Aktuality

Logo ESF

Název projektu:

Rodina i práce v Moravskoslezském kraji

Doba realizace:

1. 3. 2016 – 30. 4. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000028

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Zpět na úvodní stranu

Aktuality

27. října 2022
Vzhledem k plánovanému ukončení projektu Rodina i práce v Moravskoslezském kraji v dubnu 2023, budou finanční příspěvky na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, tedy například na společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM), poskytovány nejdéle do 31. března 2023.
 

2. března 2022
V únoru 2022 bylo na základě žádosti o změnu projektu schváleno Řídícím orgánem prodloužení projektu Rodina i práce v Moravskoslezském kraji až do 30. 4. 2023. 
 

7. května 2021
Na stránkách Úřadu práce ČR byla publikovaná tisková zpráva o projektu Rodina i práce v Moravskoslezském kraji nazvaná Úřad práce ČR pomáhá pečujícím osobám v Moravskoslezském kraji. Ke stažení a přečtení ji najdete na tomto odkazu (https://www.uradprace.cz/web/cz/-/urad-prace-cr-pomaha-pecujicim-osobam-v-moravskoslezskem-kraji). 

 

9. prosince 2020
Už více než 1300 uchazečů či zájemců o zaměstnání, kteří pečují o děti ve věku do 15 let či jiné osoby, vstoupilo a využilo některou ze služeb, které nabízí projekt Rodina i práce v Moravskoslezském kraji. Realizace projektu byla zahájena během roku 2016, ukončení je plánováno na polovinu roku 2022. I přes letošní komplikace způsobené koronavirovou krizí se stále daří poskytovat klientům řadu poradenských služeb, které jim napomáhají najít nové vhodné zaměstnání.
Mezi průběžné výsledky projektu patří např. vytvoření více než 320 míst s příspěvky pro zaměstnavatele (zejména společensky účelná pracovní místa vyhrazená). Dalších přibližně 400 účastníků projektu našlo nové pracovní uplatnění bez příspěvku, mnozí také získali díky rekvalifikačním kurzům novou kvalifikaci nebo si rozšířili tu stávající (aktuálně se jedná o 167 osob). 
Projekt aktuálně funguje na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Bruntále, Frýdku – Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě. Zájemci o vstup do projektu se všechny potřebné informace mohou dozvědět zejména u odborných pracovníků projektu (viz záložka Kontakty), popřípadě u odborných poradců pro zprostředkování z Úřadu práce v celém Moravskoslezském kraji. 

27. července 2020
Projekt Rodina i práce v Moravskoslezském kraji i nadále nabízí klientům své služby. Po jarním „karanténním“ období, tedy v době nouzového stavu v ČR, kdy byla přijata mimořádná opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, se přibližně od května postupně projekt vrátil do stavu plné realizace. Tudíž i v současnosti mohou do projektu vstupovat uchazeči či zájemci o zaměstnání, jež pečují o děti ve věku do 15 let či jiné osoby blízké/závislé. 
Z aktuálních výsledků: Do projektu bylo dosud zařazeno více než 1220 klientů, počet úspěšných absolventů rekvalifikací je již 187, vytvořeno bylo více než 300 míst s příspěvky pro zaměstnavatele (zejména společensky účelná pracovní místa vyhrazená) či přibližně dalších 350 účastníků našlo nové pracovní uplatnění. 
O termínech informačních schůzek se zájemci o vstup do projektu mohou dozvědět nejen u odborných pracovníků projektu (viz záložka Kontakty) či odborných poradců pro zprostředkování z Úřadu práce v celém Moravskoslezském kraji, ale také díky portálu Podporujeme vaši budoucnost (https://www.esfcr.cz/), kde jsou plánované akce uváděny.

17. ledna 2020
Také v roce 2020 Také v roce 2020 bude v plné míře pokračovat projekt Rodina i práce v Moravskoslezském kraji. Zejména uchazečům o zaměstnání, jež pečují o děti ve věku do 15 let, bude i nadále poskytovat realizační tým projektu individuální i skupinové poradenství, zprostředkování zaměstnání (včetně příspěvků na společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce nebo práci na zkoušku), pracovní diagnostiku nebo třeba školení pro pracovní uplatnění v oblasti základů práce s počítačem.
Jednou z dlouhodobě nejvyhledávanější aktivitou projektu jsou také rekvalifikace. Od začátku projektu klienti nastoupili do dvou stovek různě zaměřených rekvalifikačních kurzů, přičemž úspěšnost účastníků byla více než devadesátiprocentní.
V projektu jsou pravidelně zjišťovány názory klientů při ukončování jejich účasti v projektu, třeba při nástupu do nového zaměstnání. Prostřednictvím hodnotícího dotazníku například 473 klientů z 539 (tj. 87,8 %) souhlasilo s tvrzením, že si díky projektu rozšířili své znalosti a dovednosti (včetně kvalifikace). Většina klientů (95 %), jež odpověděla v dotazníku, si myslí, že účast v projektu byla pro ně přínosná či užitečná a 81 % z nich dokonce souhlasilo s tvrzením: „Celkově mám pocit, že také účast v projektu mi napomohla k vylepšení mé životní situace.“
O termínech informačních schůzek se zájemci o vstup do projektu mohou dozvědět nejen u odborných pracovníků projektu (viz záložka Kontakty) či odborných poradců pro zprostředkování, ale také díky portálu Podporujeme vaši budoucnost (https://www.esfcr.cz/), kde jsou plánované akce uváděny.

24. září 2019
Už tisící klient vstoupil během letošního září do projektu Rodina i práce v Moravskoslezském kraji. Projekt, jenž je zaměřený na pomoc s hledáním vhodného pracovního uplatnění pro uchazeče či zájemce o zaměstnání, kteří pečují o děti ve věku do 15 let či jiné osoby, byl zahájen v roce 2016. Od té doby prokazatelně pomohl už více než šesti stovkám klientů, a to zejména ženám, které mají malé děti. Jednou z možností, jak pomoci klientům, jsou příspěvky vhodným zaměstnavatelům na vyhrazení společensky účelných pracovních míst nebo třeba veřejně prospěšné práce. Podobných míst bylo již podpořeno více než dvě padesát. Klientům, i těm dlouhodobě nezaměstnaným, se však s podporou projektu daří nacházet uplatnění i na „volném“ pracovním trhu bez nutnosti příspěvků. Takto našlo zaměstnání už téměř 300 účastníků projektu. 
Vstupy klientů do projektu budou možné přibližně až do začátku roku 2022. O termínech informačních schůzek se zájemci o vstup do projektu mohou dozvědět nejen u odborných pracovníků projektu (viz záložka Kontakty) či odborných poradců pro zprostředkování na jednotlivých kontaktních pracovištích ÚP ČR, ale také díky portálu Podporujeme vaši budoucnost (https://www.esfcr.cz/), kde jsou plánované akce uváděny.

25. dubna 2019
Projekt Rodina i práce v Moravskoslezském kraji prokazatelně pomohl už více než pěti stovkám uchazečů či zájemců o zaměstnání, kteří pečují o děti ve věku do 15 let či jiné osoby. Za přibližně tři roky fungování projektu do něj vstoupilo cca 900 klientů, zejména se jedná o ženy, které mají malé děti. Klientům je vždy postupně nabízen celý komplex nejrůznějších poradenských či vzdělávacích aktivit, včetně rekvalifikací či pracovní diagnostiky, s cílem zvýšit jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Snahou projektových pracovníků je pomoci klientům najít udržitelné zaměstnání vyhovující jejich konkrétní situaci a sladit tak soukromý rodinný život s tím pracovním. K tomu také slouží příspěvky vhodným zaměstnavatelům na vyhrazení společensky účelných pracovních míst pro klienty s bariérami na trhu práce. Podobných míst bylo již podpořeno více než dvě stovky. Klientům, i těm dlouhodobě nezaměstnaným, se však s podporou projektu daří nacházet uplatnění i na „volném“ pracovním trhu bez nutnosti příspěvků. Takto našlo zaměstnání už téměř 250 účastníků projektu.
Z hlediska základních sledovaných monitorovacích indikátorů projektu byla dosažena letos v březnu hodnota indikátoru „celkový počet účastníků“ již počtu 543 osob; indikátor „účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti“ dosáhl hodnoty 95 podpořených osob. Počet úspěšných absolventů rekvalifikací přesáhl již počet sto čtyřiceti.
O termínech informačních schůzek se zájemci o vstup do projektu mohou dozvědět nejen u odborných pracovníků projektu (viz záložka Kontakty) či odborných poradců pro zprostředkování, ale také díky portálu Podporujeme vaši budoucnost ( https://www.esfcr.cz/), kde jsou plánované akce uváděny.

23. října 2018
V průběhu října 2018 bylo schváleno Řídícím orgánem - na základě žádosti o změnu projektu - prodloužení projektu Rodina i práce v Moravskoslezském kraji až do 30. 6. 2022. Kromě navýšení cílových hodnot monitorovacích indikátorů byla mimo jiné rozšířena možnost využití mzdových příspěvků, a to o nástroje veřejně prospěšné práce (VPP) a práce na zkoušku (PnZ). V souvislosti s navýšením rozpočtu projektu je opět spuštěn příjem žádostí o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa (SÚPM) či o příspěvky na ostatní výše uvedené nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti.

10. září 2018
Už více než 700 uchazečů či zájemců o zaměstnání, kteří pečují o děti ve věku do 15 let či jiné osoby, vstoupilo a využilo některou ze služeb, jež nabízí projekt Rodina i práce v Moravskoslezském kraji. Z hlediska základních sledovaných monitorovacích indikátorů projektu byla dosažena v srpnu hodnota indikátoru „celkový počet účastníků“ již počtu 392 osob; indikátor „účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti“ dosáhl hodnoty 55 podpořených osob.
O termínech informačních schůzek se zájemci o vstup do projektu mohou dozvědět nejen u odborných pracovníků projektu (viz záložka Kontakty) či odborných poradců pro zprostředkování, ale také díky portálu Podporujeme vaši budoucnost ( https://www.esfcr.cz/), kde jsou plánované akce uváděny.

26. března 2018
Alespoň jednu poradenskou službu již díky projektu Rodina i práce v Moravskoslezském kraji využilo více než 500 uchazečů či zájemců o zaměstnání, kteří pečují o děti ve věku do 15 let či jiné osoby. Projekt průběžně od jara 2016 nabízí služby ve všech okresech Moravskoslezského kraje, konkrétně na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Bruntálu, Frýdku – Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě. O termínech informačních schůzek se zájemci o vstup do projektu mohou dozvědět nejen u odborných pracovníků projektu (viz záložka Kontakty) či odborných poradců pro zprostředkování, ale také díky portálu Podporujeme vaši budoucnost ( https://www.esfcr.cz/), kde jsou plánované akce uváděny.
Z projektových aktivit jsou mezi klienty oblíbené nejen individuální poradenské schůzky s odbornými pracovníky projektu, ale také různě zaměřené skupinové kurzy, pracovní diagnostika či rekvalifikace. Alespoň jednoho skupinového poradenského programu se již zúčastnilo přibližně 450 klientů, do pracovní diagnostiky, kterou zabezpečuje projektová psycholožka, bylo zařazeno téměř 150 klientů a využívány jsou i různé druhy rekvalifikačních kurzů. Od začátku projektu byli klienti prozatím zařazeni do celkem 112 rekvalifikačních kurzů, přičemž velká většina ze všech zařazených byla úspěšná a získala osvědčení s celostátní platností. Potěšitelné také je, že přibližně 300 účastníků projektu již našlo také nové zaměstnání.

30. listopadu 2017
Několik základních informací o projektu Rodina i práce v Moravskoslezském kraji a jeho průběžných výsledcích přináší opět jednoduchá infografika (103.93 kB). Projekt průběžně nabízí služby uchazečům či zájemcům o zaměstnání ve všech okresech Moravskoslezského kraje, konkrétně na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v Bruntálu, Frýdku – Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě.

18. září 2017
Také po prázdninách vstupují noví klienti z řad uchazečů či zájemců o zaměstnání do projektu Rodina i práce v Moravskoslezském kraji. Už více než 400 z nich využilo od začátku realizace projektu některou z jeho aktivit. Projekt běží „na plné obrátky“ ve všech okresech Moravskoslezského kraje. Z aktivit jsou oblíbené nejen individuální poradenské schůzky s odbornými pracovníky projektu, ale také různě zaměřené skupinové kurzy, pracovní diagnostika či rekvalifikace. Alespoň jednoho skupinového poradenského programu využilo již více než 300 klientů, do pracovní diagnostiky, kterou zabezpečuje projektová psycholožka, bylo zařazeno téměř 100 klientů a využívány jsou i různé druhy rekvalifikačních kurzů. Od začátku projektu byli klienti zařazeni už do celkem 64 rekvalifikačních kurzů, přičemž přibližně 90 % ze všech zařazených bylo úspěšných a získalo osvědčení s celostátní platností. Potěšitelné je, že více než 150 účastníků projektu již našlo také nové zaměstnání, z toho více než třetině z nich se to podařilo bez mzdového příspěvku zaměstnavatelům. V rámci projektu je pravidelně vyhodnocována také zpětná vazba od klientů, zejména v momentě, kdy je ukončována jejich účast v projektu. Prozatím se realizační tým projektu setkává s velmi pochvalnými reakcemi. Například přibližně 80 % klientů uvádí, že mají pocit, že také účast v projektu jim napomohla k vylepšení jejich životní situace.

26. května 2017
V projektu Rodina i práce v Moravskoslezském kraji jsou nabízeny různě zaměřené skupinové poradenské programy. Lektorka ve spolupráci s odbornými pracovníky projektu připravují či inovují jednotlivé kurzy dle aktuálních vzdělávacích potřeb klientů. Prostřednictvím pravidelné zpětné vazby pak od klientů zjišťujeme, že většina účastníků je s připravenými programy velmi spokojena a oceňuje zejména profesionální a zároveň empatický přístup celého realizačního týmu. Něco málo z výše uvedeného zachycuje toto průběžné vyhodnocení (122.88 kB).

16. května 2017
Už více než tři stovky uchazečů či zájemců o zaměstnání vstoupilo od loňského roku do projektu Rodina i práce v Moravskoslezském kraji. Nejvíce klientů má bydliště v okresech Ostrava (přibližně čtvrtina z celkového počtu) nebo Nový Jičín (19 %). Zastoupeni jsou v projektu i klienti z Karvinska (15 %), Bruntálska (14 %), Opavska (12 %) či Frýdeckomístecka (10 %). Mezi oblíbené aktivity projektu patří nejen individuální nebo skupinové poradenství, ale i rekvalifikace. Vedle rekvalifikačních kurzů zaměřených na počítačové dovednosti a administrativu klienti díky projektu navštěvovali také například kurzy Pracovník v sociálních službách, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, Florista, Strážný, Složitá obsluha hostů, Výroba zákusků a dortů a řada dalších. V rámci projektu byl také již 68krát poskytnut finanční příspěvek na společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM).

20. března 2017
Připravili jsme jednoduchou infografiku (100.56 kB), která přináší pár aktuálních informací o projektu Rodina i práce v Moravskoslezském kraji a jeho průběžných výsledcích.

2. března 2017
Už více než 250 uchazečů či zájemců o zaměstnání vstoupilo od loňského roku do projektu Rodina i práce v Moravskoslezském kraji. Přibližně třetina z nich již využila minimálně 40 hodin z nabídky projektových aktivit, anebo si našla díky projektu nové pracovní uplatnění. Kromě pravidelného individuálního poradenství se mezi nejoblíbenější služby řadí skupinové programy, které jsou „šity na míru“ konkrétním potřebám klientů. Lektorka i odborní pracovníci projektu realizují nejen motivační kurzy na téma „Jak se orientovat na trhu práce?“, ale také řadu specializovaných jedno až dvoudenních programů zaměřených na pracovně-právní problematiku, finanční gramotnost, rozvoj měkkých dovedností či problematiku podnikání. Zájem je také o rekvalifikace. Účastníkům projektu se již podařilo úspěšně ukončit např. tyto rekvalifikační kurzy: účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky, pracovník v sociálních službách, chůva pro děti, rozšíření řidičského oprávnění sk. B o sk. C, obsluha osobního počítače apod. V rámci projektu byl také již 44krát poskytnut finanční příspěvek na společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM).

13. prosince 2016
Také v posledních dnech před vánočními svátky navštěvují účastníci projektu Rodina i práce v Moravskoslezském kraji řadu aktivit, jejichž cílem je pomoci klientům najít práci, anebo zvýšit jejich zaměstnatelnost. Jedná se nejen o poradenské schůzky, ale také například o kurzy zaměřené na rozvoj dovedností potřebných pro trh práce či o individuální posouzení jejich pracovního potenciálu s psycholožkou projektu. Účastníci projektu také navštěvují rekvalifikační kurzy, například základy obsluhy osobního počítače, usilují o „řidičák na počítač“, tzv. ECDL, či se připravují na práci pracovníka v sociálních službách nebo třeba účetní. Do projektu dosud vstoupilo více než 180 klientů, z nichž více než polovina byla úspěšná ve skupinových aktivitách, zejména v programu Jak se orientovat na trhu práce. V rámci projektu byl také již třináctkrát poskytnut finanční příspěvek na společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM).

21. září 2016
V projektu Rodina i práce v Moravskoslezském kraji v současnosti evidujeme již více než 100 klientů z řad uchazečů či zájemců o zaměstnání. Účastníci postupně absolvují jednotlivé klíčové aktivity projektu, zejména skupinové a individuální poradenství, pracovní diagnostiku či zprostředkování zaměstnání. Na konec měsíce je plánováno zahájení prvních rekvalifikačních kurzů financovaných z projektu. Několika účastníkům se již také podařilo získat nové pracovní uplatnění.

11. července 2016
Do projektu vstoupilo již téměř šedesát uchazečů či zájemců o zaměstnání, kteří splňují znaky cílové skupiny. V současnosti probíhá zejména individuální a skupinové poradenství, včetně zprostředkování zaměstnání. Připravovány jsou i další aktivity projektu. Klienti mohou do projektu vstupovat na základě doporučení od svých zprostředkovatelů na ÚP ČR. Další informace o možnostech zapojení do projektu jsou k dispozici u odborných pracovníků projektu (viz. záložka Kontakty).

15. června 2016
V projektu je podporováno zaměstnávání účastníků s využitím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Zaměstnavatelé, kteří mají zájem zaměstnat účastníka projektu, mohou již nyní vyplnit formulář Nabídka pracovního místa. Ten je ke stažení na těchto stránkách (v menu odkaz: Informace pro zaměstnavatele). Zde také naleznou prodrobné informace o poskytování příspěvků v projektu Rodina i práce v Moravskoslezském kraji.

7. června 2016
Během května vstoupili do projektu první uchazeči o zaměstnání z Ostravy a Karviné. Dále byl doplněn realizační tým projektu a v Ostravě byla zahájena první skupinová poradenská aktivita zaměřená na rozvoj kompetencí potřebných pro současný trh práce. Zájemci o vstup do projektu Rodina i práce v Moravskoslezském kraji, kteří spadají do cílové skupiny projektu (viz info na www.uradprace.cz/rodina), se mohou informovat buď u svých zprostředkovatelů na úřadech práce, anebo přímo u odborných pracovníků projektu (kontakty jsou uvedeny v záložce Kontakty).

květen 2016
První vstupy klientů do projektu jsou plánovány na druhý květnový týden v Ostravě a na konec května v Karviné. Následovat budou ještě před prázdninami vstupy klientů na kontaktních pracovištích v Opavě, Novém Jičíně a Frýdku – Místku. I nadále je průběžně doplňován projektový realizační tým (zejména na pozicích psychologa, pracovníka pro spolupráci se zaměstnavateli či koordinátora). Cílem je, aby se od září 2016 začaly realizovat všechny projektové aktivity na všech kontaktních místech projektu, tzn. také v Bruntálu.

duben 2016
Realizována jsou i nadále výběrová řízení na obsazení dalších pozic v realizačním týmu. Zároveň byla zahájena přípravná fáze projektu. První vstupy cca 20 klientů do projektu Rodina i práce v Moravskoslezském kraji jsou plánovány v Ostravě na začátku května 2016.

březen 2016
I nadále probíhají výběrová řízení na obsazení pozic v realizačním týmu projektu. O termínech výběru klientů do projektu a následném zahájení prvních aktivit pro účastníky projektu budeme informovat.

únor 2016
Postupně jsou vyhlašována výběrová řízení na obsazení služebních míst pro projekt „Rodina i práce v Moravskoslezském kraji".

leden 2016
Na základě žádosti o podporu rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o podmínkách realizace projektu „Rodina i práce v Moravskoslezském kraji", registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000028, prioritní osa OPZ:1.

Poslední aktualizace: 27. 10. 2022