Specialista poradenství a rekvalifikací

Pracovistě:
Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Termín odevzdání:
3. 8. 2020

Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa v souladu s § 178 odst. 1 písm. z. č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Specialista poradenství a rekvalifikací

 

Pracoviště:

 

Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Karlových Varech

Odbor zaměstnanosti a EU, Oddělení zaměstnanosti

Místo výkonu: Karlovy Vary

ID místa: 11003239

 

Hlavní náplň činnosti:

 • Metodické řízení a koordinace kontaktních pracovišť krajské pobočky ÚP ČR v agendách profesního a speciálního poradenství zahrnujícího poradenství pro volbu povolání, poradenství pro volbu rekvalifikace, poradenství pro osoby se zdravotním postižením a pro volbu forem pracovní rehabilitace (včetně přípravy k práci OZP).
 • Metodické řízení a koordinace kontaktních pracovišť při uzavírání dohod o rekvalifikaci, dohod o poradenské činnosti, individuálních plánů pracovní rehabilitace a dohod spojených s pracovní rehabilitací (včetně dohod o přípravě k práci).
 • Metodické řízení a koordinace kontaktních pracovišť při uzavírání dohod o provedení rekvalifikace a rekvalifikačními zařízeními, o provedení poradenských činností s odbornými zařízeními a realizátory pracovní rehabilitace a ve spolupráci s kontaktními pracovišti kontrola plnění těchto dohod.
 • Metodické řízení, koordinace a spolupráce při přípravě věcných podkladů pro zadávání veřejných zakázek k výběru dodavatelů služeb poradenské činnosti a rekvalifikací a pracovní rehabilitace (včetně přípravy k práci). Zajištění koordinace a standardizace postupů v agendách poradenství, rekvalifikací a pracovní rehabilitace v souladu s platnou metodikou a řídícími akty GŘ a kontrola jednotnosti postupů na KoP. Spolupráce a komunikace s příslušným metodikem agendy poradenství a rekvalifikací a metodikem pro oblast pracovní rehabilitace na GŘ, účast na pravidelných poradách metodiků, předávání podnětů a poznatků z praxe.
 • Zabezpečení rozpracování metodiky GŘ na regionální podmínky, vydávání stanovisek a výklad problematiky na seminářích a poradách, zajištění jednotnosti postupů kontaktních pracovišť. Podíl na analytické a statistické činnosti, příprava podkladů pro roční zprávy o situaci na trhu práce.
 • Poskytování metodické pomoci při provádění vnitřních kontrol, kontrol vnějšími subjekty a auditů. Realizace vnitřních kontrol a monitorovacích návštěv na kontaktních pracovištích.

 

Kvalifikační a další požadavky:

 

 • minimálně vyšší odborné vzdělání
 • výborná uživatelská znalost práce s PC zejména MS Word a MS Excel
 • výborné komunikační dovednosti
 • odpovědnost, samostatnost, flexibilita, bezúhonnost
 • profesionální vystupování, psychická odolnost
 • znalosti, popř. praxe v oblasti státní správy výhodou

 

Pracovní podmínky:

 

 • platové zařazení v souladu s platnými právními předpisy v 10. platové třídě, po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku
 • pružná pracovní doba – plný úvazek
 • předpokládaný nástup od 15. srpna 2020
 • pracovní poměr na dobu určitou po dobu dočasné nepřítomnosti státního zaměstnance se zkušební dobou 6 měsíců (určena v souladu s § 178 odst. 3 zákona o státní službě, v platném znění)

 

Zaměstnanecké výhody:

 

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dní indispozičního volna (sick days)
 • 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí
 • stravenky v hodnotě 90 Kč
 • příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb
 • odměny k životním a pracovním výročím

 

V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete prosím elektronicky motivační dopis s uvedením názvu pozice a pracoviště, doplněný o strukturovaný životopis, nejpozději do 3. srpna 2020 včetně na e-mailovou adresu: jana.belblova@uradprace.cz.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění požadavků. Nesplnění požadavků může být důvodem k vyřazení z účasti na výběrovém řízení.