Kontakty na zaměstnance

Úřad práce České republiky - krajská pobočka ve Zlíně       Pracoviště
Ředitelka krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně Mgr. Miriam Majdyšová Profesní životopis 950 175 411 miriam.majdysova@uradprace.cz Zlín
ODBOR KANCELÁŘE KRAJSKÉ POBOČKY        
Ředitelka odboru kanceláře krajské pobočky Ing. Jana Bundilová 950 175 221 jana.bundilova@uradprace.cz Zlín
Mzdová účetní Jana Zetíková 950 175 206 jana.zetikova@uradprace.cz Zlín
Mzdová účetní Ing. Lydia Doležalová, DiS. 950 175 125 lydia.dolezalova@uradprace.cz Zlín
Personalista Bc. Renata Fuksová 950 175 207 renata.fuksova@uradprace.cz Zlín
Personalista Bc. Vladimíra Ševelová 950 175 216 vladimira.sevelova@uradprace.cz Zlín
VDTP II - specialista veřejných zakázek PhDr. Luboš Kavan 950 175 190 lubos.kavan@uradprace.cz Zlín
EFES - administrátor projektu Mgr. Pavla Žáková Šupáková 950 175 208 pavla.zakova@uradprace.cz Zlín
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY, SEKRETARIÁT        
Vedoucí oddělení vnitřní správy, sekretariát Bc. Bronislava Pavlíčková 950 175 413 bronislava.pavlickov@uradprace.cz Zlín
Spisový pracovník Bc. Jaroslava Holcová 950 175 328 jaroslava.holcova@uradprace.cz Zlín
Spisový pracovník Libuše Mikulcová 950 175 335 libuse.mikulcova@uradprace.cz Zlín
Spisový pracovník Bc. Eva Křížková 950 175 339 eva.krizkova@uradprace.cz Zlín
ODDĚLENÍ MAJETKU A INVESTIC        
Vedoucí oddělení majetku a investic       Zlín
Referent majetkové správy Martina Martincová 950 175 329 martina.martincova@uradprace.cz Zlín
Referent majetkové správy Bc. Radka Grygová 950 175 235 radka.grygova@uradprace.cz Zlín
Referent majetkové správy Ing. Pavel Taťák 950 175 416 pavel.tatak@uradprace.cz Zlín
Hospodářský pracovník Juraj Landor 950 175 215 juraj.landor@uradprace.cz Zlín
ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ        
Vedoucí oddělení ekonomického Jaroslava Vykoukalová 950 175 205 jaroslava.vykoukalov@uradprace.cz Zlín
Odborný pracovník rozpočtů Bc. Dana Holíková 950 175 204 dana.holikova@uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Mgr. Lenka Balajková 950 175 220 lenka.balajkova@uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Danuše Pavelková 950 175 230 danuse.pavelkova@uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Jana Nemášová 950 175 122 jana.nemasova@uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Dana Kadlčková 950 175 219 dana.kadlckova@uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Alena Marečková 950 175 266 alena.mareckova@uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Bc. Jaroslava Machalová 950 175 201 jaroslava.machalova@uradprace.cz Zlín
Finanční pracovník - Zlín Bc. Anna Jasenská 950 175 238 anna.jasenska@uradprace.cz Zlín
Finanční pracovník - Zlín Bc. Alžběta Brázdilová 950 175 526 alzbeta.brazdilova@uradprace.cz Zlín
Finanční pracovník - Kroměříž Miluše Barotová 950 130 308 miluse.barotova@uradprace.cz Kroměříž
Finanční pracovník - Uherské Hradiště Ing. Lenka Hefková 950 170 220 lenka.hefkova@uradprace.cz Uherské Hradiště
Finanční pracovník - Vsetín Dana Ondrová 950 173 414 dana.ondrova@uradprace.cz Vsetín
Odborný účetní       Zlín
ODDĚLENÍ INFORMATIKY        
Vedoucí oddělení informatiky Ing. Jaroslav Mátl 950 175 322 jaroslav.matl@uradprace.cz Zlín
Referent ICT Ing. Natalie Bradová 950 175 160 natalie.bradova@uradprace.cz Zlín
Referent ICT Ing. Jiří Vyhnánek 950 175 319 jiri.vyhnanek@uradprace.cz Zlín
Referent ICT Martin Antoš 950 175 161 martin.antos@uradprace.cz Zlín
Referent ICT Ing. Jiří Novotný 950 130 328 jiri.novotny1@uradprace.cz Kroměříž
Referent ICT Ing. Zdeněk Zmeškal 950 130 312 zdenek.zmeskal@uradprace.cz Kroměříž
Referent ICT Jiří Pospíšil 950 130 313 jiri.pospisil@uradprace.cz Kroměříž
Referent ICT Jiří Dosoudil 950 170 245 jiri.dosoudil@uradprace.cz Uherské Hradiště
Referent ICT Roman Rathúský 950 170 261 roman.rathusky@uradprace.cz Uherské Hradiště
Referent ICT   950 173 472   Vsetín
Referent ICT Ing. Miroslav Pilčík 950 173 744 miroslav.pilcik@uradprace.cz Valašské Meziříčí
Referent ICT Jaromír Příhoda 950 173 584 jaromir.prihoda@uradprace.cz Vsetín
ODBOR ZAMĚSTNANOSTI        
Ředitelka odboru zaměstnanosti Ing. Lucie Topolánková Profesní životopis 950 175 415 lucie.topolankova@uradprace.cz Zlín
ODDĚLENÍ PROJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE        
Vedoucí oddělení projektů EU Ing. Martina Baďurová 950 175 176 martina.badurova@uradprace.cz Zlín
Finanční manažer Ing. Marcel Adam 950 175 174 marcel.adam@uradprace.cz Zlín
Finanční manažer Ing. Věra Hanzalová 950 175 179 vera.hanzalova@uradprace.cz Zlín
Nová šance - projektový manažer Ing. Veronika Galová 950 175 178 veronika.galova@uradprace.cz Zlín
Nová šance - odborný pracovník financí Mgr. Denisa Snopková 950 175 172 denisa.snopkova@uradprace.cz Zlín
Nová šance - odborný pracovník pro administraci Ing. Lucie Kostíková 950 175 254 lucie.kostikova@uradprace.cz Zlín
Nová šance - odborný pracovník - Kroměříž Mgr. Ivana Vachová 950 130 330 ivana.vachova1@uradprace.cz Kroměříž
Nová šance - odborný pracovník - Uherské Hradiště Mgr. Eva Mlčková 950 170 226 eva.mlckova@uradprace.cz Uherské Hradiště
Nová šance - odborný pracovník - Zlín Bc. Kateřina Plánková 950 175 253 katerina.plankova@uradprace.cz Zlín
Nová šance - odborný pracovník - Vsetín Bc. Dagmar Fialová 950 173 444 dagmar.fialova1@uradprace.cz Vsetín
Péče a příležitost - projektový manažer Ing. Petra Košaříková 950 175 175 petra.kosarikova@uradprace.cz Zlín
Péče a příležitost - odborný pracovník financí Bc. Petra Kutrová 950 175 196 petra.kutrova@uradprace.cz Zlín
Péče a příležitost - odborný pracovník Mgr. Tereza Kubíková 950 175 239 tereza.kubikova@uradprace.cz Zlín
Bez překážek - odborný pracovník Mgr. Zdenka Bucňáková 950 175 268 zdenka.bucnakova@uradprace.cz Zlín
Péče a příležitost - odborný pracovník Ing. Lenka Cibulková 950 175 197 lenka.cibulkova@uradprace.cz Zlín
Záruky pro mladé - projektový manažer Ing. Jitka Darmovzalová 950 175 173 jitka.darmovzalova@uradprace.cz Zlín
Záruky pro mladé - koordinátor Ing. Marie Čevorová 950 175 261 marie.cevorova@uradprace.cz Zlín
Záruky pro mladé - odborný pracovník financí Bc. Eva Baďurová 950 175 255 eva.badurova@uradprace.cz Zlín
Záruky pro mladé - odborný pracovník pro administraci Ludmila Pánková 950 175 269 ludmila.pankova1@uradprace.cz Zlín
Záruky pro mladé - odborný pracovník - Uherské Hradiště Mgr. Milena Kročová 950 170 214 milena.krocova@uradprace.cz Uherské Hradiště
Záruky pro mladé - odborný pracovník - Vsetín Ing. Markéta Velešíková 950 173 431 marketa.velesikova@uradprace.cz Vsetín
Záruky pro mladé - odborný pracovník - Zlín Ing. Iveta Macek 950 175 256 iveta.macek@uradprace.cz Zlín
EFES - specialista ESF - Zlín Ing. Jaromíra Polednová 950 175 128 jaromira.polednova@uradprace.cz Zlín
EFES - specialista ESF - Kroměříž Mgr. Kateřina Králová 950 130 372 katerina.kralova@uradprace.cz Kroměříž
EFES - specialista ESF - Uherské Hradiště Ing. Jana Uherková 950 170 264 jana.uherkova@uradprace.cz Uherské Hradiště
EFES - specialista ESF - Vsetín Pavla Zajíčková, DiS. 950 173 451 pavla.zajickova@uradprace.cz Vsetín
Bez překážek ve ZK - odborný pracovník projektu Ing. Dana Pospíšková 950 175 259 dana.pospiskova@uradprace.cz Zlín
ODDĚLENÍ METODIKY        
Vedoucí oddělení metodiky Ing. Vladimíra Lutonská 950 175 510 vladimira.lutonska@uradprace.cz Zlín
KOMPAS - expert ÚP ČR Bc. Hana Černá 950 175 419 hana.cerna3@uradprace.cz Zlín
EURES II poradce Mgr. Petra Matochová 950 173 426 petra.matochova@uradprace.cz Vsetín
Metodik evidence, PvN a zprostředkování Mgr. Michaela Burešová 950 175 506 michaela.buresova@uradprace.cz Zlín
Metodik poradenství a rekvalifikací Ing. Eva Zuzaníková 950 175 508 eva.zuzanikova@uradprace.cz Zlín
VDTP II - koordinátor aktivit projektu Ing. Leoš Odložilík, DiS. 950 175 523 leos.odlozilik@uradprace.cz Zlín
EFES metodik zprostředkování a poradenství Ing. František Štěrba 950 175 504 frantisek.sterba@uradprace.cz Zlín
PIPS - metodik IPS Mgr. Lucie Helisová 950 175 513 lucie.helisova@uradprace.cz Zlín
Analytik trhu práce Ing. Ivona Macůrková 950 130 319 ivona.macurkova@uradprace.cz Kroměříž
poradce EURES Bc. Kamila Zahradníčková 950 130 318 kamila.zahradnickova@uradprace.cz Kroměříž
Metodik APZ Mgr. Jaroslava Jakešová 950 175 404 jaroslava.jakesova@uradprace.cz Zlín
Metodik monitoringu, VPM, zahraniční zaměstnanosti a povinného podílu Ing. Bc. Jana Smolková 950 175 251 jana.smolkova1@uradprace.cz Zlín
EFES metodik trhu práce Mgr. Iveta Žárská 950 175 502 iveta.zarska@uradprace.cz Zlín
EURES II poradce Ing. Jana Fojtíková 950 175 326 jana.fojtikova@uradprace.cz Zlín
POVEZ II - koordinátor kontrol Ing. Barbora Bezslezinová 950 175 267 barbora.bezslezinova@uradprace.cz Zlín
POVEZ II - koordinátor kontrol Ing. Jana Landorová 950 175 267 jana.landorova@uradprace.cz Zlín
Koordinátor projektu OZP PhDr. Jana Langerová 950 175 414 jana.langerova@uradprace.cz Zlín
ODBOR KONTROLNĚ PRÁVNÍ        
Ředitel odboru kontrolně právního Mgr. Pavel Široký 950 175 529 pavel.siroky@uradprace.cz Zlín
ODDĚLENÍ SPECIALIZOVANÝCH KONTROL        
Vedoucí oddělení specializovaných kontrol Mgr. Markéta Gajdošová 950 170 213 marketa.gajdosova@uradprace.cz Uherské Hradiště
Finanční kontrolor Bc. Sylva Zachovalová 950 175 401 sylva.zachovalova@uradprace.cz Zlín
Finanční kontrolor Ing. Lada Svobodová 950 173 436 lada.svobodova@uradprace.cz Vsetín
Finanční kontrolor Ing. Miroslav Strnadel 950 130 332 miroslav.strnadel@uradprace.cz Kroměříž
ODDĚLENÍ PRÁVNÍ        
Vedoucí oddělení právního Mgr. Eva Prokešová 950 175 507 eva.prokesova@uradprace.cz Zlín
Právník JUDr. Zoja Horáková 950 175 515 zoja.horakova@uradprace.cz Zlín
Právník JUDr. Zlata Cilečková 950 170 250 zlatuse.cileckova@uradprace.cz Uherské Hradiště
Právník Mgr. Hana Bisová 950 173 412 hana.bisova@uradprace.cz Vsetín
Právník JUDr. Iveta Polášková 950 173 416 iveta.polaskova@uradprace.cz Vsetín
Právník JUDr. Jindřiška Pavlíková 950 130 329 jindriska.pavlikova@uradprace.cz Kroměříž
Právník Mgr. Ing. Zuzana Valeriánová 950 175 511 zuzana.valerianova@uradprace.cz Zlín
Právník Mgr. Dana Bernátová 950 175 505 dana.bernatova@uradprace.cz Zlín
Právní asistent Mgr. Irena Matulová 950 175 514 irena.matulova@uradprace.cz Zlín
Právní asistent Mgr. Petra Šohajková 950 175 334 petra.sohajkova@uradprace.cz Zlín
Odborný pracovník insolvence Jarmila Kubová 950 175 518 jarmila.kubova@uradprace.cz Zlín
Odborný pracovník insolvence Marie Pobudová 950 175 521 marie.pobudova@uradprace.cz Zlín
Právník       Zlín
ODDĚLENÍ EXEKUCÍ        
Vedoucí oddělení exekucí Bc. Ivana Vaculínová 950 175 308 ivana.vaculinova@uradprace.cz Zlín
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Zuzana Maňásková, DiS. 950 170 279 zuzana.manaskova@uradprace.cz Uherské Hradiště
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Zdenka Otrubová 950 170 279 zdenka.otrubova@uradprace.cz Uherské Hradiště
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Ing. Věra Škrottová 950 173 533 vera.skrottova@uradprace.cz Vsetín
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Bc. Nikola Zgarbová, DiS. 950 173 465 nikola.zgarbova@uradprace.cz Vsetín
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Bc. Iva Pavlovská 950 175 306 iva.pavlovska@uradprace.cz Zlín
Odborný pracovník pohledávek a exekucí       Kroměříž
ODDĚLENÍ NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK        
Vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek Ing. Pavel Pinďák 950 175 120 pavel.pindak@uradprace.cz Zlín
Odborný pracovník státní sociální podpory a kontroly SPVPP Mgr. Eva Hynčicová 950 175 131 eva.hyncicova@uradprace.cz Zlín
Sociální pracovník - hmotná nouze Ing. Bohdan Šafr 950 175 145 bohdan.safr@uradprace.cz Zlín
Sociální pracovník - příspěvek na péči a DOZP Mgr. Gabriela Šilháková 950 175 144 gabriela.silhakova@uradprace.cz Zlín
Sociální pracovník - příspěvek na péči a kontrola SPVPP Bc. Tereza Křůmalová 950 175 137 tereza.krumalova@uradprace.cz Zlín
PRACOVNÍK GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ ÚP ČR        
Interní auditor       Zlín

Poslední aktualizace: 16. 1. 2020