Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Trutnov       Pracoviště
ředitel odboru kontaktní pracoviště Trutnov Mgr. Václav Staněk Profesní životopis 950 168 400 vaclav.stanek@uradprace.cz Trutnov
sekretariát        
pracovnice sekretariátu Iveta Součková 950 168 401 iveta.souckova@uradprace.cz Trutnov
Oddělení zprostředkování        
vedoucí oddělení zprostředkování Bc. Dana Prokopcová 950 168 414 dana.prokopcova@uradprace.cz Trutnov
odborná poradkyně pro zprostředkování Ing. Lucie Netřebová 950 168 416 lucie.netrebova@uradprace.cz Trutnov
odborná poradkyně pro zprostředkování Eva Vacková 950 168 417 eva.vackova@uradprace.cz Trutnov
odborná poradkyně pro zprostředkování Vladimíra Menzelová 950 168 415 vladimira.menzelova@uradprace.cz Trutnov
odborná poradkyně pro zprostředkování Vendulka Polívková 950 168 412 vendulka.polivkova@uradprace.cz Trutnov
odborná poradkyně pro zprostředkování Mgr. Lenka Mykasová 950 168 455 lenka.mykasova@uradprace.cz Trutnov
poradkyně v oblasti prevence nelegálního zaměstnávání a dlouhodobé nezam. Bc. Petra Čapková 950 168 454 petra.capkova@uradprace.cz Trutnov
poradkyně v oblasti prevence nelegálního zaměstnávání a dlouhodobé nezam. Denisa Martinková 950 168 418 denisa.martinkova@uradprace.cz Trutnov
Oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti       Trutnov
vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti Bc. Eva Papežová 950 168 419 eva.papezova1@uradprace.cz Trutnov
specialistka dávek podpor v nezaměstnanosti Jana Čížková 950 168 411 jana.cizkova@uradprace.cz Trutnov
specialistka dávek podpor v nezaměstnanosti Soňa Polová 950 168 457 sona.polova@uradprace.cz Trutnov
specialistka dávek podpor v nezaměstnanosti Nikol Kadrmasová 950 168 420 nikol.kadrmasova@uradprace.cz Trutnov
specialistka dávek podpor v nezaměstnanosti Alena Horáková 950 168 460 alena.horakova1@uradprace.cz Trutnov
ověřovatelka podpor v nezaměstnanosti Bc. Petra Chmelíková 950 168 442 petra.chmelikova1@uradprace.cz Trutnov
ověřovatelka podpor v nezaměstnanosti Bc. Jana Žáková 950 168 443 jana.zakova2@uradprace.cz Trutnov
poradce pro Infocentrum - projekt EFES Pavla Bernardová 950 168 440 pavla.bernardova@uradprace.cz Trutnov
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání        
vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Bc. Petra Hašková 950 168 450 petra.haskova@uradprace.cz Trutnov
specialistka pro změnu povolání Hana Sedláčková 950 168 453 hana.sedlackova2@uradprace.cz Trutnov
odborná pracovnice pro změnu povolání Marcela Vodičková 950 168 458 marcela.vodickova@uradprace.cz Trutnov
odborná pracovnice pro volbu povolání Lenka Rychlovská 950 168 459 lenka.rychlovska@uradprace.cz Trutnov
odborná pracovnice pro volbu povolání Alena Škarková 950 168 448 alena.skarkova@uradprace.cz Trutnov
poradce projektu "Podpora informačních a poradenských středisek" Zuzana Peterová 950 168 451 Zuzana,Peterova@uradprace.cz Trutnov
Poradce projektu OZP Bc. Klára Gregorová 950 168 452 klara.gregorova1@uradprace.cz Trutnov
Poradce pro dlouhodobě nezaměstnané - projekt PDU Bc. Jana Špaňková 950 168 435 jana.spankova@uradprace.cz Trutnov

Poradce OZP

Alice Kroupová 950 168 452 alice.kroupova@uradprace.cz Trutnov
Oddělení trhu práce        
vedoucí oddělení trhu práce, zastupuje ředitele KoP Ing. Irena Nováková 950 168 425 irena.novakova@uradprace.cz Trutnov
analytička trhu práce - volná pracovní místa Kamila Raková 950 168 430 kamila.rakova@uradprace.cz Trutnov
odborná pracovnice trhu práce Mgr. Kristýna Ochmannová 950 168 434 kristyna.ochmannova@uradprace.cz Trutnov
odborná pracovnice aktivní politiky zaměstnanosti Bc. Tereza Wolfová 950 168 428 tereza.wolfova@uradprace.cz Trutnov
odborná pracovnice aktivní politiky zaměstnanosti Bc. Jana Kroulíková 950 168 431 jana.kroulikova@uradprace.cz Trutnov
poradce pro dlouhodobě nezaměstnané - projekt PDU Tereza Wiesnerová 950 168 432 tereza.wiesnerova@uradprace.cz Trutnov
odborná pracovnice trhu práce Petra Havlíková 950 168 433 petra.havlikova@uradprace.cz Trutnov
analytička trhu práce Jaroslava Šulitková 950 168 429 jaroslava.sulitkova@uradprace.cz Trutnov
analytička trhu práce Bc. Veronika Hromátková 950 168 422 veronika.hromatkova@uradprace.cz Trutnov
analytik trhu práce Jaroslav Pilař 950 168 423 jaroslav.pilar@uradprace.cz Trutnov
specialista monitoringu v projektu EFES Lucie Pilařová 950 168 427 Lucie.Pilarova@uradprace.cz Trutnov
POVEZ II - odborný referent Petr Vojíř 950 168 403 petr.vojir@uradprace.cz Trutnov
POVEZ II - odborná referentka Ing. Mariana Salwenderová 950 168 405 mariana.salwenderova@uradprace.cz Trutnov
POVEZ II - odborná referentka Mgr. Monika Peterová, DiS. 950 168 404 monika.peterova@uradprace.cz Trutnov
Oddělení SSP a dávek pěstounské péče        
vedoucí oddělení SSP a dávek pěstounské péče Mgr. Marcela Rosová 950 168 503 marcela.rosova@uradprace.cz Trutnov
specialistka dávek SSP a dávek pěstounské péče Markéta Kultová 950 168 272 marketa.kultova@uradprace.cz Úpice
ověřovatelka dávek SSP a dávek pěstounské péče Apolena Háková 950 168 513 apolena.hakova@uradprace.cz Trutnov
ověřovatelka dávek SSP a dávek pěstounské péče Markéta Volhejnová 950 168 506 marketa.volhejnova@uradprace.cz Trutnov
ověřovatelka dávek SSP a dávek pěstounské péče Ilona Černá 950 168 510 ilona.cerna@uradprace.cz Trutnov
specialistka dávek SSP a dávek pěstounské péče Jana Bejrová 950 168 529 jana.bejrova@uradprace.cz Trutnov
specialistka dávek SSP a dávek pěstounské péče Zuzana Černá 950 168 527 zuzana.cerna@uradprace.cz Trutnov
specialitska dávek SSP a dávek pěstounské péče Martina Junová 950 168 530 martina.junova@uradprace.cz Trutnov
specialitska dávek SSP a dávek pěstounské péče

Jana Skalská

950 168 532

jana.skalska@uradprace.cz

Trutnov
specialistka dávek SSP a dávek pěstounské péče Edita Pecháčková 950 168 531 edita.pechackova@uradprace.cz Trutnov
Oddělení hmotné nouze        
vedoucí oddělení hmotné nouze Bc. Jana Galčíková 950 168 515 jana.galcikova@uradprace.cz Trutnov
ověřovatelka dávek hmotné nouze Blanka Glossová 950 168 525 blanka.glossova@uradprace.cz Trutnov
sociální pracovnice hmotné nouze Bc. Blanka Danihelková 950 168 523 blanka.danihelkova@uradprace.cz Trutnov
ověřovatelka dávek hmotné nouze Bc. Adéla Cachová 950 168 553

adela.cachova@uradprace.cz

Trutnov

ověřovatelka dávek hmotné nouze Karin Kašparová 950 168 507 karin.kasparova1@uradprace.cz Trutnov
sociální pracovnice hmotné nouze Bc. Blanka Zajacová 950 168 528 blanka.zajacova@uradprace.cz Trutnov
sociální pracovnice hmotné nouze Bc. Dana Čechurová 950 168 524 dana.cechurova@uradprace.cz Trutnov
sociální pracovnice hmotné nouze Bc. Kristýna Škopová 950 168 276 Kristyna.Skopova@uradprace.cz Trutnov
specialistka dávek hmotné nouze Silvie Havlíková 950 168 533 silvie.havlikova@uradprace.cz Trutnov
specialistka dávek hmotné nouze Klára Mlatečková 950 168 516 klara.mlateckova@uradprace.cz Trutnov
sociální pracovnice hmotné nouze Eliška Strnadová, DiS. 950 168 270 eliska.strnadova@uradprace.cz Úpice
sociální pracovnice hmotné nouze Renáta Kališová 950 168 275

renata.kalisova@uradprace.cz

Úpice
Oddělení PnP a DOZP        
vedoucí oddělení příspěvku na péči a DOZP Mgr. Irena Jeřábková, DiS. 950 168 501 irena.jerabkova@uradprace.cz Trutnov
        Trutnov
sociální pracovnice příspěvku na péči Mgr. Renata Brodská 950 168 521 renata.brodska@uradprace.cz Trutnov

sociální pracovnice příspěvku na péči

Adéla Kadeřábková Povolná

950 168 518

adela.kaderabkova@uradprace.cz

Trutnov

sociální pracovnice příspěvku na péči

Bronislava Chaloupková 

950 168 514

bronislava.chaloupko@uradprace.cz

Trutnov

sociální pracovnice příspěvku na péči

Bc. Pavlína Frintová Kosařová

950 168 509

pavlina.kosarova@uradprace.cz

Trutnov

sociální pracovnice příspěvku na péči

Bc. Ilona Osyková

950 168 522

ilona.osykova@uradprace.cz

Trutnov

sociální pracovnice příspěvku na péči

Bc. Lenka Tichá 950 168 517 lenka.ticha@uradprace.cz Trutnov
        Trutnov
specialistka dávek příspěvku na péči a DOZP Naděžda Sládková 950 168 505 nadezda.sladkova@uradprace.cz Trutnov
sociální pracovnice příspěvku na péči Bc. Petra Kleistnerová 950 168 512 petra.kleistnerova@uradprace.cz Trutnov
sociální pracovnice příspěvku na péči Bc. Simona Hátlová 950 168 526 simona.hatlova@uradprace.cz Trutnov
sociální pracovnice příspěvku na péči Mgr. Věra Krejcarová 950 168 502 vera.krejcarova@uradprace.cz Trutnov
specialistka dávek příspěvku na péči a DOZP Pavlína Tomanová 950 168 508 pavlina.tomanova@uradprace.cz Trutnov
Krajská pobočka v Hradci Králové - pracoviště Trutnov        
Oddělení ekonomické        
finanční referentka Kateřina Stolínová 950 168 447 katerina.stolinova@uradprace.cz Trutnov
finanční referentka Terezie Hetešová 950 168 446 terezie.hetesova@uradprace.cz Trutnov
Oddělení informatiky        
referent ICT Ing. Bohuslav Tomeš 950 168 456 bohuslav.tomes@uradprace.cz Trutnov
referent ICT Ing. Pavel Čtvrtečka 950 168 504 pavel.ctvrtecka@uradprace.cz Trutnov
Oddělení projektů EU        
projekt Záruky pro mladé - odborný referent ESF projektu Mgr. Tomáš Souček 950 168 406 tomas.soucek@uradprace.cz Trutnov
EFES - metodik projektu Mgr. Lukáš Bakeš 950 168 402 lukas.bakes@uradprace.cz Trutnov
projekt Kudy kam II - odborná pracovnice Michaela Ševcová 950 168 409 michaela.sevcova@uradprace.cz Trutnov
projekt Aktivní v padesáti - odborná referentka ESF Jitka Šolínová 950 168 407 jitka.solinova@uradprace.cz Trutnov
Oddělení právní        
právnička   950 168 408   Trutnov
Oddělení specializovaných kontrol        
finanční kontrolorka Ing. Věra Hlubučková 950 168 445 vera.hlubuckova@uradprace.cz Trutnov
Oddělení exekucí        
odborná pracovnice pohledávek a exekucí Denisa Martincová 950 168 449 denisa.martincova@uradprace.cz Trutnov
odborná pracovnice pohledávek a exekucí Simona Týfová 950 168 441 simona.tyfova@uradprace.cz Trutnov

Poslední aktualizace: 14. 9. 2020