Kontakty na zaměstnance Generálního ředitelství Úřadu práce České republiky

Generální ředitelství Úřadu práce ČR      
generální ředitel ÚP ČR Najmon Viktor, Mgr.

950 180 222
950 180 211

Viktor.Najmon@uradprace.cz
bezpečnostní metodik Kosina Miroslav, Mgr. 950 180 207 Miroslav.Kosina@uradprace.cz
pověřenec pro ochranu osobních údajů Šlechta Petr, Mgr., Bc. 950 180 400 Petr.Slechta@uradprace.cz
Odbor kancelář generálního ředitele      
ředitel odboru Csillagová Kateřina, Mgr. 950 180 403 Katerina.Csillagova@uradprace.cz
Oddělení správy budovy      
vedoucí oddělení Neuvirth Jaroslav, Mgr. 950 180 698 Jaroslav.Neuvirth@uradprace.cz
provozář Kálal Jan 950 180 232 Jan.Kalal@uradprace.cz
provozář Primas Zdeněk 950 180 231 Zdenek.Primas@uradprace.cz
technický pracovník Kaňuková Jana 950 180 625 Jana.Kanukova@uradprace.cz
pracovník vztahů k veřejnosti Vychodil Luděk, Mgr. 950 180 111 Ludek.Vychodil@uradprace.cz
pracovník vztahů k veřejnosti Marek Štěpán 950 180 111 Stepan.Marek@uradprace.cz
Oddělení správy majetku a investic      
vedoucí oddělení Hladílek Miroslav, Ing. 950 180 309 Miroslav.Hladilek@uradprace.cz
referent majetkové správy Pondělíček Viktor, Ing. 950 180 307 Viktor.Pondelicek@uradprace.cz
referent majetkové správy Kohoutek Rostislav, Bc. 950 180 619 Rostislav.Kohoutek@uradprace.cz
referent investic Kališová Radka, Ing. 950 180 333 Radka.Kalisova@uradprace.cz
investiční referent Dušek Josef, Ing., MBA 950 180 319 Josef.Dusek@uradprace.cz
organizační pracovník Foferková Miluše 950 180 305 Miluse.Foferkova@uradprace.cz
Oddělení sekretariát      
vedoucí oddělení Valenčíková Kateřina, Bc. 950 180 222 Katerina.Valencikova@uradprace.cz
tisková mluvčí Beránková Kateřina, Mgr. 724 209 037 Katerina.Berankova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Veselá Lenka 950 180 211 Lenka.Vesela3@uradprace.cz
specialista analytik Dudek Jan, Mgr. 950 153 316 Jan.Dudek@uradprace.cz
referent analytik Strnadová Stanislava, Mgr. 950 180 204 Stanislava.Strnadova@uradprace.cz
metodik spisové služby Radil Jiří, Mgr. 950 180 210 Jiri.Radil@uradprace.cz
asistent Kolpeková Ludmila 950 180 215 Ludmila.Kolpekova@uradprace.cz
asistent Šešínová Petra 950 180 754 Petra.Sesinova@uradprace.cz
Oddělení interního auditu      
vedoucí oddělení Vrátník Bohuslav, Mgr. 950 180 223 Bohuslav.Vratnik@uradprace.cz
interní auditor Bryndová Eva 950 156 304 Eva.Bryndova@uradprace.cz
interní auditor Černohorská Alena 950 144 304 Alena.Cernohorska@uradprace.cz
interní auditor Čudová Radmila, Bc. 950 123 304 Radmila.Cudova@uradprace.cz
interní auditor Kasková Zdeňka 950 109 445 Zdenka.Kaskova@uradprace.cz
interní auditor Suková Zuzana, Ing. 950 143 591 Zuzana.Sukova@uradprace.cz
interní auditor Smíšková Lenka, Ing. 950 104 304 Lenka.Smiskova@uradprace.cz
interní auditor Křepelková Hana, Ing. 950 178 304 Hana.Krepelkova@uradprace.cz
interní auditor Hovorková Olga, Bc. 950 116 420 Olga.Hovorkova@uradprace.cz
interní auditor Mágrová Romana, Ing. 950 171 419 Romana.Magrova@uradprace.cz
interní auditor Chudárková Ludmila, Mgr. 950 175 531 Ludmila.Chudarkova@uradprace.cz
interní auditor Šiman Marek, Ing. 950 148 473 Marek.Siman@uradprace.cz
Odbor informatiky      
ředitel odboru Filipčík Karel, Mgr. profesní životopis  950 180 209 Karel.Filipcik@uradprace.cz
Oddělení rozvoje a bezpečnosti ICT      
vedoucí oddělení Jechort Martin, Bc. 950 180 607 Martin.Jechort@uradprace.cz
referent ICT Vltavská Dagmar, Mgr. 950 180 313 Dagmar.Vltavska@uradprace.cz
referent ICT Bambas Michal, Bc. 950 180 748 Michal.Bambas@uradprace.cz
referent ICT Novák Luděk, Ing. 950 180 513 Ludek.Novak@uradprace.cz
Oddělení provozu ICT      
vedoucí oddělení Kozic Boris, Ing. 950 180 318 Boris.Kozic@uradprace.cz
referent ICT Mach Tomáš 950 151 313 Tomas.Mach@uradprace.cz
referent ICT Dostal Milan 950 151 312 Milan.Dostal@uradprace.cz
referent ICT Cepek Jan 950 152 364 Jan.Cepek@uradprace.cz
referent ICT Česák Jan 950 152 313 Jan.Cesak@uradprace.cz
Odbor kontrolně-právní      
pověřen zastupováním ředitele

Šram Ondřej, Mgr.

950 180 702 Ondrej.Sram@uradprace.cz
Oddělení kontrolní      
vedoucí oddělení Šram Ondřej, Mgr. 950 180 702 Ondrej.Sram@uradprace.cz
kontrolor Chmela Jaroslav, Ing. 950 180 205 Jaroslav.Chmela@uradprace.cz
kontrolor Machová Lenka, Bc. 950 180 206 Lenka.Machova@uradprace.cz
právní asistent Torrente Alexandra, Mgr. 950 180 227 Alexandra.Torrente@uradprace.cz
Oddělení veřejných zakázek a právní podpory      
vedoucí oddělení Procházka Jan, Ing. et Ing. 950 180 629 Jan.Prochazka@uradprace.cz
právník Havlíková Helena, Mgr. et Bc. 950 180 208 Helena.Havlikova@uradprace.cz
metodik Konstantinovová Lucie, Ing. 950 180 737 Lucie.Konstantinovova@uradprace.cz
metodik veřejných zakázek Vaňásek Jiří, Mgr. 950 180 750 Jiri.Vanasek1@uradprace.cz
VDTP II – specialista veřejných zakázek Šeredová Šárka, Mgr. 950 180 316 Sarka.Seredova@uradprace.cz
specialista veřejných zakázek Mensdorffová Jana, Bc. 950 180 402 Jana.Mensdorffova@uradprace.cz
specialista vymáhání pohledávek a smluvních pokut Hrabánek Petr, Ing.   Petr.Hrabanek@uradprace.cz
Odbor personální a vzdělávání      
ředitel odboru Kotyzová Jarmila, Ing. 950 180 311 Jarmila.Kotyzova@uradprace.cz
Oddělení personální      
vedoucí oddělení Pavlová Naděžda, Ing. 950 180 411 Nadezda.Pavlova@uradprace.cz
metodik Rumlová Denisa, Ing. 950 180 757 Denisa.Rumlova@uradprace.cz
organizační pracovník Hromádková Ivana 950 180 401 Ivana.Hromadkova@uradprace.cz
pracovník personální správy Riedlová Jana 950 180 405 Jana.Riedlova@uradprace.cz
personalista Výstrková Adéla, Ing. 950 180 230 Adela.Vystrkova@uradprace.cz
právník Hořánek Jiří, Mgr., Ing. 950 180 610 Jiri.Horanek@uradprace.cz
mzdová účetní Vondráková Dita 950 180 410 Dita.Vondrakova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Braunová Helena 950 121 610 Helena.Braunova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Kalianková Kamila 950 121 617 Kamila.Kaliankova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Malá Iva 950 121 619 Iva.Mala@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Ivanová Jiřina 950 121 615 Jirina.Ivanova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Švejdíková Miroslava 950 121 613 Miroslava.Svejdikova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Janásová Jana, Bc. 950 121 621 Jana.Janasova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Rygelová Milena, Ing. 950 121 624 Milena.Rygelova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Žmolíková Iveta 950 121 614 Iveta.Zmolikova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Keclíková Alena 950 121 618 Alena.Keclikova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Stolaříková Lenka 950 121 616 Lenka.Stolarikova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Kamarádová Lada 950 121 622 Lada.Kamaradova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Buchtová Lucie 950 121 611 Lucie.Buchtova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Kroupová Hana 950 121 623 Hana.Kroupova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Laštovicová Jarmila 950 121 620 Jarmila.Lastovicova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Nabytá Miroslava 950 121 612 Miroslava.Nabyta@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Polačková Vladimíra 950 121 626 Vladimira.Polackova@uradprace.cz
Oddělení vzdělávání      
vedoucí oddělení Dvořák Jaroslav, Mgr. 950 180 407 Jaroslav.Dvorak@uradprace.cz
pracovník vzdělávání Albrecht Dan 950 180 412 Dan.Albrecht@uradprace.cz
pracovník vzdělávání Lukasiková Ivana, Bc. 950 180 510 Ivana.Lukasikova@uradprace.cz
pracovník vzdělávání Podolská Naděje, PhDr. 950 141 305 Nadeje.Podolska@uradprace.cz
pracovník vzdělávání Bartoš Bořivoj 950 141 651 Borivoj.Bartos@uradprace.cz
pracovník vzdělávání Straková Bohuslava, Ing. 950 146 305 Bohuslava.Strakova@uradprace.cz
pracovník vzdělávání Dvořáková Marcela, Mgr. 950 144 305 Marcela.Dvorakova@uradprace.cz
pracovník vzdělávání Součková Simona 950 144 425 Simona.Souckova@uradprace.cz
Odbor ekonomický      
ředitel odboru Beránková Bohdana, Ing. profesní životopis  950 180 512 Bohdana.Berankova@uradprace.cz
Oddělení rozpočtu, financování a státní pokladny      
vedoucí oddělení Frostová Věra, Ing. 950 180 502 Vera.Frostova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Čechová Hana, Ing. 950 180 505 Hana.Cechova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Procházková Michaela, Ing. 950 180 508 Michaela.Prochazkova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Munzarová Miroslava, Ing. 950 180 507 Miroslava.Munzarova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Kerzel Pavel 950 180 504 Pavel.Kerzel@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Marfincová Vlasta, Ing. 950 180 503 Vlasta.Marfincova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Jakšová Dana 950 180 525 Dana.Jaksova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Šoltys Dalibor, Ing. 950 180 520 Dalibor.Soltys@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Hannachi Staňková Šárka, Bc. 950 180 506 Sarka.Hannachi@uradprace.cz
Oddělení ekonomiky, metodiky, účetnictví a výkaznictví      
referent ekonomický a finanční Spourová Daniela, Ing. 950 180 526 Daniela.Spourova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Krčmářová Jaroslava, Mgr. 950 180 522 Jaroslava.Krcmarova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Weissová Andrea, Ing. 950 180 521 Andrea.Weissova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Latislavová Miloslava, Bc. 950 180 729 Miloslava.Latislavo2@uradprace.cz
refertent ekonomický a finanční Libichová Simona, Bc. 950 180 519 Simona.Libichova@uradprace.cz
finanční pracovník Kotalíková Petra 950 180 613 Petra.Kotalikova@uradprace.cz
Oddělení účtárny GŘ      
vedoucí oddělení Míšková, Hana 950 180 514 Hana.Miskova@uradprace.cz
účetní Boková, Barbara 980 180 515 Barbara.Bokova@uradprace.cz
účetní Sommerová Jitka, Bc. 950 180 516 Jitka.Sommerova@uradprace.cz
účetní Klokočníková Milada 950 180 517 Milada.Klokocnikova@uradprace.cz
Odbor nepojistných sociálních dávek      
ředitel odboru Cibulková Zdeňka, Mgr. profesní životopis  950 180 600 Zdenka.Cibulkova@uradprace.cz
Oddělení HN a SSP       
vedoucí oddělení Muravecký Ondřej, Ing., PhDr. 950 180 220 Ondrej.Muravecky@uradprace.cz
referent NSD Karhánková Kateřina, Mgr. 950 180 604 Katerina.Karhankova@uradprace.cz
referent analytik Kostkanová Olga, Ing. 950 180 602 Olga.Kostkanova@uradprace.cz
koordinační, programový pracovník Pekárková Veronika 950 180 601 Veronika.Pekarkova@uradprace.cz
referent NSD Mlýnek Marian, Ing. 950 180 306 Marian.mlynek@uradprace.cz
právník NSD Marfinec Václav, Mgr. 950 180 609 Vaclav.Marfinec1@uradprace.cz
referent NSD Škvorová Jitka, Ing. 950 180 605 Jitka.Skvorova@uradprace.cz
referent NSD Šimůnková Romana, Mgr. 950 180 611 Romana.Simunkova@uradprace.cz
referent NSD Vodrážková Jitka, Bc. 950 180 608 Jitka.Vodrazkova@uradprace.cz
referent NSD Hospodka Lukáš, Ing. 950 180 614 Lukas.Hospodka@uradprace.cz
referent NSD Navrátilová Ludmila, Bc.,DiS. 950 180 627 Ludmila.Navratilova@uradprace.cz
Oddělení DOZP, PnP a SPOD      
vedoucí oddělení Průžková Milena, MgA. 950 180 617 Milena.Pruzkova@uradprace.cz
referent NSD Jeřábková Karolína, Ing. 950 180 612 Karolina.Jerabkova@uradprace.cz
referent NSD Nanque Otmara, Mgr. 950 180 621 Otmara.Nanque@uradprace.cz
referent NSD Kebzová Romana, Bc. 950 180 616 Romana.Kebzova@uradprace.cz
referent NSD Nováčková Jolana, Mgr. et Mgr. 950 180 620 Jolana.Novackova1@uradprace.cz
referent  NSD RNDr. Mgr. Lucie Benešová 950 180 622 Lucie.Benesova@uradprace.cz
inspektror sociálně-právní ochrany Nový Jiří, Bc. 950 148 484 Jiri.Novy@uradprace.cz
Odbor zaměstnanosti a EU      
ředitel odboru Stratilová Eva, Ing. 950 180 728 Eva.Stratilova@uradprace.cz
Oddělení zprostředkování a poradenství      
vedoucí oddělení Buba Jan, Ing., MBA 950 180 723 Jan.Buba@uradprace.cz
koordinátor zahraniční zaměstnanosti Sherrit-Miller Radka, Mgr. 950 180 203 Radka. Sherrit-Miller@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Šachová Vendulka, Mgr. 950 180 709 Vendulka.Sachova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Vlčková Gabriela, Mgr. 950 180 718 Gabriela.Vlckova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Pertlová Lucie, Ing. 950 180 705 Lucie.Pertlova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Šafránková Pavla, PhDr. 950 180 712 Pavla.Safrankova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Bednářová Petra, Bc. 950 180 706 Petra.Bednarova1@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Strnadová Helena, Mgr. 950 180 720 Helena.Strnadova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Ördöghová Kamila, Mgr. 950 143 641 Kamila.Ordoghova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Adlerová Eva, PaedDr. 950 180 233 Eva.Adlerova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Morávek Jacek, Mgr. et Mgr.   Jacek.Moravek@uradprace.cz
metodik - EFES Němeček David, Mgr. 950 180 756 David.Nemecek@uradprace.cz
metodik v projektu EURES II Němec Ladislav, Mgr. 950 180 302 Ladislav.Nemec@uradprace.cz
Oddělení aktivní politiky zaměstnanosti      
referent zaměstnanosti Martinek David, Ing. 950 180 730 David.Martinek@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Zelenková Monika, Ing. 950 180 751 Monika.Zelenkova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Pitra Pavel, Ing. 950 180 752 Pavel.Pitra@uradprace.cz
EFES - metodik monitoringu a VPM Mazourková Kateřina Iman, Mgr. 950 180 761 Iman.Mazourkova1@uradprace.cz
EFES metodik Štaffa Martin, Ing. 950 180 735 Martin.Staffa@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Ptáčníková Naděžda, Ing. 950 180 736 Nadezda.Ptacnikova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Kučková Monika, Ing. 950 180 762 Monika.Kuckova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Mojžíšek Marek, Bc. 950 180 741 Marek.Mojzisek@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Pöslová Jana, Ing. 950 180 760 Jana.Poslova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Mixová Kristýna, Ing. Mgr. 950 180 734 Kristyna.Mixova1@uradprace.cz
specialista analytik Hodek Martin, Ing. 950 138 492 Martin.Hodek@uradprace.cz
Oddělení agentur práce      
vedoucí oddělení Karmazín Jan, Mgr., MPA 950 180 727 Jan.Karmazin@uradprace.cz
právník Plšková Jana, Mgr. 950 180 628 Jana.Plskova@uradprace.cz
právník Vlčková Renata, Mgr. 950 180 724 Renata.Vlckova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Stančev Dino 950 180 714 Dino.Stancev@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Svobodová Andrea, Mgr. 950 180 717 Andrea.Svobodova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Březina Josef, Ing. 950 180 710 Josef.Brezina@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Kloudová Dita, Mgr. 950 180 202 Dita.Kloudova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Těšínská Viera, Mgr. 950 180 630 Viera.Tesinska@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Fantová Lenka, Bc. DiS. 950 180 711 Lenka.Fantova@uradprace.cz
specialista koordinátor Kolář Michal 950 180 606 Michal.Kolar@uradprace.cz
Oddělení projektů služeb zaměstnanosti      
vedoucí oddělení Osmanczyk Zdeněk, Ing. 950 180 229 Zdenek.Osmanczyk@uradprace.cz
POVEZ II - metodik Dydňanská Radka, Mgr., Ph. D. 950 180 623 Radka.Dydnanska@uradprace.cz
referent fondů EU Beznosková Dana, Mgr., Bc. 950 180 725 Dana.Beznoskova@uradprace.cz
VDTP II - projektový manažer Zdražilová Dagmar, Mgr. 950 180 708 Dagmar.Zdrazilova@uradprace.cz
VDTP II - finanční manažer Flemrová Marie, Ing. 950 180 523 Marie.Flemrova@uradprace.cz
POVEZ II - projektový manažer Rod Jiří, Mgr. 950 180 726 Jiri.Rod@uradprace.cz
PDU - odborný pracovník Stupková Kateřina, DiS. 950 180 749 Katerina.Stupkova@uradprace.cz
PDU - manažer projektu Treichelová Lucie, Bc. 950 180 746 Lucie.Treichelova@uradprace.cz
VDTP II - specialista kontrol GŘ Rathouská Eva, Bc. 950 180 301 Eva.Rathouska@uradprace.cz
OUTPLACEMENT - manažer projektu Frymlová Anna, PhDr. 950 180 518 Anna.Frymlova@uradprace.cz
FLEXI - projektový manažer Hanáková Veronika, Bc. 950 180 409 Veronika.hanakova@uradprace.cz
Oddělení projektů vnitřních agend      
vedoucí oddělení Dudková Vítězslava, Ing. 950 180 745 Vitezslava.Dudkova@uradprace.cz
referent fondů EU Červená Lenka, Mgr. 950 180 743 Lenka.Cervena@uradprace.cz
referent fondů EU - projektový manažer Bejdová Lenka, Ing. 950 180 626 Lenka.Bejdova@uradprace.cz
EURES II. - manažer projektu Pavlíčková Nikola, Bc. 950 180 310 Nikola.Pavlickova@uradprace.cz
PIPS - projektový manažer Blahoutová Irena, Mgr. 950 180 312 Irena.Blahoutova@uradprace.cz
OZP - projektový manažer Zemanová Kateřina, Bc. 950 180 703 Katerina.Zemanova1@uradprace.cz
OZP - projektový manažer Erbová Martina, Mgr. 950 180 758 Martina.Erbova@uradprace.cz
EFES - finanční manažer projektu Slámová Kateřina,Bc. 950 180 321 Katerina.Slamova@uradprace.cz
EFES - projektový manažer Hampl Miroslav, Mgr. 950 180 721 Miroslav.Hampl1@uradprace.cz
EFES - specialista PR Rolc David, Bc. 950 180 321 David.Rolc@uradprace.cz
EFES - koordinátor Heidenreichová Patricie, Bc., DiS. 950 180 742 Patricie.Heidenreich@uradprace.cz
Oddělení Call centrum      
    800 779 900 callcentrum@uradprace.cz
       
       
       

Poslední aktualizace: 23. 11. 2021