Kontakty na zaměstnance

Kontaktní pracoviště Praha 2 a 3       Pracoviště
Ředitel kontaktního pracoviště ÚP ČR Mgr. Marie Züglerová 950 178 500 marie.zuglerova@uradprace.cz Praha 2 a 3
         
Oddělení SSP a dávek PP (S02) Šafaříkova 14, Praha 2      
Vedoucí oddělení SSP a dávek PP Mgr. Kristián Horváth 950 178 502 kristian.horvath@uradprace.cz Praha 2 a 3
zástupce vedoucí oddělení SSP a dávek PP Kateřina Kováříková 950 178 235  katerina.kovarikova@uradprace.cz Praha 2 a 3
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Miriam Kozlíková 950 178 537 miriam.kozlikova@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek SSP a dávek PP Ladislava Ficencová 950 178 518 ladislava.ficencova@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek SSP a dávek PP Ing. Ivana Palicová 950 178 513 ivana.palicova@uradprace.cz Praha 2 a 3
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Petr Ptáček 950 178 183 petr.ptacek@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek SSP a dávek PP Zdeňka Zellerová 950 178 514 zdenka.zellerova@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek SSP a dávek PP Blanka Svatoňková 950 178 517 blanka.svatonkova@uradprace.cz Praha 2 a 3
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Dagmar Bartáková 950 178 504 dagmar.bartakova@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek SSP a dávek PP Anna Karalová 950 178 512 anna.karalova@uradprace.cz Praha 2 a 3
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Dagmar Černá 950 178 536 dagmar.cerna@uradprace.cz Praha 2 a 3
ověřovatel dávek SSP a dávek PP Jitka Pardubská 950 178 839 jitka.pardubska@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek SSP a dávek PP Hana Rychlíková 950 178 529 hana.rychlikova@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek SSP a dávek PP Iveta Prajzlerová 950 178 971 iveta.prajzlerova@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek SSP a dávek PP Tereza Otisková 950 178 535 tereza.otiskova@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek SSP a dávek PP Světluše Kottová 950 178 539 svetluse.kottova@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek SSP a dávek PP Nikola Sofilkaničová DiS. 950 178 528 nikola.sofilkanicova@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek SSP a dávek PP Anna Novotná 950 178 533 anna.novotna@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek SSP a dávek PP Lenka Stavová 950 178 526 lenka.stavova@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek SSP a dávek PP Milan Spilka     Praha 2 a 3
specialista dávek SSP a dávek PP Radek Zeller     Praha 2 a 3
specialista dávek SSP a dávek PP Ing. arch. Jiří  Bláha 950 178 508 jiri.blaha@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek SSP a dávek PP Ing. Iveta Eliášová 950 178 523 iveta.eliasova@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek SSP a dávek PP Soňa Balážová 950 178 355 sona.balazova@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek SSP a dávek PP Johana Keltová 950 178 506 johana.keltova@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek SSP a dávek PP Michaela Šťastná 950 178 501 michaela.stastna1@uradprace.cz Praha 2 a 3
         
Oddělení PNP a DOZP Bělehradská 86, Praha 2      
Vedoucí oddělení Pnp a DOZP Bc. Kristýna Filipová, DiS. 950 178 299 kristyna.filipova@uradprace.cz Praha 2 a 3
sociální pracovník Mgr. Lenka Černá 950 178 221 lenka.cerna3@uradprace.cz Praha 2 a 3
sociální pracovník Mgr. Kateřina Pošustová, DiS. 950 178 796 katerina.posustova@uradprace.cz Praha 2 a 3
sociální pracovník Mgr. Monika Kadeřábková 950 178 503 monika.kaderabkova@uradprace.cz Praha 2 a 3
sociální pracovník Bc. Anna Řepová, Dis. 950 178 795 anna.repova@uradprace.cz Praha 2 a 3
sociální pracovník Vendula Jodlová, DiS. 950 178 056 vendula.jodlova1@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek PnP a dávek DOZP Bc. Veronika Vejdovská 950 178 515 veronika.vejdovska@uradprace.cz Praha 2 a 3
sociální pracovník Bc. Monika Vonášková, DiS. 950 178 842 monika.vonaskova@uradprace.cz Praha 2 a 3
sociální pracovník Bc. Marta Valachová 950 178 896 marta.valachova@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek PnP a dávek DOZP Gabriela Burešová 950 178 525 gabriela.buresova1@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista dávek PnP a dávek DOZP Šárka Strachová 950 178 014 sarka.strachova@uradprace.cz Praha 2 a 3
sociální pracovník Mgr. Petra Kudláčová 950 178 013 petra.kudlacova@uradprace.cz Praha 2 a 3
sociální pracovník Bc. Kateřina Nosková DiS. 950 178 799 katerina.noskova@uradprace.cz Praha 2 a 3
sociální pracovník Kateřina Křepelková DiS. 950 178 841 katerina.krepelkova@uradprace.cz Praha 2 a 3
         
Oddělení zprostředkování, evidence a PvN  Bělehradská 86, Praha 2      
Vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a PvN Fabiánková Gabriela, DiS. 950 178 244 gabriela.fabiankova@uradprace.cz Praha 2 a 3
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Jitka Stoklasová 950 178 215 jitka.stoklasova@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný pracovník rekvalifikací, odborný pracovník poradenství Stanislava Zelinková 950 178 202 stanislava.zelinkova@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný poradce pro zprostředkování Stanislav Bezděka 950 178 205 stanislav.bezdeka@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný poradce pro zprostředkování Bc. Radomír Štykar, DiS 950 178 203 radomir.stykar@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný poradce pro zprostředkování Jana Studená 950 178 204 jana.studena1@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný poradce pro zprostředkování Veronika Jirmanová 950 178 206 veronika.jirmanova@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný poradce pro zprostředkování Renata Rambousková 950 178 207 renata.rambouskova@uradprace.cz Praha 2 a 3
Efektivní služby zaměstnanosti (EFES) - poradce INFOcentra Bc. Boguslawa Marasová

950 178 530

boguslawa.marasova@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný pracovník trhu práce Jarka Purchartová 950 178 519 jarka.purchartova@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný poradce pro zprostředkování Bc. Bronislava Danielová 950 178 527 bronislava.danielova@uradprace.cz Praha 2 a 3
Poradce OZP Bc. Karel Kapras 950 178 123 karel.kapras@uradprace.cz Praha 2 a 3
Efektivní služby zaměstnanosti (EFES) - poradce INFOcentra Monika Lavická 950 178 196 monika.lavicka@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný pracovník trhu práce – poradenství pro zaměstnavatele Lucie Brůžková 950 178 248 lucie.bruzkova@uradprace.cz Praha 2 a 3
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Pavla Arnošová 950 178 245 pavla.arnosova@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný poradce pro zprostředkování Dominika Dvořáková 950 178 241 dominika.dvorakova@uradprace.cz Praha 2 a 3
ověřovatel podpor v nezaměstnanosti Lenka Wagnerová 950 178 243 lenka.wagnerova1@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný pracovník pro zprostředkování, rekvalifikace a poradenství Eva Rychetská 950 178 230 eva.rychetska@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný poradce pro zprostředkování Michaela Chvátilová 950 178 231 michaela.chvatilova@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný poradce pro zprostředkování Barbora Gatevová 950 178 226 barbora.gatevova@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný poradce pro zprostředkováníi Alexandra Stuchlíková 950 178 239 alexandra.stuchlikov@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný poradce pro zprostředkování Monika Pecharová 950 178 531 monika.pecharova@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný poradce pro zprostředkování Jitka Senftová 950 178 233 jitka.senftova@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný poradce pro zprostředkování Markéta Kokošková 950 178 234 marketa.kokoskova@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný poradce pro zprostředkování Zdeňka Štepánková 950 178 225 zdenka.stepankova1@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný poradce pro zprostředkování Eliška Křesťanová, DiS. 950 178 870 eliska.veprkova@uradprace.cz Praha 2 a 3
odborný poradce pro zprostředkování Martina Matuščáková 950 178 232 martina.matuscakova@uradprace.cz Praha 2 a 3
Poradce OZP Ing. Mgr. Gulžan Dosšanova   950 178 208 gulzan.dossanova@uradprace.cz Praha 2 a 3
         
Oddělení Hmotné nouze Roháčova 13, Praha 3      
Vedoucí oddělení hmotné nouze Bc. Veronika Korecká 950 178 182 veronika.korecka@uradprace.cz Praha 2 a 3
ověřovatel dávek HN Renata Patkaňová 950 178 211 renata.patkanova@uradprace.cz Praha 2 a 3
sociální pracovník Bc. Eliška Zelenková 950 178 764 eliska.zelenkova@uradprace.cz Praha 2 a 3
sociální pracovník Bc. Soňa Češková, DiS. 950 178 210 sona.ceskova@uradprace.cz Praha 2 a 3
specialista NSD Daniel Demeter 950 178 519 daniel.demeter@uradprace.cz Praha 2 a 3
referent dávek HN Alena Garaiová 950 178 507 alena.garaiova@uradprace.cz Praha 2 a 3
sociální pracovník Vendula Navrátilová DiS. 950 178 285 vendula.navratilova@uradprace.cz Praha 2 a 3
sociální pracovník Mgr. Lucie Matějičková 950 178 534 lucie.matejickova@uradprace.cz Praha 2 a 3
sociální pracovník Mgr. Alena Tobiašová 950 178 009 alena.tobiasova@uradprace.cz Praha 2 a 3
sociální pracovník Pinkerová Nela DiS. 950 178 055 nela.pinkerova@uradprace.cz Praha 2 a 3
sociální pracovník Mgr. Tomáš Tobiaš 950 178 516 tomas.tobias@uradprace.cz Praha 2 a 3
referent Luboš Forman 950 178 546 lubos.forman@uradprace.cz Praha 2 a 3
sociální pracovník Mgr. Marie Nová 950 187 227 marie.nova1@uradprace.cz Praha 2 a 3
         

Poslední aktualizace: 15. 9. 2021