Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Svitavy       Pracoviště
Ředitel vybraného kontaktního pracoviště Svitavy Ing. Jan Tesař Profesní životopis 950 163 400 jan.tesar@uradprace.cz Svitavy
Administrativní pracovník Veronika Gloserová 950 163 401 veronika.gloserova@uradprace.cz Svitavy
Oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti        
Vedoucí oddělení Lenka Nyklová 950 163 437 lenka.nyklova@uradprace.cz Svitavy
Poradce specialista Jitka Bobková 950 163 439 jitka.bobkova@uradprace.cz Svitavy
Poradce specialista Eva Kučerová 950 163 431 eva.kucerova1@uradprace.cz Svitavy
Poradce specialista Edita Sádlíková 950 163 432 edita.sadlikova@uradprace.cz Svitavy
Poradce specialista Edita Gruber Dvořáková 950 163 433 edita.gruber@uradprace.cz Svitavy
Poradce specialista Dita Koldová 950 163 434 dita.koldova@uradprace.cz Svitavy
Poradce specialista Alena Tomšíčková 950 163 435 alena.tomsickova@uradprace.cz Svitavy
Specialista prevence NLZ Jana Veselá 950 163 469 jana.vesela6@uradprace.cz Svitavy
Specialista prevence NLZ Věra Kopecká 950 163 468 vera.kopecka1@uradprace.cz Svitavy
Oddělení nepojistných sociálních dávek        
Vedoucí oddělení Bc. Renata Dobešová 950 163 410 renata.dobesova@uradprace.cz Svitavy
Specialista dávek NSD Tereza Kršáková 950 163 500 tereza.krsakova@uradprace.cz Svitavy

Ověřovatel dávek NSD

Dotazy k rodičovskému příspěvku

Gabriela Macková 950 163 511 gabriela.mackova@uradprace.cz Svitavy
Specialista dávek NSD Věra Konečná 950 163 513 vera.konecna@uradprace.cz Svitavy
Ověřovatel dávek NSD Hana Čížková 950 163 506 hana.cizkova@uradprace.cz Svitavy
Specialista dávek NSD Martina Jelínková 950 163 509 martina.jelinkova@uradprace.cz Svitavy
Specialista dávek NSD Irena Kuncová 950 163 507 irena.kuncova@uradprace.cz Svitavy
Specialista dávek NSD Ilona Halamková 950 163 589 ilona.halamkova@uradprace.cz Svitavy
Specialista dávek NSD Jana Oujezdská, DiS. 950 163 416 jana.oujezdska@uradprace.cz Svitavy
Specialista dávek NSD Bc. Dagmar Fialová 950 163 426 dagmar.fialova3@uradprace.cz Svitavy
        Svitavy
Sociální pracovník Mgr. Kristýna Popelková 950 163 418 kristyna.popelkova@uradprace.cz Svitavy
Sociální pracovník Bc. Daniela Marková 950 163 594 daniela.markova@uradprace.cz Svitavy
Sociální pracovník Bc. Hana Kubešová 950 163 421 hana.kubesova@uradprace.cz Svitavy
Sociální pracovník Bc. Michaela Báčová 950 163 590 michaela.bacova@uradprace.cz Svitavy
Sociální pracovník Kateřina Kadlecová, DiS. 950 163 583 katerina.kadlecova@uradprace.cz Svitavy
Sociální pracovník Hana Brandejsová, DiS. 950 163 590 hana.brandejsova@uradprace.cz Svitavy
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání        
Vedoucí oddělení Ing. Stanislava Nedvědová 950 163 485 stanislava.nedvedova@uradprace.cz Svitavy
Specialista pro volbu povolání (IPS) Lukáš Kudláček 950 163 447 lukas.kudlacek@uradprace.cz Svitavy
Specialista poradenství a dalšího vzdělávání Šárka Jansová 950 163 443 sarka.jansova@uradprace.cz Svitavy
Specialista poradenství a dalšího vzdělávání Bc. Barbora Kabátová 950 163 446 barbora.kabatova@uradprace.cz Svitavy
OZP - Poradce OZP Hedvika Heverová 950 163 445 hedvika.heverova@uradprace.cz Svitavy
PIPS - Poradce IPS Radka Nakládalová 950 163 451 radka.nakladalova@uradprace.cz Svitavy
PDU - Poradce pro dlouhodobě nezaměstnané Ing. Lenka Hrubanová 950 163 444 lenka.hrubanova@uradprace.cz Svitavy
PIPS - Poradce IPS Blanka Mušková 950 163 537 blanka.muskova@uradprace.cz Moravská Třebová
Oddělení trhu práce        
Vedoucí oddělení Ing. Jana Bělohlávková 950 163 441 jana.belohlavkova@uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník trhu práce - cizinci, volná pracovní místa Iveta Salavcová 950 163 423 iveta.salavcova@uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník trhu práce - povinný podíl, CHPM Bc. Helena Hertlová 950 163 422 helena.hertlova@uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník Trhu práce, CHPM, §. 78 Ing. Martin Severa 950 163 575 martin.severa@uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník Trhu práce, VPP Ing. Ivana Grohová 950 163 442 ivana.grohova@uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník Trhu práce - Volná místa Magda Dvořáková, DiS. 950 163 574 magda.dvorakova1@uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník Trhu práce - Cizinci a SVČ. Bc. Ivana Frycová 950 163 425 ivana.frycova@uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník Trhu práce, SÚPM a příspěvek na dojížďku a přestěhování Markéta Pražanová 950 163 428 marketa.prazanova@uradprace.cz Svitavy
EFES - specialista monitoringu Mgr. Denisa Vysloužilová 950 163 581 denisa.vyslouzilova@uradprace.cz Svitavy
PDU - Poradce pro zaměstnavatele Renata Trnečková 950 163 580 renata.trneckova@uradprace.cz Svitavy
POVEZ II - Odborný pracovník projektu Pavlína Ducháčková 950 163 420 pavlina.duchackova@uradprace.cz Svitavy
POVEZ II - Odborný pracovník projektu Kateřina Bicanová 950 163 449 katerina.bicanova@uradprace.cz Svitavy
POVEZ II - Odborný pracovník projektu Antonín Doležel, DiS. 950 163 458 antonin.dolezel@uradprace.cz Svitavy
Krajská pobočka v Pardubicích - pracoviště Svitavy       Svitavy
Odbor kontrolně právní       Svitavy
Oddělení právní       Svitavy
Referent zaměstnanosti - insolvence Bc. Irena Kadlecová 950 163 464 irena.kadlecova1@uradprace.cz Svitavy
Právník Mgr. Bc. Michaela Smatanová 950 163 463 michaela.smatanova@uradprace.cz Svitavy
Oddělení specializovaných kontrol       Svitavy
Vedoucí Oddělení specializovaných kontrol Ing. Stanislav Navrátil 950 163 508 stanislav.navratil@uradprace.cz Svitavy
Oddělení exekucí       Svitavy
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Iva Pelíšková 950 163 573 iva.peliskova@uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Lenka Kropáčková 950 163 475 lenka.kropackova@uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník pohledávek a exekucí Pavla Přívratská, Dis. 950 163 457 pavla.privratska@uradprace.cz Svitavy
Odbor zaměstnanosti       Svitavy
Oddělení metodiky       Svitavy
Oddělení projektů EU       Svitavy
Nový start - Odborný pracovník projektu Kamila Ondráčková 950 163 595 kamila.ondrackova@uradprace.cz Svitavy
Návrat do práce - Odborný pracovník projektu Alžběta Kopecká 950 163 571 alzbeta.kopecka@uradprace.cz Svitavy
Efektivní služby zaměstnanosti - specialista ESF Zdeňka Marková, DiS. 950 163 576 zdenka.markova@uradprace.cz Svitavy
Záruky pro mladé v Pardubickém kraji - odborný pracovník Bc. Lucie Křížová 950 163 456 lucie.krizova2@uradprace.cz Svitavy
Kancelář Krajské pobočky       Svitavy
Oddělení majetku a investic        
Vedoucí oddělení majetku a investic Ing. Věra Filoušová 950 163 450 vera.filousova@uradprace.cz Svitavy
Referent majetkové správy Karel Netolický 950 163 455 karel.netolicky@uradprace.cz Svitavy
Oddělení ICT        
Správce IS Ing. Milan Pospíšil 950 163 402 milan.pospisil@uradprace.cz Svitavy
Správce IS Ing. Otto Pospíšil 950 163 404 otto.pospisil@uradprace.cz Svitavy
Oddělení ekonomické        
Referent ekonomický a finanční Marcela Jílková 950 163 453 marcela.jilkova@uradprace.cz Svitavy
Referent ekonomický a finanční Petra Knotková 950 163 415 petra.knotkova@uradprace.cz Svitavy

Poslední aktualizace: 10. 9. 2020