Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Mělník       Pracoviště
ředitel odboru kontaktního pracoviště Mělník Mgr. Petr Blecha Profesní životopis 950 135 300
724 302 879
petr.blecha@uradprace.cz Mělník
Oddělení vnitřní správy, sekretariát        
vedoucí oddělení vnitřní správy, sekretariát Jindra Martincová DiS. 950 135 301 jindra.martincova@uradprace.cz Mělník
referent majetkové správy Bc. Petra Vránová 950 135 315 petra.vranova@uradprace.cz Mělník
spisový pracovník Barbora Imrová 950 135 380 barbora.imrova@uradprace.cz Mělník
hospodářský pracovník Vladislav Veselý 950 135 303 vladislav.vesely@uradprace.cz Mělník
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN, poradenství a dalšího vzdělávání        
vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a PvN Bc. Markéta Balcarová 950 135 316 marketa.balcarova@uradprace.cz Mělník
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Vlasta Blajdová 950 135 365 vlasta.blajdova@uradprace.cz Mělník
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Lucie Šestáková 950 135 368 lucie.sestakova@uradprace.cz Mělník
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Miluše Kašpaříková 950 135 364 miluse.kasparikova@uradprace.cz Mělník
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Jana Postránecká 950 135 360 jana.postranecka@uradprace.cz Mělník
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Nikola Kolářová 950 135 317 nikola.kolarova@uradprace.cz Mělník
odborný poradce pro zprostředkování Pavlína Bílá 950 135 361 pavlina.bila@uradprace.cz Mělník
odborný poradce pro zprostředkování Lenka Dvořáčková 950 135 362 lenka.dvorackova@uradprace.cz Mělník
poradce v oblasti prevence NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti Lucie Fajglová 950 135 363 lucie.fajglova@uradprace.cz Mělník
odborný poradce pro zprostředkování Ivana Pecinová 950 135 319 ivana.pecinova@uradprace.cz Mělník
odborný poradce pro zprostředkování Bc. Jana Petříčková 950 135 366 jana.petrickova@uradprace.cz Mělník
poradce pro volbu povolání Martina Vorlová 950 135 332 martina.vorlova@uradprace.cz Mělník
odborný pracovník rekvalifikací Michaela Buchtová 950 135 323 michaela.buchtova@uradprace.cz Mělník
poradce pro změnu povolání Bc. Šárka Petřinová DiS. 950 135 373 sarka.petrinova@uradprace.cz Mělník
poradce IPS - projektu "Podpora IPS ÚP ČR" Drahoslava Slunéčková

770 160 635

drahoslava.sluneckova@uradprace.cz Mělník
EFES - poradce INFOcentra Iveta Jirásková 950 135 111 iveta.jiraskova@uradprace.cz Mělník
poradce pro CS a zaměstnavatele v projektu PDU Pavlína Legnerová 950 135 329 pavlina.legnerova@uradprace.cz Mělník
OZP - poradce pro klienty Jana Vítová

950 135 385

770 196 892

jana.vitova1@uradprace.cz Mělník
Oddělení trhu práce        
vedoucí odd. trhu práce-zaměstnávání cizinců Mgr. Soňa Uhrová 950 135 351 sona.uhrova@uradprace.cz Mělník
odborný pracovník APZ Veronika Černá 950 135 326 veronika.cerna@uradprace.cz Mělník
odborný pracovník TP Iveta Brabcová 950 135 369 iveta.brabcova1@uradprace.cz Mělník
odborný pracovník TP Zuzana Hrošková 950 135 310 zuzana.hroskova@uradprace.cz Mělník
EFES- specialista monitoringu PhDr. Alena Vajnerová

950 135 350

778 438 059

alena.vajnerova2@uradprace.cz Mělník
POVEZ II - odborný pracovmík projektu Monika Kočová 950 135 306 monika.kocova@uradprace.cz  
FLEXI - poradce pro zaměstnavatele Ing. Martina Marková

950 135 333

771 224 083

martina.markova@uradprace.cz Mělník
OUTPLACEMENT - poradce pro zaměstnavatele outplacement Mgr. Svobodová Lenka

950 135 308

771 224 103

lenka.svobodova1@uradprace.cz Mělník
Oddělení hmotné nouze

 

 

 

     
vedoucí oddělení HN Mgr. Martina Štrofová 950 135 331 martina.strofova@uradprace.cz Mělník
specialista dávek hmotné nouze-zástupce vedoucího Martina Cicvárková 950 135 353 martina.cicvarkova@uradprace.cz Mělník
specialista dávek hmotné nouze Simona Volprechtová 950 135 566 simona.volprechtova@uradprace.cz Mělník
specialista dávek hmotné nouze Monika Nádraská 950 135 211 monika.nadraska@uradprace.cz Mělník
specialista dávek hmotné nouze Petra Štefanisková 950 135 367 petra.stefaniskova@uradprace.cz Mělník
specialista dávek hmotné nouze Simona Vavrná 950 135 352 simona.vavrna@uradprace.cz Mělník
specialista dávek hmotné nouze Jaroslava Jakubíková 950 135 567 jaroslava.jakubikova@uradprace.cz Mělník
sociální pracovník Karolína Krejsová DiS. 950 135 354 karolina.rezacova@uradprace.cz Mělník
specialista dávek hmotné nouze Šťástková Romana 950 135 574 romana.stastkova@uradprace.cz Mělník
specialista dávek hmotné nouze Homolková Petra 950 135 577 petra.homolkova@uradprace.cz Mělník
  Oddělení SSP a DPP       Mělník
vedoucí oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Bc. Miloslav Vávra 950 135 560 miloslav.vavra@uradprace.cz Mělník
ověřovatelka dávek dávek SSP a DPP Věra Šimková 950 135 572 vera.simkova@uradprace.cz Mělník
specialista dávek SSP a DPP Jana Honcová 950 135 562 jana.honcova@uradprace.cz Mělník
specialista dávek SSP a DPP Hana Chladová 950 135 564 hana.chladova1@uradprace.cz Mělník
specialista dávek SSP a DPP Eva Čáslavská 950 135 565 eva.caslavska@uradprace.cz Mělník
ověřovatelka dávek SSP a DPP Jitka Veselá 950 135 330 jitka.vesela@uradprace.cz Mělník
specialista dávek SSP a DPP Jana Zelenková 950 135 563 jana.zelenkova@uradprace.cz Mělník
specialista dávek SSP a DPP Tereza Hendrichová 950 135 569 tereza.hendrichova@uradprace.cz Mělník
specialista        náhradního výživného Soňa Slaninová 950 135 325 sona.slaninova@uradprace.cz Mělník
Oddělení PnP a DOZP        
vedoucí oddělení PnP a DOZP Bc. Markéta Šenkýřová 950 135 314 marketa.senkyrova@uradprace.cz Mělník
specialista dávek PnP a DOZP Simona Fraňková 950 135 321 simona.frankova@uradprace.cz Mělník
sociální pracovník Mgr. Kateřina Poláčková 950 135 575 katerina.polackova@uradprace.cz Mělník
sociální pracovník Renata Svobodová DiS. 950 135 334 renata.svobodova1@uradprace.cz Mělník
specialista dávek PnP a DOZP Mgr. Fialová Monika DiS. 950 135 573 monika.fialova@uradprace.cz Mělník
Krajská pobočka v Příbrami - pracoviště Mělník        
Odbor kanceláře krajské pobočky        
Oddělení majetku, investic a ekonomické        
finanční pracovník Pavla Kozáková 950 135 382

pavla.kozakova@uradprace.cz

Mělník
finanční pracovník Michaela Nováková 950 135 318 michaela.novakova1@uradprace.cz Mělník
Oddělění informatiky        
referent ICT Jan Červený 950 135 313 jan.cerveny@uradprace.cz Mělník
referent ICT Bc. Pavel Novotný 950 135 312 pavel.novotny@uradprace.cz Mělník
Odbor kontrolně právní        
Oddělení právní        
právník Mgr. Věra Pokorná 950 135 328 vera.pokorna@uradprace.cz Mělník
odborný pracovník insolvence Hana Želechovská 950 135 571 hana.zelechovska@uradprace.cz Mělník
Oddělení exekucí        
odborný pracovník exekucí Zdeňka Fialová 950 135 320 zdenka.fialova@uradprace.cz Mělník
Odbor zaměstnanosti        
Oddělení projektů EU        
Záruky pro mladé ve Středočeském kraji - odborný pracovník projektu Alena Višinská 950 135 307 alena.visinska@uradprace.cz Mělník
specialista projektu EFES Mgr. Radka Zelinová 

950 135 305

776 402 426

radka.zelinova@uradprace.cz Mělník
Oddělení metodiky        
EFES - metodik projektu Mgr. Magda Vondroušová 950 135 375 magda.vondrousova@uradprace.cz Mělník


 

 

Poslední aktualizace: 16. 5. 2023