Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Praha 2 a Praha 3       Pracoviště
Ředitel kontaktního pracoviště ÚP ČR Mgr. Marie Züglerová 950 178 500 marie.zuglerova@uradprace.cz Praha 2
Oddělení SSP a dávek PP (S03)        
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP Bc. Dagmar Sobaňská DiS. 950 178 502 dagmar.sobanska@uradprace.cz Praha 2
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Miriam Kozlíková 950 178 537 miriam.kozlikova@uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek SSP a dávek PP Dagmar Černá 950 178 536 dagmar.cerna@uradprace.cz Praha 3
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Jitka Pardubská 950 178 839 jitka.pardubska@uradprace.cz Praha 3
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Hana Rychlíková 950 178 529 hana.rychlikova@uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek SSP a dávek PP Iveta Prajzlerová 950 178 971 iveta.prajzlerova@uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek SSP a dávek PP Tereza Otisková  950 178 535 tereza.otiskova@uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek SSP a dávek PP Iva Adamová 950 178 530 iva.adamova@uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek SSP a dávek PP Světluše Kottová 950 178 539 svetluse.kottova@uradprace.cz Praha 3
specialista dávek NSD Lenka Stavová  950 178 526 lenka.stavova@uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek SSP a dávek PP Anna Novotná 950 178 533 anna.novotna@uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek SSP a dávek PP Nikola Sofilkaničová, Dis. 950 178 528 nikola.sofilkanicova@uradprace.cz Praha 3
Oddělelní  PnP a DOZP (S03)        
Vedoucí oddělení PnP a DOZP Bc. Kristýna Džurná, DiS. 950 178 299 kristyna.dzurna@uradprace.cz Praha 2
sociální pracovník Bc. Monika Vonášková, DiS. 950 178 842 monika.vonaskova@uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek PnP a dávek OZP Gabriela Burešová 950 178 525 gabriela.buresova1@uradprace.cz Praha 3
pracovník dávek PnP a dávek OZP Šárka Strachová 950 178 014 sarka.strachova@uradprace.cz Praha 3
sociální pracovník Eva Valentová, DiS. 950 178 013 eva.valentova1@uradprace.cz Praha 3
sociální pracovník Bc. Marta Valachová 950 178 896 marta.valachova@uradprace.cz Praha 3
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN (Z03)        
Vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a PvN Gabriela Fabiánková, DiS. 950 178 244 gabriela.fabiankova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník trhu práce – poradenství pro zaměstnavatele Lucie Brůžková 950 178 248 lucie.bruzkova@uradprace.cz Praha 3
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Pavla Arnošová 950 178 245 pavla.arnosova@uradprace.cz Praha 3
odborný poradce pro zprostředkování Dominika Dvořáková 950 178 241 dominika.dvorakova@uradprace.cz Praha 3
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Lenka Wagnerová 950 178 243 lenka.wagnerova1@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pro zprostředkování, rekvalifikace a poradenství PhDr. Karel Heinrich 950 178 225 karel.heinrich@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pro zprostředkování, rekvalifikace a poradenství Radoslava Mojžíšová 950 178 232 radka.mojzisova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pro zprostředkování, rekvalifikace a poradenství Eva Rychetská 950 178 230 eva.rychetska@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pro zprostředkování, rekvalifikace a poradenství Michaela Chvátilová 950 178 231 michaela.chvatilova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pro zprostředkování, rekvalifikace a poradenství Barbora Gatevová 950 178 226 barbora.gatevova@uradprace.cz Praha 3
odborný pracovník pro zprostředkování, rekvalifikace a poradenství Monika Gelhofová 950 178 233 monika.gelhofova@uradprace.cz Praha 3
odborný poradce pro oblast prevence NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti Alexandra Stuchlíková 950 178 239 alexandra.stuchlikov@uradprace.cz Praha 3
pracovník INFOcentra EFES Zdeňka Štepánková 950 178 227 zdenka.stepankova1@uradprace.cz Praha 3
poradce OZP Eliška Vepřková, DiS. 950 178 870 eliska.veprkova@uradprace.cz Praha 3

Poslední aktualizace: 1. 9. 2020