Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Beroun       Beroun
Ředitel odboru KoP Beroun Ing. Zdeněk Bělohlávek Profesní životopis 950 102 300 zdenek.belohlavek@uradprace.cz Beroun
Oddělení vnitřní správy, sekretariát       Beroun
Vedoucí oddělení vnitřní správy, sekretariátu Lucie Rosenbaumová, DiS. 950 102 310 lucie.rosenbaumova@uradprace.cz Beroun
Referent majetkové správy Jiří Bauman 950 102 306 jiri.bauman@uradprace.cz Beroun
Asistent ředitele kontaktního pracoviště Hana Sedláčková 950 102 307 hana.sedlackova@uradprace.cz Beroun
Spisový pracovník Iveta Panochová 950 102 377 iveta.panochova@uradprace.cz Beroun
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN, poradenství a dalšího vzdělávání       Beroun
Vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a PvN, poradenství a dalšího vzdělává   950 102 325   Beroun
Specialista evidence a dávek PvN Jana Vydrová 950 102 317 jana.vydrova@uradprace.cz Beroun
Specialista evidence a dávek PvN Naděžda Fechtnerová 950 102 374 nadezda.fechtnerova@uradprace.cz Beroun
Specialista evidence a dávek PvN Helena Foukalová 950 102 376 helena.foukalova@uradprace.cz Beroun
Poradce specialista Lucie Machulková 950 102 375 lucie.machulkova@uradprace.cz Beroun
Poradce specialista Jitka Malá 950 102 378 jitka.mala1@uradprace.cz Beroun
Poradce specialista Marta Mařánková 950 102 373 marta.marankova@uradprace.cz Beroun
Specialista prevence NLZ Aneta Nová 950 102 379 aneta.nova@uradprace.cz Beroun
Ověřovatel PvN Miroslava Vávrová 950 102 371 miroslava.vavrova@uradprace.cz Beroun
Ověřovatel PvN Martina Lizcová Parolková 950 102 351 martina.parolkova@uradprace.cz

Beroun

Specialista pro změnu povolání Tereza Vyhnanovská 950 102 323   tereza.vyhnanovska@uradprace.cz   Beroun
Specialista pro volbu povolání Lenka Frýdlová 950 102 369 lenka.frydlova@uradprace.cz Beroun
Specialista pro volbu povolání Ing. Ivana Vrbová 950 102 309 ivana.vrbova@uradprace.cz Beroun
PIPS - poradce Petra Jonášová, Dis. 950 102 370 petra.jonasova@uradprace.cz Beroun
PDU - poradce pro dlouhodobě nezaměstnané   950 102 328   Beroun
Poradce OZP Vladimíra Lucáková 950 102 553 vladimira.lucakova@uradprace.cz Beroun
Samostatné funkční místo trhu práce       Beroun
Analytik trhu práce Radka Suková 950 102 326 radka.sukova@uradprace.cz Beroun
Analytik trhu práce Jiřina Havlíčková 950 102 361 jirina.havlickova@uradprace.cz Beroun
EFES - specialista monitoringu Mgr. Iveta Abrahámová 950 102 354 iveta.abrahamova@uradprace.cz Beroun
Poradce pro zaměstnavatele v projektu „PDÚ“ Petra Čermáková 950 102 329 petra.cermakova@uradprace.cz Beroun
Specialista trhu práce Blanka Trbušková 950 102 321 blanka.trbuskova@uradprace.cz Beroun
Odborný pracovník v projektu POVEZ II Petra Navrátilová 950 102 552 petra.navratilova@uradprace.cz Beroun
Oddělení SSP a dávek pěstounské péče a HN       Beroun
vedoucí oddělení SSP a dávek pěstounské péče a HN Ing. Jarmila Kadlecová 950 102 331 jarmila.kadlecova@uradprace.cz Beroun
Ověřovatel dávek SSP a DPP Simona Vynšová 950 102 541 simona.vynsova@uradprace.cz Beroun
Ověřovatel dávek SSP a DPP Simona Kynkalová 950 102 538   simona.kynkalova@uradprace.cz Beroun
Specialista dávek SSP a DPP Ing. Erika Nováková 950 102 542   erika.novakova@uradprace.cz Beroun
Specialista dávek SSP a DPP Markéta Malá 950 102 533 marketa.mala@uradprace.cz Beroun
Specialista dávek SSP a DPP Aneta Šinknerová 950 102 537 aneta.sinknerova@uradprace.cz Beroun
Specialista dávek SSP a DPP Kateřina Špatenková 950 102 543 katerina.spatenkova@uradprace.cz Beroun
Ověřovatel dávek HN Petra Hanzlová 950 102 548 petra.hanzlova@uradprace.cz Beroun
Ověřovatel dávek HN Ing. Jana Kolaříková 950 102 540 jana.kolarikova1@uradprace.cz Beroun
Specialista dávek HN Bc. Markéta Kinclová 950 102 421 marketa.kinclova@uradprace.cz Beroun
Specialista dávek HN Tereza Sudíková 950 102 536 tereza.sudikova@uradprace.cz Beroun
Specialista dávek HN Milan Pešek 950 102 547 milan.pesek@uradprace.cz Beroun
Oddělení PnP a DOZP       Beroun
Vedoucí oddělení PnP a DOZP Věra Ouředníková 950 102 546 vera.ourednikova@uradprace.cz Beroun
Specialista dávek PnP a DOZP Martina Dolejšová 950 102 544 martina.dolejsova@uradprace.cz Beroun
Specialista dávek PnP a DOZP Bc. Tereza Laiblová 950 102 505 tereza.laiblova@uradprace.cz Beroun
Specialista dávek PnP a DOZP Jana Limportová, DiS 950 102 532 jana.limportova@uradprace.cz Beroun
Specialista dávek PnP a DOZP Ivana Prošková 950 102 549 ivana.proskova@uradprace.cz Beroun
Sociální pracovník Monika Ostrýtová, DiS. 950 102 550 monika.mikulasova@uradprace.cz Beroun
Sociální pracovník Romana Bradáčová, DiS. 950 102 352 romana.bradacova@uradprace.cz Beroun
Krajská pobočka v Příbrami - pracoviště Beroun        
Odbor kanceláře krajské pobočky        
Oddělení majetku, investic a ekonomické        
referent ekonomický a finanční Dana Veletová 950 102 315 dana.veletova@uradprace.cz Beroun
referent ekonomický a finanční Jitka Vopeláková 950 102 344 jitka.vopelakova@uradprace.cz Beroun
Oddělení informatiky        
referent ICT Jan Lipert 950 102 312 jan.lipert@uradprace.cz Beroun
referent ICT Monika Glosserová 950 102 313 monika.glosserova@uradprace.cz Beroun
Odbor kontrolně právní        
Oddělení právní        
Právník Mgr. Martin Roztočil, MBA, MPA 950 102 327 martin.roztocil@uradprace.cz  Beroun
odborný pracovník insolvence Barbora Rosenbaumová 950 102 345 barbora.rosenbaumova@uradprace.cz Beroun
Oddělení exekucí        
odborný pracovník pohledávek a exekucí Anina Dzurková 950 102 343 anina.dzurkova@uradprace.cz Beroun
Odbor zaměstnanosti        
Oddělení projektů EU        
Záruky pro mladé ve Středočeském kraji - odborný pracovník projektu Kateřina Vlasáková 950 102 367 katerina.vlasakova@uradprace.cz Beroun
EFES - specialista ESF Bc. Jaroslava Nešvarová 950 102 341 jaroslava.nesvarova@uradprace.cz Beroun
Oddělení trhu práce        
Oddělení metodiky        
POVEZ II koordinátor kontrol projektu Mgr. Roman Kuda 950 102 324 roman.kuda@uradprace.cz Beroun

Poslední aktualizace: 15. 9. 2020