Kontaktní informace MPSV

Sekce trhu práce


Řídí odbor politiky zaměstnanosti, odbor realizace služeb zaměstnanosti, odbor pracovněprávních vztahů a odbor implementace programů Evropského sociálního fondu:

Odbor politiky zaměstnanosti zpracovává koncepční záměry v oblasti politiky zaměstnanosti, navrhuje systémová opatření a programy zaměstnanosti, zpracovává koncepce řízení a organizační struktury úřadů práce, řídí a zabezpečuje realizaci aktivní politiky zaměstnanosti, koordinuje a usměrňuje postup úřadů práce při aplikaci předpisů o zaměstnanosti  Tel.: +420 221 923 770.

Odbor realizace služeb zaměstnanosti koncepčně a metodicky řídí oblasti rekvalifikací, poradenství ke zprostředkování, evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání, podpory v nezaměstnanosti a insolvence zaměstnavatelů, zaměstnávání cizinců v ČR a zaměstnávání občanů ČR v zahraničí. Metodicky řídí úřady práce v oblasti správního řízení a koordinuje jejich postup  Tel.: +420 221 923 771.

Odbor pracovněprávních vztahů vypracovává koncepce odměňování zaměstnanců, zabezpečuje koncepční a legislativní působnost v oblasti kolektivního vyjednávání a pracovní doby, vytváří návrh Národní politiky BOZP.  Tel.: +420 221 922 694.

Odbor implementace programů Evropského sociálního fondu plní funkci zprostředkujícího subjektu v implementační struktuře programů ESF, zajišťuje řízení projektů ESF, provádí kontrolu a ověřování plateb .  Tel.: +420 221 923 350.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Poštovní adresa: Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Detašované pracoviště Sekce trhu práce: Karlovo náměstí 1, Praha 2
Tel.: +420 221 921 111, fax: +420 224 918 391, +420 221 922 664

elektronická podatelna: posta@mpsv.cz

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019