Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště pro Prahu-západ       Pracoviště
ředitel odboru kontaktního pracoviště pro Prahu - západ JUDr. Miloslav Plaňanský Profesní životopis 950 152 300 miloslav.planansky@uradprace.cz Praha 7
Oddělení vnitřní správy, sekretariát        
vedoucí oddělení vnitřní správy, sekretariát Ing. Eva Krajinová 950 152 399 eva.krajinova@uradprace.cz Praha 7
Spisový pracovník Bc. Daniel Ráž 950 152 366 daniel.raz@uradprace.cz Praha 7
Referent majetkové správy Jan Zelenka 950 152 284 jan.zelenka@uradprace.cz Praha 7
Spisový pracovník Zdeněk Holub 950 152 342 zdenek.holub1@uradprace.cz Praha 7
Pracovník vztahů k veřejnosti Jana Hladovcová 950 152 281 jana.hladovcova@uradprace.cz Praha 7
Oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče        
vedoucí oddělení SSP a dávek pěstounské péče Hana Endlová 950 152 343 hana.endlova@uradprace.cz Praha 7
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Věra Košlerová 950 152 349 vera.koslerova@uradprace.cz Praha 7
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Petra Lančová 950 152 287 petra.lancova@uradprace.cz Praha 7
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Ivana Hánělová 950 152 410 ivana.hanelova@uradprace.cz Praha 7
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Alena Jiranová 950 152 344 alena.jiranova@uradprace.cz Praha 7
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče       Praha 7
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Helena Pečená, DiS. 950 152 349 helena.pecena@uradprace.cz Praha 7
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Veronika Štuksová 950 152 346 veronika.stuksova@uradprace.cz Praha 7
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Dana Tačnerová 950 152 350 dana.tacnerova@uradprace.cz Praha 7
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Lenka Jirsová 950 152 347 lenka.jirsova@uradprace.cz Praha 7
specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Veronika Benešová 950 152 352 veronika.benesova@uradprace.cz Praha 7
Oddělení hmotné nouze        
vedoucí oddělení hmotné nouze Hana Kotábová 950 152 324 hana.kotabova@uradprace.cz Praha 7
specialista dávek HN Lucie Čermáková 950 152 278 lucie.cermakova@uradprace.cz Praha 7
ověřovatel dávek HN Ing. Barbora Panáčková 950 152 328 barbora.panackova@uradprace.cz Praha 7
specialista dávek HN Mgr. Marta Pivoňková 950 152 272 marta.pivonkova@uradprace.cz Praha 7
specialista dávek HN Soňa Petržílková 950 152 274 sona.petrzilkova@uradprace.cz Praha 7
specialista dávek HN Jarmila Vašková 950 152 368 jarmila.vaskova@uradprace.cz Praha 7
Oddělení PnP a DOZP        
vedoucí oddělení PnP a DOZP Romana Malknechtová 950 152 372 romana.malknechtova@uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Monika Suchanová, DiS. 950 152 294 monika.suchanova@uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Mgr. Marcel Maštalíř 950 152 370 marcel.mastalir@uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Hana Burianová, DiS. 950 152 358 hana.burianova@uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Mgr. Jana Březová Čermáková 950 152 337 jana.brezova@uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Mgr. Anežka Šedová 950 152 374 anezka.sedova@uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník       Praha 7
specialista dávek PnP a DOZP Renata Semová 950 152 373 renata.semova@uradprace.cz Praha 7
sociální pracovník Hana Vlčková, DiS. 950 152 304 hana.vlckova@uradprace.cz Praha 7
ověřovatel dávek PnP a DOZP Marie Pechová 950 152 288 marie.pechova@uradprace.cz Praha 7
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN, poradenství a dalšího vzdělávání        
vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a PvN, poradenství a dalšího vzdělávání Ing. Kateřina Šimková 950 152 322 katerina.simkova@uradprace.cz Praha 7
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Marcela Štěbrová 950 152 317 marcela.stebrova@uradprace.cz Praha 7
specialista evidence a dávek PvN Ing. Kateřina Volfová 950 152 276 katerina.volfova@uradprace.cz Praha 7
specialista evidence a dávek PvN Ivana Chaloupková 950 152 340 ivana.chaloupkova@uradprace.cz Praha 7
specialista evidence a dávek PvN Jaroslava Poláčková 950 152 356 jaroslava.polackova@uradprace.cz Praha 7
specialista evidence a dávek PvN Světlana Hrvačićová 950 152 293 svetlana.hrvacicova@uradprace.cz Praha 7
specialista evidence a dávek PvN Jitka Pankratzová 950 152 359 jitka.pankratzova@uradprace.cz Praha 7
specialista evidence a dávek PvN Bc. Marie Čížková 950 152 338 marie.cizkova@uradprace.cz Praha 7
specialista prevence NLZ Mirjam Nekolná 950 152 360 mirjam.nekolna@uradprace.cz Praha 7
poradce specialista Dana Rožníčková 950 152 318 dana.roznickova@uradprace.cz Praha 7
poradce specialista Marcela Hametová 950 152 332 marcela.hametova@uradprace.cz Praha 7
poradce specialista Adéla Nesládková 950 152 339 adela.nesladkova@uradprace.cz Praha 7
poradce specialista Monika Hrabáková 950 152 273 monika.hrabakova@uradprace.cz Praha 7
specialista pro změnu povolání Věra Kroutilová 950 152 330 vera.kroutilova@uradprace.cz Praha 7
specialista pro volbu povolání (IPS) Jana Škodová 950 152 289 jana.skodova1@uradprace.cz Praha 7
psycholog Mgr. Lenka Konopková 950 152 305 lenka.konopkova@uradprace.cz Praha 7
specialista prevence NLZ Šárka Kantová 950 152 316 sarka.kantova@uradprace.cz Praha 7
poradce specialista Radka Štepová 950 152 362 radka.stepova@uradprace.cz Praha 7
poradce specialista Jana Majerová 950 152 334 jana.majerova1@uradprace.cz Praha 7
poradce specialista Veronika Rejsková 950 152 279 veronika.rejskova@uradprace.cz Praha 7
PIPS poradce Martina Kálalová 950 152 282 martina.kalalova@uradprace.cz Praha 7
Poradce OZP Tereza Haušildová 950 152 286 tereza.hausildova@uradprace.cz Praha 7
Oddělení trhu práce        
vedoucí oddělení trhu práce Lenka Burianová 950 152 325 lenka.burianova@uradprace.cz Praha 7
specialista trhu práce Monika Kolářová Svobodová 950 152 333 monika.svobodova1@uradprace.cz Praha 7
specialista trhu práce Agneša Burešová 950 152 321 agnesa.buresova@uradprace.cz Praha 7
PDU poradce pro zaměstnavatele Iveta Donovalová 950 152 285 iveta.donovalova@uradprace.cz Praha 7
        Praha 7
poradce specialista Irena Kosíková 950 152 329 irena.kosikova@uradprace.cz Praha 7
POVEZ II odborný pracovník projektu Olga Jánská 950 152 295 olga.janska@uradprace.cz Praha 7
POVEZ II odborný pracovník projektu David Franc 950 152 283 david.franc@uradprace.cz Praha 7
pracovník vztahů k veřejnosti       Praha 7
Krajská pobočka v Příbrami - pracoviště Praha - západ        
Odbor kontrolně právní        
Oddělení právní        
Odborný pracovník insolvence Bc. Eva Burešová 950 152 296 eva.buresova2@uradprace.cz Praha 7
Oddělení exekucí        
Odborný pracovník exekucí Iveta Zmeškalová 950 152 284 iveta.zmeskalova@uradprace.cz Praha 7
Odbor zaměstnanosti        
Oddělení projektů EU        
EFES - specialista ESF Michaela Strašlipková, DiS. 950 152 290 michaela.straslipkov@uradprace.cz Praha 7
Kancelář krajské pobočky        
Oddělení majetku, investic a ekonomické        
finanční a ekonomický referent Zuzana Staňková 950 152 357 zuzana.stankova@uradprace.cz Praha 7
finanční a ekonomický referent Miluše Loudová 950 152 280 miluse.loudova1@uradprace.cz Praha 7

Poslední aktualizace: 30. 7. 2020