Kontakty na zaměstnance

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Pardubicích       Pracoviště
Ředitel krajské pobočky úřadu Ing. Petr Klimpl Profesní životopis 466 310 038,950 144 300 petr.klimpl@uradprace.cz Pardubice
Odbor kancelář krajské pobočky        
Ředitel odboru kanceláře krajské pobočky Ing. Miroslav Blaťák Profesní životopis 950 144 315 miroslav.blatak@uradprace.cz Pardubice
Administrativní pracovník Lenka Herelová 950 144 301 lenka.herelova@uradprace.cz Pardubice
Pracovník personální správy Pavla Hemerková 950 144 445 pavla.hemerkova@uradprace.cz Pardubice
EFES - administrátor projektu Eva Kosinová 950 144 480 eva.kosinova@uradprace.cz Pardubice
Mzdová účetní Ing. Dagmar Svobodová 950 144 428 dagmar.svobodova3@uradprace.cz Pardubice
Mzdová účetní Zuzana Cejnarová 950 144 428 zuzana.cejnarova@uradprace.cz Pardubice
VDTP II. - Specialista veřejných zakázek Ing. Lenka Šafránková 950 144 712 lenka.safrankova@uradprace.cz Pardubice
Oddělení ekonomické        
Vedoucí oddělení Ilona Řeháková 950 144 427 ilona.rehakova@uradprace.cz Pardubice
Hlavní účetní Eva Burešová 950 144 438 eva.buresova@uradprace.cz Pardubice
Účetní Eva Sedláčková 950 144 477 eva.sedlackova@uradprace.cz Pardubice
Finanční pracovník Bc. Barbora Švadlenková 950 144 427 barbora.svadlenkova@uradprace.cz Pardubice
Účetní Ing. Martina Morávková 950 144 430 martina.moravkova@uradprace.cz Pardubice
Účetní Ing. Hana Meixnerová 950 172 471 hana.meixnerova@uradprace.cz Ústí nad Orlicí
Účetní Eleonora Komendová 950 144 434 eleonora.komendova@uradprace.cz Pardubice
Finanční pracovník Iva Dašková 950 144 426 iva.daskova@uradprace.cz Pardubice
Finanční pracovník Marcela Jílková 950 163 453 marcela.jilkova@uradprace.cz Svitavy
Finanční pracovník Dana Zuzánková 950 172 311 dana.zuzankova@uradprace.cz Ústí nad Orlicí
Účetní Michaela Stránská 950 144 453 michaela.stranska@uradprace.cz Pardubice
Finanční pracovník Bc. Kateřina Hudečková 950 119 301 katerina.hudeckova@uradprace.cz Chrudim
Účetní Marcela Šustková 950 144 314 marcela.sustkova@uradprace.cz Pardubice
Finanční pracovník Pavlína Karmínová 950 172 214 pavlina.karminova@uradprace.cz Ústí nad Orlicí
Finanční pracovník Petra Knotková 950 163 415 petra.knotkova@uradprace.cz Svitavy
Finanční pracovník Monika Tesárková 950 119 302 monika.tesarkova@uradprace.cz Chrudim
Oddělení majetku a investic        
Vedoucí oddělení Ing. Věra Filoušová 950 144 455 vera.filousova@uradprace.cz Pardubice
Bezpečnostní referent Bc. Petr Pilnáček 950 163 455 petr.pilnacek@uradprace.cz Svitavy
Referent majetkové správy Pavel Dytrych 950 144 422 pavel.dytrych@uradprace.cz Pardubice
Pracovník pro technické, provozní činnosti Miroslav Kočí 950 172 466 miroslav.koci@uradprace.cz Ústí nad Orlicí
Pracovník pro technické, provozní činnosti Jiří Seďa   jiri.seda@uradprace.cz Chrudim
Referent majetkové správy Ing. Iveta Krebsová 950 144 729 iveta.krebsova@uradprace.cz Pardubice
Oddělení ICT        
Vedoucí oddělení Petr Málek, DiS. 950 144 444 petr.malek@uradprace.cz Pardubice
Správce IS Miroslav Lachman 950 144 313 miroslav.lachman@uradprace.cz Pardubice
Správce IS Michal Kmoch, DiS. 950 144 312 michal.kmoch@uradprace.cz Pardubice
Správce IS Ing. Milan Pospíšil 950 163 402 milan.pospisil@uradprace.cz Svitavy
správce IS Ing. Otto Pospíšil 950 163 404 otto.pospisil@uradprace.cz Svitavy
Správce IS Olga Kopřivová 950 119 416 olga.koprivova@uradprace.cz Chrudim
Správce IS Vieroslav Mesarč 950 172 416 vieroslav.mesarc@uradprace.cz Ústí nad Orlicí
Správce IS Mgr. Jiří Florian 950 119 415 jiri.florian@uradprace.cz Chrudim
Správce IS Martin Fohl 950 172 415 martin.fohl@uradprace.cz Ústí nad Orlicí
Odbor kontrolně právní        
Ředitel odboru Mgr. Vladimír Herník Profesní životopis 950 144 327 vladimir.hernik@uradprace.cz Pardubice
Oddělení exekucí       Pardubice
Vedoucí oddělení exekucí Mgr. Monika Lechmannová 950 172 301 monika.lechmannova@uradprace.cz Ústí nad Orlicí
Odborný pracovník exekucí Radka Sovová 950 144 490 radka.sovova@uradprace.cz Pardubice
Odborný pracovník exekucí Aneta Stehnová 950 144 721 aneta.stehnova@uradprace.cz Pardubice
Odborný pracovník exekucí Milana Pšeničková 950 144 553 milana.psenickova@uradprace.cz Pardubice
Odborný pracovník exekucí Marek Stránský 950 172 246 marek.stransky@uradprace.cz Ústí nad Orlicí
Odborný pracovník exekucí Lenka Kropáčková 950 163 475 lenka.kropackova@uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník exekucí Hana Pokorná 950 119 462 hana.pokorna@uradprace.cz Chrudim
Odborný pracovník exekucí Romana Severýnová 950 119 531 romana.severynova@uradprace.cz Chrudim
Odborný pracovník exekucí Marie Bačinová, DiS 950 119 483 marie.bacinova@uradprace.cz Chrudim
Odborný pracovník exekucí Iva Pelíšková 950 163 573 iva.peliskova@uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovník exekucí Pavla Přívratská, DiS. 950 163 457 pavla.privratska@uradprace.cz Svitavy
Oddělení specializovaných kontrol        
Vedoucí oddělení Ing. Stanislav Navrátil 950 163 508 stanislav.navratil@uradprace.cz Pardubice
Finanční kontrolor Ing. Iva Pecháčková 950 172 484; 950 144 435 iva.pechackova@uradprace.cz Pardubice
Finanční kontrolor Petr Cirkl 950 144 450 petr.cirkl@uradprace.cz Pardubice
Kontrolor ZAM a NSD Bc. Marcela Abrahamová 950 144 726 marcela.abrahamova@uradprace.cz Pardubice
Finanční kontrolor Ing. Jana Čadová 950 172 328 jana.cadova@uradprace.cz Ústí nad Orlicí
Oddělení právní        
Vedoucí oddělení JUDr. Simona Motlová 950 144 451 simona.motlova@uradprace.cz Pardubice
Právník Bc. František Adamec 950 172 329 frantisek.adamec@uradprace.cz Ústí nad Orlicí
Právník Mgr. Eva Květenská 950 119 327 eva.kvetenska@uradprace.cz Chrudim
Odborný pracovní pohledávek Renata Vosáhlová 950 144 472 renata.vosahlova@uradprace.cz Pardubice
Odborný pracovní pohledávek Bc. Irena Kadlecová 950 163 464 irena.kadlecova1@uradprace.cz Svitavy
Odborný pracovní pohledávek Veronika Kvapilová, DiS 950 172 326 veronika.kvapilova2@uradprace.cz Ústí nad Orlicí
Odborný pracovní pohledávek Eva Kosinová 950 144 480 eva.kosinova@uradprace.cz Pardubice
Právník Mgr. Kateřina Hradilová 950 163 463 katerina.hradilova@uradprace.cz Svitavy
Odbor zaměstnanosti a EU        
Ředitelka odboru JUDr. Eva Mikšová Profesní životopis 950 144 486 eva.miksova@uradprace.cz Pardubice
Oddělení zaměstnanosti        
Vedoucí oddělení Mgr. Pavlína Králová 950 144 446 pavlina.kralova@uradprace.cz Pardubice
EFES - Metodik trhu práce Mgr. Tomáš Lorenc 950 163 477 tomas.lorenc@uradprace.cz Polička
Specialista poradenství a rekvalifikací Mgr. Věra Straková 950 144 711 vera.strakova2@uradprace.cz Pardubice
Specialista evidence, PvN, zprostředkování a NLZ    Bc. Pavla Mikanová 950 119 499 pavla.mikanova@uradprace.cz Chrudim
Specialista APZ Daniel Kuba, DiS. 950 144 431 daniel.kuba@uradprace.cz Pardubice
VDTP II - Koordinátor aktivit Mgr. Veronika Šimáková 950 144 743 veronika.simakova@uradprace.cz Pardubice
VDTP II - Koordinátor aktivit Bc. Anna Šuhájková 950 144 737 anna.suhajkova@uradprace.cz Pardubice
EFES - Metodik zprostředkování a poradenství Ing. Naděžda Černá 950 144 322 nadezda.cerna@uradprace.cz Pardubice
POVEZ II – Koordinátor kontrol Ing. Přemysl Cziglán 950 144 705 premysl.cziglan@uradprace.cz Pardubice
POVEZ II - Koordinátor kontrol Ing. Jana Drobílková 950 144 493 jana.drobilkova@uradprace.cz Pardubice
Specialista monitoringu, VPM, zahraniční zaměstnanosti a povinného podílu   Dušan Čukan, DiS. 950 144 492 dusan.cukan@uradprace.cz Pardubice
Analytik trhu práce Bc. Zdenka Šimková 950 172 420 zdenka.simkova@uradprace.cz Ústí nad Orlicí
Psycholog Mgr. Oxana Jiroušková 950 144 442 oxana.jirouskova@uradprace.cz Pardubice
EURES ČR II - Poradce Ing. Radka Vojtíšková 950 144 320 radka.vojtiskova@uradprace.cz Pardubice
EURES ČR II - Poradce Mgr. Lucie Knytlová 950 144 706 lucie.knytlova@uradprace.cz Pardubice
PIPS - Metodik IPS Mgr. Ivana Vokounová 950 144 742 ivana.vokounova@uradprace.cz Pardubice
Koordinátor zaměstnávání OZP Mgr. Leona Konečná 950 144 709 leona.konecna@uradprace.cz Pardubice
Oddělení projektů EU        
Vedoucí oddělení Ing. Žaneta Maková 950 144 330 zaneta.makova@uradprace.cz Pardubice
Návrat do práce - Referent fondů Evropské unie   Ing. Monika Málková 950 144 701 monika.malkova@uradprace.cz Pardubice
Návrat do práce - Odborný pracovník projektu Ivana Fikejzová 950 172 508 ivana.fikejzova@uradprace.cz Ústí nad Orlicí
Návrat do práce - Odborný pracovník projektu Bc. Renata Žížalová 950 119 479 renata.zizalova@uradprace.cz Chrudim
Návrat do práce - Odborný pracovník projektu Tereza Nepivodová 950 144 708 tereza.nepivodova@uradprace.cz Pardubice
Návrat do práce - Odborný pracovník projektu Ivana Horáková 950 163 571 ivana.horakova1@uradprace.cz Svitavy
Návrat do práce - Odborný pracovník projektu Kateřina Dostálová 950 119 446 katerina.dostalova3@uradprace.cz Chrudim
Návrat do práce - Referent fondů Evropské unie   Ing. Kateřina Hájková 950 144 718 katerina.hajkova1@uradprace.cz Pardubice
Záruky pro mladé - Referent fondů Evropské unie   Kateřina Kopecká, DiS. 950 144 437 katerina.kopecka1@uradprace.cz Pardubice
Záruky pro mladé - Odborný pracovník projektu Bc. Lucie Janatková, DiS. 950 144 473 lucie.janatkova@uradprace.cz Pardubice
Záruky pro mladé - Odborný pracovník projektu Ing. Dagmar Gálová 950 144 702 dagmar.galova@uradprace.cz Pardubice
Záruky pro mladé - Odborný pracovník projektu Ing. Vendula Hrstková 950 119 481 vendula.hrstkova1@uradprace.cz Chrudim
Nový start - Referent fondů Evropské unie   Ing. Čestmír Nejedlý 950 144 475 cestmir.nejedly@uradprace.cz Pardubice
Nový start - Odborný pracovník projektu Mgr. Irena Dobiášová 950 144 443 irena.dobiasova@uradprace.cz Pardubice
Nový start - Referent fondů Evropské unie   Helena Ročková 950 144 476 helena.rockova@uradprace.cz Pardubice
Nový start - Odborný pracovník projektu Bc. Eliška Havlíčková 950 119 449 eliska.havlickova@uradprace.cz Chrudim
Nový start - Odborný pracovník projektu Bc. Kateřina Přívratská 950 144 728 katerina.privratska@uradprace.cz Pardubice
Záruky pro mladé - Odborný pracovník projektu Mgr. Lucie Křížová 950 163 456 lucie.krizova2@uradprace.cz Svitavy
Záruky pro mladé - Referent fondů Evropské unie Veronika Slámová, DiS. 950 144 738 veronika.slamova@uradprace.cz Pardubice
Záruky pro mladé - Odborný pracovník projektu Jana Holubová 950 119 482 jana.holubova2@uradprace.cz Chrudim
Záruky pro mladé - Odborný pracovník projektu Darina Svobodová 950 172 516 darina.svobodova@uradprace.cz Ústí nad Orlicí
EFES - specialista ESF Mgr. Alžběta Langrová, DiS. 950 172 315 alzbeta.langrova@uradprace.cz Ústí nad Orlicí
EFES - specialista ESF Zdeňka Marková, DiS. 950 163 576 zdenka.markova@uradprace.cz Svitavy
EFES - specialista ESF Mgr. Kateřina Žáková 950 144 717 katerina.zakova1@uradprace.cz Pardubice
Cvičná firma - Referent fondů Evropské unie   Ing. Petra Holečková 950 144 324 petra.holeckova@uradprace.cz Pardubice
EFES - specialista ESF Ing. Kateřina Podolánová 950 119 474 katerina.podolanova@uradprace.cz Chrudim
Nový start - Odborný pracovník projektu Alžběta Kopecká 950 163 595 alzbeta.kopecka@uradprace.cz Svitavy
Nový start - Odborný pracovník projektu Eva Hollinetz 950 172 390 eva.hollinetz@uradprace.cz Ústí nad Orlicí
OUTPLACEMENT – koordinátor Ing. Lucie Harvalíková 950 144 744 lucie.harvalikova@uradprace.cz Pardubice
FLEXI – koordinátor Mgr. Michal Pivec 950 144 429 michal.pivec@uradprace.cz Pardubice
Oddělení nepojistných sociálních dávek        
Vedoucí oddělení Mgr. Ondřej Morávek 950 144 331 ondrej.moravek@uradprace.cz Pardubice
Finanční specialista Iva Nacházelová 950 144 550 iva.nachazelova@uradprace.cz Pardubice
Specialista SSP a PP Eva Lízálková 950 144 552 eva.lizalkova@uradprace.cz Pardubice

Specialista PnP a DOZP

Ing. Katarína Šimková 950 144 551 katarina.simkova@uradprace.cz  Pardubice

Poslední aktualizace: 3. 11. 2021