Tiskové zprávy 2014

Vysokoškoláci si zpravidla hledají práci sami....

Dvaapůlkrát nižší, než je národní průměr, byla v roce 2013 nezaměstnanost absolventů vysokých škol. V evidenci Úřadu práce ČR bylo zhruba 3 400 vysokoškoláků s bakalářským,...

Zjistit více

9. 6. 2014

ÚP ČR zavede jasná pravidla pro řešení útoků ze...

Na tři desítky fyzických napadení a stovky verbálních útoků zaznamenali během prvních pěti měsíců letošního roku zaměstnanci Úřadu práce ČR (ÚP ČR) po celé republice. Agresivita...

Zjistit více

6. 6. 2014

Předčasný starobní důchod v otázkách a odpovědích

Dotazy k předčasnému starobnímu důchodu patří k těm nejčastějším, které řeší pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Lidé se mnohdy neorientují, kdy a za...

Zjistit více

5. 6. 2014

ÚP ČR se daří vracet jeho původní poslání

Nutnost personálního posílení Úřadu práce ČR (ÚP ČR) v oblasti agendy nepojistných sociálních dávek, strategie politiky zaměstnanosti, vzrůstající kvalita a četnost služeb,...

Zjistit více

5. 6. 2014

"Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji"

Celkem 129 firem ve Středočeském kraji získalo finanční podporu na základě schválené žádosti v rámci regionálního individuálního projektu "Vzdělávejte se pro růst ve...

Zjistit více

4. 6. 2014

Výše podpory v nezaměstnanosti po rodičovské...

V dubnu 2014 se do evidence Úřadu práce ČR (ÚP ČR) přihlásilo 2 996 lidí, kteří pečují o dítě do 4 let. Většinu z nichtvořili rodiče po rodičovské dovolené. Na celkové...

Zjistit více

2. 6. 2014

Nezaměstnaným rodičům věnuje ÚP ČR zvýšenou péči

Zatímco v červnu 2005 evidovaly tehdejší úřady práce v řadách nově příchozích uchazečů o zaměstnání 2 038 rodičů po rodičovské dovolené (RD), v lednu 2014 se jich přihlásilo do...

Zjistit více

30. 5. 2014

ÚP ČR je připraven pomoci obcím i lidem, které...

Starostové obcí, které zasáhla povodeň a potřebují pomoc při odstraňování škod, se mohou obrátit na Úřad práce ČR. Všechna kontaktní pracoviště v dotčených regionech jsou...

Zjistit více

30. 5. 2014

U voleb pomohou i uchazeči o zaměstnání

Během voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. – 24. května 2014 využijí některé obce pomoci i ze strany uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR).

Zjistit více

22. 5. 2014

V dubnu 2014 nahlásilo hromadné propouštění 24...

V dubnu 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 24 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 1 146 jejich zaměstnanců. Nejvíce podniků se chystá propouštět v Praze. A v hlavním...

Zjistit více

22. 5. 2014

Volebním komisím a obcím mohou během voleb...

Během voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. – 24. května 2014 mohou obce využít pomoci ze strany uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR).

Zjistit více

21. 5. 2014

I lidé se záznamem v trestním rejstříku si...

Ročně je pravomocně odsouzeno zhruba 72 000 lidí. Pro většinu z nich to znamená záznam v rejstříku trestů a s tím související výrazné znevýhodnění na trhu práce i na několik...

Zjistit více

20. 5. 2014

Setkání starostů měst, obcí a pracovníků...

Dne 13. 5. 2014 se na Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech konalo společné setkání starostů měst a obcí a pracovníků městských úřadů zabývajících se problematikou...

Zjistit více

16. 5. 2014

Státní úřad inspekce práce loni zkontroloval 35...

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo „Výsledky kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013“. Zpráva podrobně hodnotí výsledky kontrolní činnosti...

Zjistit více

14. 5. 2014

Zaměstnavatelé nejčastěji porušují...

Na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci se u zaměstnavatelů stále vyskytují nedostatky ve stavu k správnému vyhledání zdrojů a příčin rizik na jednotlivých...

Zjistit více

14. 5. 2014

Chcete pracovat v zahraničí? Využijte služeb EURES

Počet občanů ČR, kteří cestují za prací do zahraničí, roste. Zatímco v roce 2006 jich podle orientačních údajů evropského portálu pracovní mobility EURES vycestovalo přibližně...

Zjistit více

13. 5. 2014

Personální posílení ÚP ČR přineslo už tisíce...

Lepší zmapování situace na trhu práce v regionech, vyšší informovanost zaměstnavatelů, přesnější zacílení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a tisíce volných...

Zjistit více

13. 5. 2014

Nezaměstnanost v dubnu klesla na 7,9 %

K 30. 4. 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 574 908 uchazečů o zaměstnání. To je o 33 407 méně než v březnu a o 9 680 více než v dubnu 2013. Z celkového počtu lidí bez...

Zjistit více

12. 5. 2014

Od ledna do března 2014 prošlo rekvalifikací...

Během prvního čtvrtletí letošního roku se 14 173 uchazečů o zaměstnání zúčastnilo některého z široké nabídky rekvalifikačních kurzů, na kterých se plně nebo zčásti podílel...

Zjistit více

12. 5. 2014

Seminář k projektu Generační tandem a...

Dne 6. 5. 2014 se v budově Úřadu práce České republiky, Krajská pobočka v Karlových Varech konal společný seminář k regionálnímu individuálnímu projektu Generační tandem a...

Zjistit více

6. 5. 2014