IPS (INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO

Informační a poradenské středisko ÚP poskytuje informace z oblasti vzdělávání (síti středních, vyšších odborných a vysokých škol, studijních a učebních oborů, nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání atd.) žákům základních škol, studentům a absolventům středních škol a jejich rodičům, uchazečům o zaměstnání i dalším zájemcům, jejichž současné vzdělání je nedostatečné nebo neodpovídá potřebám trhu práce.

 

Informace pro žáky ZŠ:

Poslední aktualizace: 9. 1. 2020