Kontakty na zaměstnance Generálního ředitelství Úřadu práce České republiky

Generální ředitelství Úřadu práce ČR      
generální ředitel ÚP ČR Najmon Viktor, Mgr.

950 180 222
950 180 211

725 049 282
Viktor.Najmon@uradprace.cz
bezpečnostní metodik Kosina Miroslav, Mgr. 950 180 207 Miroslav.Kosina@uradprace.cz
pověřenec pro ochranu osobních údajů Šlechta Petr, Mgr., Bc. 950 180 400 Petr.Slechta@uradprace.cz
Odbor kancelář generálního ředitele      
ředitel odboru Csillagová Kateřina, Mgr. 950 180 403
773 744 519
Katerina.Csillagova@uradprace.cz
Oddělení správy budovy      
vedoucí oddělení Neuvirth Jaroslav, Mgr. 950 180 698 Jaroslav.Neuvirth@uradprace.cz
provozář Kálal Jan 950 180 232 Jan.Kalal@uradprace.cz
provozář Primas Zdeněk 950 180 231 Zdenek.Primas@uradprace.cz
technický pracovník Kaňuková Jana 950 180 625 Jana.Kanukova@uradprace.cz
pracovník vztahů k veřejnosti Vychodil Luděk, Mgr. 950 180 111 Ludek.Vychodil@uradprace.cz
Oddělení správy majetku a investic      
vedoucí oddělení Hladílek Miroslav, Ing. 950 180 309 Miroslav.Hladilek@uradprace.cz
referent majetkové správy Pondělíček Viktor, Ing. 950 180 307 Viktor.Pondelicek@uradprace.cz
referent majetkové správy Kohoutek Rostislav, Bc. 950 180 619 Rostislav.Kohoutek@uradprace.cz
referent investic Kališová Radka, Ing. 950 180 333 Radka.Kalisova@uradprace.cz
investiční referent Dušek Josef, Ing., MBA 950 180 319 Josef.Dusek@uradprace.cz
organizační pracovník Foferková Miluše 950 180 305 Miluse.Foferkova@uradprace.cz
Oddělení sekretariát      
vedoucí oddělení Valenčíková Kateřina, Bc. 950 180 222 Katerina.Valencikova@uradprace.cz
tisková mluvčí Beránková Kateřina, Mgr. 724 209 037 Katerina.Berankova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Veselá Lenka 950 180 211 Lenka.Vesela3@uradprace.cz
specialista analytik Dudek Jan, Mgr. 950 153 316 Jan.Dudek@uradprace.cz
referent analytik Strnadová Stanislava, Mgr. 950 180 204 Stanislava.Strnadova@uradprace.cz
metodik spisové služby Radil Jiří, Mgr. 950 180 210 Jiri.Radil@uradprace.cz
asistent Kolpeková Ludmila 950 180 215 Ludmila.Kolpekova@uradprace.cz
asistent Šešínová Petra 950 180 754 Petra.Sesinova@uradprace.cz
pracovník Call centra Perknerová Monika 950 180 111 Monika.Perknerova@uradprace.cz
Oddělení interního auditu      
vedoucí oddělení Vrátník Bohuslav, Mgr. 950 180 223 Bohuslav.Vratnik@uradprace.cz
interní auditor Bryndová Eva 950 156 304 Eva.Bryndova@uradprace.cz
interní auditor Černohorská Alena 950 144 304 Alena.Cernohorska@uradprace.cz
interní auditor Čudová Radmila, Bc. 950 123 304 Radmila.Cudova@uradprace.cz
interní auditor Kasková Zdeňka 950 109 445 Zdenka.Kaskova@uradprace.cz
interní auditor Suková Zuzana, Ing. 950 143 591 Zuzana.Sukova@uradprace.cz
interní auditor Smíšková Lenka, Ing. 950 104 304 Lenka.Smiskova@uradprace.cz
interní auditor Křepelková Hana, Ing. 950 178 304 Hana.Krepelkova@uradprace.cz
interní auditor Hovorková Olga, Bc. 950 116 420 Olga.Hovorkova@uradprace.cz
interní auditor Mágrová Romana, Ing. 950 171 419 Romana.Magrova@uradprace.cz
interní auditor Chudárková Ludmila, Mgr. 950 175 531 Ludmila.Chudarkova@uradprace.cz
interní auditor Šiman Marek, Ing. 950 148 473 Marek.Siman@uradprace.cz
Odbor informatiky      
ředitel odboru Filipčík Karel, Mgr. profesní životopis  950 180 209
770 193 194
Karel.Filipcik@uradprace.cz
Oddělení rozvoje a bezpečnosti ICT      
vedoucí oddělení Jechort Martin, Bc. 950 180 607 Martin.Jechort@uradprace.cz
referent ICT Vltavská Dagmar, Mgr. 950 180 313 Dagmar.Vltavska@uradprace.cz
referent ICT Bambas Michal, Bc. 950 180 748 Michal.Bambas@uradprace.cz
referent ICT Novák Luděk, Ing. 950 180 513 Ludek.Novak@uradprace.cz
Oddělení provozu ICT      
vedoucí oddělení Kozic Boris, Ing. 950 180 318 Boris.Kozic@uradprace.cz
referent ICT Mach Tomáš 950 151 313 Tomas.Mach@uradprace.cz
referent ICT Dostal Milan 950 151 312 Milan.Dostal@uradprace.cz
referent ICT Cepek Jan 950 152 364 Jan.Cepek@uradprace.cz
referent ICT Česák Jan 950 152 313 Jan.Cesak@uradprace.cz
Odbor kontrolně-právní      
pověřen zastupováním ředitele

Šram Ondřej, Mgr.

950 180 702 Ondrej.Sram@uradprace.cz
Oddělení kontrolní      
vedoucí oddělení Šram Ondřej, Mgr. 950 180 702 Ondrej.Sram@uradprace.cz
kontrolor Chmela Jaroslav, Ing. 950 180 205 Jaroslav.Chmela@uradprace.cz
kontrolor Machová Lenka, Bc. 950 180 206 Lenka.Machova@uradprace.cz
právní asistent Torrente Alexandra, Mgr. 950 180 227 Alexandra.Torrente@uradprace.cz
Oddělení veřejných zakázek a právní podpory      
vedoucí oddělení Procházka Jan, Ing. et Ing. 950 180 629 Jan.Prochazka@uradprace.cz
metodik Konstantinovová Lucie, Ing. 950 180 737 Lucie.Konstantinovova@uradprace.cz
metodik veřejných zakázek Vaňásek Jiří, Mgr. 950 180 750 Jiri.Vanasek1@uradprace.cz
specialista veřejných zakázek Šeredová Šárka, Mgr. 950 180 316 Sarka.Seredova@uradprace.cz
specialista veřejných zakázek Mensdorffová Jana, Bc. 950 180 402 Jana.Mensdorffova@uradprace.cz
specialista vymáhání pohledávek a smluvních pokut Hrabánek Petr, Ing. 950 180 759 Petr.Hrabanek@uradprace.cz
Odbor personální a vzdělávání      
ředitel odboru Kotyzová Jarmila, Ing. 950 180 311
778 423 936
Jarmila.Kotyzova@uradprace.cz
Oddělení personální      
vedoucí oddělení Pavlová Naděžda, Ing. 950 180 411 Nadezda.Pavlova@uradprace.cz
metodik Rumlová Denisa, Ing. 950 180 757 Denisa.Rumlova@uradprace.cz
organizační pracovník Hromádková Ivana 950 180 401 Ivana.Hromadkova@uradprace.cz
pracovník personální správy Riedlová Jana 950 180 405 Jana.Riedlova@uradprace.cz
personalista Výstrková Adéla, Ing. 950 180 230 Adela.Vystrkova@uradprace.cz
personalista Čížková Katrin, Bc. 950 180 291 Katrin.Cizkova@uradprace.cz
mzdová účetní Vondráková Dita 950 180 410 Dita.Vondrakova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Braunová Helena 950 121 610 Helena.Braunova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Kalianková Kamila 950 121 617 Kamila.Kaliankova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Malá Iva 950 121 619 Iva.Mala@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Ivanová Jiřina 950 121 615 Jirina.Ivanova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Švejdíková Miroslava 950 121 613 Miroslava.Svejdikova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Janásová Jana, Bc. 950 121 621 Jana.Janasova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Rygelová Milena, Ing. 950 121 624 Milena.Rygelova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Žmolíková Iveta 950 121 614 Iveta.Zmolikova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Keclíková Alena 950 121 618 Alena.Keclikova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Stolaříková Lenka 950 121 616 Lenka.Stolarikova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Kamarádová Lada 950 121 622 Lada.Kamaradova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Buchtová Lucie 950 121 611 Lucie.Buchtova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Kroupová Hana 950 121 623 Hana.Kroupova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Laštovicová Jarmila 950 121 620 Jarmila.Lastovicova@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Nabytá Miroslava 950 121 612 Miroslava.Nabyta@uradprace.cz
mzdová účetní Jeseník Polačková Vladimíra 950 121 626 Vladimira.Polackova@uradprace.cz
Oddělení vzdělávání      
vedoucí oddělení Dvořák Jaroslav, Mgr. 950 180 407 Jaroslav.Dvorak@uradprace.cz
pracovník vzdělávání Albrecht Dan 950 180 412 Dan.Albrecht@uradprace.cz
pracovník vzdělávání Lukasiková Ivana, Bc. 950 180 510 Ivana.Lukasikova@uradprace.cz
pracovník vzdělávání Podolská Naděje, PhDr. 950 141 305 Nadeje.Podolska@uradprace.cz
pracovník vzdělávání Pykal Jaroslav, Bc. 950 141 651 Jaroslav.Pykal@uradprace.cz
pracovník vzdělávání Straková Bohuslava, Ing. 950 146 305 Bohuslava.Strakova@uradprace.cz
pracovník vzdělávání Dvořáková Marcela, Mgr. 950 144 305 Marcela.Dvorakova@uradprace.cz
pracovník vzdělávání Součková Simona 950 144 425 Simona.Souckova@uradprace.cz
Odbor ekonomický      
ředitel odboru Beránková Bohdana, Ing. profesní životopis  950 180 512
778 493 857
Bohdana.Berankova@uradprace.cz
Oddělení rozpočtu, financování a státní pokladny      
vedoucí oddělení Frostová Věra, Ing. 950 180 502 Vera.Frostova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Čechová Hana, Ing. 950 180 505 Hana.Cechova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Procházková Michaela, Ing. 950 180 508 Michaela.Prochazkova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Munzarová Miroslava, Ing. 950 180 507 Miroslava.Munzarova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Kerzel Pavel 950 180 504 Pavel.Kerzel@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Marfincová Vlasta, Ing. 950 180 503 Vlasta.Marfincova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Jakšová Dana 950 180 525 Dana.Jaksova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Šoltys Dalibor, Ing. 950 180 520 Dalibor.Soltys@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Hannachi Staňková Šárka, Bc. 950 180 506 Sarka.Hannachi@uradprace.cz
Oddělení ekonomiky, metodiky, účetnictví a výkaznictví      
vedoucí oddělení Spourová Daniela, Ing. 950 180 526 Daniela.Spourova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Krčmářová Jaroslava, Mgr. 950 180 522 Jaroslava.Krcmarova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Weissová Andrea, Ing. 950 180 521 Andrea.Weissova@uradprace.cz
referent ekonomický a finanční Latislavová Miloslava, Bc. 950 180 729 Miloslava.Latislavo2@uradprace.cz
finanční pracovník Kotalíková Petra 950 180 613 Petra.Kotalikova@uradprace.cz
Oddělení účtárny GŘ      
vedoucí oddělení Míšková, Hana 950 180 514 Hana.Miskova@uradprace.cz
účetní Boková, Barbara 980 180 515 Barbara.Bokova@uradprace.cz
účetní Sommerová Jitka, Bc. 950 180 516 Jitka.Sommerova@uradprace.cz
účetní Klokočníková Milada 950 180 517 Milada.Klokocnikova@uradprace.cz
Odbor nepojistných sociálních dávek      
ředitel odboru Cibulková Zdeňka, Mgr. profesní životopis  950 180 600
602 150 804
Zdenka.Cibulkova@uradprace.cz
Oddělení HN a SSP       
vedoucí oddělení Muravecký Ondřej, Ing., PhDr. 950 180 220 Ondrej.Muravecky@uradprace.cz
referent NSD Karhánková Kateřina, Mgr. 950 180 604 Katerina.Karhankova@uradprace.cz
referent analytik Kostkanová Olga, Ing. 950 180 602 Olga.Kostkanova@uradprace.cz
koordinační, programový pracovník Pekárková Veronika 950 180 601 Veronika.Pekarkova@uradprace.cz
referent NSD Mlýnek Marian, Ing. 950 180 306 Marian.mlynek@uradprace.cz
právník NSD Marfinec Václav, Mgr. 950 180 609 Vaclav.Marfinec1@uradprace.cz
referent NSD Škvorová Jitka, Ing. 950 180 605 Jitka.Skvorova@uradprace.cz
referent NSD Šimůnková Romana, Mgr. 950 180 611 Romana.Simunkova@uradprace.cz
referent NSD Vodrážková Jitka, Bc. 950 180 608 Jitka.Vodrazkova@uradprace.cz
referent NSD Hospodka Lukáš, Ing. 950 180 614 Lukas.Hospodka@uradprace.cz
referent NSD Navrátilová Ludmila, Bc.,DiS. 950 180 627 Ludmila.Navratilova@uradprace.cz
referent NSD Tržilová Romana, Bc.   Romana Trzilova@uradprace.cz
Oddělení DOZP, PnP a SPOD      
vedoucí oddělení Průžková Milena, MgA. 950 180 617 Milena.Pruzkova@uradprace.cz
referent NSD Jeřábková Karolína, Ing. 950 180 612 Karolina.Jerabkova@uradprace.cz
referent NSD Nanque Otmara, Mgr. 950 180 621 Otmara.Nanque@uradprace.cz
referent NSD Kebzová Romana, Bc. 950 180 616 Romana.Kebzova@uradprace.cz
referent NSD Nováčková Jolana, Mgr. et Mgr. 950 180 620 Jolana.Novackova1@uradprace.cz
referent NSD Chamula Josef, Bc. 950 180 603 Josef.Chamula@uradprace.cz
Odbor zaměstnanosti a EU      
ředitel odboru Stratilová Eva, Ing. 950 180 728
777 436 156
Eva.Stratilova@uradprace.cz
Oddělení zprostředkování a poradenství      
vedoucí oddělení Buba Jan, Ing., MBA 950 180 723 Jan.Buba@uradprace.cz
koordinátor zahraniční zaměstnanosti Sherrit-Miller Radka, Mgr. 950 180 203 Radka. Sherrit-Miller@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Šachová Vendulka, Mgr. 950 180 709 Vendulka.Sachova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Vlčková Gabriela, Mgr. 950 180 718 Gabriela.Vlckova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Pertlová Lucie, Ing. 950 180 705 Lucie.Pertlova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Šafránková Pavla, PhDr. 950 180 712 Pavla.Safrankova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Bednářová Petra, Bc. 950 180 706 Petra.Bednarova1@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Strnadová Helena, Mgr. 950 180 720 Helena.Strnadova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Ördöghová Kamila, Mgr. 950 143 641 Kamila.Ordoghova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Vostárková Tereza, Ing. 950 180 739 Tereza.Vostarkova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Adlerová Eva, PaedDr. 950 180 233 Eva.Adlerova@uradprace.cz
metodik - EFES Němeček David, Mgr. 950 180 756 David.Nemecek@uradprace.cz
metodik v projektu EURES II Němec Ladislav, Mgr. 950 180 302 Ladislav.Nemec@uradprace.cz
Oddělení aktivní politiky zaměstnanosti      
referent zaměstnanosti Martinek David, Ing. 950 180 730 David.Martinek@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Zelenková Monika, Ing. 950 180 751 Monika.Zelenkova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Pitra Pavel, Ing. 950 180 752 Pavel.Pitra@uradprace.cz
EFES - metodik monitoringu a VPM Mazourková Kateřina Iman, Mgr. 950 180 761 Iman.Mazourkova1@uradprace.cz
EFES metodik Štaffa Martin, Ing. 950 180 735 Martin.Staffa@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Ptáčníková Naděžda, Ing. 950 180 736 Nadezda.Ptacnikova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Kučková Monika, Ing. 950 180 762 Monika.Kuckova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Mojžíšek Marek, Bc. 950 180 741 Marek.Mojzisek@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Pöslová Jana, Ing. 950 180 760 Jana.Poslova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Mixová Kristýna, Ing. Mgr. 950 180 734 Kristyna.Mixova1@uradprace.cz
specialista analytik Hodek Martin, Ing. 950 138 492 Martin.Hodek@uradprace.cz
Oddělení agentur práce      
vedoucí oddělení Karmazín Jan, Mgr., MPA 950 180 727 Jan.Karmazin@uradprace.cz
právník Plšková Jana, Mgr. 950 180 628 Jana.Plskova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Stančev Dino 950 180 714 Dino.Stancev@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Svobodová Andrea, Mgr. 950 180 717 Andrea.Svobodova@uradprace.cz
specialista - EFES Březina Josef, Ing. 950 180 710 Josef.Brezina@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Kloudová Dita, Mgr. 950 180 202 Dita.Kloudova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Těšínská Viera, Mgr. 950 180 630 Viera.Tesinska@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Fantová Lenka, Bc. DiS. 950 180 711 Lenka.Fantova@uradprace.cz
referent zaměstnanosti Jelínková Eva, Mgr. 950 180 500 Eva.Jelinkova@uradprace.cz
specialista koordinátor Kolář Michal 950 180 606 Michal.Kolar@uradprace.cz
Oddělení projektů služeb zaměstnanosti      
vedoucí oddělení Osmanczyk Zdeněk, Ing. 950 180 229 Zdenek.Osmanczyk@uradprace.cz
POVEZ II - metodik Dydňanská Radka, Mgr., Ph. D. 950 180 623 Radka.Dydnanska@uradprace.cz
referent fondů EU Beznosková Dana, Mgr., Bc. 950 180 725 Dana.Beznoskova@uradprace.cz
VDTP II - projektový manažer Zdražilová Dagmar, Mgr. 950 180 708 Dagmar.Zdrazilova@uradprace.cz
VDTP II - finanční manažer Flemrová Marie, Ing. 950 180 523 Marie.Flemrova@uradprace.cz
POVEZ II - projektový manažer Rod Jiří, Mgr. 950 180 726 Jiri.Rod@uradprace.cz
POVEZ II - finanční manažer Dvořák Michal, Mgr. 950 180 750 Michal.Dvorak@uradprace.cz
PDU - odborný pracovník Stupková Kateřina, DiS. 950 180 749 Katerina.Stupkova@uradprace.cz
       VDTP II - specialista kontrol Rathouská Eva, Bc. 950 180 301 Eva.Rathouska@uradprace.cz
OUTPLACEMENT - projektový manažer Frymlová Anna, PhDr. 950 180 701 Anna.Frymlova@uradprace.cz
OUTPLACEMENT - finanční manažer Blažek Drahoslav, Ing. 950 180 763 Drahoslav.Blazek@uradprace.cz
FLEXI - projektový manažer Hanáková Veronika, Bc. 950 180 409 Veronika.hanakova@uradprace.cz
FLEXI - finanční manažer Helerová Marcela, Ing. 950 180 740 Marcela.Helerova@uradprace.cz
PDU - manažer projektu Korbel Miroslav, Bc. 950 180 746 Miroslav.Korbel1@uradprace.cz
Oddělení projektů vnitřních agend      
vedoucí oddělení Dudková Vítězslava, Ing. 950 180 745 Vitezslava.Dudkova@uradprace.cz
referent fondů EU Červená Lenka, Mgr. 950 180 743 Lenka.Cervena@uradprace.cz
 EURES ČR II - manažer projektu Pavlíčková Nikola, Bc. 950 180 310 Nikola.Pavlickova@uradprace.cz
PIPS - projektový manažer Blahoutová Irena, Mgr. 950 180 312 Irena.Blahoutova@uradprace.cz
OZP - koordinátor Zemanová Kateřina, Bc. 950 180 703 Katerina.Zemanova1@uradprace.cz
OZP - manažer projektu Erbová Martina, Mgr. 950 180 758 Martina.Erbova@uradprace.cz
EFES - projektový manažer Hampl Miroslav, Mgr. 950 180 721 Miroslav.Hampl1@uradprace.cz
EFES - finanční manažer Heidenreichová Patricie, Bc., DiS. 950 180 742 Patricie.Heidenreich@uradprace.cz
Oddělení Call centrum      
    800 779 900 callcentrum@uradprace.cz
       
       
       

Poslední aktualizace: 28. 6. 2022