Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Třebíč       Třebíč
ředitel kontaktního pracoviště ÚP ČR Ing. Lubomír Kundela Profesní životopis 950 169 675 lubomir.kundela@uradprace.cz Třebíč
Sekretariát        
spisový pracovník Ing. Marta Cihlářová 950 169 660 marta.cihlarova@uradprace.cz Třebíč
asistentka ředitele KoP Lucie Mendlíková 950 169 676 lucie.mendlikova@uradprace.cz Třebíč
referent majetkové správy Jiří Oliva 950 169 682 jiri.oliva@uradprace.cz Třebíč
Oddělení zprostředkování        
vedoucí oddělení zprostředkování Ing. Karel Čížek 950 169 620 karel.cizek1@uradprace.cz Třebíč
odborný poradce pro zprostředkování Lenka Bartesová 950 169 624 lenka.bartesova@uradprace.cz Třebíč
odborný poradce pro zprostředkování Martina Fila Vavřínová 950 169 629 martina.fila@uradprace.cz Třebíč
prevence nelegálního zaměstnávání a dlouhodobé nezaměstnanosti Eva Horká 950 169 662 eva.horka@uradprace.cz Třebíč
odborný poradce pro zprostředkování Jana Krausová 950 169 613 jana.krausova@uradprace.cz Třebíč
odborný poradce pro zprostředkování Vladimíra Nováková 950 169 621 vladimira.novakova1@uradprace.cz Třebíč
odborný poradce pro zprostředkování Dagmar Partlová 950 169 623 dagmar.partlova@uradprace.cz Třebíč
odborný poradce pro zprostředkování Jana Široká 950 169 614 jana.siroka@uradprace.cz Třebíč
poradce INFOcentra v projektu EFES Anna Adamová 950 169 612 anna.adamova@uradprace.cz Třebíč
Oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti        
vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti Bc. Michal Vacek 950 169 619 michal.vacek@uradprace.cz Třebíč
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Monika Pyšná 950 169 665 monika.pysna@uradprace.cz Třebíč
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Zdeňka Šubertová 950 169 668 zdenka.subertova@uradprace.cz Třebíč
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Klára Bednářová, DiS. 950 169 610 klara.bednarova1@uradprace.cz Třebíč
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Bc. Iva Macáková 950 169 645 iva.macakova@uradprace.cz Třebíč
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Veronika Krátká, DiS. 950 169 622 veronika.kratka@uradprace.cz Třebíč
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti František Pošvař 950 169 625 frantisek.posvar@uradprace.cz Třebíč
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Martina Ptáčková 950 169 615 martina.ptackova@uradprace.cz Třebíč
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Ivana Štolová 950 169 627 ivana.stolova@uradprace.cz Třebíč
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Marie Tekalová 950 169 628 marie.tekalova@uradprace.cz Třebíč
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Lenka Čížová 950 169 611 lenka.cizova@uradprace.cz Třebíč
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Ilona Vodičková 950 169 626 ilona.vodickova@uradprace.cz Třebíč
Oddělení SSP a dávek pěstounské péče, PnP a DOZP        
vedoucí oddělení SSP a dávek PP, PnP a DOZP Mgr. Lenka Juránková 950 169 550 lenka.jurankova@uradprace.cz Třebíč
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Stanislava Buličková 950 169 573 stanislava.bulickova@uradprace.cz Třebíč
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Zuzana Řezáčová 950 169 574 zuzana.rezacova@uradprace.cz Třebíč
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Bc. Jitka Svobodová 950 169 576 jitka.svobodova@uradprace.cz Třebíč
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Lenka Veselá 950 169 578 lenka.vesela2@uradprace.cz Třebíč
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Marcela Bobková 950 169 568 marcela.bobkova@uradprace.cz Třebíč
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Jaroslava Láníková 950 169 567 jaroslava.lanikova@uradprace.cz Třebíč
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Hana Machátová 950 169 565 hana.machatova@uradprace.cz Třebíč
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Renata Mastná 950 169 553 renata.mastna@uradprace.cz Třebíč
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Radek Novotný 950 169 566 radek.novotny@uradprace.cz Třebíč
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Lucie Staňková 950 169 580 lucie.stankova1@uradprace.cz Třebíč
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Lenka Tržilová 950 169 569 lenka.trzilova@uradprace.cz Třebíč
ověřovatel dávek PnP a DOZP Jitka Cardová 950 169 560 jitka.cardova@uradprace.cz Třebíč
ověřovatel dávek PnP a DOZP Lenka Kovářová 950 169 554 lenka.kovarova@uradprace.cz Třebíč
ověřovatel dávek PnP a DOZP Petr Man 950 169 559 petr.man@uradprace.cz Třebíč
ověřovatel dávek PnP a DOZP Andrea Mlynářová 950 169 563 andrea.mlynarova@uradprace.cz Třebíč
sociální pracovník Jana Chašová, DiS. 950 169 523 jana.chasova@uradprace.cz Třebíč
sociální pracovník Bc. Dana Kounková 950 169 552 dana.kounkova1@uradprace.cz Třebíč
sociální pracovník Alena Mátlová, DiS. 950 169 556 alena.matlova@uradprace.cz Třebíč
specialista náhradního výživného Mgr. Iveta Martinovská 950 169 577 iveta.martinovska@uradprace.cz Třebíč
Oddělení hmotné nouze        
vedoucí oddělení hmotné nouze Mgr. Eva Hortová 950 169 575 eva.hortova@uradprace.cz Třebíč
ověřovatel dávek HN Irena Macháčková 950 169 517 irena.machackova@uradprace.cz Jaroměřice nad Rokytnou
ověřovatel dávek HN Hana Hladíková 950 169 518 hana.hladikova@uradprace.cz Hrotovice
pracovník dávek HN Ing. Dana Fialová 950 169 570 dana.fialova1@uradprace.cz Třebíč
ověřovatel dávek HN Hana Hladíková 950 169 564 hana.hladikova@uradprace.cz Třebíč
ověřovatel dávek HN Svatava Matyášová 950 169 557 svatava.matyasova@uradprace.cz Třebíč
ověřovatel dávek HN Bc. Danuše Tůmová 950 169 561 danuse.tumova1@uradprace.cz Třebíč
ověřovatel dávek HN Mária Šudíková 950 169 579 maria.sudikova@uradprace.cz Třebíč
ověřovatel dávek HN Kateřina Velebová 950 169 572 katerina.velebova@uradprace.cz Třebíč
sociální pracovník Monika Andrášová, DiS. 950 169 519 monika.andrasova@uradprace.cz Třebíč
sociální pracovník Lucie Bláhová, DiS. 950 169 571 lucie.blahova@uradprace.cz Třebíč
sociální pracovník Mgr. Hana Frélichová 950 169 555 hana.frelichova@uradprace.cz Třebíč
sociální pracovník Ilona Lavická, DiS. 950 169 562 ilona.lavicka@uradprace.cz Třebíč
sociální pracovník Mgr. Pavla Nechodomová 950 169 551 pavla.nechodomova@uradprace.cz Třebíč
sociální pracovník Bc. Petra Procházková 950 169 583 petra.prochazkova3@uradprace.cz Třebíč
sociální pracovník Mgr. Stanislava Staňková 950 169 558 stanislava.stankova@uradprace.cz Třebíč
sociální pracovník Bc. Lenka Špačková 950 169 558 lenka.spackova@uradprace.cz Třebíč
sociální pracovník Lucie Wasserbauerová, DiS. 950 169 582 lucie.wasserbauerov1@uradprace.cz Třebíč
Oddělení trhu práce        
vedoucí oddělení trhu práce Ing. Darina Sigmundová 950 169 631 darina.sigmundova@uradprace.cz Třebíč
analytik trhu práce Marie Nováková 950 169 659 marie.novakova3@uradprace.cz Třebíč
odborný pracovník trhu práce Eva Klobasová 950 169 673 eva.klobasova@uradprace.cz Třebíč
odborný pracovník trhu práce Marie Krulová 950 169 677 marie.krulova@uradprace.cz Třebíč
odborný pracovník trhu práce - cizinci Bc. Lenka Móczárová 950 169 633 lenka.moczarova1@uradprace.cz Třebíč
odborný pracovník trhu práce Bc. Monika Pysková 950 169 689 monika.pyskova@uradprace.cz Třebíč
Outplacement - poradce Kateřina Zimová 950 169 648 katerina.zimova@uradprace.cz Třebíč
PDU - poradce pro zaměstnavatele Ing. Darina Pléhová, DiS. 950 169 681 darina.plehova@uradprace.cz Třebíč
POVEZ II - odborný pracovník projektu Mgr. Radmila Drápelová, DiS. 950 169 679 radmila.drapelova@uradprace.cz Třebíč
POVEZ II - odborný pracovník projektu Bc. Dana Procházková 950 169 663 dana.prochazkova@uradprace.cz Třebíč
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání        
vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Bc. Alice Holpuchová 950 169 680 alice.holpuchova@uradprace.cz Třebíč
odborný pracovník rekvalifikací Ludvík Dočekal 950 169 616 ludvik.docekal@uradprace.cz Třebíč
poradce specialista   950 169 669   Třebíč
poradce OZP Bc. Jana Fialová 950 169 652 jana.fialova1@uradprace.cz Třebíč
Outplacement - poradce Soňa Sedláková 950 169 617 sona.sedlakova@uradprace.cz Třebíč
PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Bc. Petra Sekvencová 950 169 638 petra.sekvencova@uradprace.cz Třebíč
PIPS - poradce IPS Drahomíra Lapáčková Fejtová, DiS. 950 169 650 drahomira.lapackova@uradprace.cz Třebíč
odborný pracovník IPS Ing. Ilona Vybíralová 950 169 630 ilona.vybiralova@uradprace.cz Třebíč
Detašované pracoviště Náměšť nad Oslavou        
vedoucí detašovaného pracoviště ÚP ČR Bc. Mária Hubová 950 169 655 maria.hubova@uradprace.cz Náměšť nad Oslavou
odborný poradce pro zprostředkování Kamila Chládková, DiS. 950 169 651 kamila.chladkova@uradprace.cz Náměšť nad Oslavou
odborný poradce pro zprostředkování Bc. Petra Kafková 950 169 656 petra.kafkova@uradprace.cz Náměšť nad Oslavou
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Jana Karmazínová 950 169 512 jana.karmazinova@uradprace.cz Náměšť nad Oslavou
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Jitka Kovaříková 950 169 510 jitka.kovarikova1@uradprace.cz Náměšť nad Oslavou
ověřovatel dávek HN Bc. Hana Lišková 950 169 511 hana.liskova@uradprace.cz Náměšť nad Oslavou
pracovník dávek PnP a DOZP Kamila Matějíčková 950 169 584 kamila.matejickova@uradprace.cz Náměšť nad Oslavou
sociální pracovník Bc. Olga Jakoubková, DiS. 950 169 508 olga.jakoubkova@uradprace.cz Náměšť nad Oslavou
sociální pracovník Petra Kolářová, DiS. 950 169 509

petra.kolarova@uradprace.cz

Náměšť nad Oslavou
Zaměstnanci KrP Jihlava s místem výkonu práce na KoP Třebíč        
Oddělení ekonomické        
finanční pracovník (KrP) (pro TR) Jitka Dohnalová 950 169 640 jitka.dohnalova@uradprace.cz Třebíč
finanční pracovník (KrP) (pro TR) Ing. Dana Vídenská 950 169 661 dana.videnska@uradprace.cz Třebíč
Oddělení ICT        
referent ICT Josef Kahoun, DiS. 950 169 671 josef.kahoun@uradprace.cz Třebíč
referent ICT Ing. Jan Máca 950 169 672 jan.maca@uradprace.cz Třebíč
Oddělení pohledávek a exekucí       Třebíč
odborný pracovník Dana Mejzlíková 950 169 636 dana.mejzlikova@uradprace.cz Třebíč
odborný pracovník Kateřina Mejzlíková 950 169 664 katerina.mejzlikova@uradprace.cz Třebíč
Oddělení právní        
odborný pracovník insolvence Marie Michálková 950 169 649 marie.michalkova@uradprace.cz Třebíč
právník KrP Mgr. Pavlína Okřinová 950 169 647 pavlina.okrinova1@uradprace.cz Třebíč
Oddělení projektů EU        
Koordinátor projektu FLEXI Ing. Markéta Stonnerová 950 169 641 marketa.stonnerova@uradprace.cz Třebíč
Práce bez bariér na Vysočině - odborný pracovník projektu Bc. Veronika Růžičková 950 169 654 veronika.ruzickova1@uradprace.cz Třebíč
Práce s rodinou na Vysočině - odborný pracovník projektu Mgr. Lenka Chloupková 950 169 653 lenka.chloupkova@uradprace.cz Třebíč
Nová šance na Vysočině - odborný pracovník projektu Bc. Veronika Sejkorová 950 169 687 veronika.sejkorova@uradprace.cz Třebíč
Záruky pro mladé na Vysočině - odborný pracovník projektu Bc. Věra Řezáčová 950 169 642 vera.rezacova@uradprace.cz Třebíč
EFES - specialista ESF Ing. Elen Jeřábková 950 169 686 elen.jerabkova@uradprace.cz Třebíč
Oddělení specializovaných kontrol        
finanční kontrolor KrP Jiří Oubrychta, DiS. 950 169 632 jiri.oubrychta@uradprace.cz Třebíč
Oddělení metodiky        
EURES ČR II - poradce Mgr. Miloš Hejsek 950 169 678 milos.hejsek@uradprace.cz Třebíč

Poslední aktualizace: 3. 9. 2021