Kontakty na zaměstnance

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně       Pracoviště
Zastupující ředitele krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně Ing. Jiří Frolec Profesní životopis

950 104 566

602 727 158

jiri.frolec@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odbor kancelář krajské pobočky v Brně        
ředitel odboru Ing. Jiří Čtvrtníček Profesní životopis 950 104 310 jiri.ctvrtnicek@uradprace.cz Brno (Štýřice)
asistent ředitele krajské pobočky Diana Trtílková M.A. 950 104 491 diana.trtilkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
asistent ředitele krajské pobočky Dana Minaříková 950 104 301 dana.minarikova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
bezpečnostní referent Richard Adámek 950 104 314 richard.adamek@uradprace.cz Brno (Štýřice)
VDTP II. - specialista veřejných zakázek Mgr. Jakub Mejtský 950 104 472 jakub.mejtsky@uradprace.cz Brno (Štýřice)
EFES - administrátor Bc. Lucie Vrbíková 950 104 499 lucie.vrbikova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Oddělení personální a mzdové        
vedoucí oddělení Ing. Michal Musil 950 104 311 michal.musil@uradprace.cz Brno (Štýřice)
personalista Zdeňka Slaninová 950 104 161 zdenka.slaninova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
personalista Mgr. Jana Vašáková 950 104 214 jana.vasakova1@uradprace.cz Brno (Štýřice)
personalista Iveta Cacková 950 104 266 iveta.cackova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
mzdová účetní Yveta Křížová 950 104 222 yveta.krizova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
mzdová účetní Ivana Řičánková 950 104 485 ivana.ricankova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
mzdová účetní Martina Hedlová 950 104 220 martina.hedlova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
mzdová účetní Miroslava Marková 950 104 253 miroslava.markova1@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Oddělení majetku a investic        
vedoucí oddělení Ing. Zlatka Měřinská 950 104 315 zlatka.merinska@uradprace.cz Brno (Štýřice)
pracovník majetkové správy Vladimír Kozák 950 104 146 vladimir.kozak@uradprace.cz Brno (Křenová)
investiční referent Ing. Petr Kilián 950 104 284 petr.kilian@uradprace.cz Brno (Štýřice)
technický pracovník Ing. Pavel Petlák 950 104 469 pavel.petlak1@uradprace.cz Brno (Štýřice)
referent majetkové správy Bc. Alois Kožený 950 104 145 alois.kozeny@uradprace.cz Brno (Štýřice)
referent majetkové správy Jana Vyklická 950 104 168 jana.vyklicka2@uradprace.cz Brno (Štýřice)
referent majetkové správy René Misák 950 104 479 rene.misak@uradprace.cz Brno (Štýřice)
hospodářský pracovník Petr Luszczak 950 104 202 petr.luszczak@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Oddělení ICT        
vedoucí oddělení Ing. Libor Novotný 950 104 312 libor.novotny@uradprace.cz Brno (Štýřice)
referent ICT Lubomír Macfelda 950 104 288 lubomir.macfelda@uradprace.cz Brno (Štýřice)
referent ICT Zdeněk Pazderka 950 104 286 zdenek.pazderka@uradprace.cz Brno (Štýřice)
referent ICT Jan Vild 950 104 601 jan.vild@uradprace.cz Brno (Štýřice)
referent ICT Ing. Milan Mather 950 104 290 milan.mather@uradprace.cz Brno (Štýřice)
referent ICT Ing. Ivo Hradilík 950 104 600 ivo.hradilík@uradprace.cz Brno (Křenová)
referent ICT Bc. Zdeněk Čejka 950 103 312, 777 949 929 zdenek.cejka@uradprace.cz Blansko
referent ICT Igor Sedlák, DiS. 950 103 313, 775 249 932 igor.sedlak@uradprace.cz Blansko
referent ICT Jiří Orel 950 105 312 jiri.orel@uradprace.cz Brno
referent ICT Jiří Marek 950 105 514 jiri.marek@uradprace.cz Brno
referent ICT Ing. Pavel Červenka 950 107 564 pavel.cervenka@uradprace.cz Břeclav
referent ICT Ing. Radek Hluchý 950 107 470 radek.hluchy@uradprace.cz Břeclav
referent ICT Ing. Dušan Homza 950 115 312 dusan.homza@uradprace.cz Hodonín
referent ICT Ing. Jiří Havlík 950 115 313 jiri.havlik@uradprace.cz Hodonín
referent ICT Ing. Radoslav Helán 950 174 313 radoslav.helan@uradprace.cz Vyškov
referent ICT Pavel Hlaváček 950 174 312 pavel.hlavacek@uradprace.cz Vyškov
referent ICT Pavel Grmela 950 174 412 pavel.grmela@uradprace.cz Vyškov
referent ICT Ing. Libor Dvořák 950 176 312 libor.dvorak@uradprace.cz Znojmo
referent ICT Bc. Josef Ludvík 950 176 462 josef.ludvik@uradprace.cz Znojmo
Oddělení ekonomické        
vedoucí oddělení Dagmar Rylichová 950 104 256 dagmar.rylichova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník rozpočtů Ing. Ivana Němcová 950 104 281 ivana.nemcova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
finanční pracovník Hana Drápalová 950 115 423 hana.drapalova@uradprace.cz Hodonín
finanční pracovník Markéta Fischhofová 950 174 472 marketa.fischhofova@uradprace.cz Vyškov
finanční pracovník Bc. Hana Kindlová 950 107 432 hana.kindlova@uradprace.cz Břeclav
finanční pracovník Michaela Synková 950 104 261 michaela.synkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
finanční pracovník Hana Říhová 950 105 304 hana.rihova@uradprace.cz Brno
finanční pracovník Naděžda Vybíralová 950 176 486 nadezda.vybiralova@uradprace.cz Znojmo
finanční pracovník Jana Mitričová 950 107 684 jana.mitricova@uradprace.cz Břeclav
finanční pracovník Gabriela Holcnerová 950 104 419 gabriela.holcnerova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
finanční pracovník Bc.Veronika  Hegnarová  950 115 531 veronika.hegnarova@uradprace.cz Hodonín
finanční pracovník Tereza Pelíšková 950 103 448 tereza.peliskova@uradprace.cz Blansko
finanční pracovník Dagmar Dvořáková 950 176 484 dagmar.dvorakova@uradprace.cz Znojmo
finanční pracovník Jitka Hanáková 950 174 456 jitka.hanakova@uradprace.cz Vyškov
finanční pracovník Šárka Dvořáková 950 103 445 sarka.dvorakova1@uradprace.cz Blansko
finanční pracovník Mgr. Matute Portugal Andrea 950 105 308 andrea.matute@uradprace.cz Brno
účetní Iva Srncová 950 104 294 iva.srncova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
účetní Zdeňka Štěpánková 950 104 283 zdenka.stepankova2@uradprace.cz Brno (Štýřice)
účetní Iveta Elzerová 950 104 255 iveta.elzerova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
účetní Bc. Ludmila Jordánková 950 104 158 ludmila.jordankova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
účetní Jaroslava Kijacová 950 104 208 jaroslava.kijacova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
účetní Hana Březková 950 104 487 hana.brezkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
účetní Magdalena Fűlőpová 950 104 230 magdalena.fulopova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
účetní Lenka Greplová 950 104 172 lenka.greplova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
účetní Eva Dostálová 950 104 254 eva.dostalova1@uradprace.cz Brno (Štýřice)
účetní Ivona Čechovičová 950.104.181 ivona.cechovicova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Oddělení spisové služby        
vedoucí oddělení Ladislava Kovaříková 950 104 289 ladislava.kovarikova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
spisový pracovník Jaroslav Krupička 950 104 244 jaroslav.krupička@uradprace.cz Brno (Štýřice)
spisový pracovník Bc. Yveta Volánková 950 104 206 yveta.volankova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
spisový pracovník Markéta Havelková 950 104 147 marketa.havelkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
spisový pracovník Petr Vížďa 950 104 494 petr.vizda@uradprace.cz Brno (Štýřice)
spisový pracovník Jana Komínková 950 104 201 jana.kominkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odbor kontrolně právní        
ředitel odboru JUDr. Jaroslava Šmejkalová Profesní životopis 950 104 327 jaroslava.smejkalova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Oddělení specializovaných kontrol        
vedoucí oddělení Ing. Michaela Koválová 950 104 492 michaela.kovalova@uradprace.cz Brno (Palackého)
kontrolor ZAM a NSD Ladislava Štroblíková 950 104 467 ladislava.stroblik1@uradprace.cz Brno (Palackého)
kontrolor dávek NSD Zuzana Fiedlerová 950 104 519 zuzana.fiedlerova@uradprace.cz Brno (Palackého)
kontrolor ZAM a NSD Bc. Renata Karpíšková 950 104 248 renata.karpiskova@uradprace.cz Brno (Palackého)
kontrolor ZAM a NSD Ing. Marek Němec 950 104 140 marek.nemec@uradprace.cz Brno (Palackého)
kontrolor ZAM a NSD Vladimíra Hubová Bc. 950 104 434 vladimira.hubova@uradprace.cz Brno (Palackého)
Oddělení právní        
vedoucí oddělení Mgr. Jana Rumianová 950 104 328 jana.rumianova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
právník Mgr. Petr Vágner 950 104 151 petr.vagner@uradprace.cz Brno (Štýřice)
právník JUDr. PhDr. Martin Crha, PhD. 950 104 439 martin.crha@uradprace.cz Brno (Štýřice)
právník JUDr. Helena Býmová 950 104 169 helena.bymova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
právník Mgr. Pavla Pokorná 950 104 142 pavla.pokorna@uradprace.cz Brno (Štýřice)
právník Mgr. Blanka Krejčová 950 104 432 blanka.krejcova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
právník Mgr. Klára Marečková 950 103 450 klara.mareckova@uradprace.cz Blansko
právník Mgr. Michaela Košíčková 950 176 470 michaela.kosickova@uradprace.cz Znojmo
právník JUDr. Ludmila Račická 950 115 327 ludmila.racicka@uradprace.cz Hodonín
odborný pracovník insolvence Bc. Tomáš Prečan 950 115 481 tomas.precan@uradprace.cz Hodonín
odborný pracovník pohledávek Mgr. Antonín Hostina 950 107 433 antonin.hostina@uradprace.cz Břeclav
odborný pracovník insolvence Bc. Jana Musilová 950 103 451 jana.musilova@uradprace.cz Blansko
odborný pracovník pohledávek Lenka Sovíčková DiS. 950 103 456 lenka.sovickova@uradprace.cz Blansko
odborný pracovník pohledávek Jarmila Albrechtová 950 104 329 jarmila.albrechtova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník insolvence Hana Šmaková 950 104 157 hana.smakova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník pohledávek Ingrid Šindarová 950 115 485 ingrid.sindarova@uradprace.cz Hodonín
odborný pracovník pohledávek Marie Adamová 950 176 473 marie.adamova1@uradprace.cz Znojmo
odborný pracovník insolvence Ivana Komendová 950 176 471 ivana.komendova@uradprace.cz Znojmo
odborný pracovník insolvence Vladimíra Pokorová 950 104 250 vladimira.pokorova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník insolvence Bc. Markéta Dojivová 950 104 221 marketa.dojivova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník insolvence Aneta Matysková 950 104 197 aneta.matyskova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník pohledávek Yvonne Pokorná 950 104 435 yvonne.pokorna@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník pohledávek Martina Vyziblová 950 104 318 martina.vyziblova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník pohledávek Miluše Trtílková 950 103 455 miluse.trtilkova@uradprace.cz Blansko
odborný pracovník insolvence Martina Vlčková 950 115 486 martina.vlckova@uradprace.cz Hodonín
odborný pracovník pohledávek Marta Machálková 950 104 210 marta.machalkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník pohledávek Mgr. Marie Faltusová 950 104 215 marie.faltusova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník insolvence Bc. Sylva Martušková 950 107 434 sylva.martuskova@uradprace.cz Břeclav
odborný pracovník pohledávek Ing. Jana Mészarosová 950 107 498 jana.meszarosova@uradprace.cz Břeclav
odborný pracovník pohledávek Michaela Dvořáková, DiS. 950 104 430 michaela.dvorakova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník pohledávek Lucia Mátlová 950 104 567 lucia.matlova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník pohledávek Anna Pospíšilová DiS. 950 174 457 anna.pospisilova@uradprace.cz Vyškov
Oddělení exekucí        
vedoucí oddělení Mgr. Šárka Sedláková 950 104 292 sarka.sedlakova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník exekucí Jitka Doleželová 950 104 272 jitka.dolezelova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník exekucí Eva Rozinková 950 104 497 eva.rozinkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník exekucí Ivana Stejskalová 950 104 271 ivana.stejskalova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník exekucí Ing. Marcela Kramlová 950 104 544 marcela.kramlova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník exekucí Vladislava Kellnerová 950 104 563 vladislava.kellnerov@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník exekucí Bc. Iveta Mrkos 950 104 279 iveta.mrkos@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník exekucí Monika Freynová 950 103 471 monika.freynova@uradprace.cz Blansko
odborný pracovník exekucí Šárka Lopatová 950 105 504 sarka.lopatova@uradprace.cz Brno
odborný pracovník exekucí Radomíra Šeptunová 950 105 341 radomira.septunova@uradprace.cz Brno
odborný pracovník exekucí Jana Janků 950 103 471 jana.janku@uradprace.cz Blansko
odborný pracovník exekucí Kateřina Osičková 950 107 545 katerina.osickova@uradprace.cz Břeclav
odborný pracovník exekucí Pavla Lindnerová 950 115 421 pavla.lindnerova@uradprace.cz Hodonín
odborný pracovník exekucí Mgr. Renata Hublíková 950 115 534 renata.hublikova@uradprace.cz Hodonín
odborný pracovník exekucí Hana Dobešová 950 174 471 hana.dobesova@uradprace.cz Vyškov
odborný pracovník exekucí Milada Kvapilová 950 176 514 milada.kvapilova@uradprace.cz Znojmo
odborný pracovník exekucí Bc. Petra Kráčmanová 950 176 474 petra.kracmanova@uradprace.cz Znojmo
odborný pracovník exekucí Petra Svobodová 950 107 528 petra.svobodova@uradprace.cz Břeclav
Odbor zaměstnanosti a EU        
ředitel odboru RNDr. Josef Pitner, Ph.D. Profesní životopis 950 104 316 josef.pitner@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Oddělení projektů EU        
vedoucí oddělení Ing. Roman Výduch 950 104 330 roman.vyduch@uradprace.cz Brno (Štýřice)
referent fondů Evropské unie Ing. Jana Malá 950 104 426 jana.mala1@uradprace.cz Brno (Štýřice)
referent fondů Evropské unie Miroslava Wetterová 950 104 422 miroslava.wetterova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
referent fondů Evropské unie Ing. Marie Hubová 950 104 449 marie.hubova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
referent fondů Evropské unie Bc. Barbora Dokoupilová 950 104 224 barbora.dokoupilova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
referent fondů Evropské unie Ing. Jiří Šimbera 950 104 416 jiri.simbera@uradprace.cz Brno (Štýřice)
referent fondů Evropské unie Ing. Jana Knápková 950 104 414 jana.knapkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
referent fondů Evropské unie Ing. Miroslav Pauločák 950 104 412 miroslav.paulocak@uradprace.cz Brno (Štýřice)
referent fondů Evropské unie Ing. Markéta Huťková 950 104 448 marketa.hutkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
referent fondů Evropské unie Nikol Němcová 950 104 425 nikol.nemcova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
odborný pracovník trhu práce Dana Matyášová 950 104 423 dana.matyasova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
50 PLUS - odborný pracovník trhu práce Bc. Jakub Matušinec 950 104 474 jakub.matusinec@uradprace.cz Brno (Štýřice)
50 PLUS - finanční pracovník Renata Filipčíková 950 104 216 renata.filipcikova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
50 PLUS - koordinátor Rina Onyxová 950 104 443 rina.onyxova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
50 PLUS - odborný pracovník trhu práce Ing. Petra Prajková 950 107 445 petra.prajkova@uradprace.cz Břeclav
50 PLUS - odborný pracovník trhu práce Mgr. Jana Tománková 950 115 471 jana.tomankova@uradprace.cz Hodonín
50 PLUS - odborný pracovník trhu práce Mgr. Martina Vitouchová, DiS. 950 103 536 martina.vitouchova@uradprace.cz Blansko
50 PLUS - odborný pracovník trhu práce Bc. Helena Šilerová DiS. 950 174 592 helena.silerova@uradprace.cz Vyškov
50 PLUS - odborný pracovník trhu práce Bc. Viera Rydvalová 950 176 250 viera.rydvalova@uradprace.cz Znojmo
50 PLUS - odborný poradce Mgr. Ivana Havlíčková 950 104 404 ivana.havlickova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
50 PLUS - projektový manažer Bc. Miroslava Pavlíčková 950 104 424 miroslava.pavlickova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
50 PLUS - účetní Zuzana Kulichová 950 104 298 zuzana.kulichova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - projektový manažer Mgr. Michaela Kopecká 950 104 402 michaela.kopecka@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - finanční manažer Ing. Marie Hubová 950 104 449 marie.hubova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - finanční pracovník Michaela Křivánková 950 104 405 michaela.krivankova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - finanční pracovník Lujza Mokrá 950 104 493 lujza.mokra@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - účetní Dana Benčíková 950 104 476 dana.bencikova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - odborný pracovník trhu práce Bc. Šárka Nejezchlebová 950 104 407 sarka.nejezchlebova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - odborný pracovník trhu práce Mgr. Tomáš Indra 950 104 447 tomas.indra@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - odborný pracovník trhu práce Mgr. Martina Konečná Marková  950 174 324 martina.konecna@uradprace.cz Vyškov
Záruky pro mladé - odborný pracovník trhu práce Bc. Martina Kejíková 950 107 459 martina.kejikova@uradprace.cz Břeclav
Záruky pro mladé - odborný pracovník trhu práce Bc. Zuzana Kůrečková 950 115 408 zuzana.kureckova1@uradprace.cz Hodonín
Záruky pro mladé - odborný pracovník trhu práce Bc. Kristýna Vondrušková 950 176 251 kristyna.vondruskova@uradprace.cz Znojmo
Šance pro rodiče/ŽIVOT BEZ BARIÉR - odborný pacovník trhu práce Mgr. Jana Křepelová 950 176 480 jana.krepelova@uradprace.cz Znojmo
EFES - specialista ESF Bc. Hana Horáčková 950 104 411 hana.horackova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
EFES - specialista ESF Miroslav Paul, DiS. 778 442 599 miroslav.paul@uradprace.cz Znojmo
EFES - specialista ESF Bc. Lucie Šulcová 950 107 483 lucie.sulcova@uradprace.cz Břeclav
EFES - specialista ESF Bc. Martin Bohun 950 115 416 martin.bohun@uradprace.cz Hodonín
EFES - specialista ESF Anna Konečná 950 103 431 anna.konecna1@uradprace.cz Blansko
FLEXI - koordinátor Ing. Miroslava Sedláková 950 104 156 miroslava.sedlakova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
OUTPLACEMENT - koordinátor Bc. et Bc. Martin Zouhar 950 104 149 martin.zouhar@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Oddělení zaměstnanosti        
vedoucí oddělení Mgr. Ivana Ondráková 950 104 324 ivana.ondrakova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
specialista evidence, PvN a zprostředkování Ing. Hana Fialová 950 104 259 hana.fialova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
specialista poradenství a rekvalifikací Mgr. Jitka Velebová 950 104 323 jitka.velebova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
specialista APZ Ing. Helena Neveselá 950 104 240 helena.nevesela@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Specialista monitoringu, VPM, zahraniční zaměstnanosti a povinného podílu Mgr. Michaela Výduchová 950 104 470 michaela.vyduchova1@uradprace.cz Brno (Štýřice)
analytik trhu práce RNDr. Eva Toušková 950 104 280 eva.touskova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
EFES - metodik trhu práce Mgr. Jaroslav Zbytovský 950 107 448 jaroslav.zbytovsky@uradprace.cz Břeclav
EURES - poradce Mgr. Bc. et Bc. Lenka Navrátilová 950 104 320 lenka.navratilova3@uradprace.cz Brno (Štýřice)
EURES - poradce Mgr. Lenka Kudličková 950 104 193 lenka.kudlickova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
EURES - poradce Bc. Filip Juriš 950 104 237 filip.juris@uradprace.cz Brno (Štýřice)
EURES - poradce Mgr. Pavel Vršek 950 176 495 pavel.vrsek@uradprace.cz Znojmo
VDTP II - koordinátor Mgr. Petra Bukvaldová 950 104 200 petra.bukvaldova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
koordinátor zaměstnávání OZP Bc. Jana Ruberová 950 104 194 jana.ruberova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
POVEZ II. - koordinátor Bc. Michaela Forejtková DiS. 950 104 429 michaela.forejtkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
POVEZ II. - koordinátor kontrol Ing. Michaela Mrázková 950 104 418 michaela.mrazkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
POVEZ II. - koordinátor kontrol Mgr. Hana Vítová 950 104 466 hana.vitova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
POVEZ II. - koordinátor kontrol Ing. Tamara Tašlová 950 104 209 tamara.taslova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
EFES – specialista monitoringu Ing. Ivana Julínková, CSc. 950 104 486 ivana.julinkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
EFES – metodik zprostředkování a poradenství Bc. Zdeňka Hamáková, MBA. 950 104 247 zdenka.hamakova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
PIPS - metodik Mgr. Veronika Kovalčiková 950 104 127 veronika.kovalcikova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Oddělení nepojistných sociálních dávek        
vedoucí oddělení  Ing. Jiří Frolec 950 104 566 jiri.frolec@uradprace.cz Brno (Štýřice)
specialista PnP a DOZP Mgr. Lenka Macková Malá 950 104 607 lenka.mackova1@uradprace.cz Brno (Štýřice)
finanční specialista Erika Kopečná 950 104 514 erika.kopecna@uradprace.cz Brno (Štýřice)
specialista dávek hmotné nouze Petra Hřebíčková 950 104 522 petra.hrebickova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
spesialista dávek SSP Adriana Urbánková 950 104 512 adriana.urbankova@uradprace.cz Brno (Štýřice)

Poslední aktualizace: 10. 3. 2023