Rada/odborný rada – referent ekonomický a finanční v Oddělení ekonomiky, metodiky, účetnictví a výkaznictví Odboru provozně ekonomického generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha, ID 11000158

Pracovistě:
Generální ředitelství
Termín odevzdání:
7. 10. 2022