Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Uherský Brod       Pracoviště
ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR Mgr. Andrea Bartko Profesní životopis 950 170 350 andrea.bartko@uradprace.cz Uherský Brod
spisový pracovník Lucie Vlčková 950 170 338 lucie.vlckova1@uradprace.cz Uherský Brod
         
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN        
vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti Bc. Petra Kubáníková 950 170 555 petra.kubanikova@uradprace.cz Uherský Brod
poradce specialista Věra Kyselová 950 170 546 vera.kyselova@uradprace.cz Uherský Brod
poradce specialista Lenka Martináková 950 170 544 lenka.martinakova@uradprace.cz Uherský Brod
poradce specialista PaedDr. Iveta Miklášová 950 170 542 iveta.miklasova@uradprace.cz Uherský Brod
poradce specialista Lenka Hargašová 950 170 543 lenka.hargasova@uradprace.cz Uherský Brod
poradce specialista Romana Gardoňová 950 170 552 romana.gardonova@uradprace.cz Uherský Brod
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti PhDr. Vladimíra Horáková 950 170 554 vladimira.horakova@uradprace.cz Uherský Brod
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Renata Kadlčková 950 170 545 renata.kadlckova@uradprace.cz Uherský Brod
specialista evidence a dávek PvN Jana Hradílková 950 170 547 jana.hradilkova@uradprace.cz Uherský Brod
specialista evidence a dávek PvN Hana Mahdalová 950 170 548 hana.mahdalova@uradprace.cz Uherský Brod
specialista evidence a dávek PvN Petra Gabrhelová 950 170 541 petra.gabrhelova@uradprace.cz Uherský Brod
poradce INFOcentra projektu "EFES" Marcela Pavelková 950 170 551 marcela.pavelkova1@uradprace.cz Uherský Brod
Oddělení SSP a dávek pěstounské péče        
vedoucí oddělení SSP a dávek pěstounské péče Ing. Kateřina Kovářová 950 170 321 katerina.kovarova@uradprace.cz Uherský Brod
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Renata Řiháková 950 170 317 renata.rihakova@uradprace.cz Uherský Brod
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Bc. Petr Zikán 950 170 312 petr.zikan@uradprace.cz Uherský Brod
specialista dávek SSP a dávek PP Bc. Jana Žáčková 950 170 320 jana.zackova@uradprace.cz Uherský Brod
specialista dávek SSP a dávek PP Ludmila Hurbišová 950 170 311 ludmila.hurbisova@uradprace.cz Uherský Brod
specialista dávek SSP a dávek PP Alena Rybnikářová 950 170 316 alena.rybnikarova1@uradprace.cz Uherský Brod
specialista dávek SSP a dávek PP Jana Řezníčková 950 170 319 jana.reznickova@uradprace.cz Uherský Brod
specialista dávek SSP a dávek PP Ing. Jarmila Bartošová 950 170 339 jarmila.bartosova@uradprace.cz Uherský Brod
Oddělení hmotné nouze        
vedoucí oddělení hmotné nouze Mgr. Kateřina Myšinská 950 170 330 katerina.mysinska@uradprace.cz Uherský Brod
sociální pracovník Bc. Hana Vaverková 950 170 337 hana.vaverkova@uradprace.cz Uherský Brod
sociální pracovník Mgr. Gabriela Pilátová 950 170 332 gabriela.pilatova@uradprace.cz Uherský Brod
sociální pracovník Mgr. Taťána Sovková 950 170 333 tatana.sovkova@uradprace.cz Uherský Brod
sociální pracovník Svatava Kašná, DiS. 950 170 568 svatava.kasna@uradprace.cz Uherský Brod
specialista dávek hmotné nouze Marie Jančaříková 950 170 318 marie.jancarikova@uradprace.cz Uherský Brod
specialista dávek hmotné nouze Marta Zubíková 950 170 315 marta.zubikova@uradprace.cz Uherský Brod
Oddělení PnP a DOZP        
vedoucí oddělení PnP a DOZP Mgr. Věra Hloušková 950 170 324 vera.hlouskova@uradprace.cz Uherský Brod
specialista dávek PnP a DOZP Martina Halodová 950 170 331 martina.halodova@uradprace.cz Uherský Brod
specialista dávek PnP a DOZP Jitka Galásková 950 170 314 jitka.galaskova@uradprace.cz Uherský Brod
specialista dávek PnP a DOZP Bc. Nikol Kašpárková 775 415 266 nikol.kasparkova@uradprace.cz Uherský Brod
sociální pracovník Mgr. Lucie Škarpová 950 170 329 lucie.skarpova@uradprace.cz Uherský Brod
sociální pracovník Mgr. Ludmila Končitíková 950 170 323 ludmila.koncitikova@uradprace.cz Uherský Brod
sociální pracovník Mgr. Anna Hankeová 950 170 334 anna.hankeova@uradprace.cz Uherský Brod
sociální pracovník Mgr. Barbora Pačinková 950 170 313 barbora.pacinkova@uradprace.cz Uherský Brod
sociální pracovník Mgr. Miluše Uhrová 950 170 340 miluse.uhrova@uradprace.cz Uherský Brod
specialista dávek PnP a DOZP Jana Baxová 950 170 310 jana.baxova@uradprace.cz Uherský Brod
pracoviště Bojkovice        
specialista dávek SSP a dávek PP Lenka Boráková 950 170 342 lenka.borakova@uradprace.cz Bojkovice
sociální pracovník Bc. Dagmar Sojková 950 170 343 dagmar.sojkova@uradprace.cz Bojkovice

Poslední aktualizace: 1. 3. 2023