Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Havlíčkův Brod

       

ředitel

Ing. Martin Kouřil Profesní životopis

950 114 300

604 370 998

martin.kouril@uradprace.cz Havlíčkův Brod

sekretariát

       
asistent ředitele Hana Fironová 950 114 301 hana.fironova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
referent majetkové správy Milan Ďásek 950 114 314 milan.dasek@uradprace.cz Havlíčkův Brod

oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti

       
vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti Ing. Milan Karaba 950 114 316 milan.karaba@uradprace.cz Havlíčkův Brod
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti       Havlíčkův Brod
odborný poradce pro zprostředkování Jana Beránková 950 114 421 jana.berankova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
odborný poradce v oblasti prevence nelegálního zaměstnávání a dlouhodobé nezam. Jana Melounová 950 114 445 jana.melounova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Radana Fialová 950 114 430 radana.fialova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Blanka Ročková 950 114 420 blanka.rockova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Martina Slaninová, DiS. 950 114 429 martina.slaninova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Renata Pecová 950 114 423 renata.pecova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
odborný poradce pro zprostředkování Martina Janáčková 950 114 422 martina.janackova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
         
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Jaroslava Strašilová 950 114 412 jaroslava.strasilova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
odborný poradce pro zprostředkování Petra Koubská 950 114 424 petra.koubska@uradprace.cz Havlíčkův Brod
         
pracovník evidence a podpor v nezaměsnanosti Jaroslava Kruntorádová, DiS. 950 114 419 jaroslava.kruntorado@uradprace.cz Havlíčkův Brod
odborný poradce pro zprostředkování Alena Mokrá, DiS. 950 114 427 alena.mokra@uradprace.cz Havlíčkův Brod

oddělení nepojistných sociálních dávek

       
vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek Ing. Eva Longinová 950 114 331 eva.longinova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
pracovník dávky  náhrada výživného Zdeňka Pluhařová 950 114 527 zdenka.pluharova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Eva Pátková 950 114 230 eva.patkova@uradprace.cz Přibyslav
sociální pracovník Mgr. Alena Kubátová

950 114 425

alena.kubatova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
ověřovatel dávek SSP Lenka Sedláková 950 114 516 lenka.sedlakova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
sociální pracovník Bc. Irena Bačinová 950 114 510 irena.bacinova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Lenka Zavřelová 950 114 511 lenka.zavrelova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Iveta Knická 950 114 513 iveta.knicka@uradprace.cz Havlíčkův Brod
ověřovatel dávek PnP a DOZP Danuše Gašperáková 950 114 453 danuse.gasperakova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
ověřovatel dávek hmotné nouze Dana Kubalová 950 114 447 dana.kubalova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
ověřovatel dávek PnP a DOZP Ivana Nováková 950 114 462 ivana.novakova1@uradprace.cz Havlíčkův Brod
ověřovatel dávek PnP a DOZP Jaroslava Šoupalová 950 114 455 jaroslava.soupalova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
sociální pracovník Mgr. Jana Němcová 950 114 523 jana.nemcova3@uradprace.cz Havlíčkův Brod
sociální pracovník HN a PnP Jan Hejna, DiS. 950 114 519 jan.hejna@uradprace.cz Havlíčkův Brod
pracovník vymáhání pohledávek a ověřovatel dávek SSP Marie Stehnová 950 114 517 marie.stehnova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Milan Budín 950 114 520 milan.budin@uradprace.cz Havlíčkův Brod
sociální pracovník Soňa Laube, DiS. 950 114 519 sona.laube@uradprace.cz Havlíčkův Brod
ověřovatel dávek hmotné nouze Petra Dvořáková 950 114 521 petra.dvorakova1@uradprace.cz Havlíčkův Brod
ověřovatel dávek PnP a DOZP Monika Hejkalová 950 114 458 monika.hejkalova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Milena Habásková 950 114 426 milena.habaskova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
sociální pracovník Alena Jeřábková, DiS. 950 114 522 alena.jerabkova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
pracovník dávek SSP a dávek pěstounské péče Markéta Mašková 950 114 514 marketa.maskova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
Ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče Iva Lorencová 950 114 515 iva.lorencova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
         

oddělení trhu práce

       
vedoucí oddělení trhu práce Mgr. Jitka Navrátilová 950 114 324 jitka.navratilova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
POVEZ II - odborný pracovník projektu Bc. Kateřina Brabcová, DiS. 950 114 457 katerina.brabcova1@uradprace.cz Havlíčkův Brod
POVEZ II - odborný pracovník projektu

Petra Hintnausová

950 114 325 petra.hintnausova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
odborný pracovník trhu práce (zaměstnávání OZP, zahraniční zaměstnanost) Iveta Bártová 950 114 452 iveta.bartova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
Odborný pracovník trhu práce Marie Černíková 950 114 413

marie.cernikova@uradprace.cz

Havlíčkův Brod
odborný pracovník trhu práce (vyúčtování APZ) Monika Kučírková 950 114 451 monika.kucirkova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
odborný pracovník trhu práce (SVČ, volná pracovní místa, monitoring) Iveta Neuvirtová 950 114 468 iveta.neuvirtova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
FLEXI – poradce pro cílovou skupinu a zaměstnavatele Eva Kocmanová, DiS. 950 114 431 eva.kocmanova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
odborný pracovník projektu EFES Mgr. Kateřina Štiborová 950 114 428 katerina.stiborova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
Outplacement - poradce pro cílovou skupinu a  zaměstnavatele Michaela Adamcová 950 114 450 michaela.adamcova@uradprace.cz Havlíčkův Brod

oddělení poradenství a dalšího vzdělávání

       
vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Bc. Věra Bočková 950 114 472 vera.bockova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Ing. Jana Kšíkalová 950 114 328 jana.ksikalova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
VDTP II – poradce pro cílovou skupinu Bc. Veronika Jeníčková 950 114 529

veronika.jenickova@uraprace.cz

Havlíčkův Brod
odborný pracovník rekvalifikací Eva Krpálková, DiS. 950 114 437 eva.krpalkova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
poradce pro pracovní rehabilitaci Andrea Němcová 950 114 434 andrea.nemcova1@uradprace.cz Havlíčkův Brod
poradce OZP Mgr. Veronika Volfová 950 114 528 veronika.volfova1@uradprace.cz Havlíčkův Brod
PIPS - poradce IPS Eva Malá 950 114 444 eva.mala@uradprace.cz Havlíčkův Brod
odborný pracovník IPS Ing. Mgr. Jana Šachová 950 114 471 jana.sachova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
energoporadce Mgr. Martina Balogová 950 114 432 martina.balogova@uradprace.cz Havlíčkův Brod

Krajská pobočka Jihlava - pracoviště Havlíčkův Brod

       
vedoucí oddělení ICT Ing. Jan Dolejší 950 114 312 jan.dolejsi@uradprace.cz Havlíčkův Brod
vedoucí právního oddělení (oddělení právní) Mgr. Radka Fikarová 950 114 327 radka.fikarova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Ing. Hana Vencová 950 114 443 hana.vencova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
finanční kontrolor KrP (referát specializovaných kontrol) Ing. Alena Čiháková 950 114 315 alena.cihakova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
referent ICT, správce operačních systémů a údržby sítí (oddělení ICT) Mgr. Petra Kaňáková 950 114 313 petra.kanakova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
odborný pracovník pohledávek a exekucí Bc. Jaroslav Fiala 950 114 456 jaroslav.fiala@uradprace.cz Havlíčkův Brod
finanční pracovník (oddělení ekonomické) Barbora Adamová 950 114 459 barbora.adamova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
finanční pracovník (oddělení ekonomické) Ing. Iva Šidláková 950 114 449 iva.sidlakova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
         

Oddělení projektů EU

       
Záruky pro mladé - odborný pracovník projektu Mgr. Luďka Nováková 950 114 461 ludka.novakova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
Práce bez bariér na Vysočině - odborný pracovník projektu Bc. Iveta Křišíková 950 114 438 iveta.krisikova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
Práce s rodinou — odborný pracovník projektu Ing. Šárka Čapková 950 145 310 sarka.capkova@uradprace.cz Havlíčkův Brod
EFES - specialista ESF Petra Fialová, DiS. 950 114 466 petra.fialova1@uradprace.cz Havlíčkův Brod
Nová šance Ing. Jaroslav Miksa 950 114 526 jaroslav.miksa@uradprace.cz Havlíčkův Brod

Poslední aktualizace: 17. 2. 2023