Tiskové zprávy 2014

Jak žádat o starobní důchod v roce 2014

Občané, kteří v letošním roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 30 let, mohou podat žádost o starobní důchod. Důchodového věku dosahují v roce...

Zjistit více

28. 2. 2014

Úřad práce ČR už nevyplácí přes sKartu žádné dávky

Úřad práce ČR (ÚP ČR) přestal dne 27. 2. 2014 vyplácet přes sKartu všechny dávky ze systému státní sociální podpory a pěstounů. V praxi to znamená, že od tohoto data je budou...

Zjistit více

28. 2. 2014

MPSV a Úřad práce ČR bojují proti zneužívání...

Sociální dávky by měli dostávat jen lidé, kteří je skutečně potřebují. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Úřad práce ČR (ÚP ČR) se snaží zabránit tomu, aby doplatek...

Zjistit více

27. 2. 2014

Tým nové náměstkyně prověřuje situaci v oblasti...

Náměstkyně ministryně práce pro informační technologie (IT) Iva Merhautová zahájila se svým týmem prošetřování technického a smluvního stavu IT v rámci ministerstva. Stalo se...

Zjistit více

26. 2. 2014

MPSV ocenilo firmy, které myslí na rodiny...

Ministerstvo práce a sociálních věcí udělilo certifikáty 14 společnostem, které úspěšně zavedly prorodinná opatření, k nimž se zavázaly při vstupu do projektu „Audit rodina...

Zjistit více

24. 2. 2014

Přeshraniční burza práce - práce v Německu

Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Karlových Varech ve spolupráci s Úřadem práce Annaberg – Buchholz a EURES –TriRegio pořádá 10. přeshraniční burzu práce dne 20....

Zjistit více

24. 2. 2014

Od začátku roku se obrátilo na Call centrum ÚP...

Během doby, která uplynula od přechodu na staronový informační systém, se do dnešního dne obrátilo na Call centrum Úřadu práce ČR telefonicky celkem 14 799 klientů. Dalších 2...

Zjistit více

20. 2. 2014

MPSV má nového náměstka pro zaměstnanost

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová uvedla do funkce nového náměstka pro zaměstnanost. Stal se jím dosavadní ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně...

Zjistit více

19. 2. 2014

ÚP ČR loni vyplatil pěstounům více než 2 mld. Kč

Zatímco v roce 2012 vyplatil Úřad práce ČR (ÚP ČR) pěstounům 1 mld. 242 mil Kč, o rok později stoupla tato částka na dvojnásobek. V souvislosti s profesionalizací pěstounské...

Zjistit více

19. 2. 2014

Jak najít práci i po padesátce? Učit se a...

Nezaměstnaní, kterým již bylo padesát, často propadají beznaději, že o ně nemají kvůli jejich věku zaměstnavatelé zájem. Věková diskriminace je při nabízení práce zakázána, na...

Zjistit více

18. 2. 2014

ÚP ČR přistoupil k Paktu zaměstnanosti...

Zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v Ústeckém kraji na stav srovnatelný s ostatními regiony České republiky do roku 2020. To je hlavní cíl a smysl Paktu zaměstnanosti,...

Zjistit více

18. 2. 2014

Zlepšit systém sociálních dávek mají pravidelná...

Pravidelná setkávání starostů měst a obcí s řediteli kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR (ÚP ČR). To je první z konkrétních kroků, který má zlepšit systém sociálních dávek....

Zjistit více

17. 2. 2014

Lidé v pracovní neschopnosti nejčastěji...

Během loňského roku provedli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) 146 tisíc kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných. Krácení nebo odnětí...

Zjistit více

14. 2. 2014

Personální posílení ÚP ČR přináší výsledky

Lepší zmapování situace na trhu práce v regionech, přesnější zacílení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), ale i stovky volných pracovních míst v databázi Úřadu práce...

Zjistit více

13. 2. 2014

V lednu nahlásilo hromadné propouštění 17 firem

V lednu 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 17 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 1 653 jejich zaměstnanců. Nejvíce podniků se chystá propouštět v Praze....

Zjistit více

13. 2. 2014

Vysoká škola podnikání uspořádala další seminář...

Vysoká škola podnikání ve spolupráci s úřady práce v Ostravě uspořádala druhý seminář pro nezaměstnané s názvem Základy podnikání. Pětihodinový seminář je bezplatný a...

Zjistit více

11. 2. 2014

Nezaměstnanost v lednu 2014: 8,6 %

K 31. lednu 2014 hledalo práci celkem 629 274 lidí. To je o 32 441 nezaměstnaných více než v předchozím měsíci a o 43 465 osob více než před rokem. Z celkového počtu lidí bez...

Zjistit více

10. 2. 2014

Noví krajští ředitelé už mají jmenovací dekret

Generální ředitelka Úřadu práce ČR (ÚP ČR) Marie Bílková dnes oficiálně předala jmenovací dekrety ředitelce Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně Miriam Majdyšové a řediteli Krajské...

Zjistit více

6. 2. 2014

V roce 2013 se zvýšil počet pracovních...

Přes 1,3 milionu ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala od ledna do konce roku 2013 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Počet případů dočasné pracovní...

Zjistit více

3. 2. 2014

Výplaty některých dávek proběhly přes sKartu...

Naposledy v lednu 2014 vyplatil Úřad práce ČR (ÚP ČR) dávky z oblasti hmotné nouze, zaměstnanosti a osob se zdravotním postižením (mobilita a příspěvek na péči) přes...

Zjistit více

3. 2. 2014