Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Praha 2 a Praha 3       Pracoviště
Ředitel kontaktního pracoviště ÚP ČR Mgr. Marie Züglerová 950 178 500 marie.zuglerova@uradprace.cz Praha 2
Oddělení SSP a dávek PP (S02)        
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP Bc. Dagmar Sobaňská, Dis. 950 178 502 dagmar.sobanska@uradprace.cz Praha 2
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Kateřina Kováříková 950 178 235 katerina.kovarikova@uradprace.cz Praha 2
specialista dávek SSP a dávek PP Ladislava Ficencová 950 178 518 ladislava.ficencova@uradprace.cz Praha 2
specialista dávek SSP a dávek PP Ing. Ivana Palicová 950 178 513 ivana.palicova@uradprace.cz Praha 2
specialista dávek SSP a dávek PP Ing. Jiří Bláha, arch. 950 178 508 jiri.blaha@uradprace.cz Praha 2
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Petr Ptáček 950 178 183 petr.ptacek@uradprace.cz Praha 2
specialista dávek SSP a dávek PP Zdeňka Zellerová 950 178 514 zdenka.zellerova@uradprace.cz Praha 2
specialista dávek SSP a dávek PP Milan Spilka 950 178 506 milan.spilka@uradprace.cz Praha 2
specialista dávek SSP a dávek PP Radek Zeller   radek.zeller@uradprace.cz Praha 2
specialista dávek SSP a dávek PP Michaela Šťastná   michaela.stastna1@uradprace.cz Praha 2
specialista dávek SSP a dávek PP Blanka Svatoňková 950 178 517 blanka.svatonkova@uradprace.cz Praha 2
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Dagmar Bartáková 950 178 504 dagmar.bartakova@uradprace.cz Praha 2
specialista dávek SSP a dávek PP Anna Karalová 950 178 512 anna.karalova@uradprace.cz Praha 2
Oddělení hmotné nouze (S02)        
Vedoucí oddělení HN       Praha 2
sociální pracovník Bc. Eliška Zelenková, DiS. 950 178 764 eliska.zelenkova@uradprace.cz Praha 2
sociální pracovník Mgr. Veronika Korecká 950 178 182 veronika.korecka@uradprace.cz Praha 2
sociální pracovník Bc. Soňa Češková, DiS. 950 178 210 sona.ceskova@uradprace.cz Praha 2
ověřovatel dávek HN Renata Patkaňová 950 178 211 renata.patkanova@uradprace.cz Praha 2
sociální pracovník Vendula Navrátilová, DiS. 950 178 285 vendula.navratilova@uradprace.cz Praha 2
ověřovatel dávek PnP a DOZP Petra Havlíková 950 178 516 petra.havlikova2@uradprace.cz Praha 2
ověřovatel dávek PnP a DOZP Alena Garaiová 950 178 507  alena.garaiova@uradprace.cz Praha 2
specialista dávek NSD David Zejda 950 178 543 david.zejda@uradprace.cz Praha 2
specialista dávek NSD Daniel Demeter 950 178 519 daniel.demeter@uradprace.cz Praha 2
sociální pracovník Mgr. Lucie Matějíčková 950 178 534 lucie.matejickova@uradprace.cz Praha 2
      Oddělení PNP a DOZP(S02)        
Vedoucí oddělení Pnp a DOZP Bc. Kristýna Džurná 950 178 299 kristyna.dzurna@uradprace.cz Praha 2
sociální pracovník Mgr. Lenka Černá 950 178 221 lenka.cerna3@uradprace.cz Praha 2
sociální pracovník Mgr. Kateřina Pošustová, DiS. 950 178 796 katerina.posustova@uradprace.cz Praha 2
sociální pracovník Mgr. Monika Kadeřábková 950 178 503 monika.kaderabkova@uradprace.cz Praha 2
sociální pracovník Anna Řepová, Dis. 950 178 795 anna.repova@uradprace.cz Praha 2
sociální pracovník Vendula Jodlová, DiS. 950 178 515 vendula.jodlova1@uradprace.cz Praha 2
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN (Z02)        
Vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a PvN Fabiánková Gabriela, DiS. 950 178 244 gabriela.fabiankova@uradprace.cz Praha 3
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Bc. Lenka Letáčková 950 178 216 lenka.letackova@uradprace.cz Praha 2
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Jitka Stoklasová 950 178 215 jitka.stoklasova@uradprace.cz Praha 2
odborný pracovník rekvalifikací, odborný pracovník poradenství Stanislava Zelinková 950 178 202 stanislava.zelinkova@uradprace.cz Praha 2
odborný poradce pro zprostředkování Stanislav Bezděka 950 178 205 stanislav.bezdeka@uradprace.cz Praha 2
odborný poradce pro zprostředkování Bc. Radomír Štykar, DiS 950 178 203 radomir.stykar@uradprace.cz Praha 2
odborný poradce pro zprostředkování Jana Studená 950 178 204 jana.studena1@uradprace.cz Praha 2
odborný poradce pro zprostředkování Veronika Jirmanová 950 178 206 veronika.jirmanova@uradprace.cz Praha 2
odborný poradce pro zprostředkování Renata Rambousková 950 178 207 renata.rambouskova@uradprace.cz Praha 2
odborný poradce pro zprostředkování Mgr. Lenka Vančátová 950 178 208 lenka.vancatova@uradprace.cz Praha 2
odborný poradce pro zprostředkování Jarka Purchartová 950 178 219 jarka.purchartova@uradprace.cz Praha 2
odborný poradce pro OZP Karel Kapras 950 178 123 karel.kapras@uradprace.cz Praha 2
pracovník INFOcentra EFES Monika Lavická 950 178 196 monika.lavicka@uradprace.cz Praha 2

Poslední aktualizace: 16. 9. 2020