Kontakty na zaměstnance

Úřad práce České republiky - krajská pobočka ve Zlíně       Pracoviště
Ředitelka krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně Mgr. Miriam Majdyšová Profesní životopis

950 175 411

724 034 416

miriam.majdysova@uradprace.cz Zlín
ODBOR KANCELÁŘE KRAJSKÉ POBOČKY        
Ředitelka odboru kanceláře krajské pobočky Ing. Jana Bundilová Profesní životopis 950 175 221 jana.bundilova@uradprace.cz Zlín
Mzdová účetní Jana Zetíková 950 175 206 jana.zetikova@uradprace.cz Zlín
Mzdová účetní Ing. Lydia Doležalová, DiS. 950 175 125 lydia.dolezalova@uradprace.cz Zlín
Personalista Bc. Renata Fuksová 950 175 207 renata.fuksova@uradprace.cz Zlín
Personalista Bc. Vladimíra Ševelová 950 175 216 vladimira.sevelova@uradprace.cz Zlín

Referent majetkové správy

Martina Martincová 950 175 329 martina.martincova@uradprace.cz Zlín
Referent majekové správy Bc. Radka Grygová 950 175 235 radka.grygova@uradprace.cz Zlín
Referent majetkové správy Jiří Vala 950 175 416 jiri.vala@uradprace.cz Zlín
VDTP II - specialista veřejných zakázek       Zlín
EFES - administrátor KrP Mgr. Pavla Žáková Šupáková 950 175 208 pavla.zakova@uradprace.cz Zlín
Administrátor projektu Outplacement Jana Bezděková 950 175 232 jana.bezdekova@uradprace.cz Zlín
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY, SEKRETARIÁT        
Vedoucí oddělení vnitřní správy, sekretariát Bc. Bronislava Pavlíčková 950 175 413 bronislava.pavlickov@uradprace.cz Zlín
Spisový pracovník Bc. Jaroslava Holcová 950 175 328 jaroslava.holcova@uradprace.cz Zlín
Spisový pracovník Libuše Mikulcová 950 175 335 libuse.mikulcova@uradprace.cz Zlín
Spisový pracovník Bc. Eva Křížková 950 175 339 eva.krizkova@uradprace.cz Zlín
Hospodářský pracovník Juraj Landor 950 175 215 juraj.landor@uradprace.cz Zlín
Informátor Lucie Kociánová 950 175 324 lucie.kocianova@uradprace.cz Zlín
ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ        
Vedoucí oddělení ekonomického Bc. Dana Holíková 950 175 204 dana.holikova@uradprace.cz Zlín
Odborný pracovník rozpočtů        
Hlavní účetní Mgr. Lenka Balajková 950 175 220 lenka.balajkova@uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Romana Kubáčková 950 175 205 romana.kubackova@uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Danuše Pavelková 950 175 230 danuse.pavelkova@uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Jana Nemášová 950 175 122 jana.nemasova@uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Dana Kadlčková 950 175 219 dana.kadlckova@uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Pavla Šťovíčková 950 175 266 pavla.stovickova@uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Bc. Jaroslava Machalová 950 175 201 jaroslava.machalova@uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Martina Koželová, DiS. 950 175 234 martina.kozelova@uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Bc. Anna Jasenská 950 175 238 anna.jasenska@uradprace.cz Zlín
Odborný účetní Bc. Alžběta Brázdilová 950 175 526 alzbeta.brazdilova@uradprace.cz Zlín
Finanční pracovník - Kroměříž Miluše Barotová 950 130 308 miluse.barotova@uradprace.cz Kroměříž
Finanční pracovník - Uherské Hradiště Ing. Lenka Hefková 950 170 220 lenka.hefkova@uradprace.cz Uherské Hradiště
Finanční pracovník - Vsetín Denisa Gřešáková 950 173 414 denisa.gresakova@uradprace.cz Vsetín
Odborný účetní       Zlín
ODDĚLENÍ INFORMATIKY        
Vedoucí oddělení informatiky Ing. Jaroslav Mátl 950 175 322 jaroslav.matl@uradprace.cz Zlín
Referent ICT Ing. Natalie Bradová 950 175 160 natalie.bradova@uradprace.cz Zlín
Referent ICT Ing. Jiří Vyhnánek 950 175 319 jiri.vyhnanek@uradprace.cz Zlín
Referent ICT Martin Antoš 950 175 161 martin.antos@uradprace.cz Zlín
Referent ICT Ing. Jiří Novotný 950 130 328 jiri.novotny1@uradprace.cz Kroměříž
Referent ICT Bc. Václav Křupka 950 130 312 vaclav.krupka@uradprace.cz Kroměříž
Referent ICT Jiří Pospíšil 950 130 313 jiri.pospisil@uradprace.cz Kroměříž
Referent ICT Jiří Dosoudil 950 170 245 jiri.dosoudil@uradprace.cz Uherské Hradiště
Referent ICT Roman Rathúský 950 170 261 roman.rathusky@uradprace.cz Uherské Hradiště
Referent ICT Ing. Miroslav Pilčík 950 173 744 miroslav.pilcik@uradprace.cz Valašské Meziříčí
Referent ICT Jaromír Příhoda 950 173 584 jaromir.prihoda@uradprace.cz Vsetín
Referent ICT Ing. Jaroslav Hejl 950 173 472 jaroslav.hejl@uradprace.cz Vsetín
ODBOR ZAMĚSTNANOSTI A EU        
Ředitelka odboru zaměstnanosti a EU Ing. Lucie Topolánková Profesní životopis 950 175 415 lucie.topolankova@uradprace.cz Zlín
ODDĚLENÍ PROJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE        
Vedoucí oddělení projektů EU Ing. Martina Baďurová 950 175 176 martina.badurova@uradprace.cz Zlín
Specialista fondů Evropské unie Ing. Marcel Adam 950 175 174 marcel.adam@uradprace.cz Zlín
Specialista fondů Evropské unie Ing. Věra Hanzalová 950 175 179 vera.hanzalova@uradprace.cz Zlín
Specialista fondů Evropské unie Ing. Veronika Galová 950 175 178 veronika.galova@uradprace.cz Zlín
Specialista fondů Evropské unie Ing. Zdeňka Hlavičková 950 175 173 zdenka.hlavickova@uradprace.cz Zlín
Specialista fondů Evropské unie Ing. Petra Košaříková 950 175 175 petra.kosarikova@uradprace.cz Zlín
Nová šance - odborný pracovník projektu Petra Čečková, DiS. 950 175 172 petra.ceckova@uradprace.cz Zlín
Nová šance - odborný pracovník projektu Ing. Lucie Kostíková 950 175 254 lucie.kostikova@uradprace.cz Zlín
Nová šance - odborný pracovník projektu - Kroměříž Mgr. Ivana Vachová 950 130 330 ivana.vachova1@uradprace.cz Kroměříž
Nová šance - odborný pracovník projektu - Uherské Hradiště Mgr. Eva Mlčková 950 170 226 eva.mlckova@uradprace.cz Uherské Hradiště
Nová šance - odborný pracovník projektu - Zlín       Zlín
Nová šance - odborný pracovník projektu - Vsetín       Vsetín
Péče a příležitost - odborný pracovník projektu Mgr. Tereza Žmolíková 950 175 239 tereza.zmolikova@uradprace.cz Zlín
Péče a příležitost - odborný pracovník projektu Ing. Lenka Cibulková 950 175 197 lenka.cibulkova@uradprace.cz Zlín
Péče a příležitost - odborný pracovník projektu Mgr. Iveta Žárská 950 175 502 iveta.zarska@uradprace.cz Zlín
Záruky pro mladé - odborný pracovník projektu Ing. Marie Čevorová 950 175 261 marie.cevorova@uradprace.cz Zlín
Záruky pro mladé - odborný pracovník projektu Mgr. Dominika Brzobohatá, DiS. 950 175 255 dominika.brzobohata@uradprace.cz Zlín
Péče a příležitost - odborný pracovník projektu Ludmila Pánková 950 175 269 ludmila.pankova1@uradprace.cz Zlín
Záruky pro mladé - odborný pracovník projektu - Uherské Hradiště Mgr. Milena Kročová 950 170 214 milena.krocova@uradprace.cz Uherské Hradiště
Záruky pro mladé - odborný pracovník projektu - Vsetín Ing. Petra Trčková 950 173 431 petra.trckova@uradprace.cz Vsetín

Záruky pro mladé - odborný pracovník projektu

Ing. Iveta Macek 950 175 128 iveta.macek@uradprace.cz Zlín
EFES - specialista ESF - Zlín       Zlín
EFES - specialista ESF - Kroměříž Bc. Eva Baďurová 950 130 372 eva.badurova@uradprace.cz Kroměříž
EFES - specialista ESF - Uherské Hradiště Ing. Dominika Juřeníková 950 170 264 dominika.jurenikova@uradprace.cz Uherské Hradiště
EFES - specialista ESF - Vsetín Pavla Zajíčková, DiS. 950 173 451 pavla.zajickova@uradprace.cz Vsetín
Bez překážek - odborný pracovník projektu Ing. Dana Pospíšková 950 175 259 dana.pospiskova@uradprace.cz Zlín
Bez překážek - odborný pracovník projektu Mgr. Hana Vlková 950 175 268 hana.vlkova@uradprace.cz Zlín
Koordinátor projektu Outplacement Ing. Eva Hamplová 950 175 126 eva.hamplova@uradprace.cz Zlín
Koordinátor projektu Flexi Mgr. Ivana Petrová 950 175 256 ivana.petrova1@uradprace.cz Zlín
ODDĚLENÍ ZAMĚSTNANOSTI        
Vedoucí oddělení zaměstnanosti Ing. Vladimíra Lutonská 950 175 510 vladimira.lutonska@uradprace.cz Zlín
Psycholog Mgr. et Mgr. Vendula Neumanová 950 175 224 vendula.neumanova@uradprace.cz Zlín
EURES II poradce Bc. Kamila Zahradníčková 950 130 318 kamila.zahradnickova@uradprace.cz Kroměříž
Specialista evidence, PvN a zprostředkování Bc. Zora Minaříková 950 175 506 zora.minarikova@uradprace.cz Zlín
Specialista poradenství a rekvalifikací Ing. Eva Zuzaníková 950 175 508 eva.zuzanikova@uradprace.cz Zlín
VDTP II - koordinátor aktivit  Ing. Leoš Odložilík, DiS. 950 175 523 leos.odlozilik@uradprace.cz Zlín
EFES metodik zprostředkování a poradenství Ing. František Štěrba 950 175 504 frantisek.sterba@uradprace.cz Zlín
PIPS - metodik KrP Ing. Marcela Hvozdenská 950 175 513 marcela.hvozdenska@uradprace.cz Zlín
Analytik trhu práce Ing. Ivona Macůrková 950 130 319 ivona.macurkova@uradprace.cz Kroměříž
Specialista APZ Mgr. Jaroslava Jakešová 950 175 404 jaroslava.jakesova@uradprace.cz Zlín
Specialista monitoringu, VPM, zahraniční zaměstnanosti a povinného podílu Ing. Bc. Jana Smolková 950 175 251 jana.smolkova1@uradprace.cz Zlín
EFES - metodik trhu práce Mgr. Magdalena Kratochvílová 950 175 195 magdalena.kratochvil@uradprace.cz Zlín
EURES II poradce Ing. Jana Fojtíková 950 175 326 jana.fojtikova@uradprace.cz Zlín
POVEZ II - koordinátor kontrol Ing. Barbora Bezslezinová 950 175 267 barbora.bezslezinova@uradprace.cz Zlín
POVEZ II - koordinátor kontrol Mgr. Simona Žebráčková 950 175 267 simona.zebrackova@uradprace.cz Zlín
Koordinátor zaměstnávání OZP Mgr. Jana Kotlandová 950 175 414 jana.kotlandova@uradprace.cz Zlín
ODBOR KONTROLNĚ PRÁVNÍ        
Ředitel odboru kontrolně právního Mgr. Pavel ŠirokýProfesní životopis 950 175 529 pavel.siroky@uradprace.cz Zlín
ODDĚLENÍ SPECIALIZOVANÝCH KONTROL        
Vedoucí oddělení specializovaných kontrol Ing. Věra Kubínová 950 175 401 vera.kubinova@uradprace.cz Zlín
Finanční kontrolor Mgr. Markéta Gajdošová 950 170 213 marketa.gajdosova@uradprace.cz Uherské Hradiště
Finanční kontrolor Ing. Lada Syslová 950 173 436 lada.syslova@uradprace.cz Vsetín
Finanční kontrolor Ing. Miroslav Strnadel 950 130 332 miroslav.strnadel@uradprace.cz Kroměříž
ODDĚLENÍ PRÁVNÍ        
Vedoucí oddělení právního Mgr. Eva Prokešová 950 175 507 eva.prokesova@uradprace.cz Zlín
Právník Mgr. et Mgr. Michal Bělíček 950 175 515 michal.belicek@uradprace.cz Zlín
Právník       Uherské Hradiště
Právník Mgr. Hana Bisová 950 173 412 hana.bisova@uradprace.cz Vsetín
Právník JUDr. Iveta Polášková 950 173 416 iveta.polaskova@uradprace.cz Vsetín
Právník       Kroměříž
Právník       Zlín
Právník Mgr. Dana Bernátová 950 175 505 dana.bernatova@uradprace.cz Zlín
Právní asistent Mgr. Irena Matulová 950 175 514 irena.matulova@uradprace.cz Zlín
Právní asistent       Zlín
Odborný pracovník insolvence Bc. Petra Hubíková 950 175 518 petra.hubikova@uradprace.cz Zlín
Odborný pracovník insolvence Marie Pobudová 950 175 521 marie.pobudova@uradprace.cz Zlín
Odborný pracovník pohledávek Ing. Miroslava Gerychová 950 175 191 miroslava.gerychova@uradprace.cz Zlín
Právní asistent Ing. Hana Polanská 950 175 260 hana.polanska@uradprace.cz Zlín
ODDĚLENÍ EXEKUCÍ        
Vedoucí oddělení exekucí Bc. Ivana Vaculínová 950 175 308 ivana.vaculinova@uradprace.cz Zlín
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Zuzana Maňásková, DiS. 950 170 279 zuzana.manaskova@uradprace.cz Uherské Hradiště
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Zdeňka Šlechtová 950 170 279 zdenka.slechtova@uradprace.cz Uherské Hradiště
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Bc. Nikola Zgarbová, DiS. 950 173 465 nikola.zgarbova@uradprace.cz Vsetín
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Bc. Iva Pavlovská 950 175 306 iva.pavlovska@uradprace.cz Zlín
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Bc. Lenka Bukovjanová 950 175 525 lenka.bukovjanova@uradprace.cz Zlín
ODDĚLENÍ NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK        
Vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek Ing. Pavel Pinďák 950 175 120 pavel.pindak@uradprace.cz Zlín
Specialista dávek SSP a dávek pěstounské péče Mgr. Eva Hynčicová 950 175 131 eva.hyncicova@uradprace.cz Zlín
Specialista dávek hmotné nouze Ing. Bohdan Šafr 950 175 145 bohdan.safr@uradprace.cz Zlín
Specialista dávek PnP a DOZP Mgr. Gabriela Šilháková 950 175 144 gabriela.silhakova@uradprace.cz Zlín
Finanční specialista Ing. Mgr. Lenka Pavlovská 950 175 137 lenka.pavlovska@uradprace.cz Zlín
PRACOVNÍK GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ ÚP ČR        
Interní auditor Mgr. Ludmila Chudárková 950 175 531 ludmila.chudarkova@uradprace.cz Zlín

Poslední aktualizace: 1. 3. 2023