Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

ZÁKLADNÍ SLUŽBY IPS:

  • besedy pro žáky základních škol - na téma volba povolání
  • besedy pro studenty středních, vyšších odborných nebo vysokých škol - na téma orientace na trhu práce, informace o ÚP, pokračování ve studiu
  • veškeré služby IPS jsou zdarma
  • Více informací o činnosti IPS můžete získat ZDE.

KDO K NÁM MŮŽE PŘIJÍT?

  • žáci základních škol a jejich rodiče
  • studenti středních, vyšších odborných či vysokých škol
  • široká veřejnost
  • jiné fyzické či právnické osoby (školy, zaměstnavatelé, neziskové organizace a další)

NA KOHO SE OBRÁTIT:

Pracoviště Činnost Jméno pracovníka Telefon E-mail
Jeseník Poradce IPS Ing. Ivana Pavlovová 950 121 495 ivana.pavlovova@uradprace.cz
Poradce IPS Bc. Alena Jedličková 950 121 487 alena.jedlickova1@uradprace.cz
Poradce IPS Bc. Gabriela Horáčková 950 121 451 gabriela.horackova@uradprace.cz
Olomouc Metodik IPS Ing. Martina Simmerová 950 141 689 martina.simmerova@uradprace.cz
Poradce IPS Jana Heroldová 950 141 441 jana.heroldova@uradprace.cz
Prostějov Poradce IPS Ing. Eva Ševčíková 950 154 318 eva.sevcikova1@uradprace.cz
Poradce IPS Mgr. Veronika Berková 950 154 432 veronika.berkova@uradprace.cz
Přerov Poradce IPS Mgr. Renata Králíková 950 155 266 renata.kralikova@uradprace.cz
Poradce IPS Ing. Denisa Pospíšilová 950 155 570 denisa.pospisilova@uradprace.cz
Šumperk Poradce IPS PhDr. Vladimíra Kašparová 950 164 322 vladimira.kasparova@uradprace.cz
Poradce IPS Klára Nasadilová, DiS. 950 164 323 klara.nasadilova@uradprace.cz

Ke všem formám poradenství doporučujeme se předem objednat.

AKTUÁLNĚ

!POZOR! Současná situace na IPS v době pandemie - leták k rozkliknutí (141.76kB)


PROJEKT PODPORA INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH STŘEDISEK

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání se podílí na realizaci národního individuálního projektu Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS), reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218. Doba realizace projektu je 1. 1. 2017 – 31. 12. 2022. Cílem projektu je zvýšení komplexnosti a kvality služeb poskytovaných Informačními a poradenskými středisky, což ve výsledku povede k aktivnímu působení Informačního a poradenského střediska jako nástroje prevence nezaměstnanosti ve spádové oblasti.

V rámci projektu budou realizovány:

  • skupinová poradenství k volbě povolání pro žáky základních a středních škol
  • individuální poradenství k volbě povolání pro žáky a rodiče
  • individuální poradenství pro žáky (rodiče) při problémech při studiu (odchod ze školy, přechod na jinou školu)
  • individuální poradenství k doplnění kvalifikace
  • individuální poradenství pro uchazeče i zájemce o zaměstnání a veřejnost ke změně povolání a rekvalifikaci
  • skupinové aktivity zaměřené na poradenskou podporu při hledání zaměstnání (techniky hledání zaměstnání, tvorba životopisu, motivačního dopisu, příprava na přijímací pohovor)

Infomační a poradenské středisko se zaměří na užší spolupráci se školami, územně samosprávnými celky, zaměstnavateli a dalšími regionálními aktéry na trhu práce v oblasti počátečního i dalšího vzdělávání.

SOUBORY KE STAŽENÍ A DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY:

PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Vzkazník 2019 „Lonští deváťáci letošním deváťákům“ (1.01MB)

Atlas školství 2020/2021 – přehled středních a vyšších odborných škol v Olomouckém kraji  (10.67MB)

Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji 2020/2021 - stipendia (734.5kB)

Statistika absolventů Olomouckého kraje na trhu práce 2019 (238.5kB)

Důležitá data pro žáky, kteří se hlásí na střední školu – přihlášky, přijímací zkoušky, informace  (21.11kB)

Kartička s webovými odkazy aneb co vše musím vědět, když si vybírám střední školu  (72.91kB)

Seznam škol středního vzdělávání se sportovním zaměřením  (1.14MB)

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělání  (38.22kB)

PRO STUDENTY STŘEDNÍCH, VYŠŠÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL

Status studenta (666.17kB)– informace

Povinné minimum pro budoucího vysokoškoláka

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Seznam agentur práce  (343.32kB)

Poradenské služby ÚP ČR v Olomouckém kraji (1.89MB) – leták 

Přehled pracovních portálů (172.01kB) – leták 

Jak na životopis  (97.3kB)

Poslední aktualizace: 10. 9. 2020