Sociální pracovník

Pracovistě:
Kraslice, Karlovarský kraj
Termín odevzdání:
5. 8. 2020
Přílohy:

Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa v souladu s § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Sociální pracovník

 

Pracoviště:

Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Karlových Varech

Oddělení kontaktní pracoviště Kraslice

Místo výkonu: Kraslice

 

Hlavní náplň činnosti:

 

 • Zajištění agendy dávek příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením a plnění úkolů a povinností vyplývajících ze zákona 108/2006 Sb.. Poskytování základního i odborného sociální poradenství v oblasti nepojistných sociálních dávek a sociálních služeb.
 • Zahajování úkonů orgánu prvního stupně ve správním řízení jako úřední osoba oprávněna k těmto úkonům na základě vnitřních řídících aktů či pověření. Vyřizování věcí ve správním řízení, včetně dílčích částí správního řízení podle běžných postupů Posuzování podkladů pro správní řízení a provádíte důkazy potřebné ke zjištění stavu věci.
 • Vykonávat činností vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodovat při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí a občany v mimořádně tíživé nebo neočekávané sociální situaci nárokující nepojistné sociální dávky.
 • Provádění sociální šetření a místní šetření pro účely nepojistných sociálních dávek.
 • Zajišťování agendy koordinace systémů sociálního zabezpečení osob (občanů EU) pohybujících se v rámci Evropské unie.
 • Zpracování a kontrola oprávněnosti výplaty a podmínky pro pokračování výplaty dávek.
 • Spolupráce se správními úřady, územními samosprávnými celky, orgány sociálního zabezpečení, orgány pomoci v hmotné nouzi, orgány státní zdravotní správy, zaměstnavateli, zdravotnickými zařízeními, zařízeními sociálních služeb, církvemi, občanskými sdruženími a dalšími subjekty podle zvláštních právních předpisů.

Kvalifikační a další požadavky:

 • minimálně vyšší odborné vzdělání
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • výborné komunikační schopnosti
 • odpovědnost, samostatnost, flexibilita, bezúhonnost
 • profesionální vystupování, psychická odolnost
 • řidičský průkaz výhodou

Zvláštní požadavek:

 • vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb.

Pracovní podmínky:

 • platové zařazení v 10. platové třídě v souladu s platnými právními předpisy, po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku
 • pružná pracovní doba – plný úvazek
 • předpokládaný nástup od 1. září 2020
 • pracovní poměr na dobu určitou po dobu dočasné nepřítomnosti státního zaměstnance se zkušební dobou 6 měsíců (určena v souladu s § 178 odst. 3 zákona o státní službě, v platném znění)

Zaměstnanecké výhody:

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dní indispozičního volna (sick days)
 • 1 den volna na vyřízení osobních záležitostí
 • stravenky v hodnotě 90 Kč
 • příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb
 • odměny k životním a pracovním výročím

 

V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete, prosím, elektronicky motivační dopis s uvedením názvu pozice a pracoviště, doplněný o strukturovaný životopis a kopii dokladu o dosaženém vzdělání, nejpozději do 5. srpna 2020 na e-mailovou adresu danuse.zelenkova@uradprace.cz.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění požadavků. Nesplnění požadavků může být důvodem k vyřazení z účasti na výběrovém řízení.