Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Nymburk       Pracoviště
ředitel odboru KoP Nymburk Ing. Miloš Kozák  950 140 300 milos.kozak@uradprace.cz Nymburk
Oddělení vnitřní správy, sekretariátu        
Vedoucí oddělení vnitřní správy, sekretariátu Jana Krpálková 950 140 315 jana.krpalkova@uradprace.cz Nymburk
Asistent ředitele kontaktního pracoviště Ivana Kolářová, DiS. 950 140 301 ivana.kolarova@uradprace.cz Nymburk
Referent majetkové správy Roman Svoboda 950 140 424 roman.svoboda@uradprace.cz Nymburk
Referent majetkové správy Lenka Pilecká 950 140 443 lenka.pilecka@uradprace.cz Nymburk
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN, poradenství a dalšího vzdělávání        
Vedoucí oddělení zprostředkování,evidence a PvN,poradenství a dalšího vzdělávání Bc. Petra Kostkanová, DiS. 950 140 316 petra.kostkanova@uradprace.cz Nymburk
Odborný poradce pro zprostředkování Dana Machátová 950 140 430 dana.machatova@uradprace.cz Nymburk
Odborný poradce pro zprostředkování Martina Borufková 950 140 434 martina.borufkova@uradprace.cz Nymburk
Odborný poradce pro zprostředkování Hana Bártová 950 140 444 hana.bartova@uradprace.cz Nymburk
Odborný poradce pro zprostředkování Venuše Šrámková 950 140 425 venuse.sramkova@uradprace.cz Nymburk
Ověřovatel PvN Jana Najmanová 950 140 435 jana.najmanova@uradprace.cz Nymburk
Ověřovatel PvN Martina Soukupová 950 140 433 martina.soukupova@uradprace.cz Nymburk
Pracovník evidence a PvN Martin Janďourek 950 140 317 martin.jandourek@uradprace.cz Nymburk
Pracovník evidence a PvN Marcela Pivná 950 140 432 marcela.pivna@uradprace.cz Nymburk
Pracovník evidence a PvN Eva Halbichová 950 140 428 eva.halbichova@uradprace.cz Nymburk
Pracovník evidence a PvN Bc. Kateřina Brettová, DiS. 950 140 429 katerina.brettova@uradprace.cz Nymburk
Pracovník evidence a PvN Pavlína Kokešová 950 140 427 pavlina.kokesova@uradprace.cz Nymburk
Odborný poradce pro zprostředkování Hana Kurendová 950 140 318 hana.kurendova@uradprace.cz Nymburk
Odborný poradce pro volbu povolání IPS Tomáš Suchan 950 140 323 tomas.suchan@uradprace.cz Nymburk
Odborný poradce rekvalifikací Petra Kozáková 950 140 333 petra.kozakova@uradprace.cz Nymburk
Odborný poradce IPS Martina Vejdovská 950 140 519 martina.vejdovska@uradprace.cz Nymburk
Odborný poradce IPS v projektu PIPS ÚP ČR Veronika Richterová 950 140 437 veronika.richterova@uradprace.cz Nymburk
poradce OZP       Nymburk
PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Bc. Jaroslava Novotná, DiS, 950 140 321 jaroslava.novotna1@uradprace.cz Nymburk
OUTPLACEMENT - poradce pro cílovou skupinu Bohumila Klepalová 950 140 420 bohumila.klepalova@uradprace.cz Nymburk
Oddělení státní sociální podpory a dávek
pěstounské péče
       
Vedoucí oddělení SSP a DPP Ing. Dana Navrátilová 950 140 331 dana.navratilova@uradprace.cz Nymburk
Ověřovatel dávek SSP a DPP Vlasta Molnárová 950 140 513 vlasta.molnarova@uradprace.cz Nymburk
Specialista dávek SSP a DPP Věra Hájková 950 140 514 vera.hajkova1@uradprace.cz Nymburk
Specialista dávek SSP a DPP Magda Valentová 950 140 515 magda.valentova@uradprace.cz Nymburk
Ověřovatel dávek SSP a DPP Bc. Markéta Vacková 950 140 517 marketa.vackova@uradprace.cz Nymburk
Specialista dávek SSP a DPP Hana Kostrhounová, DiS. 950 140 518 hana.kostrhounova@uradprace.cz Nymburk
Specialista náhradního výživného Klára Mikešová 950 140 518 klara.mikesova@uradprace.cz Nymburk
Oddělení hmotné nouze        
Vedoucí oddělení HN Alena Křepelová 950 140 440 alena.krepelova@uradprace.cz Nymburk
Ověřovatel dávek HN Anna Brüxová 950 140 449 anna.bruxova@uradprace.cz Nymburk
Sociální pracovník Bc. Tereza Slivanská 950 140 451 tereza.slivanska@uradprace.cz Nymburk
Sociální pracovník Mgr. Kateřina Malíková 950 140 436 katerina.malikova1@uradprace.cz Nymburk
Ověřovatel dávek HN Radka Brousilová 950 140 422 radka.brousilova@uradprace.cz Nymburk
Oddělení PnP a DOZP        
Vedoucí oddělení PnP a DOZP Lenka Soběslavová, DiS. 950 140 450 lenka.sobeslavova@uradprace.cz Nymburk
Specialista dávek PnP a DOZP Hana Jampílková 950 140 511 hana.jampilkova@uradprace.cz Nymburk
Ověřovatel dávek PnP a DOZP Bc. Jana Kyselová 950 140 512 jana.kyselova@uradprace.cz Nymburk
Sociální pracovník Bc. Veronika Černá 950 140 423 veronika.cerna1@uradprace.cz Nymburk
Sociální pracovník Bc. Romana Stempáková, DiS. 950 140 328 romana.stempakova@uradprace.cz Nymburk
Sociální pracovník Nikola Pečenková, DiS. 950 140 448 nikola.pecenkova@uradprace.cz Nymburk
Oddělení trhu práce        
Vedoucí oddělení TP Bc. Lenka Drobná 950 140 324 lenka.drobna@uradprace.cz Nymburk
Odborný pracovník TP Martina Skoupá 950 140 441 martina.skoupa@uradprace.cz Nymburk
Pracovník trhu práce Šárka Kollárová 950 140 326 sarka.kollarova@uradprace.cz Nymburk
Odborný pracovník APZ Ludmila Václavková 950 140 326 ludmila.vaclavkova@uradprace.cz Nymburk
Pracovník trhu práce Monika Choděrová 950 140 321 monika.choderova@uradprace.cz Nymburk
Specialista monitoringu Mgr. Jana Vaňková 950 140 442 jana.vankova@uradprace.cz Nymburk
PDU - poradce pro zaměstnavatele Hana Jeníková 950 140 438 hana.jenikova1@uradprace.cz Nymburk
POVEZ II odborný pracovník projektu Jana Macháčková 950 140 399 jana.machackova2@uradprace.cz Nymburk
POVEZ II odborný pracovník projektu Kateřina Panglová 950 140 399 katerina.panglova@uradprace.cz Nymburk
OUTPLACEMENT - poradce pro zaměstnavatele Eva Pospíšilová 950 140 420 eva.pospisilova@uradprace.cz  Nymburk
Detašované pracoviště Poděbrady        
Vedoucí oddělení detašovaného pracoviště Poděbrady Ing. Tereza Vávrová 950 140 220 tereza.vavrova@uradprace.cz Poděbrady
Ověřovatel dávek SSP a DPP Michaela Mecerová 950 140 221 michaela.mecerova@uradprace.cz Poděbrady
Ověřovatel dávek PnP a DOZP Renáta Bednářová 950 140 446 renata.bednarova@uradprace.cz Poděbrady
Specialista dávek SSP a DPP Renata Zimová 950 140 223 renata.zimova@uradprace.cz Poděbrady
Sociální pracovník PnP a DOZP Jana Svárovská, DiS. 950 140 520 jana.svarovska@uradprace.cz Poděbrady
Sociální pracovník PnP a DOZP Radka Zbraňková, DiS. 950 140 521 radka.zbrankova1@uradprace.cz Poděbrady
Sociální pracovník PnP a DOZP Mgr. Monika Müllerová 950 140 222 monika.mullerova@uradprace.cz Poděbrady
Sociální pracovník PnP a DOZP Mgr. et Mgr. Michala Zemková 950 140 447 michala.zemkova@uradprace.cz Poděbrady
Sociální pracovník HN Bc. Šárka Michálková 950 140 224 sarka.michalkova@uradprace.cz Poděbrady
Ověřovatel dávek HN Kristýna Čemusová 950 140 224 kristyna.cemusova@uradprace.cz Poděbrady
Pracovník dávek SSP a DPP Jiřina Kysilková 950 140 221 jirina.kysilkova@uradprace.cz Poděbrady
Detašovaní pracoviště Milovice        
Vedoucí oddělení detašovaného pracoviště Milovice Zuzana Šafrová 950 140 250 zuzana.safrova@uradprace.cz Milovice
Poradce v oblasti prevence NLZ a dlouhodobé nezam. Radka Hrušková 950 140 251 radka.hruskova@uradprace.cz Milovice
Odborný poradce pro zprostředkování Helena Štechová 950 140 252 helena.stechova@uradprace.cz Milovice
Odborný poradce pro zprostředkování Julie Šubrtová 950 140 253 julie.subrtova@uradprace.cz Milovice
Ověřovatel dávek HN Bc. Veronika Henzlová, DiS. 950 140 259 veronika.henzlova@uradprace.cz Milovice
Specialista dávek HN Jana Keltnerová 950 140 510 jana.keltnerova@uradprace.cz Milovice
Specialista dávek HN Jaroslava Štěrbová, DiS. 950 140 265 jaroslava.sterbova@uradprace.cz Milovice
Specialista dávek SSP a DPP Kateřina Bartoňová 950 140 255 katerina.bartonova@uradprace.cz Milovice
Specialista dávek SSP a DPP Alena Paťavová 950 140 256 alena.patavova@uradprace.cz Milovice
Sociální pracovník Mgr. Eliška Zadražilová 950 140 258 eliska.zadrazilova@uradprace.cz Milovice
Sociální pracovník       Milovice
pracoviště Lysá nad Labem        
Odborný poradce pro zprostředkování Alena Šulcová 950 140 263 alena.sulcova@uradprace.cz Lysá nad Labem
Ověřovatel dávek SSP a DPP Mgr. Jana Zemanová 950 140 254 jana.zemanova@uradprace.cz Lysá nad Labem
Specialista dávek HN René Trhlíková Jehlárová, DiS. 950 140 261 rene.trhlikova@uradprace.cz Lysá nad Labem
Specialista dávek SSP a DPP Mgr. Irena Stránská 950 140 264 irena.stranska@uradprace.cz Lysá nad Labem
Ověřovatel dávek PnP a DOZP Martina Kyselová 950 140 262 martina.kyselova@uradprace.cz Lysá nad Labem
Detašované pracoviště Městec Králové        
Vedoucí oddělení detašovaného pracoviště Městec Králové Ivana Sabóová 950 140 240 ivana.saboova@uradprace.cz Městec Králové
Odborný poradce pro zprostředkování Lenka Rulcová 950 140 243 lenka.rulcova@uradprace.cz Městec Králové
Odborný poradce pro zprostředkování Bc. Vladimíra Chárová 950 140 241 vladimira.charova@uradprace.cz Městec Králové
Ověřovatel dávek SSP a DPP Ludmila Vavřínková 950 140 245 ludmila.vavrinkova@uradprace.cz Městec Králové
Specialista dávek SSP a DPP Lenka Němcová 950 140 244 lenka.nemcova1@uradprace.cz Městec Králové
Specialista dávek hmotné nouze Ilona Tvrzická 950 140 246 ilona.tvrzicka@uradprace.cz Městec Králové
Krajská pobočka v Příbrami - pracoviště Nymburk        
Odbor kanceláře krajské pobočky        
Oddělení informatiky        
Referent ICT správce sítě ( IT ) 950 140 312   Nymburk
Referent ICT správce sítě ( IT ) 950 140 313 marek.miniberger@uradprace.cz Nymburk
Oddělení majetku, investic a ekonomické        
Finanční a ekonomický referent Petra Voborníková 950 140 421 petra.vobornikova@uradprace.cz Nymburk
Finanční a ekonomický referent Dana Šindlerová 950 140 225 dana.sindlerova1@uradprace.cz Nymburk
Odbor kontrolně právní        
Oddělení právní        
Právník JUDr. Jaroslava Holánková 950 140 327 jaroslava.holankova@uradprace.cz Nymburk
Referent zaměstnanosti - insolvence   950 140 439   Nymburk
   Odborný pracovník pohledávek Lucie Lokajíčková 950 140 439 lucie.lokajickova@uradprace.cz  Nymburk
Oddělení specializovaných kontrol        
Finanční kontrolor Denisa Veselá, DiS. 950 140 431 denisa.vesela@uradprace.cz Nymburk
Oddělení exekucí        
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Lada Kvízová 950 140 516 lada.kvizova@uradprace.cz Nymburk
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Dana Sudková 950 140 516 dana.sudkova@uradprace.cz Nymburk
Oddělení metodiky        
    POVEZ II koordinátor kontrol projektu Bc. Pavlína Vaníčková 950 140 445  pavlina.vanickova@uradprace.cz   Nymburk
Oddělení projektů EU        
EFES - specialista ESF Bc. Iva Šmrhová 950 140 329 iva.smrhova@uradprace.cz Nymburk
Záruky pro mladé Jitka Sekaninová 950 140 445 jitka.sekaninova1@uradprace.cz Nymburk

Poslední aktualizace: 16. 8. 2021