Rada/odborný rada - specialista agentur práce v projektu „Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)“ v Oddělení agentur práce Odboru zaměstnanosti a EU generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha, ID 10000585

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
26. 7. 2021
Přílohy: