Archiv ztrát zvláštních oprávnění

Zvláštní oprávnění, kterým se prokazují zaměstnanci ÚP ČR při vstupu do obydlí klienta, je platné vždy pouze při současném předložení služebního průkazu zaměstnance ÚP ČR.

Níže uvedená zvláštní oprávnění byla ztracena nebo odcizena a nelze se jimi již prokazovat z důvodu jejich zneplatnění ÚP ČR.

Dne 26. 9. 2018 bylo ztraceno zvláštní oprávnění, kterým se prokazují pracovníci ÚP ČR při vstupu do obydlí klienta. Ztracené zvláštní oprávnění bylo vydáno na jméno: Anna Roubová. , číslo zvl. oprávnění 7000027, datum vydání 21.12.2015.

Dne 31.8.2015 bylo ztraceno zvláštní oprávnění, kterým se prokazují pracovníci ÚP ČR při vstupu do obydlí klienta. Ztracené zvláštní oprávnění bylo vydáno na jméno: Nikola Nováková, DiS., číslo zvl. oprávnění 5000355, datum vydání 27.7.2015

V měsíci červnu bylo ztraceno zvláštní oprávnění, kterým se prokazují pracovníci ÚP ČR při vstupu do obydlí klienta. Ztracené zvláštní oprávnění bylo vydáno na jméno: Bc. Alena Hocmannová, číslo zvl. oprávnění 5000085, datum vydání 8.2.2012.

Dne 15.6.2015 bylo ztraceno zvláštní oprávnění, kterým se prokazují pracovníci ÚP ČR při vstupu do obydlí klienta. Ztracené zvláštní oprávnění bylo vydáno na jméno: Mgr. Lenka Homolková, číslo zvl. oprávnění 5000222, datum vydání 9.10.2013.

Dne 25.7.2015 bylo odcizeno zvláštní oprávnění, kterým se prokazují pracovníci ÚP ČR při vstupu do obydlí klienta. Odcizené zvláštní oprávnění bylo vydáno na jméno: Lucie Solníková, DiS., číslo zvl. oprávnění 5000272, datum vydání 21.7.2014.

Dne 11.5.2014 bylo ztraceno zvláštní oprávnění, kterým se prokazují pracovníci ÚP ČR při vstupu do obydlí klienta. Ztracené zvláštní oprávnění bylo vydáno na jméno: Bc. Petr Vavřík, číslo zvl. oprávnění 5000119, datum vydání 18.4.2012.

V září 2013 bylo ztraceno zvláštní oprávnění, kterým se prokazují pracovníci ÚP ČR při vstupu do obydlí klienta. Ztracené zvláštní oprávnění bylo vydáno na jméno: Bc. Petra Panýrková, číslo zvl. oprávnění 5000163, datum vydání 10.12.2012.

Dne 23.4.2013 bylo ztraceno zvláštní oprávnění, kterým se prokazují pracovníci ÚP ČR při vstupu do obydlí klienta. Ztracené zvláštní oprávnění bylo vydáno na jméno: Jana Štefanová, číslo zvl. oprávnění 5000045, datum vydání 8.2.2012.

Dne 11.4.2013 bylo odcizeno zvláštní oprávnění, kterým se prokazují pracovníci ÚP ČR při vstupu do obydlí klienta. Odcizené zvláštní oprávnění bylo vydáno na jméno: Alena Kuksová, DiS., číslo zvl. oprávnění 5000148, datum vydání 14.9.2012.

Dne 11.4.2013 bylo ztraceno zvláštní oprávnění, kterým se prokazují pracovníci ÚP ČR při vstupu do obydlí klienta. Ztracené zvláštní oprávnění bylo vydáno na jméno: Petra Svobodová, číslo zvl. oprávnění 5000112, datum vydání 30.3.2012.

Dne 22.1.2013 bylo odcizeno zvláštní oprávnění, kterým se prokazují pracovníci ÚP ČR při vstupu do obydlí klienta. Odcizené zvláštní oprávnění bylo vydáno na jméno: Naděžda Rulcová, DiS., číslo zvl. oprávnění 5000139, datum vydání 10.7.2013.

V září 2012 bylo ztraceno zvláštní oprávnění, kterým se prokazují pracovníci ÚP ČR při vstupu do obydlí klienta. Ztracené zvláštní oprávnění bylo vydáno na jméno: Jan Kubačák, číslo zvl. oprávnění 5000057, datum vydání 10.2.2012.