Rada/odborný rada – specialista veřejných zakázek projektu „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce II“ v Oddělení veřejných zakázek a právní podpory Odboru kontrolně právního GŘ ÚP ČR Praha, ID 11000073

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
28. 11. 2022