Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Prostějov       Prostějov
ředitelka Odboru kontaktního pracoviště Ing. Věra Crhanová Profesní životopis 950 154 300 vera.crhanova@uradprace.cz Prostějov
administrativní pracovník - podatelna Bc. Jana Naniašová 950 154 409 jana.naniasova@uradprace.cz Prostějov
administrativní pracovník - podatelna Kristýna Brátelová 950 154 301 kristyna.bratelova@uradprace.cz Prostějov
administrativní pracovník Jana Klíčová 950 154 407 jana.klicova@uradprace.cz Prostějov
pracovník pro technickoprovozní práce Petr Hrubý 950 154 311 petr.hruby@uradprace.cz Prostějov
Oddělení zprostředkování       Prostějov
vedoucí oddělení zprostředkování Ing. Jiří Nutil 950 154 316 jiri.nutil@uradprace.cz Prostějov
odborný poradce pro zprostředkování Dagmar Černá 950 154 426 dagmar.cerna1@uradprace.cz Prostějov
odborný poradce pro zprostředkování Bc. Dana Němcová 950 154 427 dana.nemcova@uradprace.cz Prostějov
odborný poradce pro zprostředkování Monika Ošlejšková, DiS. 950 154 429 monika.oslejskova@uradprace.cz Prostějov
odborný poradce pro zprostředkování Sally Pokorná, DiS. 950 154 423 sally.pokorna@uradprace.cz Prostějov
odborný poradce pro zprostředkování Mgr. Iva Klevetová 950 154 422 iva.klevetova@uradprace.cz Prostějov
odborný poradce pro zprostředkování Zdeňka Svozilová 950 154 412 zdenka.svozilova@uradprace.cz Prostějov
odborný poradce pro zprostředkování Bc. Josef Ťuik 950 154 411 josef.tuik@uradprace.cz Prostějov
odborný poradce pro zprostředkování Bc. Marcela Belková 950 154 419 marcela.belkova@uradprace.cz Prostějov
odborný poradce pro zprostředkování Eva Komárková 950 154 460 eva.komarkova@uradprace.cz Prostějov
poradce pro zprostředkování Bc. Karolína Sölöši 950 154 413 karolina.solosi@uradprace.cz Prostějov
poradce INFOcentra Mgr. Hana Vinklárková 950 154 415 hana.vinklarkova@uradprace.cz Prostějov
Oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti       Prostějov
vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti       Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Lenka Mlčochová, DiS. 950 154 406 lenka.mlcochova@uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Hana Palatková 950 154 424 hana.palatkova@uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Ondřej Nedoma, DiS. 950 154 428 ondrej.nedoma@uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Věra Oplocká 950 154 417 vera.oplocka@uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Bc. Zuzana Foretová, DiS. 950 154 420 zuzana.foretova1@uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Petra Menšíková, DiS. 950 154 431 petra.mensikova@uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Bc. Lucie Janečková 950 154 421 lucie.janeckova@uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Bc. Jarmila Omachlíková, DiS. 950 154 416 jarmila.omachlikova@uradprace.cz Prostějov
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Kateřina Brátelová 950 154 414 katerina.bratelova@uradprace.cz Prostějov
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Lea Kaldová 950 154 458 lea.kaldova@uradprace.cz Prostějov
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Lenka Zatloukalová 950 154 459 lenka.zatloukalova@uradprace.cz Prostějov
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání       Prostějov
vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Bc. Kamila Marková 950 154 323 kamila.markova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník IPS Mgr. Veronika Berková 950 154 432 veronika.berkova@uradprace.cz Prostějov
poradce pro volbu povolání Bc. Michaela Smrčková 950 154 434 michaela.smrckova@uradprace.cz Prostějov
poradce pro volbu povolání Ing. Hana Olšanská 950 154 322 hana.olsanska@uradprace.cz Prostějov
PIPS - odborný pracovník projektů ESF Ing. Eva Ševčíková 950 154 318 eva.sevcikova1@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník rekvalifikací Bc. Petra Škultety 950 154 436 petra.skultety@uradprace.cz Prostějov
poradce OZP Monika Piskláková, DiS. 950 154 456, 770 196 941 monika.pisklakova@uradprace.cz Prostějov
odborný poradce projektu PDU Mgr. Veronika Přecechtělová 950 154 435 veronika.precechtelo@uradprace.cz Prostějov
Outplacement Mgr. Petra Babičková 950 154 437 petra.babickova@uradprace.cz Prostějov
Oddělení trhu práce       Prostějov
vedoucí oddělení trhu práce Bc. Jana Bartoňová 950 154 443 jana.bartonova1@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník trhu práce - Povinný oddíl OZP, Regionální mobilita, SÚPM zřízená, SÚPM SVČ Mgr. Denisa Rozsívalová 950 154 441 denisa.rozsivalova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník trhu práce - Zahraniční zaměstnanost Ing. Libuše Vrlíková 950 154 401 libuse.vrlikova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník trhu práce - VPP, Veřejná služba, Monitoring zaměstnavatelů Jaroslav Synek 950 154 325 jaroslav.synek@uradprace.cz Prostějov
PDU - poradce pro zaměstnavatele - VPP, SÚPM vyhrazená   950 154 444   Prostějov
odborný pracovník trhu práce - Chráněný trh práce, Podpora zaměstnávání OZP Bc. Martin Žitník, DiS. 950 154 442 martin.zitnik@uradprace.cz Prostějov
EFES - specialista monitoringu, Volná pracovní místa Ing. Jaroslav Teska 950 154 317 jaroslav.teska@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník POVEZ II Ing. Lucie Bednářová 950 154 457 lucie.bednarova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník POVEZ II Svatava Šolcová 950 154 433 svatava.solcova@uradprace.cz Prostějov
Outplacement Bc. Petra Konšelová 950 154 447 petra.konselova@uradprace.cz Prostějov
Oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče       Prostějov
vedoucí oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče Mgr. Leona Mácová 950 154 331 leona.macova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Mgr. Lenka Kutáčková 950 154 511 lenka.kutackova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Renata Horníková 950 154 523 renata.hornikova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Magdalena Kroutilová 950 154 525 magdalena.kroutilova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Leona Krylová 950 154 542 leona.krylova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Jitka Balášová 950 154 521 jitka.balasova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Jana Školařová 950 154 513 jana.skolarova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Kateřina Kovaříková 950 154 506 katerina.kovarikova1@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Veronika Křetínská, DiS. 950 154 533 veronika.kretinska@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Michaela Šurmáneková 950 154 580 michaela.surmanekova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Lenka Ondrůšková, DiS. 950 154 548 lenka.ondruskova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek SSP a dávek PP Petra Lakomá 950 154 519 petra.lakoma@uradprace.cz Prostějov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Bc. Pavlína Bělková 950 154 531 pavlina.belkova@uradprace.cz Prostějov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Helena Krychtálková 950 154 534 helena.krychtalkova@uradprace.cz Prostějov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Mgr. Jana Kašpárková 950 154 536 jana.kasparkova@uradprace.cz Prostějov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Eva Suchá, DiS. 950 154 535 eva.sucha@uradprace.cz Prostějov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Bc. Monika Kůrková, DiS. 950 154 528 monika.kurkova@uradprace.cz Prostějov
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Ing. Jana Walterová 950 154 532 jana.walterova@uradprace.cz Prostějov
specialista náhradního výživného Magda Benešová 950 154 526 magda.benesova@uradprace.cz Prostějov
specialista náhradního výživného Markéta Jaremejková, DiS. 950 154 529 marketa.jaremejkova@uradprace.cz Prostějov
Oddělení hmotné nouze       Prostějov
zastupující vedoucí oddělení hmotné nouze Mgr. Lenka Burešová 950 154 501 lenka.buresova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek HN Renata Tomanová 950 154 546 renata.tomanova1@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek HN Jana Herman 950 154 583 jana.herman@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek HN Jana Čmelová 950 154 568 jana.cmelova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek HN   950 154 527   Prostějov
pracovník dávek HN Andrea Khýrová 950 154 538 andrea.khyrova@uradprace.cz Prostějov
pracovník dávek HN Jitka Sekaninová 950 154 562 jitka.sekaninova@uradprace.cz Prostějov
specialista dávek hmotné nouze Eva Vyhlídalová 950 154 564 eva.vyhlidalova@uradprace.cz Prostějov
specialista dávek hmotné nouze Eva Hasová 950 154 547 eva.hasova@uradprace.cz Prostějov
specialista dávek hmotné nouze Alena Jehlářová 950 154 566 alena.jehlarova@uradprace.cz Prostějov
specialista dávek hmotné nouze Lucie Šlangalová 950 154 569 lucie.slangalova1@uradprace.cz Prostějov
specialista dávek hmotné nouze Alena Větříšková 950 154 563 alena.vetriskova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Lenka Pajchlová 950 154 522 lenka.pajchlova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník   950 154 543   Prostějov
sociální pracovník Mgr. Soňa Mikšíková 950 154 565 sona.miksikova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Pavlína Kučerová, DiS. 950 154 539 pavlina.kucerova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Lenka Pecůchová, DiS. 950 154 544 lenka.pecuchova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Romana Obrová 950 154 561 romana.obrova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Michaela Šmídová 950 154 567 michaela.smidova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Jiří Walter 950 154 524 jiri.walter@uradprace.cz Prostějov
Oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se ZP       Prostějov
vedoucí oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se ZP Bc. Iveta Sotorníková, DiS. 950 154 553 iveta.sotornikova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Gabriela Burešová 950 154 556 gabriela.buresova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Jana Grulichová 950 154 551 jana.grulichova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Oldřiška Vejmolová 950 154 590 oldriska.vejmolova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Miroslava Vagnerová 950 154 557 miroslava.vagnerova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Renata Matyášová 950 154 552 renata.matyasova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Markéta Minxová, DiS. 950 154 554 marketa.minxova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Michaela Menšíková 950 154 558 michaela.mensikova1@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Andrea Pospíšilová 950 154 512 andrea.pospisilova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Lenka Turnová 950 154 545 lenka.turnova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Jana Valentová, DiS. 950 154 549 jana.valentova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Vladimíra Votavová 950 154 555 vladimira.votavova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Bc. Lucie Bartošíková, DiS. 950 154 570 lucie.bartosikova@uradprace.cz Prostějov
sociální pracovník Mgr. Vendula Buřtová 950 154 514 vendula.burtova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník Dana Slowiaczková, DiS. 950 154 537 dana.slowiaczkova@uradprace.cz Prostějov
Krajská pobočka v Olomouci - Kontaktní pracoviště Prostějov       Prostějov
Oddělení ekonomické       Prostějov
finanční pracovník Božena Kvíčalová 950 154 315 bozena.kvicalova@uradprace.cz Prostějov
finanční pracovník Lenka Činochová 950 154 405 lenka.cinochova@uradprace.cz Prostějov
Oddělení kontrolně právní       Prostějov
právník JUDr. Renata Höchsmannová 950 154 455 renata.hochsmannova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník insolvence Naděžda Matějíčková 950 154 453 nadezda.matejickova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník insolvence Andrea Breitzetelová 950 154 452 andrea.breitzetelova@uradprace.cz Prostějov
odborný pracovník insolvence Hana Večeřová 950 154 454 hana.vecerova@uradprace.cz Prostějov
Oddělení projektů EU       Prostějov
MÁMO, TÁTO - odborný pracovník projektu Kristýna Cydlíková 950 154 462 kristyna.cydlikova@uradprace.cz Prostějov
ZÁRUKY PRO MLADÉ - odborný pracovník projektu   950 154 461   Prostějov
PRACUJEME S OMEZENÍM - odborný pracovník projektu Eva Adamčíková 950 154 445, 724 137 921 eva.adamcikova@uradprace.cz Prostějov
EFES - specialista ESF Mgr. Erika Němcová 950 154 463 erika.nemcova@uradprace.cz Prostějov
Oddělení ICT       Prostějov
referent ICT Ing. Vladimír Koutný 950 154 312 vladimir.koutny@uradprace.cz Prostějov

Poslední aktualizace: 8. 9. 2021