Kontakty na zaměstnance

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně       Pracoviště
Ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně Ing. Josef Bürger Profesní životopis 950 104 300 josef.burger@uradprace.cz Brno (Štýřice)
KANCELÁŘ KRAJSKÉ POBOČKY V BRNĚ        
Ředitel odboru kanceláře krajské pobočky Ing. Jiří Čtvrtníček Profesní životopis 950 104 310 jiri.ctvrtnicek@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Asistent ředitele krajské pobočky Milada Vojáčková 950 104 491 milada.vojackova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Asistent ředitele krajské pobočky Dana Kotoučková 950 104 301 dana.kotouckova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Bezpečnostní referent Radomír Hudeček 950 104 314 radomir.hudecek@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Personalista Bc. Iveta Líbalová 950 104 266 iveta.libalova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Personalista Ing. Michal Musil 950 104 311 michal.musil@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Personalista Zdeňka Slaninová 950 104 161 zdenka.slaninova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Personalista Petra Kožíšková DiS. 950 104 214 petra.koziskova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Mzdová účetní Yveta Křížová 950 104 222 yveta.krizova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Mzdová účetní Ivana Řičánková 950 104 485 ivana.ricankova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Mzdová účetní Martina Hedlová 950 104 220 martina.hedlova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Mzdová účetní Věra Ferdusová 950 104 214 vera.ferdusova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
VDTP II. - Specialista veřejných zakázek Mgr. Jakub Mejtský 950 104 472 jakub.mejtsky@uradprace.cz Brno (Štýřice)
EFES - Administrátor Bc. Lucie Vrbíková 950 104 499 lucie.vrbikova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
ODDĚLENÍ MAJETKU A INVESTIC        
Vedoucí oddělení majetku a investic Ing. Zlatka Měřinská 950 104 315 zlatka.merinska@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Pracovník majetkové správy Vladimír Kozák 950 104 146 vladimir.kozak@uradprace.cz Brno (Křenová)
Investiční referent Ing. Petr Kilián 950 104 284 petr.kilian@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Technický pracovník Ing. Pavel Petlák 950 104 469 pavel.petlak1@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent majetkové správy Bc. Alois Kožený 950 104 145 alois.kozeny@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent majetkové správy Jana Vyklická 950 104 168 jana.vyklicka2@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent majetkové správy Bc. David Zástřešek, DiS. 950 104 479 david.zastresek@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Hospodářský pracovník Petr Luszczak 950 104 202 petr.luszczak@uradprace.cz Brno (Štýřice)
ODDĚLENÍ ICT        
Vedoucí odd. ICT Ing. Libor Novotný 950 104 312 libor.novotny@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent ICT Lubomír Macfelda 950 104 288 lubomir.macfelda@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent ICT Zdeněk Pazderka 950 104 286 zdenek.pazderka@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent ICT Jan Vild 950 104 601 jan.vild@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent ICT Ing. Milan Mather 950 104 290 milan.mather@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent ICT Ing. Ivo Hradilík 950 104 600 ivo.hradilík@uradprace.cz Brno (Křenová)
Referent ICT Bc. Zdeněk Čejka 950 103 312, 777 949 929 zdenek.cejka@uradprace.cz Blansko
Referent ICT Igor Sedlák, DiS. 950 103 313, 775 249 932 igor.sedlak@uradprace.cz Blansko
Referent ICT Jiří Orel 950 105 312 jiri.orel@uradprace.cz Brno
Referent ICT Jiří Marek 950 105 514 jiri.marek@uradprace.cz Brno
Referent ICT Ing. Pavel Červenka 950 107 564 pavel.cervenka@uradprace.cz Břeclav
Referent ICT Ing. Radek Hluchý 950 107 470 radek.hluchy@uradprace.cz Břeclav
Referent ICT Ing. Dušan Homza 950 115 312 dusan.homza@uradprace.cz Hodonín
Referent ICT Ing. Jiří Havlík 950 115 313 jiri.havlik@uradprace.cz Hodonín
Referent ICT Ing. Radoslav Helán 950 174 313 radoslav.helan@uradprace.cz Vyškov
Referent ICT Pavel Hlaváček 950 174 312 pavel.hlavacek@uradprace.cz Vyškov
Referent ICT Pavel Grmela 950 174 412 pavel.grmela@uradprace.cz Vyškov
Referent ICT Ing. Libor Dvořák 950 176 312 libor.dvorak@uradprace.cz Znojmo
Referent ICT Bc. Josef Ludvík 950 176 462 josef.ludvik@uradprace.cz Znojmo
ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ        
Vedoucí oddělení ekonomického Dagmar Rylichová 950 104 256 dagmar.rylichova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník rozpočtů Ing. Ivana Němcová 950 104 281 ivana.nemcova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Finanční pracovník Hana Drápalová 950 115 423 hana.drapalova@uradprace.cz Hodonín
Finanční pracovník Markéta Fischhofová 950 174 472 marketa.fischhofova@uradprace.cz Vyškov
Finanční pracovník Lucie Uhlířová 950 107 432 lucie.uhlirova@uradprace.cz Břeclav
Finanční pracovník Michaela Synková 950 104 261 michaela.synkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Finanční pracovník Hana Říhová 950 105 304 hana.rihova@uradprace.cz Brno
Finanční pracovník Naděžda Vybíralová 950 176 486 nadezda.vybiralova@uradprace.cz Znojmo
Finanční pracovník Jana Gorčíková 950 107 684 jana.gorcikova@uradprace.cz Břeclav
Finanční pracovník Gabriela Nesnídalová 950 104 419 gabriela.nesnidalova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Finanční pracovník Jana Osičková 950 115 531 jana.osickova1@uradprace.cz Hodonín
Finanční pracovník Tereza Pelíšková 950 103 448 tereza.peliskova@uradprace.cz Blansko
Finanční pracovník Iveta Elzerová 950 105 308 iveta.elzerova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Finanční pracovník Alena Hammerová 950 176 484 alena.hammerova@uradprace.cz Znojmo
Finanční pracovník Ing. Veronika Mondeková 950 174 456 veronika.mondekova@uradprace.cz Vyškov
Finanční pracovník Šárka Dvořáková 950 103 445 sarka.dvorakova1@uradprace.cz Blansko
ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ        
Vedoucí oddělení účetnictví Bc. Markéta Langová 950 104 181 marketa.langova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Účetní Jana Kochová 950 104 294 jana.kochova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Účetní Zdeňka Štěpánková 950 104 283 zdenka.stepankova2@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Účetní Alena Hubáčková 950 104 254 alena.hubackova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Účetní Jana Kučerová 950 104 158 jana.kucerova4@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Účetní Eva Peruthová 950 104 208 eva.peruthova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Účetní Hana Růžičková 950 104 255 hana.ruzickova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Účetní Hana Březková 950 104 487 hana.brezkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Účetní Magdalena Fűlőpová 950 104 230 magdalena.fulopova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Účetní Ivana Tománková 950 104 172 ivana.tomankova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
ODDĚLENÍ SPISOVÉ SLUŽBY        
Vedoucí oddělení spisové služby Ladislava Kovaříková 950 104 289 ladislava.kovarikova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Spisový pracovník Jaroslav Krupička 950 104 244 jaroslav.krupička@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Spisový pracovník Martina Dunajová 950 104 206 martina.dunajova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Spisový pracovník Markéta Havelková 950 104 147 marketa.havelkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Spisový pracovník Petr Vížďa 950 104 494 petr.vizda@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Spisový pracovník Mgr. Marie Krupičková 950 104 201 marie.krupickova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
ODBOR KONTROLNĚ PRÁVNÍ        
Ředitel odboru kontrolně právního JUDr. Jaroslava Šmejkalová Profesní životopis 950 104 327 jaroslava.smejkalova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
ODDĚLENÍ SPECIALIZOVANÝCH KONTROL        
Vedoucí oddělení specializovaných kontrol Ing. Michaela Koválová 950 104 492 michaela.kovalova@uradprace.cz  
Finanční kontrolor Ladislava Štroblíková 950 104 467 ladislava.stroblik1@uradprace.cz  
Finanční kontrolor Ing. Miroslava Sedláková 950 104 493 miroslava.sedlakova@uradprace.cz  
Finanční kontrolor Mgr. Renáta Horáková, DiS. 950 104 493 renata.horakova1@uradprace.cz  
ODDĚLENÍ PRÁVNÍ        
Vedoucí oddělení právního Mgr. Jana Rumianová 950 104 328 jana.rumianova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Právník Mgr. Petr Vágner 950 104 151 petr.vagner@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Právník JUDr. PhDr. Martin Crha, PhD. 950 104 439 martin.crha@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Právník JUDr. Helena Býmová 950 104 169 helena.bymova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Právník Mgr. Augustin Charuza 950 104 452 augustin.charuza@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Právník Mgr. Pavla Pokorná 950 104 142 pavla.pokorna@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Právník Mgr. Blanka Krejčová 950 104 432 blanka.krejcova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Právník Mgr. Klára Marečková 950 103 450 klara.mareckova@uradprace.cz Blansko
Právník Mgr. Michaela Košíčková 950 176 327 michaela.kosickova@uradprace.cz Znojmo
Právník JUDr. Ludmila Račická 950 115 327 ludmila.racicka@uradprace.cz Hodonín
Odborný pracovník insolvence Bc. Tomáš Prečan 950 115 481 tomas.precan@uradprace.cz Hodonín
Odborný pracovník pohledávek Mgr. Antonín Hostina 950 107 433 antonin.hostina@bv.mpsv.cz Břeclav
Odborný pracovník insolvence Jana Musilová 950 103 451 jana.musilova@uradprace.cz Blansko
Odborný pracovník pohledávek Lenka Sovíčková DiS. 950 103 456 lenka.sovickova@uradprace.cz Blansko
Odborný pracovník pohledávek Jarmila Albrechtová 950 104 329 jarmila.albrechtova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník insolvence Hana Šmaková 950 104 157 hana.smakova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník pohledávek Ingrid Šindarová 950 115 485 ingrid.sindarova@uradprace.cz Hodonín
Odborný pracovník pohledávek Marie Adamová 950 176 473 marie.adamova1@uradprace.cz Znojmo
Odborný pracovník insolvence Ivana Komendová 950 176 471 ivana.komendova@uradprace.cz Znojmo
Odborný pracovník pohledávek Soňa Baránková 950 107 518 sona.barankova@bv.mpsv.cz Břeclav
Odborný pracovník insolvence Vladimíra Pokorová 950 104 250 vladimira.pokorova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník insolvence Bc. Markéta Dojivová 950 104 215 marketa.dojivova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník pohledávek Yvonne Pokorná 950 104 435 yvonne.pokorna@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník pohledávek Martina Vyziblová 950 104 318 martina.vyziblova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník pohledávek Zdenka Chaloupková 950 104 430 zdenka.chaloupkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník pohledávek Irena Šalanská 950 104 433 irena.salanska@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník pohledávek Miluše Trtílková 950 103 455 miluse.trtilkova@uradprace.cz Blansko
Odborný pracovník insolvence Martina Vlčková 950 115 486 martina.vlckova@uradprace.cz Hodonín
Odborný pracovník pohledávek Marta Machálková 950 104 210 marta.machalkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník insolvence Mgr. Marie Faltusová 950 104 221 marie.faltusova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník insolvence Bc. Sylva Martušková 950 107 434 sylva.martuskova@uradprace.cz Břeclav
ODDĚLENÍ EXEKUCÍ        
Vedoucí oddělení exekucí Mgr. Šárka Sedláková 950 104 292 sarka.sedlakova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník exekucí Jitka Doleželová 950 104 272 jitka.dolezelova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník exekucí Eva Rozinková 950 104 497 eva.rozinkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník exekucí Ivana Stejskalová 950 104 271 ivana.stejskalova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník exekucí Alena Pírková 950 104 279 alena.pirkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník exekucí Ing. Marcela Kramlová 950 104 544 marcela.kramlova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník exekucí Jana Hadravová 950 104 563 jana.hadravova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník exekucí Monika Spišáková 950 103 471 monika.spisakova@uradprace.cz Blansko
Odborný pracovník exekucí Šárka Lopatová 950 105 504 sarka.lopatova@uradprace.cz Brno
Odborný pracovník exekucí Radomíra Šeptunová 950 105 341 radomira.septunova@uradprace.cz Brno
Odborný pracovník exekucí Miluše Pospíšilová 950 103 471 miluse.pospisilova@uradprace.cz Blansko
Odborný pracovník exekucí Monika Burešová 950 107 528 monika.buresova@uradprace.cz Břeclav
Odborný pracovník exekucí Kateřina Osičková 950 107 545 katerina.osickova@uradprace.cz Břeclav
Odborný pracovník exekucí Pavla Lindnerová 950 115 421 pavla.lindnerova@uradprace.cz Hodonín
Odborný pracovník exekucí Bc. Renata Hublíková 950 115 534 renata.hublikova@uradprace.cz Hodonín
Odborný pracovník exekucí Hana Dobešová 950 174 471 hana.dobesova@uradprace.cz Vyškov
Odborný pracovník exekucí Žaneta Danitová 950 174 457 zaneta.danitova@uradprace.cz Vyškov
Odborný pracovník exekucí Milada Kvapilová 950 176 514 milada.kvapilova@uradprace.cz Znojmo
Odborný pracovník exekucí Bc. Antonín Šnajdar 950 176 427 antonin.snajdar@uradprace.cz Znojmo
ODBOR ZAMĚSTNANOSTI A EU        
Ředitel odboru zaměstnanosti a EU RNDr. Josef Pitner, Ph.D. Profesní životopis 950 104 316 josef.pitner@uradprace.cz Brno (Štýřice)
ODDĚLENÍ PROJEKTŮ EU        
Vedoucí odd. projektů EU Ing. Roman Výduch 950 104 330 roman.vyduch@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent fondů Evropské unie Ing. Jana Malá 950 104 426 jana.mala1@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent fondů Evropské unie Miroslava Wetterová 950 104 422 miroslava.wetterova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent fondů Evropské unie Bc. Milena Cicálková 950 104 413 milena.cicalkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent fondů Evropské unie Ing. Jiří Šimbera 950 104 416 jiri.simbera@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent fondů Evropské unie Ing. Jana Knápková 950 104 414 jana.knapkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent fondů Evropské unie Ing. Miroslav Pauločák 950 104 412 miroslav.paulocak@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent fondů Evropské unie Ing. Marie Hubová 950 104 448 marie.hubova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Referent fondů Evropské unie Mgr. Renáta Bendová 950 104 443 renata.bendova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník trhu práce Dama Matyášová 950 104 425 dana.matyasova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
50 PLUS - Koordinátor Mgr. Nikola Jaklová 950 104 424 nikola.jaklova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
50 PLUS - Finanční pracovník Nikola Šabacká 950 104 414 nikola.sabacka@uradprace.cz Brno (Štýřice)
50 PLUS - Odborný pracovník trhu práce Bc. Jakub Matušinec 950 104 474 jakub.matusinec@uradprace.cz Brno (Štýřice)
50 PLUS - Odborný pracovník trhu práce Mgr. Michal Hromas 950 104 438 michal.hromas@uradprace.cz Brno (Štýřice)
50 PLUS - Odborný pracovník trhu práce Ing. Petra Tučková 950 107 445 petra.tuckova@uradprace.cz Břeclav
50 PLUS - Odborný pracovník trhu práce Mgr. Jana Tománková 950 115 471 jana.tomankova@uradprace.cz Hodonín
50 PLUS - Odborný pracovník trhu práce Mgr. Martina Vitouchová, DiS. 950 103 536 martina.vitouchova@uradprace.cz Blansko
50 PLUS - Odborný pracovník trhu práce Ing. Alena Adamcová 950 174 592 alena.adamcova@uradprace.cz Vyškov
50 PLUS - Odborný pracovník trhu práce Bc. Soňa Podlipná 950 176 250 sona.podlipna@uradprace.cz Znojmo
50 PLUS - Odborný poradce Mgr. Ivana Havlíčková 950 104 404 ivana.havlickova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - Projektový manažer Mgr. Eva Opavská 950 104 402 eva.opavska@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - Finanční manažer Mgr. Michaela Oulehlová 950 104 449 michaela.oulehlova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - Finanční pracovník Michaela Křivánková 950 104 405 michaela.krivankova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - Finanční pracovník Lujza Mokrá 950 104 405 lujza.mokra@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - Účetní Marie Lovecká 950 104 476 marie.lovecka@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - Odborný pracovník trhu práce Mgr. Klára Vavrečková 950 104 403 klara.vavreckova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - Odborný pracovník trhu práce Bc. Šárka Nejezchlebová 950 104 407 sarka.nejezchlebova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - Odborný pracovník trhu práce Mgr. Tomáš Indra 950 104 447 tomas.indra@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Záruky pro mladé - Odborný pracovník trhu práce Mgr. Kristýna Ambrozová 950 103 439 kristyna.ambrozova@uradprace.cz Blansko
Záruky pro mladé - Odborný pracovník trhu práce Ing. Alena Hudcová 950 174 324 alena.hudcova@uradprace.cz Vyškov
Záruky pro mladé - Odborný pracovník trhu práce Bc. Martina Bartošová 950 107 459 martina.bartosova@uradprace.cz Břeclav
Záruky pro mladé - Odborný pracovník trhu práce Bc. Zuzana Kůrečková 950 115 408 zuzana.kureckova1@uradprace.cz Hodonín
Záruky pro mladé - Odborný pracovník trhu práce Bc. Renata Foučková 950 176 432 renata.fouckova@uradprace.cz Znojmo
Šance pro rodiče - Administrator Ing., Bc. Pavla Mandelíčková 950 104 473 pavla.mandelickova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
ŽIVOT BEZ BARIÉR - Administrátor Veronika Masaříková 950 104 423 veronika.masarikova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Šance pro rodiče/ŽIVOT BEZ BARIÉR - Odborný pacovník trhu práce Mgr. Jana Křepelová 950 176 480 jana.krepelova@uradprace.cz Znojmo
Šance pro rodiče/ŽIVOT BEZ BARIÉR - Odborný pracovník trhu práce Bc. Tereza Matýzková 950 115 545 tereza.matyzkova@uradprace.cz Hodonín
Šance pro rodiče/ŽIVOT BEZ BARIÉR - Psycholog Mgr. Jeannette Smiková   jeannette.smikova@uradprace.cz Brno
EFES - Specialista ESF Bc. Hana Horáčková 950 104 411 hana.horackova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
EFES - Specialista ESF Mgr. Iveta Krejčí 950 104 406 iveta.krejci@uradprace.cz Brno (Štýřice)
EFES - Specialista ESF Ing. Veronika Hricáková, DiS. 778 442 599 veronika.hricakova@uradprace.cz Znojmo
EFES - Specialista ESF Ing. Bc. Martina Hlaváčová 950 107 483 martina.hlavacova@uradprace.cz Břeclav
EFES - Specialista ESF Bc. Martin Bohun 950 115 416 martin.bohun@uradprace.cz Hodonín
EFES - Specialista ESF Ing. Ivana Piňousová 950 174 440 ivana.pinousova@uradprace.cz Vyškov
EFES - Specialista ESF Bc. Vendula Dlapová 950 103 537 vendula.dlapova@uradprace.cz Blansko
ODDĚLENÍ ZAMĚSTNANOSTI        
Vedoucí oddělení zaměstnanosti Mgr. Ivana Ondráková 950 104 324 ivana.ondrakova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Metodik zprostředkování, evidence a PvN Ing. Hana Fialová 950 104 259 hana.fialova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Metodik trhu práce Bc. Romana Rysková 950 104 410 romana.ryskova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Metodik poradenství a rekvalifikací Mgr. Jitka Velebová 950 104 323 jitka.velebova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Metodik APZ Ing. Helena Neveselá 950 104 240 helena.nevesela@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Analytik trhu práce RNDr. Eva Toušková 950 104 280 eva.touskova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
EFES - Metodik zprostředkování a poradenství Mgr. Jana Petrlíková 950 104 470 jana.petrlikova1@uradprace.cz Brno (Štýřice)
EFES - Metodik trhu práce Mgr. Jaroslav Zbytovský 950 107 448 jaroslav.zbytovsky@uradprace.cz Břeclav
EFES - Specialista monitoringu Mgr. Nikol Klierová 950 104 486 nikol.klierova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
VDTP II. - Koordinátor projektu Mgr. Zuzana Krbková 950 104 471 zuzana.krbkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
EURES - Poradce Mgr. Bc. et Bc. Lenka Navrátilová 950 104 320 lenka.navratilova3@uradprace.cz Brno (Štýřice)
EURES - Poradce Mgr. Lenka Kudličková 950 104 193 lenka.kudlickova@uradparce.cz Brno (Štýřice)
EURES - Poradce Mgr. Pavel Vršek 950 176 495 pavel.vrsek@uradprace.cz Znojmo
EURES - Poradce Mgr. Veronika Šindelková 950 104 237 veronika.sindelkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
OZP - Kordinátor zaměstnávání Bc. Jana Ruberová 950 104 194 jana.ruberova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
KOMPAS - Expert projektu Mgr. Magdaléna Zukalová 950 104 149 magdalena.zukalova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
POVEZ II. - Koordinátor Bc. Alena Rozkydalová 950 104 428 alena.rozkydalova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
POVEZ II. - Koordinátor kontrol Ing. Michaela Mrázková 950 104 418 michaela.mrazkova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
POVEZ II. - Koordinátor kontrol Mgr. Hana Vítová 950 104 466 hana.vitova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
POVEZ II. - Koordinátor kontrol Ing. Tamara Tašlová 950 104 209 tamara.taslova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
ODDĚLENÍ NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK        
Vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek Ing. Jiří Frolec 950 104 566 jiri.frolec@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník státní soc. podpory Jarmila Vymazalová 950 104 512 jarmila.vymazalova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník PnP a DOZP Mgr. Lenka Malá 950 104 607 lenka.mala1@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník kontroly Jana Králová 950 104 519 jana.kralova3@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Vedoucí oddělení svodných agend Erika Kopečná 950 104 514 erika.kopecna@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Inspektor sociálně-právní ochrany KrP Mgr. Jarmila Hopuová 950 104 190 jarmila.hopuova1@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Inspektor sociálně-právní ochrany KrP Bc. Kamil Kloz, DiS. 950 104 196 kamil.kloz@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Inspektor sociálně-právní ochrany KrP Mgr. Lenka Pernicová 950 104 197 lenka.pernicova@uradprace.cz Brno (Štýřice)
Odborný pracovník SSP Petra Hřebíčková 950 104 522 petra.hrebickova@uradprace.cz Brno (Štýřice)

Poslední aktualizace: 16. 1. 2020