-západ
poradce specialista Šárka Sorková 950 152 375 sarka.sorkova@uradprace.cz Praha-západ
poradce OZP Ing. Helena Vráželová 950 152 340 helena.vrazelova@uradprace.cz Praha-západ
specialista prevence NLZ Jana Majerová 950 152 334 jana.majerova1@uradprace.cz Praha-západ
specialista prevence NLZ Šárka Kantová 950 152 316 sarka.kantova@uradprace.cz Praha-západ
specialista pro změnu povolání Věra Kroutilová 950 152 330 vera.kroutilova@uradprace.cz Praha-západ
PIPS poradce Martina Kálalová 950 152 282 martina.kalalova@uradprace.cz Praha-západ
specialista pro volbu povolání (IPS) Alena Pecharová 950 152 289 alena.pecharova@uradprace.cz Praha-západ
psycholog Mgr. Lenka Konopková 950 152 305 lenka.konopkova@uradprace.cz Praha-západ
PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Jiří Orság, DiS. 950 152 292 jiri.orsag@uradprace.cz Praha-západ
Poradce pro cílovou skupinu v projektu "outplacement" Barbora Kružel 950 152 341 barbora.kruzel@uradprace.cz Praha-západ
Oddělení trhu práce        
vedoucí oddělení trhu práce Lenka Burianová 950 152 325 lenka.burianova@uradprace.cz Praha-západ
specialista trhu práce Monika Svobodová Kolářová 950 152 333 monika.svobodova1@uradprace.cz Praha-západ
specialista trhu práce Agneša Burešová 950 152 321 agnesa.buresova@uradprace.cz Praha-západ
PDU poradce pro zaměstnavatele Iveta Donovalová 950 152 285 iveta.donovalova@uradprace.cz Praha-západ
poradce specialista Irena Kosíková 950 152 329 irena.kosikova@uradprace.cz Praha-západ
POVEZ II odborný pracovník projektu Olga Jánská 950 152 295 olga.janska@uradprace.cz Praha-západ
POVEZ II odborný pracovník projektu Petra Pospíšilová, DiS. 950 152 283 petra.pospisilova4@uradprace.cz Praha-západ
EFES - specialista monitoringu Ing. Soňa Čamborová 950 152 291 sona.camborova@uradprace.cz Praha-západ
Poradce pro zaměstnavatele v projektu "outpalcement" Hana Černá 950 152 286 hana.cerna1@uradprace.cz Praha-západ
Krajská pobočka v Příbrami - pracoviště Praha - západ        
Odbor kontrolně právní        
Oddělení právní        
Odborný pracovník insolvence Mgr. et Bc. Eva Bucherie 950 152 296 eva.bucherie@uradprace.cz Praha-západ
Oddělení exekucí        
Odborný pracovník exekucí Iveta Zmeškalová 950 152 284 iveta.zmeskalova@uradprace.cz Praha-západ
Odbor zaměstnanosti        
Oddělení projektů EU        
EFES - specialista ESF Michaela Strašlipková, DiS. 950 152 290 michaela.straslipkov@uradprace.cz Praha-západ
Kancelář krajské pobočky        
Oddělení majetku, investic a ekonomické        
finanční a ekonomický referent Zuzana Staňková 950 152 357 zuzana.stankova@uradprace.cz Praha-západ
finanční a ekonomický referent Miluše Loudová 950 152 280 miluse.loudova1@uradprace.cz Praha-západ

Poslední aktualizace: 4. 8. 2021