Aktuality

Logo ESF

Název projektu:

Příležitost dělá zaměstnance

Doba realizace:

1. 2. 2016 – 30. 4. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000027

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Zpět na úvodní stranu

Aktuality

POKROK V PROJEKTU K LISTOPADU 2022

Z hlediska základních sledovaných monitorovacích indikátorů projektu byla dosažena v říjnu hodnota indikátoru „celkový počet účastníků“ již počtu 1 301 osob; indikátor „účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti“ dosáhl hodnoty 131 podpořených osob.

Vzhledem k plánovanému ukončení projektu Příležitost dělá zaměstnance v dubnu 2023, budou finanční příspěvky na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, tedy například na společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM), poskytovány nejdéle do 31. března 2023.
 

POKROK V PROJEKTU K BŘEZNU 2022

V únoru 2022 bylo na základě žádosti o změnu projektu schváleno Řídícím orgánem prodloužení projektu Příležitost dělá zaměstnance kraji až do 30. 4. 2023. 

POKROK V PROJEKTU K LEDNU 2022

Už více než 1 711 uchazečů či zájemců o zaměstnání vstoupilo a využilo některou ze služeb, jež nabízí projekt Příležitost dělá zaměstnance. Z hlediska základních sledovaných monitorovacích indikátorů projektu byla dosažena v lednu hodnota indikátoru „celkový počet účastníků“ již počtu 1 174 osob; indikátor „účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti“ dosáhl hodnoty 74 podpořených osob.
O termínech informačních schůzek se zájemci o vstup do projektu mohou dozvědět nejen u odborných pracovníků projektu (viz záložka Kontakty) či odborných poradců pro zprostředkování.
 

POKROK V PROJEKTU K BŘEZNU 2021

Přes nepřízeň situace zaviněné pandemií Covid -19 realizace projektu Příležitost dělá zaměstnance pokračuje i nadále. Přijímáme nové klienty do projektu, probíhá individuální poradenství, realizujeme povolené Rekvalifikační kurzy. Realizační tým se soustředí na pomoc při vyhledávání pracovních pozic pro klienty projektu jak na volném trhu práce, tak za pomoci příspěvků na Práci na zkoušku, Veřejné prospěšné práce či Společensky účelné pracovní místo.

Výsledky projektu k 31.3.2021:

 • Počet účastníků projektu – celkem zařazeno do projektu 1 434 osob.
 • Poradenský a motivační program – celkem úspěšně ukončilo program 1 143 osob.
 • Rekvalifikace – celkem bylo ukončeno 74 kurzů.
 • Pracovní poměr s příspěvkem ÚP ČR (SÚPM, VPP, PnZ) - celkem zaměstnáno 396 osob.
 • Pracovní poměr - zaměstnáno 182 osob.

POKROK V PROJEKTU K PROSINCI 2020

Projekt Příležitost dělá zaměstnance překročil na počátku prosince 2020 hranici 1 000 klienta se splněnou bagatelní podporou.

Výsledky projektu k 8.12.2020:

 • Počet účastníků projektu – celkem zařazeno do projektu 1 324 osob.
 • Poradenský a motivační program – celkem úspěšně ukončilo program 1 132 osob.
 • Rekvalifikace – celkem bylo ukončeno 67 kurzů.
 • Pracovní poměr s příspěvkem ÚP ČR (SÚPM, VPP, PnZ) - celkem zaměstnáno 374 osob.
 • Pracovní poměr - zaměstnáno 168 osob.

POKROK PROJEKTU K ČERVNU 2020

Přes komplikace způsobené pandemií koronaviru projekt Příležitost dělá zaměstnance dále pokračuje v úspěšné realizaci.

Výsledky projektu k 30.6.2020:

 • Počet účastníků projektu – celkem zařazeno do projektu 1 234 osob.
 • Hodnota indikátoru celkový počet účastníků (s bagatelní podporou) – celkem 945 osob.
 • Poradenský a motivační program – celkem úspěšně ukončilo program 1 022 osob.
 • Rekvalifikace – celkem bylo úspěšně ukončeno 65 kurzů.
 • Pracovní poměr s příspěvkem ÚP ČR (SÚPM, VPP, PnZ) - celkem zaměstnáno 349 osob.
 • Pracovní poměr - zaměstnáno 160 osob.

POKROK PROJEKTU K ŘÍJNU 2019

Už více než 1 100 uchazečů či zájemců o zaměstnání vstoupilo a využilo některou ze služeb, jež nabízí projekt Příležitost dělá zaměstnance. Z hlediska základních sledovaných monitorovacích indikátorů projektu byla dosažena v srpnu hodnota indikátoru „celkový počet účastníků“ již počtu 819 osob; indikátor „účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti“ dosáhl hodnoty 38 podpořených osob.
O termínech informačních schůzek se zájemci o vstup do projektu mohou dozvědět nejen u odborných pracovníků projektu (viz záložka Kontakty) či odborných poradců pro zprostředkování.

Reportáž s klientem panem Pavlem

Na podzim roku 2018 projekt Příležitost dělá zaměstnance dostal možnost natočit krátkou reportáž na téma Příběhy lidí, kterým se zlepšil život na webové stránky Evropského sociálního fondu.

Záznam je možnost sledovat na adrese: https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/prilezitost-dela-zamestnan-1

Příležitost dělá zaměstnance

Podnikal v počítačích, ale zkrachoval a od té doby tápal, co dál. Pan Pavel si nevěděl rady, až úřad práce v Moravskoslezském kraji spustil projekt Příležitost dělá zaměstnance. Díky němu mohl absolvovat rekvalifikační kurz na správu sítí. „Počítače mě bavily celý život. Ale neměl jsem nikdy šanci dostat se do kurzu, který by postrčil výše,“ vzpomíná pan Pavel.

„Poskytujeme našim klientům jak individuální, tak skupinové akce. Skupinový je motivační kurz, kurz práce a finance, základy pracovního práva a pc kurz. Individuální je poradenství jako takové a také zprostředkování práce,“ popisuje zajišťované aktivity projektová manažerka Ingrid Bohušíková. Během motivačního kurzu si lektorka všimla záliby pana Pavla v počítačích a uvědomila si, že vhodně zvolená rekvalifikace mu může změnit život. „Snažím se klienty otvírat, děláme různé interaktivní hry věci, které možná ještě nikdy nedělali. Pro introverty je to někdy těžké, ale z hlediska jejich posunu důležité. Myslíme jinak, děláme věci jinak - a na výsledku je to vidět,“ vysvětluje lektorka Gabriela Pilchová.

Pan Pavel je spokojený – díky rekvalifikaci se mu podařilo získat zaměstnání v prestižní IT firmě. „Je to zábava, fakt, i když pro nováčka je to zpočátku vždycky těžké. Ale mám perfektní kolegy, pomáháme si,“ usmívá se pan Pavel. A jeho příběh ukazuje, že název projektu byl zvolen víc než příhodně.

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Název projektu

Příležitost dělá zaměstnance

Číslo projektu

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000027

Příjemce

Úřad práce České republiky

Realizace projektu

1. 2. 2016 – 30. 6. 2022

Výše podpory

146 112 224,00 Kč

Web

https://portal.mpsv.cz/upcr

  

Workshop v Bruntále!

Realizační tým projektu Příležitost dělá zaměstnance si Vás dovoluje pozvat na workshop k projektu. Ten se bude konat dne 16.11.2018 v Bruntále. Bližší informace naleznete v pozvánce (362.03 kB).

PRODLOUŽENÍ PROJEKTU DO ROKU 2022

19.10.2018

V říjnu 2018 byl řídícím orgánem přijat návrh na podstatnou změnu projektu Příležitost dělá zaměstnance, který se týká prodloužení doby realizace projektu, navýšení rozpočtu projektu a také navýšení indikátorů:

Sloupec1

Původní stav/cíle

Nový stav/cíle

Termín realizace

1.2.2016 - 31.7.2019

1.2.2016 - 30.6.2022

Rozpočet projektu

81 246 687 Kč

146 112 224 Kč

Počet podpořených osob

710

1 280

Počet úspěšně rekvalifikovaných osob

35

100

Do projektu k 30. 9. 2018 vstoupilo 806 osob, z toho bylo 729 dlouhodobě nezaměstnaných (nad 5 měsíců v evidenci ÚP ČR; u absolventů nad 3 měsíce), z toho bez vzdělání nebo se základním vzděláním 438 osob. Do skupinových aktivit bylo zařazeno 722 osob, z toho 678 osob skupinovou aktivitou úspěšně absolvovalo. Počet rekvalifikovaných účastníků, kteří již odešli z projektu, je k 30. 9. 2018 celkem 29 (indikátor 6 26 00), ovšem počet úspěšných rekvalifikovaných účastníků celkem byl 35 osob. Počet nastoupivších účastníků na SÚPM vyhrazené byl 235. Celkový počet účastníků projektu (indikátor 6 00 00) je 629.

Doposud se podařilo v rámci projektu zaměstnat 49% zapojených osob. Velkou roli hraje možnost příspěvku na Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) vyhrazená, kterou naši klienti i zaměstnavatelé vítají. Klienti zde zapojení získávají potřebné sociální a pracovní návyky, které následně využijí na otevřeném pracovním trhu.

Prodloužení doby realizace projektu a s tím související navýšení sledovaných indikátorů přinese zejména možnost dále poskytovat kvalitní poradenské a vzdělávací služby osobám z řad cílové skupiny projektu (pro min. 1.280 osob). Předpokládáme tudíž nejen preventivní působení, aktivizaci či motivaci těchto osob, ale i nabídnutí nových pracovních příležitostí díky intenzivní spolupráci s regionálními zaměstnavateli (hlavně pomocí nástroje SÚPM vyhrazené).

Workshop v Karviné!

19.10.2018

Realizační tým projektu Příležitost dělá zaměstnance si Vás dovoluje pozvat na workshop k projektu. Ten se bude konat dne 26.10.2018 v Karviné. Bližší informace naleznete v pozvánce (343.66 kB).

ZÁPIS Z WORKSHOPU

28.5.2018

Dne 18.5.2018 proběhl v Informačním a poradenském středisku Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě workshop k projektu Příležitost dělá zaměstnance, který byl určený pro spolupracující organizace realizátora, především pro zaměstnavatele, neziskové organizace a zástupce veřejné správy.

Zahájení workshopu se ujala projektová manažerka Ing. Ingrid Bohušíková, která přivítala všechny přítomné a objasnila důvod pořádání workshopu. Cílem workshopu bylo seznámit hosty s regionálními individuální projekty v Moravskoslezském kraji obecně a detailně pak se stavem realizace projektu Příležitost dělá zaměstnance, s jeho možnostmi, které nabízí, a umožnit tak vytvoření prostoru pro vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností.

Úvodní slovo převzala Ing. Lucie Norysová, vedoucí Oddělení projektů EU. Informovala o realizaci regionálních projektů Rodina i práce v MSK, Záruky pro mladé, Jdi dál! 50+ v Moravskoslezském kraji a Outplacement v Moravskoslezském kraji.

Ing. Ingrid Bohušíková hovořila podrobněji o projektu Příležitost dělá zaměstnance. Zaměřila se na aktivity projektu, formy podpory, cíle projektu, na zabezpečení komplexní podpory uchazečů o zaměstnání, kteří vstoupili do projektu. Hosté byli pak blíže seznámeni s výstupy a výsledky projektu a výhledem do dalších let.

Dále slovo převzala Bc. Miroslava Horváth, odborná pracovnice projektu. Hovořila o své úloze v projektu, pro lepší představivost uvedla několik příběhů svých klientů a tak dobře ilustrovala průběh aktivit.

Po přestávce spojené s malým občerstvením zaujala svou prezentací na téma „Komunikace?“ supervizorka projektu Bc. Lenka Honsárková.
Proces vyhledávání vhodných pracovních míst pro účastníky projektu – monitoring – hostům osvětlil pracovník monitoringu z pracoviště Karviná René Březovják.

Velká pozornost byla věnovaná nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti, o které hovořila Ing. Kateřina Černá, administrátorka projektu. Seznámila zaměstnavatele s možnostmi využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jako je příspěvek na Veřejně prospěšné práce, Společensky účelná pracovní místa vyhrazená, Práce na zkoušku, a jejich obecné podmínky a postupy při podání žádosti.

Na závěr byl dán prostor pro diskusi pro témata, která zazněla během workshopu.

Workshop v Ostravě !

16.5.2018

Realizační tým projektu Příležitost dělá zaměstnance si Vás dovoluje pozvat na workshop k projektu. Ten se bude konat dne 18.5.2018 v Ostravě. Bližší informace naleznete v pozvánce (366.43 kB).

MÁME PĚTISTÉHO KLIENTA !

18.4.2018

V uplynulých dnech projekt prošel neoficiálním milníkem své realizace: u pětistého klienta překročila podpora (za skupinové a individuální poradenství, pracovní diagnostiku, rekvalifikace, pracovní asistenci, dotovaná zaměstnání apod.) čtyřicetihodinovou hranici, která se označuje jako bagatelní podpora. Do splnění cílové počtu 710 klientů nám tedy zbývá již méně než třetina!

Do projektu „Příležitost dělá zaměstnance“ vstoupilo do konce března tohoto roku 659 či zájemců o zaměstnání. Stále nejvíce klientů projekt přivítal z řad obyvatel Ostravska, dále z Karvinska a Bruntálska. V rámci projektu byl také již 184krát poskytnut finanční příspěvek na společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM), dále 3krát příspěvek na práci na zkoušku (PnZ). Rekvalifikace byly poskytnuty celkem 37 klientům projektu.

POKROK V PROJEKTU DO POLOVINY ROKU 2017

7.7.2017

Už více než než třistapadesát uchazečů či zájemců o zaměstnání vstoupilo od loňského roku do projektu „Příležitost dělá zaměstnance“. Nejvíce klientů má bydliště v okresech Ostrava (přibližně třetina z celkového počtu). Zastoupeni jsou v projektu i klienti z Karvinska (18 %), Bruntálska (16 %), Krnovska (11 %) či Oderska (12 %), Třinecka (10 %). Projekt nabízí skupinové aktivity, individuální poradenství, pracovní diagnostiku, rekvalifikace ale i práci na zkoušku. V rámci projektu byl také již 107krát poskytnut finanční příspěvek na společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM). Podrobnější informace zde (314.26 kB).

Během měsíce června byla zahájena spolupráce s KoP Český Těšín. Odborné pracovnice  Bc. Simona Rykalová a Bc. Kateřina Rusnoková z KoP Třinec zajišťují skupinové aktivity, individuální poradenství a zprostředkování zaměstnání také pro klienty z Českého Těšína a okolí. 

TISKOVÁ ZPRÁVA (463.16 kB)

24.4.2017

POMÁHÁME DOBRÉ VĚCI

2.3.2017

Dne 28. 2. 2017 vyšel v regionální příloze novin MF DNES článek o zaměstnavateli Péče srdcem, z.ú. Jedná se o neziskovou organizaci z Ostravy, která pomáhá seniorům. Zaměstnavatelka, paní Vávrová, je ochotna jako pečovatelky zaměstnat i ženy znevýhodněné na trhu práce z důvodu věku, exekucí či nízké kvalifikace. Jsme rádi, že jsme v rámci projektu „Příležitost dělá zaměstnance“ mohli přispět k dobré věci. V Péči srdcem jsme pomohli zaměstnat 2 klientky z našeho projektu formou společensky účelného pracovního místa právě na pozici Pracovníka v sociálních službách. Jedné z klientek jsme z projektu uhradili také potřebnou rekvalifikaci, bez níž by profesi nemohla vykonávat.

ZAHÁJENÍ AKTIVITY – SEBE-EVALUACE

1.1.2017

Na základě rozhodnutí MPSV a GŘ ÚP ČR byl projekt „Příležitost dělá zaměstnance“ vybrán k sebe-evaluaci. Sebe-evaluace předpokládá zapojení nejen příjemce (realizačního týmu), ale také cílové skupiny projektu. Klienti, kteří v prvním čtvrtletí tohoto roku vstupují do projektu, se na evaluaci projektu podílí vyplněním dvou dotazníků – jednoho při vstupu do projektu a druhého při ukončení účasti. Dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které jsou zaměřené na zlepšení pozice podpořených osob na trhu práce. Dotazník je anonymní.

VÝSLEDKY WORKSHOPU V KRNOVĚ

30.10.2016

V Krnově se dne 14.10.2016 uskutečnil úvodní workshop k projektu. Zúčastnilo se ho 27 osob zástupců státní správy, neziskových organizací, firem, obcí a měst. Svůj příspěvek na workshopu přednesli:

 • Ing. Lucie Norysová, vedoucí oddělení projektů EU - Regionální projekty v MS kraji
 • Ing. Petra Paquet, projektový manažer - Představení projektu „Příležitost dělá zaměstnance“
 • Mgr. Tereza Bitomská, odborný pracovník projektu - Realizace projektu v Krnově
 • Bc. Jana Juřenová MSc., ředitelka, LIGA o. p. s.- představení projektu „Šance pro všechny“
 • Ing. Kateřina Černá, administrátor projektu - Finanční příspěvky pro zaměstnavatele
 • Bc. Kateřina Čechová, specialista monitoringu - Monitoring zaměstnavatelů projektu „EFES“

OBRAZEK_1.JPG OBRAZEK_2.JPG

ÚVODNÍ WORKSHOP V KRNOVĚ

4.10.2016

Realizační tým projektu Příležitost dělá zaměstnance si Vás dovoluje pozvat na Úvodní workshop k projektu. Ten se bude konat dne 14.10.2016 v Krnově. Bližší informace naleznete v pozvánce (389.94 kB).

ZAHÁJENÍ REALIZACE V ODRÁCH A KRNOVĚ

27.9.2016

Od srpna již probíhá realizace projektu v Odrách. Již proběhly první vstupy do projektu. Další oslovování klientů bude následovat na konci října. Na kontaktním pracovišti v Odrách působí odborný pracovník: Zdeněk Kopecký, E: zdenek.kopecky@uradprace.cz, T: 950 139 269, Kontaktní pracoviště v Odrách, Nádražní 670/30, Odry

V průběhu měsíce září jsme zahájili realizaci projektu v Krnově. Odborná pracovnice Mgr. Bitomská ukončila oslovování a nábor klientů do 1. běhu. V případě zájmu vstupu do projektu na přelomu nového roku se můžete obrátit na: Mgr. Terezu Bitomskou, E. tereza.bitomska@uradprace.cz, T: 950 106 476, Kontaktní pracoviště ÚP Krnov, Březinova 1018/1a, Pod Bezručovým vrchem, Krnov

REALIZUJEME JIŽ VE 4 LOKALITÁCH

6.6.2016

Během měsíce května byla zahájena realizace projektu v Karviné. Odborný pracovník, Ing. Veronika Bocková společně s kolegou René Březovjákem zajišťují skupinové aktivity, individuální poradenství a zprostředkování zaměstnání pro klienty z Karviné a okolí.

Od začátku června se rozbíhá realizace také ve městě Třinec, kde působí odborní poradci Bc. Simona Rykalová a Bc. Kateřina Rusnoková. Informační schůzky a vstupy klientů do projektu jsou v plánovány ve dny 28.-30.6. na Kontaktním pracovišti ve Třinci.

OSTRAVA - AKTIVNÍ PRÁCE S KLIENTY

29.4.2016

V měsíci dubnu 2016 se projekt zdárně rozjel. V Ostravě již probíhají klíčové aktivity projektu a v současnosti máme 2 běhy klientů (vždy po 10 lidech). Všichni již procházejí motivačními kurzy, pracovní diagnostikou a také školením počítačových dovedností.

ZAHÁJENÍ REALIZACE NA BRUNTÁLSKU

20.4.2016

Zahajujeme realizaci projektu v Bruntále. Nyní probíhá oslovování klientů a jejich následné vstupy do projektu. V případě zájmu vstupu do projektu se můžete obrátit na odborného pracovníka: Mgr. Evu Kubišovou, E: eva.kubisova@uradprace.cz, T: 950 106 434

OSTRAVA - ZAHÁJENÍ OSLOVOVÁNÍ KLIENTŮ

1.4.2016

Od 11.4.2016 bude v Ostravě zahájen výběr účastníků do projektu, který zahrnuje oslovování klientů a informační schůzky s klienty. V případě zájmu můžete kontaktovat odborné pracovníky projektu - Miroslavu Horváth na tel. č. 778 532 094 nebo Bc. Irenu Sentenskou na tel. č. 778 534 775. Podmínky vstupu klienta do projektu jsou uveřejněny na úvodní stránce o projektu. Klienti se mohou dostavit na informační schůzku v úředních hodinách ÚP na adrese: Kontaktní pracoviště ÚP ČR, Pivovarská 84/1, Ostrava (bývalé pracoviště státní sociální podpory) do kanceláře 103.

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM

1.2.2016

Aktuálně probíhají výběrová řízení na obsazení pozic v realizačním týmu projektu. Zahájení aktivit pro klienty předpokládáme v těchto termínech:

Ostrava a okolí
od dubna 2016 - výběr klientů do projektu
od května 2016 - aktivity s klienty
od června 2016 - intenzivní zprostředkování zaměstnání a podpora pracovních míst

Odry, Bruntál, Karviná a jejich okolí
od května 2016 - výběr klientů do projektu
od června 2016 - aktivity s klienty
od července 2016 - intenzivní zprostředkování zaměstnání a podpora pracovních míst

Třinec, Krnov, Osoblaha a jejich okolí
od července 2016 - výběr klientů do projektu
od srpna 2016 - aktivity s klienty
od září 2016 - intenzivní zprostředkování zaměstnání a podpora pracovních míst

PODEPSÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU 

28.1.2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí schválilo podmínky použití podpory z OP Z projekt „Příležitost dělá zaměstnance“. Projekt je zařazen do specifického cíle 1.1.1, jehož účelem je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.  

PŘÍPRAVA PROJEKTU

1.12.2015

Dne 21.10.2015 hodnotící komise schválila regionální individuální projekt „Příležitost dělá zaměstnance“ s připomínkami. Dne 23.11.2015 byly zaslány formou informačního systému konečného příjemce (zkráceně ISKP 14+) dokumenty, které upravují a doplňují projektovou žádost dle požadavků hodnotící komise.

Poslední aktualizace: 2. 11. 2022