Informace pro zaměstnavatele

Logo ESF

Název projektu:

Záruky pro mladé v Moravskoslezském kraji

Doba realizace:

1. 2. 2016 – 31. 5. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000004

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Zpět na úvodní stranu

Informace pro zaměstnavatele

Jak je možné se zapojit do projektu?

- Nabídka volného pracovního místa

Zaměstnavatel vyplní dotazník (185.33 kB), který je uvedený na webových stránkách projektu a formulář zašle elektronicky kontaktní osobě, která je uvedena v dotazníku. Doporučujeme vyplnit informace tak, aby bylo možné nabízené pracovní místo dle požadavků zaměstnavatele nabízet účastníkům projektu např. detailní popis pracovní náplně, pracovní podmínky - doba určitá/neurčitá, předpokládaná hrubá mzda aj.

Jakým způsobem může být nabízené pracovní místo obsazeno?

- Výběr účastníka odborné praxe/práce na zkoušku

Zaměstnavatel bude kontaktován odbornými pracovníky projektu, v případě že v projektu budou vhodní účastníci na obsazení nabízeného pracovního místa (dle požadavků zaměstnavatele). Poté bude realizováno výběrové řízení. V případě, že účastník projektu bude úspěšný a bude zaměstnavatelem vybrán na odbornou praxi/práci na zkoušku, potom si na tohoto účastníka projektu může zaměstnavatel podat Žádost o poskytnutí příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené, Žádost o poskytnutí příspěvku na mentora nebo Žádost o poskytnutí příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené - Práce na zkoušku (včetně všech potřebných příloh – doložení bezdlužností, charakteristika pracovního místa, pracovní smlouva mentora, výplatní lístky mentora pro určení max. výše příspěvku).

POZOR: Žádost lze podat pouze s vybraným ÚČASTNÍKEM PROJEKTU.

Na aktivitu Odborná praxe popř. Práce na zkoušku může být zařazen účastník projektu který je v evidenci ÚP ČR déle než 3 měsíce.

Základní informace o poskytovaných příspěvcích:

Veškerá administrace poskytovaných příspěvků (podání žádostí, dokládání vyúčtování aj.) bude probíhat pouze na kontaktním pracovišti projektu v Ostravě.

Odborná praxe (dohoda o poskytnutí příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené – SÚPM)
Délka poskytování příspěvků: dohoda sjednána na min. 3 měsíce a max. na 12 měsíců (nejdéle do 31. 3. 2023)
Pracovní smlouva zaměstnance: na dobu určitou (minimálně na 12 měsíců) i neurčitou
Výše příspěvků: max. 15 000 Kč (délka evidence 3 – 24 měsíců)
  max. 16 000 Kč (délka evidence nad 24 měsíců)
Příspěvek na SÚPM vyhrazené bude nastaven jako procentní sazba ze skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojistění, maximálně však do 100 % těchto nákladů a stanovené maximální výše příspěvku, a to na základě kombinace doby vedení umísťovaného uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání a jeho znevýhodnění. 
K proplacení příspěvků zaměstnavatel dále dokládá: Pracovní smlouvu zaměstnance
  Vyúčtování mzdových nákladů (měsíční dokládání)
  Plán realizace odborné praxe vč. harmonogramu
  Průběžné a závěrečné hodnocení praxe
  Osvědčení o absolvování odborné praxe
Mentor (dohoda o poskytnutí příspěvku na mentora)  
Délka poskytování příspěvků: dohoda sjednána na min. 3 měsíce a max. na 4 měsíce, max. rozsah mentorování 5 hod./týden
Výše příspěvků: max. 198 Kč/hod.
K proplacení příspěvků zaměstnavatel dále dokládá: Pracovní smlouvu mentora (výplatní lístky pro výpočet max. výše příspěvku)
  Vyúčtování mzdových nákladů a pracovní výkaz mentora (měsíční dokládání)
  Plán realizace odborné praxe vč. harmonogramu
  Průběžné a závěrečné hodnocení praxe mentorem
Práce na zkoušku (dohoda o poskytnutí příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené – Práce na zkoušku)
Délka poskytování příspěvků: dohoda sjednána na max. 3 měsíce
Pracovní úvazek: max. 0,5
Výše příspěvků: max. 10 000 Kč (pro účastníky se vzděláním SŠ a nižším)
  max. 12 000 Kč (pro účastníky se vzděláním vyšším a VŠ)
Příspěvek na SÚPM vyhrazené bude nastaven jako procentní sazba ze skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojistění, maximálně však do 100 % těchto nákladů a stanovené maximální výše příspěvku, a to na základě kombinace doby vedení umísťovaného uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání a jeho znevýhodnění. 
K proplacení příspěvků zaměstnavatel dále dokládá: Pracovní smlouvu zaměstnance
  Vyúčtování mzdových nákladů (dokládání po skončení aktivity – po 3 měsících)

Kontakty

Administrátoři projektu pro oblast:

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Bruntálsko, Frýdecko-Místecko a Opavsko

Zuzana Konvičková, DiS.

950 143 364

zuzana.konvickova@uradprace.cz

Ostravsko, Karvinsko, Novojičínsko

Pavlína Pospěchová

950 143 328

pavlina.pospechova@uradprace.cz

Poslední aktualizace: 25. 10. 2022