Rada/odborný rada – referent ekonomický a finanční v Oddělení rozpočtu, financování a státní pokladny Odboru ekonomického generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha, ID 11000146

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
6. 8. 2021