Rada / odborný rada – specialista veřejných zakázek v Oddělení veřejných zakázek Odboru kontrolně právního, ID 11000070

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
21. 10. 2020