Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Benešov       Pracoviště
Ředitel odboru KoP Benešov Mgr. Kateřina Novotná Profesní životopis 950 101 300 katerina.novotna@uradprace.cz Benešov
Samostatné funkční místo sekretariát        
Asistent ředitele kontaktního pracoviště Hana Kleinová 950 101 311 hana.kleinova@uradprace.cz Benešov
Asistent ředitele kontaktního pracoviště Marie Březinová 950 101 111 marie.brezinova@uradprace.cz Benešov
Referent majetkové správy Ing. Ladislav Krubner 950 101 314 ladislav.krubner@uradprace.cz Benešov
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN, poradenství a dalšího vzdělávání        
Vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a PvN Blanka Fejtková 950 101 304 blanka.fejtkova@uradprace.cz Benešov
Odborný poradce pro zprostředkování Jaroslav Dvořák 950 101 415 jaroslav.dvorak1@uradprace.cz Benešov
Odborný poradce pro zprostředkování Mária Hrádková 950 101 412 maria.hradkova@uradprace.cz Benešov
Specialista evidence a dávek PvN Martin Lukeš 950 101 416 martin.lukes@uradprace.cz Benešov
Poradce v oblasti prevence NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti Klára Klimešová, DiS. 950 101 471 klara.klimesova@uradprace.cz Benešov
Ověřovatel PvN Blanka Chudadová 950 101 410 blanka.chudadova@uradprace.cz Benešov
Specialista evidence a dávek PvN Andrea Maršíčková 950 101 461 andrea.marsickova@uradprace.cz Benešov
Poradce v oblasti prevence NLZ a dlouhodobé nezaměstnanosti Margaréta Fousková 950 101 494 margareta.fouskova@uradprace.cz Benešov
Pracovník evidence a PvN Jana Hajná 950 101 399 jana.hajna@uradprace.cz Benešov
Odborný pracovník poradenství a dalšího vzdělávání Mgr. Wanda Matušková, DiS. 950 101 492 wanda.matuskova@uradprace.cz Benešov
PIPS - poradce Kakosová Kateřina 950 101 450 katerina.kakosova@uradprace.cz Benešov
Odborný pracovník rekvalifikací Ing. Radka Berková 950 101 434 radka.berkova@uradprace.cz Benešov
OUTPLACEMENT - poradce pro cílovou skupinu Lucie Poulová 950 101 323 lucie.poulova@uradprace.cz Benešov
Poradce OZP   950 101 495   Benešov
Oddělení trhu práce        
Vedoucí oddělení TP Pavlína Pýchová 950 101 422 pavlina.pychova@uradprace.cz Benešov
Odborný pracovník APZ Petra Šimonová 950 101 420 petra.simonova@uradprace.cz Benešov
Odborný pracovník TP Blanka Bořkovcová 950 101 411 blanka.borkovcova@uradprace.cz Benešov
Odborný pracovník TP Bc. Lucie Mašková 950 101 327 lucie.maskova@uradprace.cz Benešov
PDU - poradce pro zaměstnavatele Bc. Iveta Pavlíková 950 101 425 iveta.pavlikova@uradprace.cz Benešov
OUTPLACEMENT - poradce pro zaměstnavatele Bc. Monika Šimáňová 950 101 496 monika.simanova1@uradprace.cz Benešov
EFES- specialista monitoringu Ing. Křížová Tereza 950 101 495 tereza.krizova@uradprace.cz Benešov
POVEZ II odborný pracovník projektu Marie Javorská 950 101 315 marie.javorska@uradprace.cz Benešov
POVEZ II odborný pracovník projektu Tereza Havlínová 950 101 476 tereza.havlinova@uradprace.cz Benešov
Oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče        
Vedoucí oddělení SSP a DPP Mgr. Bc. Eva Ulrichová 950 101 331 eva.ulrichova@uradprace.cz Benešov
Pracovník dávek SSP a DPP Ludmila Babická 950 101 560 ludmila.babicka@uradprace.cz Benešov
Pracovník dávek SSP a DPP Šárka Dvořáková 950 101 551 sarka.dvorakova@uradprace.cz Benešov
Ověřovatel dávek SSP a DPP Dagmar Lánová 950 101 557 dagmar.lanova@uradprace.cz Benešov
Ověřovatel dávek SSP a DPP Romana Matznerová 950 101 541 romana.matznerova@uradprace.cz Benešov
Pracovník dávek SSP a DPP Zdeněk Sahula 950 101 555 zdenek.sahula@uradprace.cz Benešov
Pracovník dávek SSP a DPP Lenka Sekalová 950 101 552 lenka.sekalova@uradprace.cz Benešov
Pracovník dávek SSP a DPP Jana Hübnerová 950 101 324 jana.hubnerova@uradprace.cz Benešov

Specialista náhradního výživného

Alena Rybnikářová 950 101 419 alena.rybnikarova@uradprace.cz Benešov
Pracovník dávek SSP a DPP Ing. Nela Nádvorníková 950 101 558 nela.nadvornikova@uradprace.cz

Benešov

Pracovník dávek SSP a DPP Bc. Romana Matušková 950 101 559 romana.matuskova@uradprace.cz Benešov
Oddělení příspěvků na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením        
Vedoucí oddělení PnP a DOZP Libuše Grešová 950 101 443 libuse.gresova@uradprace.cz Benešov
Sociální pracovník Daniela Kořínková, DiS. 950 101 322 daniela.korinkova@uradprace.cz Benešov
Sociální pracovník Bc. Barbora Jirsová 950 101 475 barbora.jirsova@uradprace.cz Benešov
Sociální pracovník Bc. Hanna Randová 950 101 483 hanna.randova@uradprace.cz

Benešov

Sociální pracovník Veronika Červová 950 101 451 veronika.cervova@uradprace.cz Benešov
Oddělení hmotné nouze        
Vedoucí oddělení HN Ing. Petra Škrétová 950 101 456 petra.skretova@uradprace.cz Benešov
Pracovník dávek HN Jitka Rysková 950 101 413 jitka.ryskova@uradprace.cz Benešov
Sociální pracovník Bc. Helena Mědílková 950 101 493 helena.medilkova@uradprace.cz Benešov
Sociální pracovník Michaela Dvořáková Vondrová, DiS. 950 101 321 michaela.vondrova@uradprace.cz Benešov
Detašované pracoviště Vlašim        
Vedoucí oddělení detašovaného pracoviště Vlašim Mgr. Ivana Zákostelská 950 101 211 ivana.zakostelska@uradprace.cz Vlašim
Sociální pracovník Hana Vošická, DiS. 950 101 254 hana.vosicka@uradprace.cz Vlašim
Pracovník evidence a PvN Eva Štěpničková 950 101 215 eva.stepnickova@uradprace.cz Vlašim
Odborný poradce pro zprostředkování Jitka Jelínková, DiS. 950 101 214 jitka.jelinkova@uradprace.cz Vlašim
Odborný poradce pro zprostředkování Jitka Kotrčová 950 101 213 jitka.kotrcova@uradprace.cz Vlašim
Ověřovatel dávek SSP a DPP Zdeňka Novotná 950 101 259 zdenka.novotna@uradprace.cz Vlašim
Pracovník dávek SSP a DPP Lucie Děkanovská 950 101 258 lucie.dekanovska@uradprace.cz Vlašim
Sociální pracovník Bc. Hana Hrubcová, DiS. 950 101 252

hana.hrubcova1@uradprace.cz

Vlašim
Sociální pracovník Petra Matoušková, DiS. 950 101 253 petra.matouskova1@uradprace.cz Vlašim
Pracovník dávek SSP a DPP Alena Nácovská, DiS. 950 101 251 alena.nacovska@uradprace.cz Vlašim

Referent HN

Jaroslava Pořistková Hrdinová

950 101 445

jaroslava.poristkova@uradprace.cz

Vlašim

Referent HN Hana Kladivová 950 101 423 hana.kladivova@uradprace.cz Vlašim
Pracovník dávek SSP a DPP Ilona Vrtišková 950 101 256 ilona.vrtiskova@uradprace.cz

Vlašim

Detašované pracoviště Votice        
Vedoucí oddělení detašovaného pracoviště Votice Silvie Řeháčková 950 101 221 silvie.rehackova@uradprace.cz Votice
Pracovník evidence a podpor v nezaměstnanosti Taťána Janoušková 950 101 263 tatana.janouskova@uradprace.cz Votice
Pracovník dávek SSP a DPP Jitka Dvořáková 950 101 262 jitka.dvorakova@uradprace.cz Votice
Pracovník dávek SSP a DPP Monika Cikhartová 950 101 261 monika.cikhartova@uradprace.cz Votice
Sociální pracovník Bc. Petra Kratochvílová, DiS. 950 101 565 petra.kratochvílova1@uradprace.cz Votice
sociální pracovník - PnP + DOZP Mgr. Bc. Šárka Hýnová 950 101 404 sarka.hynova@uradprace.cz Votice
sociální pracovník PnP + DOZP Iveta Hanzlová 950 101 480 iveta.hanzlova@uradprace.cz Votice
Krajská pobočka v Příbrami - pracoviště Benešov        
Odbor kontrolně právní        
Oddělení právní        
Právník Mgr. Jitka Hendrychová 950 101 454 jitka.hendrychova1@uradprace.cz Benešov
Odborný pracovník insolvence Bc. Jaroslava Jelínková 950 101 433 jaroslava.jelinkova@uradprace.cz Benešov
Oddělení exekucí        
Odborný pracovník exekucí Ivana Michálková 950 101 417 ivana.michalkova@uradprace.cz Benešov
Odbor zaměstnanosti        
Oddělení projektů EU        
ESF - záruky pro mladé ve středočeském kraji Ivana Marečková 950 101 319 ivana.mareckova2@uradprace.cz  Benešov
EFES - specialista ESF Ing. Jaroslav Kulich 950 101 316 jaroslav.kulich@uradprace.cz Benešov
Směr - práce ve Středočeském kraji 2 - odborný pracovník Pavla Kotrabová 950 101 556 pavla.kotrabova@uradprace.cz Benešov
Začínáme po 50 ve Středočeském kraji - odborný pracovník Vanesa Witzenleiterová 950 101 556 vanesa.witzenleitero@uradprace.cz Benešov
Šance pro zdravotně postižené ve Stř. kraji - odborný pracovník Veronika Dajčová 950 101 444 veronika.dajcova1@uradprace.cz Benešov
Šance pro zdravotně postižené ve Stř. kraji - odborný pracovník Ing. Jaroslava Průchová 950 101 444 jaroslava.pruchova@uradprace.cz Benešov
Kancelář krajské pobočky        
Oddělení majetku, investic a ekonomické        
Referent ekonomický a finanční Jana Šimáňová 950 101 431 jana.simanova@uradprace.cz Benešov
Referent ekonomický a finanční Bc. Denisa Bodláková 950 101 484 denisa.bodlakova@uradprace.cz Benešov
Odddělení informatiky        
Referent ICT Ing. Miroslav Moc 950 101 312 miroslav.moc@uradprace.cz Benešov
Referent ICT Martin Pilát 950 101 313 martin.pilat@uradprace.cz Benešov

Poslední aktualizace: 31. 8. 2021