Rada / odborný rada – specialista veřejných zakázek v Oddělení veřejných zakázek a právní podpory Odboru kontrolně právního generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha, ID 11000070

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
9. 8. 2021