Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Nový Jičín       Pracoviště
ředitel kontaktního pracoviště Ing. Bc. Zdislav Zima Profesní životopis 950 139 428 zdislav.zima@nj.mpsv.cz Nový Jičín
finanční pracovník agendy NSD Taťána MorFongová 950 139 504 tatana.morongova@uradprace.cz Nový Jičín
odborný poradce pro zprostředkování Ing. Nikol Kletenská 950 139 459 nikol.kletenska@uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení vnitřní správy a sekretariátu        
vedoucí oddělení vnitřní správy a sekretariátu Ing. Evžen Kučera 950 139 416 evzen.kucera@uradprace.cz Nový Jičín
spisový pracovník Jana Kurdelová 950 139 425 jana.kurdelova@uradprace.cz Nový Jičín
spisový pracovník Renáta Výskalová 950 139 519 (403) renata.vyskalova@uradprace.cz Nový Jičín
hospodářský pracovník Pavel Adamský 950 139 454 pavel.adamsky@uradprace.cz Nový Jičín
referent majetkové správy Mgr. Jiří Opálka 950 139 402 jiri.opalka@uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení zprostředkování        
vedoucí oddělení zprostředkování Mgr. Šárka Foltýnková 950 139 406 sarka.foltynkova@uradprace.cz Nový Jičín
poradce specialista Ing. Adriana Demlová 950 139 421 adriana.demlova@uradprace.cz Nový Jičín
poradce specialista Bc. Petra Konvičková 950 139 438 petra.konvickova@uradprace.cz Nový Jičín
poradce specialista Jana Kulišťáková 950 139 407 jana.kulistakova@uradprace.cz Nový Jičín
poradce specialista Jana Pavlonková 950 139 430 jana.pavlonkova@uradprace.cz Nový Jičín
poradce specialista Bc. Iljana Přívětivá Olšovská, DiS. 950 139 445 iljana.privetiva@uradprace.cz

Nový Jičín

poradce specialista Bc. Věra Šimková 950 139 404 vera.simkova1@uradprace.cz Nový Jičín
specialista prevence NLZ Bc. Michaela Maralíková 950 139 439 michaela.maralikova@uradprace.cz Nový Jičín
EFES - poradce INFOcentra Radana Radvanská, DiS. 950 139 462 radana.radvanska@uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti        
vedoucí oddělení evidence a PvN Bc. Ivana Šimková 950 139 423 ivana.simkova@uradprace.cz Nový Jičín
poradce specialista Romana Arghir 950 139 457 romana.arghir@uradprace.cz Nový Jičín
poradce specialista Bc. Veronika Kalivodová, DiS. 950 139 434 veronika.kalivodova@uradprace.cz Nový Jičín
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Zdeňka Šimarová 950 139 461 zdenka.simarova@uradprace.cz Nový Jičín
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Jitka Todtová 950 139 440 jitka.todtova@uradprace.cz Nový Jičín
specialista evidence a dávek PvN Bc. Lenka Kocurková 950 139 437 lenka.kocurkova@uradprace.cz Nový Jičín
specialista evidence a dávek PvN Gabriela Kratochvílová 950 139 405 gabriela.kratochvilo@uradprace.cz Nový Jičín
specialista evidence a dávek PvN Petra Procházková 950 139 432 petra.prochazkova@uradprace.cz Nový Jičín
specialista evidence a dávek PvN Mgr. Pavlína Sochová 950 139 414 pavlina.sochova@uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání       Nový Jičín
vedoucí oddělení poradentví a dalšího vzdělávání Mgr. Blahoslava Marková 950 139 412 blahoslava.markova@uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník APZ Mgr. Jana Géryková, DiS. 950 139 464 jana.gerykova@uradprace.cz Nový Jičín
specialista pro změnu povolání Ing. Petra Blancová 950 139 422 petra.blancova@uradprace.cz Nový Jičín
specialista pro změnu povolání Bc. Radka Zdráhalová, DiS. 950 139 411 radka.zdrahalova@uradprace.cz Nový Jičín
PIPS - poradce IPS  Bc. Ivana Graňáková 950 139 458 ivana.granakova@uradprace.cz Nový Jičín
PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané  Lucie Ondřejková, DiS. 950 139 427 lucie.ondrejkova@uradprace.cz Nový Jičín
poradce OZP Bc. Jana Kletenská 950 139 463 jana.kletenska@uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení trhu práce        
vedoucí oddělení trhu práce PhDr. Zdeňka Holešinská 950 139 449 zdenka.holesinska@uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník APZ Bc. Lucie Janyšková 950 139 452 lucie.janyskova@uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník APZ Zdeňka Macháčková 950 139 433 zdenka.machackova@uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník APZ Ing. Ilona Miková 950 139 451 ilona.mikova@uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník APZ Mgr. Antonín Patka 950 139 465 antonin.patka@uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník APZ Anna Pešatová, DiS. 950 139 408 anna.pesatova@uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník APZ Blanka Stříteská 950 139 417 blanka.striteska@uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník APZ Bc. Barbora Zátopková 950 139 450 barbora.zatopkova@uradprace.cz Nový Jičín
POVEZ II - odborný pracovník Monika Hubová 950 139 486 monika.hubova@uradprace.cz Nový Jičín
POVEZ II - odborný pracovník  Veronika Tichánková 950 139 410 veronika.tichankova@uradprace.cz Nový Jičín
specialista trhu práce Mgr. Martina Hniličková 950 139 435 martina.hnilickova@uradprace.cz Nový Jičín
specialista trhu práce Bc. Renáta Koláčková 950 139 468 renata.kolackova@uradprace.cz Nový Jičín
specialista trhu práce Jana Rašková 950 139 484 jana.raskova@uradprace.cz Nový Jičín
specialista trhu práce Blanka Vašutová 950 139 420 blanka.vasutova@uradprace.cz Nový Jičín
Outplacement - poradce pro zaměstnavatele Petra Proklová 950 139 446 petra.proklova@uradprace.cz Nový Jičín
PDU - poradce pro zaměstnavatele  Bc. Monika Borošová 950 139 466 monika.borosova@uradprace.cz Nový Jičín
EFES - specialista monitoringu Ing. Zdeněk Kukol 950 139 455 zdenek.kukol@uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení SSP a dávek pěstounské péče        
vedoucí oddělení SSP a DPP Bc. Šárka Vaňková 950 139 508 sarka.vankova@uradprace.cz Nový Jičín
ověřovatel dávek SSP a DPP Silvie Grabovská 950 139 522 silvie.grabovska@uradprace.cz Nový Jičín
ověřovatel dávek SSP a DPP Věra Rýcová 950 139 510 vera.rycova@uradprace.cz Nový Jičín
ověřovatel dávek SSP a DPP Bc. Irena Řezníčková 950 139 501 irena.reznickova@uradprace.cz Nový Jičín
specialista dávek SSP a DPP Libuše Horáková 950 139 515 libuse.horakova@uradprace.cz Nový Jičín
specialista dávek SSP a DPP Michaela Javorková 950 139 514 michaela.javorkova@uradprace.cz Nový Jičín
specialista dávek SSP a DPP Martina Kouřilová 950 139 520 martina.kourilova@uradprace.cz Nový Jičín
specialista dávek SSP a DPP Ludmila Kudělková 950 139 516 ludmila.kudelkova@uradprace.cz Nový Jičín
specialista dávek SSP a DPP Radana Segeťová 950 139 513 radana.segetova@uradprace.cz Nový Jičín
specialista náhradního výživného Bc. Marcela Pavlínková 950 139 493 marcela.pavlinkova@uradprace.cz Nový Jičín
specialista náhradního výživného Ing. Ester Tovaryšová  950 139 535 ester.tovarysova@uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení hmotné nouze        
vedoucí oddělení hmotné nouze Bc. Andrea Rongeová 950 139 534 andrea.rongeova@uradprace.cz Nový Jičín
specialista dávek HN Marta Csergeová 950 139 533 marta.csergeova@uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Pavla Agnan, DiS. 950 139 518 pavla.agnan@uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Sandra Blinková, DiS. 950 139 495 sandra.blinkova@uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Mgr. Martina Dorazilová 950 139 492 martina.dorazilova@uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Bc. Dominika Litschková 950 139 528 dominika.litschkova@uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Tereza Žižková, DiS. 950 139 511 tereza.zizkova@uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením        
vedoucí oddělení PnP a DOZP Petra Mičulková, DiS. 950 139 531 petra.miculkova@uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Mgr. Kateřina Davidová 950 139 530 katerina.davidova1@uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Věra Demeterová, DiS. 950 139 526 vera.demeterova@uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Mgr. Vítězslava Hustáková, DiS. 950 139 532 vitezslava.hustakova@uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Bc. Aneta Konečná 950 139 494 aneta.konecna@uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Mgr. Daniela Krkošková 950 139 507 daniela.krkoskova@uradprace.cz Nový Jičín
sociální pracovník Mgr. Gabriela Zuzaňáková 950 139 527 gabriela.zuzanakova@uradprace.cz Nový Jičín
Krajská pobočka Ostrava - Kontaktní pracoviště Nový Jičín        
Oddělení informatiky        
odborný referent ICT Ing. Zdeněk Špurek 950 139 409 zdenek.spurek@uradprace.cz Nový Jičín
odborný referent ICT Ing. Lenka Macíčková 950 139 429 lenka.macickova@uradprace.cz Nový Jičín
odborný referent ICT RNDr. Roman Kunc 950 139 506 roman.kunc@uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení ekonomické        
odborný účetní Marcela Adamská 950 139 442 marcela.adamska@uradprace.cz Nový Jičín
odborný účetní Bc. Martina Sopuchová 950 139 443 martina.sopuchova@uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení exekucí        
odborný pracovník exekucí Leona Bartoňová 950 139 524 leona.bartonova@uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník exekucí Bc. Alena Billová 950 139 505 alena.billova@uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení právní        
právník JUDr. Soňa Rolincová 950 139 517 sona.rolincova@uradprace.cz Nový Jičín
odborný pracovník pohledávek Ing. Eva Mikulcová 950 139 525 eva.mikulcova@uradprace.cz Nový Jičín
Oddělení projektů EU        
EFES - specialista ESF Ing. Eliška Tylová 950 139 415 eliska.tylova@uradprace.cz Nový Jičín
Jdi dál! 50+ v MSK - odborný pracovník projektu Bc. Pavlína Havrlantová 950 139 482 pavlina.havrlantova@uradprace.cz Nový Jičín
Rodina - odborný pracovník projektu Ing. Jaroslava Zajączková 950 139 441 jaroslava.zajaczkova@uradprace.cz Nový Jičín
         

Poslední aktualizace: 16. 9. 2021