Rada/odborný rada – specialista PR projektu „Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)“ v Oddělení projektů vnitřních agend Odboru ev. fondů a mezinárodní spolupráce GŘ Úřadu práce ČR Praha, ID 11000038

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
10. 10. 2022