Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Přerov       Pracoviště
ředitel odboru kontaktního pracoviště Ing. Vlastimil Přidal Profesní životopis

950 155 300

724 593 857

vlastimil.pridal@uradprace.cz Přerov
asistentka ředitele Jitka Odstrčilová 950 155 301 jitka.odstrcilova@uradprace.cz Přerov
referent majetkové správy Bc. Lubor Oulehla 950 155 314 lubor.oulehla@uradprace.cz Přerov
spisový pracovník - podatelna Ladislava Burešová 950 155 111 ladislava.buresova1@uradprace.cz Přerov
Oddělení zprostředkování        
vedoucí oddělení zprostředkování JUDr. Jana Psotková 950 155 319 jana.psotkova@uradprace.cz Přerov
specialista prevence NLZ Silvie Grygarová 950 155 415 silvie.grygarova@uradprace.cz Přerov
EFES - poradce INFOcentra Markéta Zatloukalová 950 155 262 marketa.zatloukalova@uradprace.cz Přerov
poradce specialista Iva Němcová 950 155 207 iva.nemcova@uradprace.cz Přerov
poradce specialista Irena Jandová 950 155 253 irena.jandova@uradprace.cz Přerov
poradce specialista Renata Jopeková 950 155 254 renata.jopekova@uradprace.cz Přerov
poradce specialista Lada Langová 950 155 256 lada.langova@uradprace.cz Přerov
poradce specialista Silvie Tkadlčíková 950 155 261 silvie.tkadlcikova@uradprace.cz Přerov
poradce specialista PhDr. Dana Farná 950 155 252 dana.farna@uradprace.cz Přerov
poradce specialista Olga Mračková 950 155 571 olga.mrackova@uradprace.cz Přerov
poradce specialista Vladimíra Osičková 950 155 257 vladimira.osickova@uradprace.cz Přerov
poradce specialista Zuzana Smolová 950 155 259 zuzana.smolova@uradprace.cz Přerov
Oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti        
vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti PaedDr. Irena Škodová 950 155 404 irena.skodova@uradprace.cz Přerov
specialista evidence a dávek PvN Kateřina Horáková 950 155 317 katerina.horakova@uradprace.cz Přerov
specialista evidence a dávek PvN Lenka Hondlová, DiS. 950 155 209 lenka.hondlova@uradprace.cz Přerov
specialista evidence a dávek PvN Marta Zámečníková 950 155 211 marta.zamecnikova@uradprace.cz Přerov
specialista evidence a dávek PvN Hana Klenovská 950 155 206 hana.klenovska@uradprace.cz Přerov
specialista evidence a dávek PvN Ilona Březinová 950 155 202 ilona.brezinova1@uradprace.cz Přerov
specialista evidence a dávek PvN Silvie Hábová 950 155 201 silvie.habova@uradprace.cz Přerov
specialista evidence a dávek PvN Petra Bittnerová 950 155 210 petra.bittnerova@uradprace.cz Přerov
specialista evidence a dávek PvN Ivona Štelclová, DiS. 950 155 204 ivona.stelclova@uradprace.cz Přerov
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Kateřina Ošťádalová 950 155 200 katerina.ostadalova@uradprace.cz Přerov
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Bc. Jarmila Michálková, DiS. 950 155 208 jarmila.michalkova@uradprace.cz Přerov
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Taťána Zbíralová 950 155 212 tatana.zbiralova@uradprace.cz Přerov
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání        
vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Bc. Alena Hradilová, DiS. 950 155 322 alena.hradilova@uradprace.cz Přerov
Specialista pro volbu povolání (IPS) Mgr. Renata Králíková 950 155 266 renata.kralikova@uradprace.cz Přerov
Specialista poradenství a dalšího vzdělávání – pracovní rehabilitace Eva Zahradníčková, DiS. 950 155 419 eva.zahradnickova@uradprace.cz Přerov
Specialista poradenství a dalšího vzdělávání – rekvalifikace Ing. Monika Sopčáková 950 155 267 monika.sopcakova@uradprace.cz Přerov
PIPS - poradce IPS Veronika Machačová 950 155 421 veronika.machacova@uradprace.cz Přerov
Specialista poradenství a dalšího vzdělávání – rekvalifikace Lenka Kubíková 950 155 269 lenka.kubikova1@uradprace.cz Přerov
Specialista pro volbu povolání (IPS) Darja Šatná 950 155 323 darja.satna@uradprace.cz Přerov
PDU - poradce pro cíl. skupinu a zaměstnavatele Radana Zezulová 950 155 263 radana.zezulova@uradprace.cz Přerov
VDTP II – poradce pro cílovou skupinu Jana Danišová 950 155 420 jana.danisova@uradprace.cz Přerov
OZP – poradce pro klienty Eva Bijová 950 155 422 eva.bijova@uradprace.cz Přerov
Oddělení trhu práce        
vedoucí oddělení trhu práce, Antivirus Bc. Marta Michaličková 950 155 324 marta.michalickova@uradprace.cz Přerov
specialista trhu práce - VPP, Veřejná služba, projekt OUT Miriam Jadlovská 950 155 555 miriam.jadlovska@uradprace.cz Přerov
Specialista trhu práce - dojížďka, SÚPM-SVČ, SÚPM zřízené, cizinci Jana Konvičková 950 155 406 jana.konvickova1@uradprace.cz Přerov
Specialista trhu práce - cizinci Mgr. Naděžda Kopecká 950 155 320 nadezda.kopecka@uradprace.cz Přerov
Specialista trhu práce - SÚPM vyhrazené, uznání na CHTP, §78a Bc. Simona Strnadová, DiS. 950 155 554 simona.strnadova@uradprace.cz Přerov
Specialista trhu práce - hlášení volných míst, povinný podíl, monitoring Ing. Radomír Halouzka 950 155 321 radomir.halouzka@uradprace.cz Přerov
EFES - specialista monitoringu, hlášení volných pracovních míst Ing. Iva Votavová 950 155 414, 778 437 052 iva.votavova@uradprace.cz Přerov
FLEXI - poradce pro cíl. skupinu a zaměstnavatele Šárka Bredová 950 155 552, 778 956 881 sarka.bredova@uradprace.cz Přerov
OUT - poradce pro zaměstnavatele       Přerov
POVEZ II - odborný pracovník Michaela Kotrlová, DiS. 950 155 325 michaela.kotrlova@uradprace.cz Přerov
POVEZ II - odborný pracovník Ing. Markéta Pospíšilová 950 155 416 marketa.pospisilova@uradprace.cz Přerov
Oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče        
vedoucí oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Ing. Zuzana Kutlachová 950 155 500 zuzana.kutlachova@uradprace.cz Přerov
ověřovatel SSP, PP a NV Ing. Jana Havelková 950 155 331 jana.havelkova@uradprace.cz Přerov
ověřovatel SSP, PP a NV Bc. Helena Brezulová 950 155 502 helena.brezulova@uradprace.cz Přerov
ověřovatel SSP, PP a NV Ing. Zdeňka Hrabálková 950 155 503 zdenka.hrabalkova@uradprace.cz Přerov
ověřovatel SSP, PP a NV Jitka Dvořáková 950 155 507 jitka.dvorakova2@uradprace.cz Přerov
specialista dávek SSP a dávek PP Pavlína Brázdová 950 155 510 pavlina.brazdova@uradprace.cz Přerov
specialista dávek SSP a dávek PP Simona Bednaříková 950 155 533 simona.bednarikova@uradprace.cz Přerov
specialista dávek SSP a dávek PP Bc. Tereza Tomancová 950 155 526 tereza.tomancova@uradprace.cz Přerov
specialista dávek SSP a dávek PP Lenka Mücková 950 155 505 lenka.muckova@uradprace.cz Přerov
specialista dávek SSP a dávek PP Luděk Otáhal 950 155 506 ludek.otahal@uradprace.cz Přerov
specialista dávek SSP a dávek PP Pavla Rašková 950 155 508 pavla.raskova@uradprace.cz Přerov
specialista dávek SSP a dávek PP Hana Vitoulová 950 155 513 hana.vitoulova@uradprace.cz Přerov
specialista dávek SSP a dávek PP Monika Vyoralová 950 155 557 monika.vyoralova@uradprace.cz Přerov
specialista SSP a NV Bc. Magda Hrubíčková 950 155 535 magda.hrubickova@uradprace.cz Přerov
Oddělení hmotné nouze        
vedoucí oddělení hmotné nouze Pavla Bijová, DiS. 950 155 531 pavla.bijova@uradprace.cz Přerov
specialista dávek hmotné nouze Danuše Svobodová, DiS. 950 155 528 danuse.svobodova1@uradprace.cz Přerov
specialista dávek hmotné nouze Zuzana Honešová 950 155 573 zuzana.honesova@uradprace.cz Přerov
sociální pracovník Lenka Poláková, DiS. 950 155 523 lenka.polakova2@uradprace.cz Přerov
sociální pracovník Michaela Uvírová, DiS. 950 155 509 michaela.uvirova@uradprace.cz Přerov
specialista dávek hmotné nouze Markéta Vlčková 950 155 520 marketa.vlckova@uradprace.cz Přerov
specialista dávek hmotné nouze Mgr. Miroslava Fridrichová 950 155 572 miroslava.fridricho1@uradprace.cz Přerov
specialista dávek hmotné nouze Jana Trnová, DiS. 950 155 504 jana.trnova@uradprace.cz Přerov
specialista dávek hmotné nouze Petra Goetze 950 155 516 petra.goetze@uradprace.cz Přerov
specialista dávek hmotné nouze Eva Zatloukalová 950 155 522 eva.zatloukalova@uradprace.cz Přerov
ověřovatel dávek hmotné nouze Petra Pazderová 950 155 534 petra.pazderova@uradprace.cz Přerov
sociální pracovník Ing. Libuše Blaťáková 950 155 519 libuse.blatakova@uradprace.cz Přerov
sociální pracovník Ing. Jana Váňová 950 155 511 jana.vanova2@uradprace.cz Přerov
sociální pracovník Bc. Irena Kučerová, DiS. 950 155 514 irena.kucerova2@uradprace.cz Přerov
sociální pracovník Mgr. Hana Suchánková 950 155 517 hana.suchankova@uradprace.cz Přerov
sociální pracovník Eva Grečmalová, DiS. 950 155 518 eva.grecmalova@uradprace.cz Přerov
sociální pracovník Kateřina Sumcová, DiS. 950 155 551 katerina.sumcova@uradprace.cz Přerov
specialista dávek hmotné nouze Ing. Petra Drábková 950 155 515 petra.drabkova@uradprace.cz Přerov
specialista dávek hmotné nouze Lenka Skácelíková 950 155 501 lenka.skacelikova@uradprace.cz Přerov
specialista dávek hmotné nouze Barbora Hrdličková 950 155 516 barbora.hrdlickova@uradprace.cz Přerov
specialista dávek hmotné nouze Vladimíra Janáčková 950 155 516 vladimira.janackova@uradprace.cz Přerov
Oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby zdravotně postižené        
vedoucí oddělení PnP a DOZP Mgr. Monika Medvědová 950 155 182 monika.medvedova@uradprace.cz Přerov
sociální pracovník Mgr. Martina Mazáčová 950 155 186 martina.mazacova@uradprace.cz Přerov
sociální pracovník Bc. Michal Ministr 950 155 541 michal.ministr@uradprace.cz Přerov
sociální pracovník Mgr. Kristýna Beľová 950 155 187 kristyna.belova@uradprace.cz Přerov
sociální pracovník Bc. Kateřina Hrubá 950 155 181 katerina.hruba@uradprace.cz Přerov
sociální pracovník Bc. Martina Hanáková 950 155 183 martina.hanakova@uradprace.cz Přerov
specialista dávek PnP a DOZP Renata Jirková 950 155 185 renata.jirkova@uradprace.cz Přerov
specialista dávek PnP a DOZP Edita Hynková, DiS. 950 155 417 edita.hynkova@uradprace.cz Přerov
sociální pracovník Mgr. Hana Tsering 950 155 184 hana.tsering@uradprace.cz Přerov
sociální pracovník Jana Zdařilová, DiS. 950 155 180 jana.zdarilova@uradprace.cz Přerov
sociální pracovník Bc. David Jakel 950 155 189 david.jakel@uradprace.cz Přerov
sociální pracovník Bc. Veronika Krejčířová 950 155 407 veronika.krejcirova@uradprace.cz Přerov
Krajská pobočka Olomouc - Kontaktní pracoviště Přerov        
Oddělení ekonomické        
finanční pracovník Renata Hollerová 950 155 405 renata.hollerova@uradprace.cz Přerov
finanční pracovník Alena Poskočilová 950 155 315 alena.poskocilova@uradprace.cz Přerov
Oddělení ICT        
referent ICT Petr Leskovjan 950 155 161 petr.leskovjan@uradprace.cz Přerov
referent ICT Bc. Tomáš Jurča 950 155 312 tomas.jurca@uradprace.cz Přerov
Oddělení právní        
odborný pracovník pohledávek a exekucí Vladimíra Černá 950 155 411 vladimira.cerna@uradprace.cz Přerov
odborný pracovník insolvence Jana Vlčková 950 155 410 jana.vlckova@uradprace.cz Přerov
odborný pracovník insolvence Jarmila Kolečářová 950 155 409 jarmila.kolecarova@uradprace.cz Přerov
právník Mgr. Zdeňka Dachsová 950 155 412 zdenka.dachsova1@uradprace.cz Přerov
Oddělení projektů EU        
Šance na práci v Olomouckém kraji Poradce RIP Ing. Lenka Šteigerová 950 155 418 lenka.steigerova@uradprace.cz Přerov
EFES - specialista ESF PhDr. Jana Marešová

950 155 258

724 979 041

jana.maresova1@uradprace.cz Přerov

Poslední aktualizace: 9. 6. 2023